BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
18 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-802

de Wouter Beke (CD&V N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Huisartsen - Kwaliteitsverbetering van de zorgen - Oprichting van een forum
________
dokter
gezondheidsverzorging
permanente educatie
eHealth-platform
________
18/4/2008 Verzending vraag
22/7/2008 Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-208
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-802 d.d. 18 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor onze gezondheidszorg is het essentieel dat de verleende zorg verstrekt door de huisartsen van goede kwaliteit is. Zij behandelen het overgrote deel (90%) van de gezondheidsklachten van de burger. In verschillende Europese landen bestaan er al initiatieven om de kwaliteit van hun zorgverlening te meten en te verbeteren. In BelgiŽ werden ook al enkele maatregelen genomen, zoals het ontwikkelen van aanbevelingen aan huisartsen (richtlijnen) en feedback over hun voorschrijfgedrag. Dit zijn echter losstaande initiatieven en de schaarse informatie die voorhanden is, wijst op een beperkt positief effect op de kwaliteit van de patiŽntenzorg.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) testte de EPA (European Practice Assessment Tool) uit op een aantal Belgische huisartsenpraktijken. De EPA is een Europees instrument om de kwaliteit van huisartsenpraktijken te meten. Het draagvlak voor EPA bij onze huisartsen was zo goed als onbestaand: slechts 43 van de 1 000 uitgenodigde praktijken namen deel aan deze test. Nochtans zijn het in de eerste plaats de huisartsen zelf die moeten overtuigd worden dat kwaliteitsverbetering ook in hun voordeel speelt en bereid moeten zijn een accurate registratie van gezondheidsgegevens door te voeren.

De oprichting van een forum, waarbij zoveel mogelijk partijen worden betrokken, is een stap in de richting van kwaliteitsverbetering om alle initiatieven te bespreken en te vergelijken. Het is aan de overheid een kwaliteitsbeleid te definiŽren en uit te stippelen en hieraan financieel, zowel organisatorisch ondersteuning te bieden.

Is de geachte minister bereid dergelijk forum op te richten?

Antwoord ontvangen op 22 juli 2008 :

De kwaliteit van de zorg die door onze huisartsen en onze specialisten wordt verstrekt aan de Belgische bevolking is voortreffelijk. Ik wens hier dan ook alle artsen, en in het bijzonder de huisartsen, te bedanken voor hun toewijding en het geleverde werk. De huisartsengeneeskunde is een van de steunpilaren van de gezondheidszorg.

De kwaliteit van de geneeskunde, zowel de huisartsengeneeskunde als de gespecialiseerde geneeskunde, is onze grootste zorg, want het is van primordiaal belang dat het overheidsgeld goed wordt besteed.

In de huidige conjunctuur is ook het rationeel gebruik van de budgetten essentieel. Het is tevens door een betere kwaliteit en een beter beheer van de gezondheidszorg dat we onze burgers doeltreffende en voor iedereen toegankelijke medische dienstverlening kunnen blijven aanbieden.

De artsen zijn zich bewust van het belang van een kwaliteitsvolle zorgverstrekking. Om daarvoor te zorgen werd er een systeem van verplichte bijscholing ingevoerd in samenwerking met alle artsen en wetenschappelijke instellingen. De massale en actieve deelname aan de permanente vorming en aan de lokale kwaliteitsgroepen (LOK's) geeft aan hoe groot de beroepsernst is in de medische wereld. In geen enkele andere beroepscategorie bestaat er een dergelijk strikt systeem, hoewel voor bepaalde beroepen of activiteiten dit soort bijscholing ook verplicht zou moeten zijn.

En dan zijn er ook nog de aanbevelingen voor goede praktijk die werden uitgewerkt door de wetenschappelijke verenigingen voor huisartsgeneeskunde en wetenschappelijke verenigingen van geneesheren-specialisten, met de steun van het federale niveau.

Het geleverde werk werpt zijn vruchten af, zoals we hebben kunnen vaststellen inzake het gerichter voorschrijven van antibiotica.

Rome is niet op ťťn dag gebouwd en het vergt tijd om de mentaliteit van de mensen te veranderen. Er lopen een aantal initiatieven, zoals het INTEGO-project, dat het mogelijk maakt de door de arts opgetekende medische gegevens op te nemen in het elektronisch medisch dossier van de patiŽnt. De gegevensanalyse zal, aan de hand van een feed-back, informatie kunnen verschaffen aangaande de kwaliteit van de door de arts geregistreerde gegevens, en zal kunnen zorgen voor een betere zorgverstrekking door de arts, ongeacht zijn specialiteit.

De organisatie van een forum met alle actoren die betrokken zijn bij de kwaliteit van de gezondheidszorg is erg interessant, maar moet geÔntegreerd worden in de reeds bestaande initiatieven. Het platform e-Health zal een belangrijk communicatie-instrument vormen tussen de verschillende gezondheidszorgbeoefenaars.

De coŲrdinatie van de kwalitatieve projecten wordt momenteel zowel verzorgd door onze diensten voor Volksgezondheid als door de Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie.

Samengevat : ik ben overtuigd van de kwaliteit van de geneeskunde in BelgiŽ en ik zal alles in het werk stellen om die kwaliteit op peil te houden, in samenwerking met de gezondheidswerkers.