Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Philippe Mahoux

24 resultaten

5-4 Philippe Mahoux (PS) 21/10/2010
 
  minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken
5-69 Philippe Mahoux (PS) 3/3/2011
  de gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/3/2011 (handelingen 5-15)
5-208 Philippe Mahoux (PS) 16/6/2011
  de vervroegde pensioenen van magistraten
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-262 Philippe Mahoux (PS) 14/7/2011
  de kwaliteit van werk in BelgiŽ en in de Europese Unie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 14/7/2011 (handelingen 5-30)
5-282 Philippe Mahoux (PS) 10/11/2011
  het akkoord tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2011 (handelingen 5-34)
5-288 Philippe Mahoux (PS) 17/11/2011
  de Belgische verbintenissen inzake het verbod op clustermunitie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 17/11/2011 (handelingen 5-35)
5-351 Philippe Mahoux (PS) 22/12/2011
  de houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys"
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-4506
5-354 Philippe Mahoux (PS) 12/1/2012
  Hongarije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 12/1/2012 (handelingen 5-43)
5-508 Philippe Mahoux (PS) 26/4/2012
  het geleidelijke verbod op het gebruik van perchloorethyleen in de stomerijen
  staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
  minister van Werk
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-580 Philippe Mahoux (PS) 6/6/2012
  de orgaandonatie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-596 Philippe Mahoux (PS) 13/6/2012
  de diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-629 Philippe Mahoux (PS) 4/7/2012
  de discriminatie waarvan de oorlogswezen het slachtoffer zijn
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 5/7/2012 (handelingen 5-70)
5-668 Philippe Mahoux (PS) 17/10/2012
  het controleren van werknemers door middel van quality monitoring
  minister van Werk
  beantwoord op 18/10/2012 (handelingen 5-76)
5-710 Philippe Mahoux (PS) 8/11/2012
  de kostprijs van een hospitalisatie voor de patiŽnt
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-721 Philippe Mahoux (PS) 29/11/2012
  de Belgische houding inzake de erkenning van Palestina als niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 29/11/2012 (handelingen 5-81)
5-743 Philippe Mahoux (PS) 12/12/2012
  de strategische veiligheids- en preventieplannen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/12/2012 (handelingen 5-83)
5-772 Philippe Mahoux (PS) 9/1/2013
  de fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 10/1/2013 (handelingen 5-87)
5-1146 Philippe Mahoux (PS) 7/11/2013
  de richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 7/11/2013 (handelingen 5-122)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4031
5-1236 Philippe Mahoux (PS) 9/1/2014
  de hervorming van het systeem van de vermindering van werkgeversbijdragen voor werknemers onder APE-statuut
  minister van Werk
  beantwoord op 9/1/2014 (handelingen 5-135)
5-1263 Philippe Mahoux (PS) 23/1/2014
  het behoud van regionale kantoren van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in plattelandsgebieden
  minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1281 Philippe Mahoux (PS) 29/1/2014
  de inventaris van de bilaterale relaties tussen BelgiŽ en IsraŽl
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  beantwoord op 30/1/2014 (handelingen 5-138)
5-1293 Philippe Mahoux (PS) 6/2/2014
  de regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1378 Philippe Mahoux (PS) 26/3/2014
  de uitzetting van ernstig zieke en seropositieve migranten zonder papieren
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)
5-1401 Philippe Mahoux (PS) 3/4/2014
  de discriminaties jegens de oorlogswezen
  vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
  vraag ingetrokken