BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
13 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1717

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de eerste minister
________
Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan
________
beroepssport
sportorganisatie
schuld
BTW
loonbelasting
sociale bijdrage
________
13/12/2017 Verzending vraag
22/12/2018 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1717 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

Diverse voetbalclubs uit eerste en tweede klasse hebben geruime tijd te kampen gehad met betalingsproblemen in verband met de verschuldigde belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en de bedrijfsvoorheffing.

De laatste jaren is er wat betreft de eersteklasseclubs een grote verbetering merkbaar in die zin dat er begin dit jaar enkel nog schuld openstond die betwist werd door de clubs.

Ik had dan ook graag de geachte minister volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel bedraagt de totale BTW-schuld van de clubs in eerste klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

2) Hoeveel bedraagt de totale BTW-schuld van de clubs in tweede klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

3) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan bedrijfsvoorheffing van de clubs in eerste klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

4) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan bedrijfsvoorheffing van de clubs in tweede klasse op dit moment ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

5) Wat is het bedrag van deze achterstallen dat betwist wordt ?

6) Hoeveel clubs hebben een afbetalingsplan afgesloten om de achterstallen te betalen ? Hoeveel clubs volgen dit afbetalingsplan niet ?

Antwoord ontvangen op 22 december 2018 :

De vraag van de geachte senator wordt toegezonden aan de minister van Financiën, aangezien het voorwerp ervan tot zijn bevoegdheden behoort.