Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen zonder antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de antwoordtermijn op dit ogenblik is verstreken.

388 resultaten

 
eerste minister
 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
6 - 1718 Christophe Lacroix (PS)    
  Groep AB InBev - Prijs van het bier - Stijging - Economische impact - Economisch kader dat van toepassing is op het bedrijf - Eventueel misbruik van machtspositie - Onderzoek door de Europese Commissie - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1716 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1699 Rik Daems (Open Vld)    
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1692 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privésector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1660 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Tewerkstelling en Economie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1647 Christophe Lacroix (PS)    
  Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
6 - 1635 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - Financiële innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiële sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1633 Christophe Lacroix (PS)    
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1630 Christophe Lacroix (PS)    
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1619 Christophe Lacroix (PS)    
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Informele jobs - Oververtegenwoordiging van vrouwen - Zorgtaken - Betaalde zorg - Onzekere arbeid - Evaluatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
6 - 1563 Bert Anciaux (sp.a)    
  Heftrucks - Arbeidsongevallen - Cijfers - Veiligheid - Controles - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
6 - 1547 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6 - 1530 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Sociale fraude - Bestrijding - Opbrengsten - Verdeling per gewest - Buitenlandse onderdanen - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 14/7/2017
6 - 1518 Güler Turan (sp.a)    
  China - Transport - Investeringen in Europa - Gevolgen - Opportuniteiten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
6 - 1475 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  FOD Werkgelegenheid - Dienst toezicht sociale wetten - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 12/6/2017
6 - 1474 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) - Inspectiedienst - Sociaal inspecteurs - Aantal - Evolutie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 12/6/2017
6 - 1471 Sabine de Bethune (CD&V)    
  Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen - Economische werkloosheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2017 ) 2/6/2017
6 - 1464 Philippe Mahoux (PS)    
  Richtlijn 2001/23/EG van de Raad van 12 maart 2001 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen - Onderdeel « overheidsbedrijven » - Geen omzetting - Redenen - Overleg met de gemeenschappen en gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/6/2017 ) 19/5/2017
6 - 1456 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Telewerk - Evolutie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 ) 12/5/2017
6 - 1450 Rik Daems (Open Vld)    
  Games-industrie - Tax shelter  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 ) 12/5/2017
6 - 1410 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1313 Philippe Mahoux (PS)    
  Veiligheidsbadge - Vervanging door een bij werknemers ingeplante elektronische chip  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
6 - 1273 Martine Taelman (Open Vld)    
  Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 2/2/2017
6 - 1264 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO) - Publicatie in het Belgisch Staatsblad - Achterstand - Cijfers - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
6 - 1233 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Werkloosheid - Controle - Systeem van verblijfsbewijzen - Werking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
6 - 1169 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Stelsel van betaald educatief verlof - Inbreuken - Aantal - Sancties - Teruggevorderd bedrag  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 6/12/2016
6 - 1122 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Sociale inspecteurs - Gevallen van « bedreiging » of « aanval » - Klachten - Aantal - Gevolgen - Veroordelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
6 - 1104 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  LIMOSA-systeem - Meldingsplicht - Niet-naleving - Controles - Strafrechtelijke sancties (Buitenlandse werknemer)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
6 - 885 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Elektrische wagens - Nationaal beleidskader - Data  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/4/2016 ) 16/3/2016
  Rappel 16/11/2016
6 - 821 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Excess profit rulings - Procedure - Cijfers - Vernietiging door de Europese Commissie - Mogelijk aansprakelijkheid van de Belgische overheid - Mogelijke schadeclaims tegen de Belgische Staat - Positie van België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 23/5/2016
  Rappel 16/11/2016
6 - 646 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) - Federaal luik - Monitoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 12/5/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 11/3/2016
6 - 643 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Gemeenschapsdienst - Uitwerking federaal kader  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2015 ) 7/5/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 11/3/2016
6 - 575 Bert Anciaux (sp.a)    
  Aanwerving van personen van etnisch-cultureel diverse afkomst - Racisme - Strijd - Praktijktesten - Organisatie - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 480 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Werkzoekenden - Actieve beschikbaarheid - Controle - Regelgeving - Federaal normatief kader - Aanpassing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 13/3/2015
  Rappel 19/6/2015
6 - 389 Bert Anciaux (sp.a)    
  Inschakelingsuitkering - Uitsluitingsmaatregelen - Gevolgen voor de Gewesten - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 8/9/2017
6 - 386 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Zesde Staatshervorming - Arbeidsmarktbeleid - Technisch kader  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 19/6/2015
