Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5865

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 7 december 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen

internet
informatienetwerk
invoer per lijn
audiovisuele piraterij
audiovisuele industrie
auteursrecht
provider

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
1/2/2010 Rappel
2/3/2010 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4241

Vraag nr. 4-5865 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar persbericht van 21 augustus 2009 legde de Belgian Anti-piracy Federation (BAF) de vinger op de wonde van illegale downloads. Het BAF deed metingen over de omvang van dit verschijnsel en kwam voor een beperkte periode tot alarmerende vaststellingen. Bij wijze van proef hadden ze het aantal downloads van de beschikbare illegale versies van het album “Set Your Head on Fire” via peer-to peer netwerken (zoals BitTorrent, eDonkey, LimeWire en andere ) laten onderzoeken en berekenen. Ze kwamen daarbij uit op een aantal van ruim 17 000. Via legale wijze werden er slechts 15 000 verkocht…

Hieromtrent had ik volgende vragen:

1.Bevestigt de geachte minister die omvang van het illegale downloaden in België? Zo ja, had ik graag een kopie ontvangen van de meest recente cijfers van dit fenomeen.

2.Door de sector wordt er ook gewezen op de noodzaak van een gezamenlijke aanpak door de overheid, de internetproviders en de entertainmentsector. In andere EU-lidstaten, zoals Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken, neemt de overheid wel het voortouw om minstens een dialoog op te zetten tussen de entertainmentsector en de internetproviders, zodat een oplossing wordt gevonden voor het illegaal aanbod aan muziek, films en games op het Internet. Is hij van plan om op korte termijn initiatieven in die zin te nemen?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2010 :

Zie hier mijn antwoord op de vraag van het geachte lid.

1. Mijn diensten beschikken niet over cijfergegevens betreffende dit fenomeen, waarvoor begrijpelijkerwijze elke meting zeer moeilijk is. Ik beschik samen met u enkel over ramingen die belangenorganisaties zoals BAF periodiek via de pers verspreiden.

2. Thans geschiedt de strijd tegen het ongeoorloofd op internet ter beschikking stellen van werken die onder het auteursrecht vallen hoofdzakelijk door beroep te doen op de strafrechtelijke en burgerlijke bepalingen voorzien door de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten. Opgemerkt dient toch te worden dat er tegen bepaalde vormen van uitwisseling van muziekbestanden een samenwerking bestaat tussen rechthebbenden en internetproviders. Zo hebben in juli 2005 de Belgische vereniging van internetproviders (ISPA Belgium) en de muziekindustrie (IFPI Belgium) een overeenkomstprotocol ondertekend tot bestrijding van het onwettelijk verdelen van muziek op het internet via discussiegroepen.

Krachtens dit protocol kan de IFPI een accessprovider vragen de toegang te blokkeren tot een discussiegroep met een belangrijke hoeveelheid onwettelijke muziekinhouden of linken hiernaar.

De Europese Unie is zeer begaan met dit thema zoals blijkt uit haar communicatie van 22 oktober “Creative Content in a European Digital Single Market: Challenges for the Future”. Afhankelijk van de richting die de Europese Unie aangeeft, zal op Belgisch niveau onderzocht worden welke nationale initiatieven te overwegen zijn. In ieder geval lijkt het principe van een gezamenlijke actie met zowel een preventieve als een repressieve aanpak bij voorbaat interessant, want samenwerking is van wezenlijk belang voor dit soort benaderingswijze.