Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5054

van Dirk Claes (CD&V) d.d. 23 november 2009

aan de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister

Buitenlandse nummerplaten - Systematische controles - Betaling van de boetes

geldboete
registratie van een voertuig

Chronologie

23/11/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/12/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1148
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-6072

Vraag nr. 4-5054 d.d. 23 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De mobiliteitsorganisatie Touring plaatst ernstige vraagtekens bij het fenomeen van de buitenlandse nummerplaten. Meer bepaald gaat het om mensen die officieel in ons land wonen, maar rijden met een wagen met een buitenlandse nummerplaat. Wanneer automobilisten hun wagen niet inschrijven in ons land heeft dit ernstige gevolgen op het vlak van autobelasting en technische controle. Autoís die niet in ons land zijn ingeschreven, moeten namelijk geen technische controles ondergaan. De inning van boetes na de registratie van een misdrijf zou een ander ernstig probleem zijn. De boete zou bijna nooit effectief worden betaald omdat er nog altijd problemen zouden zijn met de internationale uitwisseling van persoonsgegevens.

De verkeerscode stelt duidelijk dat al wie in ons land in het bevolkingsregister ingeschreven is en een voertuig bezit, dat voertuig ook in BelgiŽ moet laten inschrijven. Personen die op bezoek zijn, kunnen maximum zes maanden met hun buitenlandse nummerplaat rondrijden.

Staatssecretaris voor Fraudebestrijding Devlies bevestigde reeds eerder het probleem. De Staat zou wegens bovenstaande problematiek meer dan dertig miljoen euro mislopen.

1.Is de staatssecretaris op de hoogte van de problematiek en is hij van oordeel dat dit probleem in omvang toeneemt?

2.Heeft hij een zicht op het aantal wagens waar het om gaat?

3. Wordt er systematisch gecontroleerd op dit misbruik, bijvoorbeeld bij politiecontroles?

4.Heeft hij concrete plannen om de misbruiken een halt toe te roepen? Zo ja, op welke manier?

5.Wat is de oorzaak van het niet betalen van de boetes die uitgeschreven worden voor autoís met een buitenlandse nummerplaat?