6 - 314 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal economisch beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 313 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal beleid aangaande werk en tewerkstelling - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 247 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Startbanenstelsel - Jongerenverplichting - Evaluatie - Resultaten - Bijsturing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 ) 27/11/2014
  Rappel 4/2/2015
  Rappel 19/6/2015
6 - 229 Bert Anciaux (sp.a)    
  Energiekosten en energieprijs - Stijging - Belangen van de consument - Bescherming  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/12/2014 ) 13/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 56 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Pact voor competitiviteit en werkgelegenheid - Jongerenstages in de onderneming - Interfederaal kader - Overleg tussen de sociale partners en de gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 24/10/2014
  Rappel 19/6/2015
 
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
6 - 1715 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1714 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Clubleiding - Toepassing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1707 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1689 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1686 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1683 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - « Operation Vigilant Guardian » (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1680 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1677 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in België - Privacy - Bescherming  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
6 - 1676 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Politieambtenaren - Lokale verkiezingen - Kandidaatstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
6 - 1670 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1667 Bert Anciaux (sp.a)    
  Politie - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Functioneren - Samenwerking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1659 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Binnenlandse Zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1652 Martine Taelman (Open Vld)    
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
6 - 1644 Martine Taelman (Open Vld)    
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 9/1/2018
6 - 1642 Martine Taelman (Open Vld)    
  Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in België - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1638 Martine Taelman (Open Vld)    
  Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1620 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Kunstdiefstal - Databank culturele objecten - e-Service - Initiatieven in België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 27/10/2017
6 - 1601 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1570 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  ISIS - Ronselcampagnes bij gedetineerden - Gepersonaliseerde correspondentie - Handhaving - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
6 - 1568 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Schengengebied - Principe van vrij verkeer - Vluchten - Identiteitscontroles - Doorvoeren van onaangekondigde occasionele controles - Derogatiemogelijkheden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
6 - 1555 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Woninginbraken - Halle-Vilvoorde - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met andere overheden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 28/9/2017
6 - 1546 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Kids ID - Gescheiden ouders - Tweede exemplaar - Aanvraag - Mogelijkheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6 - 1543 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6 - 1540 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1538 Martine Taelman (Open Vld)    
  Mensenhandel - Bedelarij - Uitbuiting - Aantal veroordelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/9/2017 ) 16/8/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1529 Valérie De Bue (MR)    
  Federale politie - Nieuwe voertuigen - Aankoop - Verdeling per gewest  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 14/7/2017
6 - 1527 Martine Taelman (Open Vld)    
  Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving - Inlevering  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 13/7/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1525 Martine Taelman (Open Vld)    
  Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 ) 13/7/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1522 Martine Taelman (Open Vld)    
  Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1516 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Antisemitisme - Negationisme - Beleid - Cijfers - Centrum voor racismebestrijding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
6 - 1510 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 29/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1504 François Desquesnes (cdH)    
  Brand - Veiligheid en preventie - Opslagplaatsen van de overheid - Thermische onkruidverdelgers - Gasflessen - Opslag - Voorwaarden - Veiligheidsmaatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 22/6/2017
6 - 1479 Sabine de Bethune (CD&V)    
  Federale politie - Cel « Kunst en Antiek » - Personeelscapaciteit - Werkingsbudget  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 12/6/2017
  Rappel 7/11/2017
6 - 1459 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het « automatic identification system » - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/6/2017 ) 18/5/2017
6 - 1457 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Cel Vermiste Personen - Werking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 ) 12/5/2017
6 - 1448 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Kinderen van Belgische Syriëstrijders - Indoctrinatie door ISIS - Trauma's - Risico's voor onze samenleving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 8/5/2017
6 - 1441 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
6 - 1411 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1393 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1387 Bert Anciaux (sp.a)    
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 11/9/2017
