BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
29 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1741

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Volledige cijfers voor 2017
________
________
29/12/2017 Verzending vraag
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1741 d.d. 29 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1505 en uw uitgebreid antwoord, waarvoor dank. Ik meen uit de cijfers te kunnen afleiden dat de tendens dalend is. De cijfers van 2014 tot 2016 zijn bemoedigend. Ik had graag de volledige cijfers voor 2017 ontvangen om te zien of deze tendens bevestigd wordt.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsbevoegdheid : zelfmoordpreventie is een complexe materie waar verschillende instanties bij betrokken zijn, waaronder de federale overheid en de gemeenschappen in het kader van hulp aan personen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vraag voorgelegd :

Hoeveel gedetineerden pleegden zelfmoord in een penitentiaire instelling in 2017 ? Kunt u de cijfers opsplitsen al naargelang de betrokkenen beklaagden, veroordeelden of ge´nterneerden waren ? Uw eerdere antwoord is immers beperkt tot de eerste negen maanden van 2017.