Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-...
Ingediend door Christie Morreale

60 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1750 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  (nog niet vertaald) Secteur spatial - Missions spatiales européennes - Investissements belges - Montants - Critères de sélection - Entreprises bénéficiaires - Secteurs devenus non prioritaires - Agence spatiale européenne - Budget - Participation belge
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
6-1749 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  (nog niet vertaald) Transports en commun - Comportements d'agression verbale ou autre à caractère sexiste - Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) - Données - Gestion du phénomène - Mesures
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
6-1748 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  (nog niet vertaald) Agence spatiale interfédérale - Création - Administration fédérale de la Politique scientifique - Suppression - État d'avancement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
6-1747 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  (nog niet vertaald) Violences sexistes dans l'espace public - Plaintes - Nombre - Harcèlement sexuel au travail - Définition - Liste exhaustive de griefs éventuelle - Mécanismes préventifs - Dépôt de plainte - Protection juridique contre le licenciement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
6-1746 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  (nog niet vertaald) Pesticides - Autorisation - Règlement d'exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission européenne du 24 mai 2013 - Révision - Coordination avec les Régions
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/2/2018 ) 18/1/2018
6-1651 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Amitraz - Besmetting van voedingsmiddelen - Federaal Agenstschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Programma van jaarlijkse analyses - Ontbreken van Amitraz - Redenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
  Antwoord 2/1/2018
6-1650 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdingmiddelen - Sulfoxaflor - Evaluatie van de risico's - Nieuwe resultaten - Toelatingsaanvraag in België - Erkenningscomité van de Federale Openbare Dienst (FOD) Volksgezondheid - Besluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
6-1649 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Contraceptie - Kwetsbare bevolkingsgroepen - Toegang - Prijs - Verhoogde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering - Voorwaarden - Draagwijdte - Spiraaltjes en implantaten - Mogelijke terugbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
6-1618 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 - Wijziging- Belgisch standpunt - Acetamiprid en Thiacloprid -Moleculen nog toegelaten - Reëvaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
6-1617 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Fipronilcrisis -Europese Commissie - Genomen maatregelen - Samenwerking met de deelstaten - Verbetering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 24/11/2017
6-1590 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Aanwezigheid in voedingsmiddelen - Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)- Controles - Resultaten - Gevaarlijke landbouwpraktijken - Toelatingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
  Antwoord 27/11/2017
6-1589 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Pesticiden - Invloed op voortijdige bevallingen - Onderzoek in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
6-1554 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Amitraz - Toxiciteit - Risico op besmetting - Gebruik in de veehouderij in Nederland - Eventuele tests door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen(FAVV) - Eventuele verkoop van besmette producten in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017 ) 26/9/2017
  Antwoord 23/10/2017
6-1553 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat - Gebruik - Toelating - Europese verlenging - Standpunt van België - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/10/2017 ) 26/9/2017
  Antwoord 27/10/2017
6-1550 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - Coördinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 13/9/2017
6-1534 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Genetisch gemodificeerde organismen(ggo's)-Europese Commissie - Toelating tot verbouwen - Hernieuwing - Teelt, invoer en gebruik - Toestand in België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/8/2017 ) 1/8/2017
  Antwoord 1/9/2017
6-1494 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Neutrale sigarettenverpakkingen - Invoering - Omzetting van richtlijn 2014/40/EU - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017 ) 20/6/2017
  Antwoord 5/9/2017
6-1484 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Klimaatambities van België - Heronderhandeling op het Europese niveau - Overleg met de gewesten - Negatieve invloed op het imago van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 13/6/2017
  Antwoord 7/7/2017
6-1437 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bijenkolonies - Sterfte - Gegevens - Evolutie - bestrijding van de varroamijt - MAQS - Gebruik - Risico voor de de bijenkast - Federaal bijenplan 2017-2019 - Acties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
  Antwoord 7/6/2017
6-1436 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Neonicotinoïden - Imidalcoprid, clothianidine en thiamethoxam - Nieuwe Europese beperkingen - Voorstel tot definitief verbod - Standpunt van België
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
  Antwoord 7/6/2017
6-1374 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Scholen - Interventies van de politie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6-1372 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6-1371 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Pesticiden - Privégebruikers - Gebruik - Informatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 18/5/2017
6-1302 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik - Toelating voor het product in België tot februari 2018
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Antwoord 17/3/2017
6-1259 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal Bijenplan - Acties - Voortzetting - Balans - Eventueel nieuw plan - Coördinatie van de actoren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 27/2/2017
6-1258 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies neonicotinoi¨den - Gevolgen - Herbeoordeling van de actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 28/2/2017
6-1257 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi¨den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
6-1227 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Glyfosaat en tallowamine - Verbod - Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1313 - Interpretatie en standpunt van België - EFSA - Onderzoek naar de gevolgen van glyfosaat op de gezondheid en het milieu - Analyse van de gegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 26/1/2017
6-1148 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
