Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-354

van Dirk Claes (CD&V N-VA) d.d. 20 februari 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen

Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid

verkeersveiligheid
opnameapparaat
wegverkeer
snelheidsvoorschriften
verkeerscontrole
politiecontrole
metrologie

Chronologie

20/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
17/3/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-355
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-75

Vraag nr. 4-354 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd er in de pers gesteld dat de snelheidsradars die de politie in ons land gebruikt, niet betrouwbaar zijn. Het zou hier gaan om een slechte werking van de analoge flitspalen. Deze toestellen worden tot nu toe in de meeste gevallen gebruikt.

Dit wordt publiek bijgetreden door de directeur van de Verkeerspolitie Brussel Noord die in de media bevestigt dat zeker 30% van de fotoís, genomen door analoge snelheidsradars, onbetrouwbaar zijn en terzelfder tijd de bevolking oproept om elke keer de fotoís op te vragen wanneer men wordt geflitst. Ook het bedrijf dat de bewuste radars levert, stelt dat dit materiaal niet deugt voor professioneel gebruik.

Deze regering hecht veel belang aan verkeersveiligheid. Net zoals in het Nationaal Veiligheidsplan 2004-2007, zou ook in het komende Nationale Veiligheidsplan 2008-2011 de verkeersveiligheid als prioritair naar voor worden geschoven. De controle door flitspalen draagt bij tot deze verkeersveiligheid. Het is uiteraard van belang dat deze controle correct gebeurt.

Daarom zou ik graag het antwoord krijgen op volgende vragen:

- Is het juist dat 30% van de fotoís van analoge flitspalen onbetrouwbaar zijn?

- Hoeveel analoge, dan wel digitale flitspalen zijn momenteel geplaatst?

- Klopt het dat de FOD Economie recentelijk de toestemming heeft gegeven aan het bedrijf Sirien om digitale radars in te voeren?

-Spoort de federale regering de regionale overheden aan de analoge flitspalen door digitale flitspalen te vervangen?

Antwoord ontvangen op 17 maart 2008 :

— Zoals ik reeds geantwoord heb op de mondelinge vraag nr. 1371 van volksvertegenwoordiger Guido De Padt (Kamer, IV nr. C0070, blz. 38), heb ik geen aanwijzingen en zelfs geen reden om aan te nemen dat een deel van de analoge snelheidsradars niet naar behoren zou functioneren. Alle snelheidsradars die door de politie worden gebruikt, moeten immers het voorwerp van homologatie en periodieke ijking uitmaken. Zij moeten uiteraard ook worden gebruikt volgens de handleiding die specifiek per toestel werd opgesteld.

Commissaris Victor Michaux, directeur van de Verkeerspolitie van Brussel Noord, heeft overigens ontkend dat hij ooit heeft gezegd dat 30 % van de analoge snelheidsradars flitspalen onbetrouwbaar zouden zijn. Het ging hier bovendien over de zogenaamde bemande snelheidsradars van de Brusselse politie. Het gaat dus niet over de onbemande snelheidsradars, die door de gewesten worden geÔnstalleerd.

— In Brussel zijn momenteel eenenzestig flitspalen geÔnstalleerd die werken met analoge camera's. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft achttien camera's aangekocht : zeventien camera's werden verdeeld onder de zes politiezones en een camera dient als reservecamera (ingeval van panne van een van de zeventien camera's, wordt de reservecamera aan de betrokken politiezone uitgeleend). Momenteel zijn er installatiewerken bezig om nog negenentwintig bijkomende flitspalen te plaatsen (einde voorzien einde maart 2008). Deze flitspalen zullen gehomologeerd zijn om met digitale camera's te werken. In 2007 werden reeds acht digitale camera's aangekocht (levering voorzien einde februari 2008). Nog eens vier digitale camera's zullen in 2008 worden aangekocht. Dit zal voor Brussel een totaal maken van dertig camera's (achttien analoge, twaalf digitale), verdeeld over de zes politiezones. Er werd op de staten-generaal voor de verkeersveiligheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 november 2007 besloten om tien bijkomende flitspalen te installeren.

In WalloniŽ ten slotte werden langs autosnelwegen een tiental sites voorzien van flitspalen. Langs autowegen wordt geacht dat er ongeveer vijftien sites met radars uitgerust zijn.

Geactualiseerde informatie van het Vlaamse Gewest werd door mijn administratie gevraagd maar nog niet bekomen. Einde 2006 telde het Vlaamse Gewest 606 camera's, waarvan vier snelheidscamera's op autosnelwegen, 552 op secundaire wegen (waaronder vijftien op basis van lusdetectie en 272 roodlichtcamera's) en vijftig roodlichtcamera's op door het Vlaams Gewest beheerde stadswegen.

— De MESTA 210C is een digitale radar waarvan het model is goedgekeurd door de dienst Metrologie van de FOD Economie sinds 7 november 2007. Deze radar is geproduceerd door SAGEM Sťcuritť (Frankrijk) en verkocht door de onderneming SIRIEN, gevestigd te Brussel.

De momenteel goedgekeurde modellen zijn :

• MESTA 1000 of MESTOBOX (commerciŽle benaming in BelgiŽ);

• MESTA 1200 of MESTOBREAK (commerciŽle benaming in BelgiŽ);

• MESTA 2000 of STRADA 2000 (commerciŽle benaming in BelgiŽ);

• MESTA 2200 VM of EUCLIDES 2200 (commerciŽle benaming in BelgiŽ).

Weldra zal wellicht ook de variant op portaal MESTA 2200 PM of HELIOS 2200 (commerciŽle benaming in BelgiŽ) goedgekeurd worden.

— Ingevolge de technologische evolutie zijn de digitale snelheidsradars veel efficiŽnter dan de analoge radars. Het is logisch en evident dat er in de toekomst een ontwikkeling naar de uitsluitende aanwending van digitale radars zal zijn.