Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1719

van Els Van Hoof (CD&V N-VA) d.d. 2 oktober 2008

aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen

Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging

gelijke behandeling van man en vrouw
gehandicapte
gehandicapte werknemer
overheidsapparaat
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
ministerie
sociale integratie

Chronologie

2/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
12/12/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1710
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1727

Vraag nr. 4-1719 d.d. 2 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de diversiteit heeft de federale overheid ervoor gekozen om zich in eerste instantie toe te spitsen op drie aspecten van diversiteit :

- de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen ;

- tewerkstelling van mensen met een handicap ;

- de integratie van personen met een vreemde afkomst in het openbaar ambt.

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de FOD's en de POD's onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen met een vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel :

1. in globo ;

2. per niveau :

- mandaathouders ;

- niveau A ;

- niveau B ;

- niveau C ;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 12 december 2008 :

Als antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen in verband met de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie:Vrouwen

Personen met een handicap


Allochtonen


Totaal

Totaal aantal

Verhouding

Totaal aantal

Verhouding

Totaal aantal

Verhouding

Totaal

2.679

1.418

52,93%

68

2,53%

/

/

Mandaathouders

10

1

10%

0

0%

/

/

Niveau A

780

272

34,87%

5

0,64%

/

/

Niveau B

323

139

43,03%

4

1,23%

/

/

Niveau C

800

477

59,62%

18

2,25%

/

/

Niveau D

766

529

69,06%

41

5,32%

/

/

Wat betreft de personen met een handicap werden enkel de personen in aanmerking genomen die als dusdanig werden geteld op basis van het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in het federaal administratief openbaar ambt.

Daar er voor de allochtonen geen enkele wettelijke bepaling bestaat en een telling op vrijwillige basis ontbreekt, is het niet mogelijk cijfers te verstrekken.