BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
13 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1715

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________
Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal
________
voetbalvandalisme
sportmanifestatie
administratieve sanctie
geldboete
officiële statistiek
________
13/12/2017 Verzending vraag
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1715 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel supporters van voetbalploegen uit eerste en tweede klasse een sanctie opliepen ingevolge de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet), en dit tijdens het seizoen 2016-2017 ?

2) Hoeveel onder hen kregen een administratieve geldboete ?

3) Wat was het totale bedrag aan opgelegde administratieve geldboetes ?

4) Wat is het totale bedrag aan boetes dat effectief werd betaald ?

5) Hoeveel van deze bestrafte personen betaalde zijn boete niet ?

6) Hoeveel onder hen kregen een stadionverbod ? Hoeveel onder hen kreeg het maximum stadionverbod ?