Mondelinge vraag nr. 4-287

4-287 Dirk Claes (CD&V N-VA) 8/5/2008
  de veiligheid van huisartsen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/5/2008 (handelingen 4-28)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-293