Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Philippe Mahoux

10 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
5-10950 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  de risico's van de uitbesteding van de bescherming van de Belgische koopvaardijvloot tegen de Somalische piraterij
  Verzending vraag 22/1/2014
  Antwoord 20/2/2014
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4384
5-10259 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  Kamp Ashraf - Aanval - Gijzelneming Ė Onafhankelijke onderzoeken
  Verzending vraag 28/10/2013
  Einde zittingsperiode 28/4/2014
5-10208 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Landsverdediging  
  Pensioenen van de burgerlijke oorlogsslachtoffers - Herziening van de wet van 5 maart 1954 - Vereniging van afkomstigen uit BelgiŽ in IsraŽl - Resolutie
  Verzending vraag 24/10/2013
  Antwoord 28/11/2013
5-10033 Philippe Mahoux (PS) minister van Werk  
  Uitzendarbeid - Instroommotief - Evolutie van de werkgelegenheid - Betrokken activiteitstakken - Cijfers
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 12/12/2013
5-9993 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Pensioenen  
  Wet van 5 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog - Herziening - Verzoek van de Vereniging van Afkomstigen uit BelgiŽ in IsraŽl (OBI) - Resolutie - Gevolg
  Verzending vraag 4/10/2013
  Antwoord 8/10/2013
5-8888 Philippe Mahoux (PS) minister van Justitie  
  Europees Comitť voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) - Bezoek aan BelgiŽ van 23 tot 27 april 2012 - Verslag - Aanbevelingen - Opvolging
  Verzending vraag 29/4/2013
  Antwoord 18/6/2013
5-4506 Philippe Mahoux (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken  
  De houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys"
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 30/1/2012
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 5-351
5-4369 Philippe Mahoux (PS) eerste minister  
  Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal
  Verzending vraag 23/12/2011
  Antwoord 8/2/2012
  Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3620
5-3620 Philippe Mahoux (PS) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal
  Verzending vraag 27/10/2011
  Dossier gesloten 7/12/2011
  Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4369
5-2753 Philippe Mahoux (PS) minister van Justitie  
  Magistraten - Rechtsgegevensbanken - Toegang - Project voor een unieke databank - Reden - Budgettaire impact
  Verzending vraag 14/7/2011
  Antwoord 27/10/2011