BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
13 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1713

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Stakingen - Beëindiging - Eenzijdige verzoekschriften - Indiening - Aantal - Afloop
________
staking
stakingsrecht
arbeidsconflict
kort geding
________
13/12/2017 Verzending vraag
2/2/2018 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1713 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Verschillende aspecten van Justitie werden overgedragen aan de deelstaten en bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

Niettegenstaande het herenakkoord van 20 maart 2002 grijpen werkgevers regelmatig naar het middel van het eenzijdig verzoekschrift om stakingen te breken.

1) Hebben uw diensten die bevoegd zijn voor collectieve arbeidsbetrekkingen een zicht op het aantal gevallen waarin er door de werkgevers een éénzijdig verzoekschrift bij de rechtbank werd ingediend teneinde de vrije doorgang tot de bedrijven te bekomen, en dit voor de laatste vijf jaar waarvoor er gegevens beschikbaar zijn en per gewest ?

2) a) In hoeveel van deze gevallen werd de eis van de werkgevers ingewilligd ?

b) In hoeveel gevallen werd een dwangsom opgelegd ?

c) In hoeveel gevallen werd de dwangsom geïnd ?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2018 :

De cijfergegevens waarover de steundienst van het College van de hoven en rechtbanken beschikt, worden uit de applicatie gehaald waarmee de griffies de gerechtelijke dossiers beheren. De IT-applicatie van de arbeidsrechtbanken laat niet toe om de gevraagde gegevens te registreren. Er bestaat immers geen aparte code om het breken van stakingen te registreren. Daarenboven wordt het resultaat van de beslissing van de rechter niet ingeschreven in de IT-applicatie (bijvoorbeeld dwangsom opgelegd, enz.).