Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Philippe Mahoux

38 resultaten

2-3 Philippe Mahoux (PS) 13/10/1999
  de Rwandese onderdanen naar wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-15 Philippe Mahoux (PS) 27/10/1999
  de gegevensbank van Europol
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-100 Philippe Mahoux (PS) 26/1/2000
  de Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-106 Philippe Mahoux (PS) 27/1/2000
  het taalgebruik op de luchthaven Brussel-Nationaal
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-136 Philippe Mahoux (PS) 15/2/2000
  de discriminatie tussen arbeiders en bedienden in geval van brugpensioen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-155 Philippe Mahoux (PS) 24/2/2000
  haar verklaring in verband met de generische geneesmiddelen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/2/2000 (handelingen 2-30)
2-203 Philippe Mahoux (PS) 30/3/2000
  de stomapatiŽnten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-232 Philippe Mahoux (PS) 3/5/2000
  het ontbreken van sociale en milieuclausules in internationale overeenkomsten betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-238 Philippe Mahoux (PS) 4/5/2000
  het veiligheidsplan van de regering
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-287 Philippe Mahoux (PS) 8/6/2000
  de problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
2-329 Philippe Mahoux (PS) 19/7/2000
  de internationale vervuiling van een waterloop
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-338 Philippe Mahoux (PS) 5/10/2000
  de openbare diensten en de wereldhandel
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-385 Philippe Mahoux (PS) 22/11/2000
  de sancties bij niet-betaling van de RSZ-voorschotten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-404 Philippe Mahoux (PS) 6/12/2000
  het niet tijdig versturen van de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-456 Philippe Mahoux (PS) 18/1/2001
  de Rwandese onderdanen die bij de volkenmoord waren betrokken, en over de stand van het dossier betreffende majoor Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-498 Philippe Mahoux (PS) 8/2/2001
  de slechte behandeling waarvan iemand die tot ťťn jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-583 Philippe Mahoux (PS) 26/4/2001
  de revalidatiecentra voor longziekten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
2-635 Philippe Mahoux (PS) 7/6/2001
  de kindsoldaten en de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-677 Philippe Mahoux (PS) 5/7/2001
  de toestand in KabyliŽ
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-685 Philippe Mahoux (PS) 11/7/2001
  het onderzoek naar de gewelddadige feiten die zich op 9 juni jongstleden te Voeren hebben voorgedaan
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 12/7/2001 (handelingen 2-137)
2-699 Philippe Mahoux (PS) 19/7/2001
  de ernstige incidenten te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-715 Philippe Mahoux (PS) 11/10/2001
  de erkenning van afasie als een specifieke handicap
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-720 Philippe Mahoux (PS) 18/10/2001
  de terugbetaling van de geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
2-834 Philippe Mahoux (PS) 23/1/2002
  de gevangenen van Guantanamo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-849 Philippe Mahoux (PS) 30/1/2002
  de schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-901 Philippe Mahoux (PS) 6/3/2002
  de toestand in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-913 Philippe Mahoux (PS) 13/3/2002
  het jaarboek voor het Afrika van de Grote Meren
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-929 Philippe Mahoux (PS) 20/3/2002
  het evaluatiesysteem voor het personeel van Belgacom
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-947 Philippe Mahoux (PS) 17/4/2002
  het onderzoek inzake de opsporing van borstkanker en de intenties van een Amerikaanse firma
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 25/4/2002 (handelingen 2-201)
2-1051 Philippe Mahoux (PS) 9/7/2002
  de erkenning die het Belgacom mogelijk maakt toegang te verkrijgen tot "publilink" met het oog op een adsl-aansluiting
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1122 Philippe Mahoux (PS) 13/11/2002
  de afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/11/2002 (handelingen 2-241)
2-1183 Philippe Mahoux (PS) 19/12/2002
  het systematisch afmaken van de hele veestapel van een bedrijf wanneer een geval van BSE ontdekt wordt
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1184 Philippe Mahoux (PS) 19/12/2002
  het koninklijk besluit betreffende de wilsverklaring bij euthanasie
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-1210 Philippe Mahoux (PS) 22/1/2003
  de stress op het werk en de beroepsziekten
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1236 Philippe Mahoux (PS) 12/2/2003
  het koninklijk besluit dat nog genomen moet worden om het begrip "kind ten laste" in de zin van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek te definiŽren
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-1251 Philippe Mahoux (PS) 20/2/2003
  het niet-erkennen van de mobiele urgentiegroep (MUG) van Virton
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 20/2/2003 (handelingen 2-271)
2-1273 Philippe Mahoux (PS) 13/3/2003
  de moderniseringswerken aan het station te Namen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)
2-1283 Philippe Mahoux (PS) 20/3/2003
  de terugbetaling door het RIZIV van het geneesmiddel "Neurontin"
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)