Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3049

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 20 februari 2009

aan de minister van Landsverdediging

Houders van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun rechthebbenden - Gratis openbaar vervoer - Uitbreiding - Rechthebbenden van de houders van het statuut van gewapend weerstander

Tweede Wereldoorlog
oud-strijder
oorlogsslachtoffer
oorlogsschade

Chronologie

20/2/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/3/2009 )
23/3/2009 Antwoord

Vraag nr. 4-3049 d.d. 20 februari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens de informatie waarover ik beschik, gaan de diensten van uw departement (algemene directie Human Resources, divisie Personeel, sectie Administratieve Expertise, subsectie Norariaat) ervan uit dat de “kaart om vaderlandslievende redenen” slechts wordt toegekend aan de oudstrijders van de Oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea die houders zijn van het statuut van nationale erkentelijkheid of aan hun rechthebbenden.

Dat voordeel zou echter niet worden toegekend aan de rechthebbenden van iemand die houder is van het statuut van gewapend weerstander (cf. besluitwet van 19 september 1945 tot vaststelling van het Statuut van den Gewapende Weerstand).

Bent u het met die interpretatie eens en zo ja, is het niet onlogisch dat de maatregel niet wordt uitgebreid tot de gewapende weerstanders en hun rechthebbenden?

Antwoord ontvangen op 23 maart 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door hem gestelde vragen.

De bevoegde dienst van de Algemene Directie Human Resources verstrekt een formulier waarmee de "kaart voor vaderlandslievende redenen" kan aangevraagd worden en dit aan alle houders van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 40-45 en van de Veldtocht in Korea, of aan hun rechthebbenden.

De begunstigden van het statuut van gewapende weerstander komen dus wel degelijk in aanmerking voor de toekenning van de "kaart voor vaderlandslievende redenen".