Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-351

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 15 februari 2008

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking

eerste hulp
brandbestrijding
politie
ASTRID
gemeentepolitie
telefoon

Chronologie

15/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-350
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-607

Vraag nr. 4-351 d.d. 15 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het Europees noodnummer “112” werd ingevoerd door het Besluit 91/396/EG van de Europese Raad van 29 juli 1991. Het nummer is gratis toegankelijk in alle Europese landen. Die beslissing werd enkele jaren later gecodificeerd in het kader van de richtlijn 2002/22/EG, de zogenaamde “Universeledienstrichtlijn”, die in Belgisch recht werd omgezet door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische

communicatie (Belgisch Staatsblad van 20 juni 2005).

Het nummer 112, dat in 1993 werd ingevoerd op beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken en dat naast de nummers 100 en 101 functioneert, is dus in de wet ingeschreven.

De wetgever, die waakt over het medisch en politioneel geheim, heeft bovendien beslist een Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten op te richten, beter bekend onder de naam “Federaal Agentschap 112” (artikelen 197 en volgende van de programmawet van 9 juli 2004, Belgisch Staatsblad van 15 juli 2004). Als verantwoordelijke voor de overkoepeling van de calltakers neemt het Agentschap de oproepen tot de noodnummers 100, 101 en 112 aan, namelijk de oproepen voor dringende medische hulp, de brandweerdiensten en de politie. Indien nodig zal het die oproepen behandelen en/of doorsturen naar de dispatchings (politie, medische dienst of brandweer).

Werden de koninklijke besluiten tot uitvoering van die regelgeving en protocollen al genomen?

Is het Federaal Agentschap 112 nu al operationeel?

De huidige 100-centrales zullen provincie per provincie naar de informatie- en communicatiecentra (ICC)verhuizen die in alle provincies aanwezig zijn voor de oproepen aan de politie – nummer 101. Het is de bedoeling neutrale beheerscentra op te richten die zich zullen bezighouden met de calltaking van de politie, de brandweerdiensten en de medische diensten. Hoever staat het daarmee?

Werd de dispatchingcel voor de dringende medische hulp en de medische bewaking al opgericht?

Zijn alle nooddiensten al geďntegreerd in ASTRID?

Is er een nauwkeurig tijdschema voor de volgende stappen in de voltooiing van de rationalisatie van de oproepen voor dringende hulpverlening en voor de politie?