Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Philippe Mahoux

41 resultaten

3-2 Philippe Mahoux (PS) 30/7/2003
  de mogelijke besmetting van de bedrijven van aardappelproducenten
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-80 Philippe Mahoux (PS) 26/11/2003
  het transport van plutonium op ons grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-96 Philippe Mahoux (PS) 4/12/2003
  de buitensporige tarieven die door sommige operatoren in de sector van de mobiele telefonie worden toegepast
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-130 Philippe Mahoux (PS) 7/1/2004
  het boordpersoneel van Sabena
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 8/1/2004 (handelingen 3-35)
3-144 Philippe Mahoux (PS) 15/1/2004
  het militiegetuigschrift
  minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 15/1/2004 (handelingen 3-36)
3-238 Philippe Mahoux (PS) 10/3/2004
  de problematiek van de oerbossen
  minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-258 Philippe Mahoux (PS) 24/3/2004
  de problematiek van de slachtoffers van de Rwandese genocide
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-286 Philippe Mahoux (PS) 22/4/2004
  de Europese richtlijn over de octrooieerbaarheid van software
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-298 Philippe Mahoux (PS) 5/5/2004
  de liberalisering van de winkeltijden
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-236
3-345 Philippe Mahoux (PS) 9/6/2004
  de bescherming van de vertrouwenspersoon in het kader van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
  beantwoord op 10/6/2004 (handelingen 3-62)
3-441 Philippe Mahoux (PS) 9/11/2004
  de hygiŽnecontroles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 10/11/2004 (handelingen 3-83)
3-512 Philippe Mahoux (PS) 22/12/2004
  de reclame voor antidepressiva
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-544 Philippe Mahoux (PS) 26/1/2005
  de beschikbare informatie op de federale portaalsite
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-555 Philippe Mahoux (PS) 2/2/2005
  de gebrekkige representativiteit van het eenheidsloket voor de behandeling van consumentenklachten in de verzekeringssector
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-609 Philippe Mahoux (PS) 9/3/2005
  de octrooieerbaarheid van software
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-674 Philippe Mahoux (PS) 28/4/2005
  het elektronisch stemmen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-722 Philippe Mahoux (PS) 8/6/2005
  de verzorgingscentra voor autisme
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-735 Philippe Mahoux (PS) 15/6/2005
  de rationele aanwending van het bloed
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-761 Philippe Mahoux (PS) 29/6/2005
  de militaire privť-maatschappijen
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 30/6/2005 (handelingen 3-121)
3-810 Philippe Mahoux (PS) 19/10/2005
  het testproject "kiezen via internet" bij de eerstvolgende provincie-en gemeenteraadsverkiezingen
  minister van Werk
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-852 Philippe Mahoux (PS) 16/11/2005
  het standpunt dat BelgiŽ zal innemen over de dienstenrichtlijn op de Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 november
  Eerste minister
  beantwoord op 17/11/2005 (handelingen 3-133)
3-862 Philippe Mahoux (PS) 24/11/2005
  de werkgelegenheid in de banksector
  minister van Werk
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-907 Philippe Mahoux (PS) 14/12/2005
  de recente verklaringen van de Iraanse president
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-923 Philippe Mahoux (PS) 22/12/2005
  de werkgelegenheid in de banksector
  minister van Werk
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-1046 Philippe Mahoux (PS) 15/3/2006
  de onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 16/3/2006 (handelingen 3-154)
3-1095 Philippe Mahoux (PS) 26/4/2006
  de verkoop van valse geneesmiddelen
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1123 Philippe Mahoux (PS) 10/5/2006
  de toepassing van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  minister van Werk
  staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
  beantwoord op 11/5/2006 (handelingen 3-164)
3-1138 Philippe Mahoux (PS) 17/5/2006
  de nieuwe Raad voor mensenrechten van de Verenigde Naties
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1185 Philippe Mahoux (PS) 22/6/2006
  de monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1195 Philippe Mahoux (PS) 28/6/2006
  de gesprekken tussen de Europese Unie en de ACP-landen en de akkoorden inzake de bescherming van investeringen
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/6/2006 (handelingen 3-173)
3-1218 Philippe Mahoux (PS) 12/7/2006
  de harmonisering van de arbeiders- en bediendenstatuten
  minister van Werk
  beantwoord op 13/7/2006 (handelingen 3-177)
3-1236 Philippe Mahoux (PS) 18/10/2006
  de doorrekening van ongevraagde commerciŽle sms-boodschappen aan de consument
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken
  vraag ingetrokken
3-1250 Philippe Mahoux (PS) 25/10/2006
  het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1262 Philippe Mahoux (PS) 8/11/2006
  de invoering van een internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1298 Philippe Mahoux (PS) 29/11/2006
  de derde Onderzoeksconferentie over het Verdrag voor bepaalde conventionele wapens
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1335 Philippe Mahoux (PS) 20/12/2006
  de vergoeding voor dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1362 Philippe Mahoux (PS) 17/1/2007
  de situatie in Darfoer
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1373 Philippe Mahoux (PS) 25/1/2007
  de internationale conferentie te Oslo over clusterbommen
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2007 (handelingen 3-200)
3-1425 Philippe Mahoux (PS) 1/3/2007
  de toekomstige verklaring van Berlijn
  Eerste minister
  beantwoord op 1/3/2007 (handelingen 3-205)
3-1464 Philippe Mahoux (PS) 21/3/2007
  de toepassing op de werkloosheidsuitkeringen van de regels die gelden voor ziekte en invaliditeit
  minister van Werk
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1484 Philippe Mahoux (PS) 11/4/2007
  personen die anoniem begraven worden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)