Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
6: Legislatuur 2014-...
Ingediend door Peter Van Rompuy

51 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-1742 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  GecreŽerde jobs - Type - Studie van de administratie Werk
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 11/1/2018
6-1593 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6-1592 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Verdrag betreffende stabiliteit, coŲrdinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6-1557 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Storting op een kindrekening - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
  Antwoord 30/11/2017
6-1556 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderbijslag - Situatie van co-ouderschap - Kinderbijslagfonds - Verzoek voor een herverdeling van de kinderbijslag - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
  Antwoord 30/11/2017
6-1555 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
6-1546 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6-1432 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
  Rappel 13/6/2017
6-1431 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Pensioenen  
  Vijfenzestigplussers - Vrijwillige activiteiten - Bijverdiensten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1344 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Windmolens - Private investeerders - Rendement
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 15/5/2017
6-1341 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligerswerk - Werklozen - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 18/7/2017
6-1335 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Ambtenaren - Vrijwilligerswerk - Toestemming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Antwoord 8/5/2017
6-1328 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Aangekondigde investeringspact - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 20/4/2017
6-1327 Peter Van Rompuy (CD&V) eerste minister  
  Raad van State - Arresten - Schorsing van bestuurshandelingen - Vernietiging van bestuurshandelingen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1326 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Werklozen - Activeringsbeleid - Maatregel ę†Springplank naar zelfstandige†Ľ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
  Antwoord 9/6/2017
6-1295 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken en teruggekeerde SyriŽstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
6-1294 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenzestigplussers - (Vrijwillige) activiteiten - Bijverdiensten - OfficiŽle opgave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Antwoord 31/3/2017
6-1293 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Dienstencheques - Cijfers - Vijfenzestigplussers - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 19/4/2017
6-1292 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
6-1284 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
6-1268 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Rappel 14/3/2017
  Rappel 13/6/2017
6-1267 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Vrijwillige legerdienst - Cijfers - Evolutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Antwoord 6/3/2017
6-1256 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Brussels justitiehuis - Halle-Vilvoorde - Antennes - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
6-1209 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vijfenvijftigplussers - Vervroegd pensioen - Leefloon - Doorstroming - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
  Antwoord 9/2/2017
6-1205 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwillige burgerdienst - Statuut - Vergoeding - Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers - Aanpassing - Samenwerkingsakkoord met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Antwoord 10/2/2017
6-1159 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Gezinnen waar geen enkel gezinslid werkt - Jobs - Creatie - Aantal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 2/12/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 19/1/2017
6-1139 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
6-1138 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 9/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1137
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1137 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Betaling vanuit een andere private rechtspersoon dan een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) - Fiscale en sociale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1138
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1139
6-1136 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
6-1135 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
  Antwoord 21/6/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1134
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1134 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Vrijwilligers - Vergoeding - Doorstorting aan een goed doel - Fiscale of sociale kwalificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 11/1/2017
  Rappel 10/4/2017
  Antwoord 26/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1136
6-1040 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 24/1/2017
6-1039 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Antwoord 10/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1038
6-1038 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Reeks aangekondigde ontslagen - Creatie van nieuwe jobs - Verhouding tussen de loonniveaus - Vergelijking tussen de DIMONA-gegevens en de loonsopgaven in de DMFA
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1039
6-990 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Hernieuwbare energie - Financiering - Crowdfunding - Maximale bijdrage per persoon - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 22/6/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-945 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-934 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken SyriŽstrijders - Bevolkingsregister - Schrapping - Procedure - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-782 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Aanvullende personenbelastingen (APB) - Inkohiering - Lokale overheden - Kasprobleem
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 9/5/2016
6-781 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Winterbanden- Verplichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Antwoord 25/1/2016
6-778 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  No-gozones - Spanningszones - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vlaanderen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 ) 4/12/2015
  Antwoord 6/12/2016
6-715 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Vervolgingsbeleid - DNA-gegevensbanken - Reconstrueren van gezichten op basis van DNA-profielen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 1/9/2015
  Antwoord 5/11/2015
6-578 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Justitie  
  Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - strafrechtelijke procedures - Aantal - Evolutie - Voorziene beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 2/4/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 27/7/2015
6-577 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Luchthaven Zaventem - Drugstrafiek - Inbreuken - Politionele processen-verbaal - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 2/4/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 2/6/2015
6-567 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Rappel 19/5/2015
  Antwoord 27/5/2015
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-566
6-566 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van onder andere levenskwaliteit, enz. - Uitwerking - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 30/3/2015
  Rappel 19/5/2015
  Rappel 11/1/2017
  Antwoord 18/1/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-567
6-498 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Drones - Het vliegen zonder toestemming - Processen-verbaal en gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)-boetes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 30/4/2015
  Antwoord 19/5/2015
6-497 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Drones - Gebruik - Directoraat-generaal Luchtvaart - Goedkeuringen - Cijfers - Inbreuken - Procedure
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 30/4/2015
  Antwoord 29/5/2015
6-485 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonbonus - Klachten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 16/3/2015
  Rappel 20/4/2015
  Antwoord 12/11/2015
6-434 Peter Van Rompuy (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Strijd tegen terrorisme - ę No-go Ľ-zones
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 19/3/2015
  Antwoord 2/4/2015
6-406 Peter Van Rompuy (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Woonbonus - Overdracht met behoud van krediet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2015 ) 22/1/2015
  Rappel 4/3/2015
  Antwoord 12/11/2015