BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
13 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1716

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________
Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
________
arbeider
werknemer
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
13/12/2017 Verzending vraag
25/1/2018 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1716 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk betreft een gewestelijke materie. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

BelgiŽ is zowat het enige Europese land waar er nog een onderscheid gemaakt wordt tussen arbeiders en bedienden.

Volgens de gedecentraliseerde statistiek van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) is het percentage bedienden ten opzichte van het totale aantal werknemers in de privťsector tussen 2000 en 2005 geŽvolueerd van 50,6 % naar 53,5 %.

Kan de geachte minister mij de evolutie meedelen van het aantal arbeiders en bedienden in de privťsector voor de jongste vijf jaar, opgesplitst per gewest en per activiteitensector ?

Antwoord ontvangen op 25 januari 2018 :

U vindt de gevraagde cijfers in de onderstaande tabel.

Evolutie van het aantal arbeiders en bedienden in de privésector opgesplitst per activiteitensector en Gewest

Bron : Gecentraliseerde gegevens ; RSZ.


2012

2013

2014

2015

2016

Bedienden

Arbeiders

Bedienden

Arbeiders

Bedienden

Arbeiders

Bedienden

Arbeiders

Bedienden

Arbeiders

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  132.608

    84.849

  132.067

    83.874

  133.548

    84.729

  136.076

    85.885

  139.044

    86.582

Landbouw, bosbouw en visserij

           21

         339

           18

         366

           22

         315

           25

         337

           29

         325

Winning van delfstoffen

           19

 : 

           44

 : 

           51

 : 

           44

 : 

           39

 : 

Industrie

      6.577

      6.099

      6.435

      5.766

      6.349

      5.538

      6.403

      5.353

      6.501

      5.267

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

      1.159

 : 

      1.156

 : 

      1.119

 : 

      1.036

 : 

         990

 : 

Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering

         133

         329

         126

         353

         124

         372

         121

         372

         119

         392

Bouwnijverheid

      1.796

      7.390

      1.753

      7.133

      1.737

      6.813

      1.714

      6.547

      1.747

      6.472

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

    28.357

      7.375

    28.038

      7.099

    28.137

      7.018

    28.511

      7.089

    28.825

      7.151

Vervoer en opslag

      2.223

      5.562

      2.160

      5.449

      2.170

      5.753

      2.206

      5.907

      2.258

      6.136

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

      2.567

    15.367

      2.620

    15.157

      2.615

    15.484

      2.702

    15.857

      2.751

    15.498

Informatie en communicatie

      9.612

         240

      9.592

         226

      9.604

         202

      9.996

         187

    10.444

         194

Financiële activiteiten en verzekeringen

    14.533

         136

    14.194

         113

    13.900

         103

    13.791

           93

    13.699

           87

Exploitatie van en handel in onroerend goed

      1.495

      1.832

      1.587

      1.802

      1.622

      1.784

      1.641

      1.760

      1.663

      1.727

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

    16.300

         508

    16.438

         491

    16.846

         469

    17.232

         475

    17.950

         469

Administratieve en ondersteunende diensten

    11.396

    30.436

    10.882

    30.873

    11.048

    31.715

    11.253

    32.806

    11.333

    34.170

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

      1.491

           52

      1.493

           30

      1.475

           22

      1.468

           21

      1.446

           23

Onderwijs

      1.955

         157

      1.944

         145

      2.049

         143

      2.177

         141

      2.393

         143

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

    20.498

      5.181

    20.865

      5.140

    21.308

      5.288

    21.856

      5.208

    22.464

      5.304

Kunst, amusement en recreatie

      3.149

         772

      3.236

         744

      3.456

         699

      3.854

         696

      4.062

         739

Overige diensten

      9.133

      2.723

      9.304

      2.647

      9.733

      2.670

      9.829

      2.697

    10.090

      2.144

Huishoudens als werkgever

           95

         334

           88

         321

           88

         330

           99

         331

         119

         330

Extraterritoriale organisaties en lichamen

           99

 : 

           94

 : 

           95

 : 

         118

 : 

         122

 : 


Vlaams Gewest

  939.193

  748.276

  943.392

  738.058

  954.646

  737.358

  970.197

  735.337

  989.213

  739.760

Landbouw, bosbouw en visserij

      1.242

      8.912

      1.097

      8.956

      1.113

      8.615

      1.146

      8.466

      1.210

      8.226

Winning van delfstoffen

         233

         251

         236

         235

         251

         228

         268

         221

         274

         210

Industrie

  121.144

  217.437

  119.496

  211.000

  118.891

  205.632

  119.683

  198.398

  121.278

  196.762

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

    10.818

 : 

    10.724

 : 

    10.506

 : 

    10.172

 : 

    10.125

 : 

Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering

      3.406

      5.307

      3.472

      5.351

      3.485

      5.230

      3.539

      5.098

      3.676

      5.091

Bouwnijverheid

    26.533

  106.003

    26.802

  102.422

    27.244

    99.169

    28.003

    96.646

    29.096

    95.969

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

  228.594

    74.986

  229.146

    73.485

  230.268

    72.480

  231.476

    71.635

  233.518

    71.133

Vervoer en opslag

    36.966

    48.583

    36.974

    47.642

    37.502

    48.077

    38.606

    48.241

    39.650

    49.348

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

      7.745

    50.423

      7.698

    49.663

      7.717

    50.355

      7.904

    50.732

      8.168

    51.153

Informatie en communicatie

    45.978

      1.220

    46.981

      1.129

    47.754

         991

    48.840

      1.028

    51.058

      1.168

Financiële activiteiten en verzekeringen

    77.347

      1.043

    76.350

         987

    75.523

         905

    75.511

         902

    75.415

         882

Exploitatie van en handel in onroerend goed

      6.550

      2.651

      6.715

      2.597

      6.899

      2.533

      7.170

      2.546

      7.483

      2.503

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

    83.663

      3.698

    85.092

      3.666

    86.666

      3.660

    86.811

      3.538

    89.557

      3.536

Administratieve en ondersteunende diensten

    60.330

  125.826

    59.775

  129.230

    63.383

  136.975

    67.791

  146.800

    69.883

  154.768

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

    10.874

         283

    10.877

         250

    11.005

         238

    11.546

         234

    11.622

         238

Onderwijs

      5.837

      1.420

      6.002

      1.419

      6.262

      1.334

      6.282

      1.163

      6.261

         877

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

  179.517

    78.397

  183.409

    78.624

  187.484

    79.927

  193.384

    79.661

  198.686

    79.002

Kunst, amusement en recreatie

      9.520

      4.206

      9.597

      4.042

      9.445

      3.988

      9.708

      4.014

    10.111

      4.048

Overige diensten

    21.738

    17.028

    21.690

    16.795

    21.838

    16.436

    20.848

    15.348

    20.596

    14.199

Huishoudens als werkgever

      1.121

         558

      1.228

         510

      1.377

         526

      1.474

         609

      1.504

         580

Extraterritoriale organisaties en lichamen

           37

 : 

           31

 : 

           33

 : 

           35

 : 

           42

 : 

 

Waals Gewest

  394.146

  316.584

  394.357

  308.786

  398.082

  306.312

  403.804

  306.942

  411.095

  310.815

Landbouw, bosbouw en visserij

         500

      2.851

         481

      2.952

         498

      2.807

         533

      2.878

         561

      2.863

Winning van delfstoffen

         443

      1.816

         425

      1.718

         408

      1.652

         360

      1.450

         343

      1.382

Industrie

    46.398

    74.545

    45.969

    70.946

    45.327

    67.579

    45.599

    65.856

    45.695

    65.623

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

      5.775

 : 

      5.711

 : 

      5.627

 : 

      5.510

 : 

      5.512

 : 

Distributie van water; afval- en afval-waterbeheer en sanering

         844

      2.572

         876

      2.572

         891

      2.488

         937

      2.595

      1.051

      2.691

Bouwnijverheid

    10.863

    56.934

    10.940

    54.678

    10.879

    52.275

    10.876

    50.524

    10.923

    50.122

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen

  103.681

    31.503

  103.038

    30.584

  103.677

    30.323

  104.439

    30.362

  105.747

    30.394

Vervoer en opslag

      6.914

    20.832

      6.851

    20.284

      6.833

    20.475

      6.977

    21.065

      7.151

    21.611

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

      3.843

    23.352

      3.959

    23.047

      4.039

    23.801

      4.097

    24.214

      4.172

    24.886

Informatie en communicatie

    14.235

         484

    14.459

         375

    14.633

         356

    14.924

         344

    15.734

         325

Financiële activiteiten en verzekeringen

    31.686

         453

    30.988

         414

    30.418

         383

    30.268

         373

    29.949

         323

Exploitatie van en handel in onroerend goed

      3.206

      1.948

      3.348

      1.942

      3.441

      1.920

      3.561

      1.920

      3.708

      1.949

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

    28.443

      1.398

    28.809

      1.341

    29.316

      1.343

    29.910

      1.368

    30.651

      1.398

Administratieve en ondersteunende diensten

    20.536

    51.864

    20.049

    52.950

    21.107

    56.048

    22.162

    58.861

    23.203

    61.949

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

      6.318

         173

      6.293

         157

      6.274

         144

      6.706

         161

      6.798

         152

Onderwijs

      4.523

         582

      4.594

         576

      4.649

         571

      4.742

         639

      4.951

         610

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

    86.241

    32.775

    87.821

    32.147

    89.981

    32.526

    92.297

    33.067

    94.769

    33.358

Kunst, amusement en recreatie

      6.906

      3.076

      6.979

      3.026

      7.132

      3.002

      7.578

      2.990

      7.758

      3.108

Overige diensten

    12.691

      9.031

    12.668

      8.692

    12.861

      8.234

    12.228

      7.852

    12.309

      7.632

Huishoudens als werkgever

           87

         358

           85

         355

           77

         364

           85

         402

           93

         409

Extraterritoriale organisaties en lichamen

           13

 : 

           14

 : 

           14

 : 

           15

 : 

           17

 :