Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2664

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 12 januari 2009

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Mobiel internet - Penetratiegraad - Smartphones

internet
mobiele telefoon
radiocommunicatie

Chronologie

12/1/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1978
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5846

Vraag nr. 4-2664 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het mobiele internet heeft een enorm potentieel als nieuw communicatiemedium en marketingkanaal. Agentschappen en adverteerders kunnen zo het mobiele aanbod in hun communicatieplannen opnemen en nieuwe horizonten verkennen. Dat dit een enorme stimulans is voor creativiteit en bijgevolg innovatie aanwakkert, hoeft geen verdere duiding.

Daarom volgende vragen :

Wat is de huidige penetratiegraad van het mobiele internet in ons land ? En hoe verhoudt dit zich (bij wijze van vergelijking) ten opzichte van onze naaste buurlanden zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg ?

Indien hierin een achterstand wordt vastgesteld, wat zijn volgens de geachte minister hiervan de belangrijkste oorzaken ?

Welke beleidsinitiatieven zal hij nemen om die eventuele achterstand weg te werken ?

De toepassingen van het mobiele internet vereisen ook aangepaste GSM-toestellen die compatibel zijn met de laatste webstandaarden. Verouderde toestellen kunnen alleen maar SMS en WAP aan. Daarom, hoe groot is het aandeel van de smartphones in ons totale GSM-park ? En hoe verhoudt dit zich terug ten opzichte van onze naaste buurlanden zoals Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg ?