Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4241

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 28 augustus 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Internet - Illegaal downloaden - Oplossingen

internet
informatienetwerk
invoer per lijn
audiovisuele piraterij
audiovisuele industrie
auteursrecht
provider

Chronologie

28/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5865

Vraag nr. 4-4241 d.d. 28 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In haar persbericht van 21 augustus 2009 legde de Belgian Anti-piracy Federation (BAF) de vinger op de wonde van illegale downloads. Het BAF deed metingen over de omvang van dit verschijnsel en kwam voor een beperkte periode tot alarmerende vaststellingen. Bij wijze van proef hadden ze het aantal downloads van de beschikbare illegale versies van het album “Set Your Head on Fire” via peer-to peer netwerken (zoals BitTorrent, eDonkey, LimeWire en andere ) laten onderzoeken en berekenen. Ze kwamen daarbij uit op een aantal van ruim 17 000. Via legale wijze werden er slechts 15 000 verkocht…

Hieromtrent had ik volgende vragen:

1.Bevestigt de geachte minister die omvang van het illegale downloaden in België? Zo ja, had ik graag een kopie ontvangen van de meest recente cijfers van dit fenomeen.

2.Door de sector wordt er ook gewezen op de noodzaak van een gezamenlijke aanpak door de overheid, de internetproviders en de entertainmentsector. In andere EU-lidstaten, zoals Frankrijk, Engeland, Nederland, Duitsland, Zweden en Denemarken, neemt de overheid wel het voortouw om minstens een dialoog op te zetten tussen de entertainmentsector en de internetproviders, zodat een oplossing wordt gevonden voor het illegaal aanbod aan muziek, films en games op het Internet. Is hij van plan om op korte termijn initiatieven in die zin te nemen?