6-1147 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 22/2/2017
6-1146 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Russisch embargo - Export van Belgische voedingsmiddelen - Moeilijke situatie - Federale Task Force - Aanduiding van interessante afzetmarkten - Relaties met Rusland - Eventuele opheffing van het embargo - Hervatting van de gesprekken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 25/8/2017
6-1145 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Verdrag van Marrakesh van 27 juni 2013 tot bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn - Ratificatie door België - Europese Raad - Blokkering - Discussies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Antwoord 17/10/2017
6-1097 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Verenigingen actief op het vlak van gendergelijkheid - Subsidies - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Antwoord 30/11/2016
6-1063 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Federaal erkenningscomité voor gewasbeschermingsmiddelen - Samenstelling - Deskundigheid - Erkenningsmethoden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1062 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Gewasbeschermingsmiddelen - Gebruik in België - Cijfers - Soorten producten die gebruikt worden - Punt 10 van het Federaal reductieprogramma van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/11/2016
6-1061 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Gedifferentieerd beheer van de openbare buitenruimte - Weren van gewasbeschermingsmiddelen - Spoorwegen - Infrabel - Gebruik van herbiciden - Voorzorgen voor werknemers, aangelanden, en het milieu - Geteste ecologische alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 14/2/2017
6-1060 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Logopediekosten - Terugbetaling - Uitbreiding - Kinderen met taalproblemen of dysfasie met een IQ lager dan 86 - Artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 - Eventuele wijziging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Antwoord 17/1/2017
6-1051 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Antwoord 3/11/2016
6-1050 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 22/2/2017
6-1045 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Centra voor gezinsplanning - Anticonceptiepil en morning-afterpil - Machtiging tot verstrekken - Eventuele wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 3/10/2016
  Antwoord 22/11/2016
6-1044 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Jaarverslag - Publicatie - Verzameling en verwerking van gegevens sedert 2011
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 3/10/2016
  Antwoord 26/10/2016
6-1030 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Hormoonverstoorders - Identificatiecriteria - Voorstel van de Europese Commissie - Houding van het Europees Parlement - Belgisch standpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-1029 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Geharmoniseerde indexcijfers over het risico van gewasbeschermingsmiddelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 28/10/2016
6-1028 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
6-1027 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Procedure - Gezondheidsonderzoeken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 1/12/2016
6-1026 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Bestrijdigingsmiddelen - Gebruik - Tuincentra - Verplichte informatie voor de verbruikers - Tekortkomingen - Controle - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 30/9/2016
6-1025 Christie Morreale (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Duurzame mobiliteit - Inlevering van de nummerplaten - Omruiling voor een abonnement voor het openbaar vervoer - Eventueel initiatief van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 6/3/2017
6-1014 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Neonicotinoïden - Hoge Gezondheidsraad - Verpletterend verslag - Onmiddellijke maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/8/2016 ) 26/7/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-835 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Neonicotinoïden - Sulfaxoflor - Gezondheidsrisico’s - Wetenschappelijke analyse - In de handel brengen van het product - Procedure - Eventueel verbod - Moratorium
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 18/2/2016
  Antwoord 24/3/2016
6-817 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ecologische bussen en autocars - Opleiding van de chauffeurs - Gewestelijke maatschappijen voor openbaar vervoer - Instituut Formation Car & Bus Opleiding - Samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 23/2/2016
6-816 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Indexsprong- Beroep bij het Grondwettelijk Hof - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/3/2016 ) 2/2/2016
  Antwoord 23/3/2016
6-701 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Problemen bij de rekrutering van de leden - Administratief kader - Verzameling en verwerking van de gegevens - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 14/7/2015
6-698 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking - Officiële en objectieve informatie - Toegang - Internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
6-691 Christie Morreale (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Ingebouwde veroudering - Bestrijding - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 30/6/2015
  Antwoord 16/7/2015
6-690 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Glyfosaat - Mogelijk kankerverwekkend product voor de mens - Studie van het Internationaal centrum voor kankeronderzoek - Verbodprocedure in België - Aanvullende Studies - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 30/6/2015
  Antwoord 8/7/2015
6-689 Christie Morreale (PS) minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie  
  Neonicotinoïden - Toxiciteit - Bestuivende insecten - Hoog sterftecijfer - Achteruitgang van het milieu - Nationaal verbod
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 30/6/2015
  Antwoord 24/8/2015
6-660 Christie Morreale (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Nationale evaluatiecommissie inzake vrijwillige zwangerschapsafbreking - Samenstelling - Werving van leden - Moeilijkheden - Motieven - Nefaste invloed op de werking van de Commissie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Antwoord 25/6/2015
6-421 Christie Morreale (PS) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 5/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-420
6-420 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 20/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-419
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-421
6-419 Christie Morreale (PS) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad - Uitvoering - Nationaal Actieplan (2013 -2016) - Vertegenwoordiging van de vrouwen in de internationale organisaties en zendingen en in de Belgische diplomatie - Vooruitgang - Verslag aan het Parlement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 28/1/2015
  Antwoord 16/3/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-420
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-421