Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-107

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 20 december 2007

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Situatie in het Midden-Oosten - Conferentie van Annapolis - Positie van de staat IsraŽl - Belgische initiatieven in de VN-Veiligheidsraad

Palestijnse kwestie
IsraŽl
Midden-Oosten
Palestijnse Autonome Gebieden
Veiligheidsraad VN

Chronologie

20/12/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/1/2008 )
20/12/2007 Dossier gesloten

Vraag nr. 4-107 d.d. 20 december 2007 : (Vraag gesteld in het Frans)

Na de Conferentie van Annapolis van 27†november†2007, die de IsraŽlische en Palestijnse staatsleiders bij elkaar bracht om het vredesproces in de regio een nieuw elan te geven, heeft de IsraŽlische regering haar standpunt blijkbaar aanzienlijk verhard want ze herinnerde eraan dat IsraŽl zich, voor wat de kernproblemen betreft, niet gebonden acht door de gemeenschappelijke verklaring van de Top. Elk akkoord hangt met andere woorden af van de correcte uitvoering van alle verbintenissen die voortvloeien uit de ďroutekaart voor de vredeĒ, wat betekent dat geen vooruitgang kan worden geboekt zolang de veiligheid van de staat IsraŽl niet gegarandeerd is.

De huidige situatie in het Midden-Oosten geeft weinig redenen tot optimisme: naast de recessie die in de Palestijnse gebieden woedt, is er de politieke breuk zonder voorgaande tussen Gaza, het bastion van Hamas, en de Westelijke Jordaanoever, gecontroleerd door het IsraŽlische leger, waar Fatah, vereenzelvigd met de Palestijnse Autoriteit, de dominerende partij blijft. Door de aanwezigheid van de Hamasmilitie in Gaza kan een nieuwe militaire inval in dat gebied niet worden uitgesloten.

Gelet op bovenstaande elementen:

1. Hoe moeten we reageren op de IsraŽlische krachttoer die ertoe heeft geleid dat een in de VN-Veiligheidsraad ingediende ontwerpresolutie van de Verenigde Staten om de in Annapolis genomen besluiten te steunen, werd ingetrokken? Over welke manoeuvreerruimte beschikt BelgiŽ in de Veiligheidsraad om te komen tot een oplossing van dit conflict?

2. Wat de verantwoordelijkheid voor het IsraŽlisch-Palestijns conflict betreft, gaat ook Europa niet geheel vrijuit. Welke moedige initiatieven kan de Europese Unie nemen om een einde te maken aan deze situatie? Hoe staat het met de invloed van de Europese Unie in het Kwartet, wetende dat de Verenigde Staten het initiatief zouden willen behouden in de oplossing van het IsraŽlisch-Palestijns conflict?