Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Philippe Mahoux

15 resultaten

1-641 Philippe Mahoux (PS) 15/10/1997
  de geruchten in verband met de vestiging van een nieuw centrum voor kandidaat-politieke vluchtelingen
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 16/10/1997 (handelingen 1-133)
1-652 Philippe Mahoux (PS) 21/10/1997
  de onmiddellijke schorsing van de directeur-generaal van het ABOS
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 23/10/1997 (handelingen 1-135)
1-678 Philippe Mahoux (PS) 12/11/1997
  de bijzondere toestand in de rechtbank van eerste aanleg te Namen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/11/1997 (handelingen 1-139)
1-701 Philippe Mahoux (PS) 3/12/1997
  de situatie waarin de Algerijnse kandidaat-politieke vluchtelingen zich in BelgiŽ bevinden en de maatregelen die in BelgiŽ en op Europees vlak genomen zijn of overwogen worden om het islamistisch terrorisme te bestrijden
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
1-702 Philippe Mahoux (PS) 3/12/1997
  de rol die de Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan vervullen bij het toezicht op de banken
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 4/12/1997 (handelingen 1-145)
1-782 Philippe Mahoux (PS) 12/2/1998
  de toewijzing van de middelen die zijn toegekend aan de Centrale Vrijzinnige Raad
  minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/1998 (handelingen 1-164)
1-819 Philippe Mahoux (PS) 18/3/1998
  de nieuwe verdeling van de subsidies zoals die is vastgesteld in de uitvoeringsbesluiten betreffende de medefinanciering van de NGO's
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de eerste minister
  beantwoord op 19/3/1998 (handelingen 1-174)
1-838 Philippe Mahoux (PS) 1/4/1998
  het initiatief van Europees commissaris Sir Leon BRITTAN in verband met de "New Transatlantic Marketplace"
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 2/4/1998 (handelingen 1-178)
1-867 Philippe Mahoux (PS) 29/4/1998
  het stopzetten van de onderhandelingen over de multilaterale overeenkomst inzake investeringen
  vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
  beantwoord op 30/4/1998 (handelingen 1-182)
1-971 Philippe Mahoux (PS) 15/7/1998
  de door BelgiŽ aan Tanzania gevraagde uitlevering van majoor Ntuyahaga
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-972 Philippe Mahoux (PS) 15/7/1998
  het standpunt van de Belgische regering inzake de bevriezing van de Europese begrotingsonderdelen inzake ontwikkeling, strijd tegen de armoede en verdediging van de mensenrechten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)
1-1000 Philippe Mahoux (PS) 28/10/1998
  de luchtaanvallen op Kosovo en de getuigenissen over het mishandelen van burgers door de Servische strijdkrachten
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/1998 (handelingen 1-216)
1-1007 Philippe Mahoux (PS) 10/11/1998
  de herstructurering van de belastingdiensten
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 12/11/1998 (handelingen 1-218)
1-1040 Philippe Mahoux (PS) 8/12/1998
  de circulaires betreffende het asielbeleid
  vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/12/1998 (handelingen 1-228)
1-1082 Philippe Mahoux (PS) 3/2/1999
  de stand van zaken in het dossier van majoor Ntuyahaga, die in beschuldiging is gesteld voor het internationaal tribunaal van Arusha
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/2/1999 (handelingen 1-242)