BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
13 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1716

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________
Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie
________
________
13/12/2017 Verzending vraag
25/1/2018 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1716 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Werk betreft een gewestelijke materie. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

België is zowat het enige Europese land waar er nog een onderscheid gemaakt wordt tussen arbeiders en bedienden.

Volgens de gedecentraliseerde statistiek van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) is het percentage bedienden ten opzichte van het totale aantal werknemers in de privésector tussen 2000 en 2005 geëvolueerd van 50,6 % naar 53,5 %.

Kan de geachte minister mij de evolutie meedelen van het aantal arbeiders en bedienden in de privésector voor de jongste vijf jaar, opgesplitst per gewest en per activiteitensector ?

Antwoord ontvangen op 25 januari 2018 :
Tekst nog niet beschikbaar.