Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-348

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Justitie

Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen

rechtsvordering
strafprocedure
gerechtelijke achterstand
voltrekking van de straf
strafrechtspraak

Chronologie

20/2/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 )
19/3/2008 Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-62
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-688

Vraag nr. 4-348 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via verschillende kanalen verneem ik dat er bij de strafuitvoeringsrechtbanken een grote achterstand bestaat in de behandeling van de verschillende dossiers. Zo heb ik cijfers vernomen van ruim honderd dossiers. Daardoor is het bijna onmogelijk om een zitting te verkrijgen binnen de bij wet vastgelegde termijn. Voor een veroordeelde is het heel frustrerend omdat hij weet dat hij in principe in voorwaardelijke vrijheid kan gesteld worden, maar dat hij door een achterstand moet wachten.

Artikel 52 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, bepaalt nochtans dat deze zitting moet plaatsvinden uiterlijk twee maanden na de indiening van het schriftelijk verzoek of na de ontvangst van het advies van de directeur.

Daarom volgende vragen:

1. Bevestigt de geachte minister deze achterstand? Zo ja, wat is het aantal dossiers in behandeling per strafuitvoeringsrechtbank?

2. Heeft hij verder weet van een praktijk van “het voornemen van dossiers”?

3. Welke maatregelen voorziet hij om op korte termijn de eventueel voorkomende gevallen van achterstand weg te werken?