Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1262

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 11 juli 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006

vormingsverlof
aflossing
werkgever

Chronologie

11/7/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2008 )
22/7/2008 Antwoord

Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 4-1390

Vraag nr. 4-1262 d.d. 11 juli 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft de werkgevers eraan herinnerd dat de termijn voor de indiening van de aanvragen tot terugbetaling van het betaald educatief verlof vanaf het schooljaar 2006-2007 ingekort is tot anderhalf jaar. Dat betekent dat de aanvragen voor het betrokken schooljaar nog vr 30 juni 2008 moeten zijn ingediend, conform artikel 137bis van de wet van 22 januari 1985.

Hoeveel werkgevers hebben een aanvraag ingediend voor het schooljaar 2005-2006?

Beschikt u over die informatie per activiteitssector?

Antwoord ontvangen op 22 juli 2008 :

In antwoord op uw vraag heb ik de eer u mede te delen dat de inhoud ervan tot de uitsluitende bevoegdheid behoort van mijn collega, mevrouw Joëlle Milquet, in haar hoedanigheid van minister van Werk.(Cfr. Schriftelijke vraag 4-1390).