BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
13 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1712

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan
________
beroepssport
sociale bijdrage
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
sportorganisatie
________
13/12/2017 Verzending vraag
22/3/2018 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1712 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sport, cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

Sommige voetbalclubs uit eerste en tweede klasse kampen met betalingsproblemen in verband met de bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). De laatste jaren is de toestand sterk verbeterd, zowel wat de clubs uit eerste als uit tweede klasse betreft.

Ik had dan ook graag de geachte minister volgende vragen gesteld :

1) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan RSZ-bijdragen van de clubs in eerste klasse op dit moment ? Hoeveel clubs hebben een schuld ?

2) Hoeveel bedraagt de totale schuld aan RSZ-bijdragen van de clubs in tweede klasse op dit moment ? Hoeveel clubs hebben een schuld ?

3) Hoeveel bedraagt de totale schuld voor de lagere reeksen ? Hoeveel clubs zijn hierbij betrokken ?

4) Wat is het bedrag van de RSZ-bijdragen dat betwist wordt ? Hoeveel clubs betwisten hun schuld ?

5) Hoeveel clubs hebben een afbetalingsplan afgesloten om de achterstallen te betalen ? Hoeveel clubs volgen dit afbetalingsplan niet ?

Antwoord ontvangen op 22 maart 2018 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

1) Op dit moment bedraagt de totale schuld aan Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)-bijdragen van de clubs uit eerste klasse 1A : 624 785,84 euro. Betreffende schuld wordt principieel betwist. Tot op heden heeft de rechter hierover nog geen definitieve uitspraak gedaan.

Hoger vermelde schuld heeft betrekking op één voetbalclub.

2) Op dit moment bedraagt de totale schuld aan RSZ-bijdragen van de clubs uit tweede klasse 1B 18 296,20 euro.

De schuld van 18 296,20 euro heeft betrekking op één club uit tweede klasse 1B. Volledigheidshalve vermeld ik dat er voor deze club ook een ontbrekende aangifte is voor het derde kwartaal 2017.

3) De totale schuld voor de lagere reeksen eerste amateurklasse tot en met derde amateurklasse bedraagt 2 314 169,93 euro. De vorige jaren heeft de RSZ de totale schuld meegedeeld van de clubs die naar tweede amateurklasse evolueren. Dit bedrag is dit jaar hoger als gevolg van het feit dat voortaan hierin de derde amateurklasse is opgenomen.

In de lagere reeksen zijn er vierentwintig clubs betrokken.

Volledigheidshalve kan ik u nog meedelen dat, voor wat de clubs uit de lagere klasse betreft :

– 42 clubs niet gekend zijn bij de RSZ als werkgevers ;

– 29 clubs als werkgevers zijn geschrapt bij de RSZ ;

– 2 clubs zijn in vereffening.

4) Het bedrag aan RSZ-bijdragen dat wordt betwist, bedraagt 1 003 160,38 euro.

Drie clubs betwisten hun schuld.

5) Eén club heeft een afbetalingsplan om zijn achterstallen af te betalen.

De betalingsmodaliteiten worden nageleefd. Er zijn dus geen voetbalclubs die hun afbetalingsplan niet naleven.