Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-...
Ingediend door Christophe Lacroix

35 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1982 Christophe Lacroix (PS) eerste minister  
  Europees meerjarig financieel kader (MFK) - Europees cohesiebeleid - Toekomst - Standpunt van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/11/2018 ) 5/10/2018
6-1965 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  (nog niet vertaald) Boissons énergisantes - Vente aux mineurs - Problèmes de santé potentiels - Interdiction ou limitation éventuelles - Mesures envisagées
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/10/2018 ) 25/9/2018
6-1947 Christophe Lacroix (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiënten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1946
6-1946 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spoeddiensten - Post Exposure Profylaxis(PEP) voor hiv - Toegankelijkheid - Verbetering - Opleiding van spoedartsen - LGTBQI+-patiënten - Opvang - Discriminatie - Bestrijding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1947
6-1944 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische ziekten - Kosten - Stijging - Toekomstige financiering - Cijfergegevens - Maatregelen - Overleg met de deelstaten - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/8/2018 ) 18/7/2018
6-1933 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Raad van Europa - Aanbevelingen en beslissingen ten aanzien van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/8/2018 ) 6/7/2018
6-1914 Christophe Lacroix (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  (nog niet vertaald) Qualité de l'air - Commission européenne - « Clean air outlook » - Procédures d'infraction - Contrôle de la qualité de l'air - Aides européennes - Activation - « Clean air dialogues » - Concertation avec les Régions
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/8/2018 ) 28/6/2018
6-1902 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  Mensenhandel - Bestrijding - Gegevens - Verzamelen en coördinatie - Ontbreken - IAMM - Interdepartementale coördinatiecel - Rol - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 12/6/2018
6-1900 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kleurstof E171 - Mogelijke toxiciteit - Verbod - Voorzorgsprincipe - Stand van zaken in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
6-1899 Christophe Lacroix (PS) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Kinderen in pleeggezinnen - Onroerende voorheffing - Kortingen - Aanmerking - Toekenning - Voorwaarden - Weigering door de Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Redenen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/7/2018 ) 7/6/2018
6-1884 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsenwachtposten (HWP's) - Erkenning door het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) - Aanpak - Financiering - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/6/2018 ) 25/5/2018
6-1814 Christophe Lacroix (PS) minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Toegestane garantie aan de ARCO-coöperatieleden - Arrest van de Raad van State - Ingeroepen juridische argumenten - Belfius - Privatisering - Gemeentelijke holding - Lokale overheden - Schadeloosstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/5/2018 ) 29/3/2018
6-1813 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Elektrohypersensitiviteit - Nieuwe technologie - Li-Fi (Light Fidelity) - Wetenschappelijke ontwikkelingen - Alternatief voor wifi (“Wireless Fidelity”) - Voordelen voor de volksgezondheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 28/3/2018
  Antwoord 2/5/2018
6-1740 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Spirulina - Risico’s voor de volksgezondheid - Bijkomend onderzoek - Preventiemaatregelen - Traceerbaarheid - Informatie voor de consument, de gezondheidswerkers en de exploitanten van voedingsketens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 ) 29/12/2017
  Antwoord 12/3/2018
6-1718 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Groep AB InBev - Prijs van het bier - Stijging - Economische impact - Economisch kader dat van toepassing is op het bedrijf - Eventueel misbruik van machtspositie - Onderzoek door de Europese Commissie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6-1696 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 22/1/2018
6-1695 Christophe Lacroix (PS) minister van Justitie  
  Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) « Relais Enfants-Parents » - Toegekende middelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 18/5/2018
6-1657 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)- Onderhandelingen - Standpunt van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 2/2/2018
6-1648 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1647
6-1647 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Antwoord 23/4/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1648
6-1634 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1633
6-1633 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 9/3/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1634
6-1632 Christophe Lacroix (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1629
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1631
6-1631 Christophe Lacroix (PS) minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 15/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1629
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1632
6-1630 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1629
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1631
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1632
6-1629 Christophe Lacroix (PS) eerste minister  
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 13/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1630
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1631
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1632
6-1628 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Medische fouten - Rechten van de slachtoffers - Hulp - Schadevergoeding - Geplande verbeteringen - Samenwerking met de deelstaten en de actoren uit de gezondheidszorg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 23/4/2018
6-1622 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Glyfosaat - Sporen in de voeding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 3/11/2017
6-1619 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Informele jobs - Oververtegenwoordiging van vrouwen - Zorgtaken - Betaalde zorg - Onzekere arbeid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
  Antwoord 14/6/2018
6-1577 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Ziekenhuizen - Patiëntengegevens - Eventuele verkoop aan privébedrijven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
6-1576 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
6-1575 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 16/11/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1574
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576
6-1574 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
  Antwoord 5/12/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1575
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1576
6-1566 Christophe Lacroix (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Aanwerving van jongeren - Quota - Naleving - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 3/10/2017
  Antwoord 28/11/2017
6-1552 Christophe Lacroix (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Huisartsen - Artsentekort - Maatregelen - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017 ) 26/9/2017
  Antwoord 20/12/2017