Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5150

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Regie der Gebouwen - Vlaams-Brabant - Personeelsproblematiek - Geplande projecten

Regie der Gebouwen
personeel
provincie Vlaams-Brabant
Vlaamse Gemeenschap

Chronologie

7/12/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 )
6/5/2010 Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2878

Vraag nr. 4-5150 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het kader van de personeelsproblematiek die er reeds een hele tijd heerst op de Regie der Gebouwen (RDG) in Vlaams-Brabant, wens ik graag antwoord te krijgen op onderstaande vragen :

1. Welke projecten stonden gepland voor de RDG Vlaams-Brabant in het jaar 2007 ?

2. Welke projecten stonden gepland voor de RDG Vlaams-Brabant in het jaar 2008 ?

3. Welke projecten staan gepland voor de RDG Vlaams-Brabant in het jaar 2009 ?

4. Welke projecten, die stonden gepland voor het jaar 2007, zijn niet kunnen starten in het geplande jaar ?

5. Welke projecten, die stonden gepland voor het jaar 2008, zijn niet kunnen starten in het geplande jaar ?

6. Welke projecten, die stonden gepland voor het jaar 2008, hebben een vertraging opgelopen die de geplande einddatum dreigt te verlaten ?

7. In welke fase bevindt zich het project " Centrale Gevangenis Leuven " ?

8. Bevindt bovenstaand project (vraag 7) zich op het voorgestelde tijdsschema ?

9. In welke fase bevindt zich het project " Jeugdinstelling Everberg en polyvalent gebouw " ?

10. Bevindt bovenstaand project (vraag 9) zich op het voorgestelde tijdsschema ?