Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5055

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 23 november 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Kampeertoerisme - Verkeersborden - Oplossing voor wildparkeren

kampeervoertuig
toeristisch gebied
parkeerterrein
kamperen
bebakening
verkeersregels

Chronologie

23/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1151
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6073

Vraag nr. 4-5055 d.d. 23 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In bepaalde toeristische streken is er een groot tekort aan staanplaatsen voor kampeerauto’s. Dat is een regionale bevoegdheid en ik weet dat de Vlaamse regering een plan volgt om aan die nood tegemoet te komen.

Gelijklopend met dit dossier was er de vraag van de Vlaamse regering om de federale wegcode te wijzigen. De concrete doelstelling hierbij is dat een zonaal parkeerverbod voor kampeerauto’s, in combinatie met toegelaten parkeerzones aangeduid via het specifieke bord E9h, het probleem van wildparkeren kan verhelpen. Die oplossing biedt een eenduidig antwoord op de bestaande onduidelijkheid en zou ook de moeilijkheden in bepaalde drukke toeristische plaatsen aanpakken. Ook de politie is vragende partij om duidelijke richtlijnen uit te schrijven.

Is de federale wegcode ondertussen aangepast zodat dit probleem effectief kan worden aangepakt?