Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1390

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 21 augustus 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen

Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006

vormingsverlof
aflossing

Chronologie

21/8/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/9/2008 )
17/10/2008 Antwoord

Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-1262

Vraag nr. 4-1390 d.d. 21 augustus 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de werkgevers eraan herinnerd dat de termijn voor de indiening van de aanvragen tot terugbetaling van het betaald educatief verlof vanaf het schooljaar 2006-2007 ingekort is tot anderhalf jaar. Dat betekent dat de aanvragen voor het betrokken schooljaar nog vr 30 juni 2008 moeten zijn ingediend, conform artikel 137bis van de wet van 22 januari 1985.

Hoeveel werkgevers hebben een aanvraag ingediend voor het schooljaar 2005-2006 ?

Beschikt u over die informatie per activiteitssector ?

Antwoord ontvangen op 17 oktober 2008 :

Het antwoord op de vraag kan u terugvinden op de website van de Federale Overheidsdienst (FOD), Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : www.werk.België.be, Verloven/Betaald educatief verlof/Statistieken/Betaald educatief verlof 1995-2007 (ZIP, 384), Tabel 3 A voor het aantal werkgevers voor het schooljaar 2005-2006, Tabel 3 D voor het aantal werkgevers par paritair comité.