6 - 1384 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1382 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Mogelijke rol als incubator voor terroristen - Bezoekrecht in gevangenissen - Veiligheid van de Staat  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1380 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1378 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1377 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Veiligheidsdiensten - Personeel - Arbeidsongevallen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1374 Christie Morreale (PS)    
  Scholen - Interventies van de politie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1361 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Cipiers - Overnemen van de taken door de politiediensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1360 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Politiediensten - Veiligheidspersoneel - Spontaan vertrek  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1359 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalwedstrijden - Gewonden bij het politiepersoneel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1356 Martine Taelman (Open Vld)    
  Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
6 - 1352 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Diefstallen - Toebehoren van zeil- en motorboten - Handhaving - buurtWhatsAppgroep  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1351 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Politiezones - Tekort aan politie-inspecteurs  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1349 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Politiezones - Fusies  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1345 Martine Taelman (Open Vld)    
  Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 28/6/2017
6 - 1342 Sabine de Bethune (CD&V)    
  Overlegplatform « Invoer, Uitvoer en Restitutie van Cultuurgoederen »  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 7/11/2017
6 - 1315 François Desquesnes (cdH)    
  Hydranten - Identificatie - Controle  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
6 - 1306 Martine Taelman (Open Vld)    
  Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
6 - 1304 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Cijfers voor 2016  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1300 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Gemeentehuizen - Diefstallen - Documenten - Aantal - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
6 - 1299 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Toepassing ten aanzien van de clubleiding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
6 - 1298 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Supporters van voetbalploegen - Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden - Administratieve sanctie - Boetes - Bedrag - Stadionverbod - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
6 - 1297 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Comité P - Klachten wegens racisme  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
6 - 1296 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Cannabisplantages - Aantal - Toeneming - Belgische politiediensten - Aandachtspunt - Middelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
6 - 1295 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Uitgeweken en teruggekeerde Syriëstrijders - Onderzoeken - Bevolkingsregister - Schrapping  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
6 - 1292 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen - Afsluiting van de parking in Groot-Bijgaarden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
6 - 1290 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Nieuwe wetgeving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 27/6/2017
6 - 1284 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 10/4/2017
  Rappel 13/6/2017
6 - 1282 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Veiligheidsdiensten - Zelfmoorden - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
6 - 1268 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Transportbedrijf - Agressieve asielzoekers - Agressie tegen chauffeurs - Aanpak - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 1/2/2017
  Rappel 14/3/2017
  Rappel 13/6/2017
6 - 1228 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 23/12/2016
  Rappel 27/6/2017
6 - 1150 Bert Anciaux (sp.a)    
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 1096 Bert Anciaux (sp.a)    
  Het bewapenen van hulp- en politieagenten - Opleiding - Gevoel van veiligheid - Overleg met de Gewesten en de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 31/10/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 1050 Christie Morreale (PS)    
  Wet van 22 mei 2014 ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte - Klachten - Cijfers - Sensibilisering van het doelpubliek - Begeleiding van slachtoffers - Opleiding van agenten - Bewijslast - Moeilijkheden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 5/10/2016
  Rappel 22/2/2017
6 - 527 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
 
vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
6 - 384 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  Seksuele en reproductieve gezondheid - Middelen - Daling - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
6 - 1708 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1661 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Buitenlandse Zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1657 Christophe Lacroix (PS)    
  Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)- Onderhandelingen - Standpunt van België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1586 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
6 - 1544 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6 - 1537 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Rusland - Mensenrechten - Journalist en holebi-activist - Uitlevering aan Oezbekistan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/9/2017 ) 16/8/2017
6 - 1512 Véronique Waroux (cdH)    
  Verenigde Naties (VN) - Verklaring van de rechten van de boeren en andere werklieden op het platteland - Standpunt van België - Overleg met de gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 29/6/2017
6 - 1446 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Saudi-Arabië - Interministeriële Conferentie voor buitenlands beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Toetreding tot de VN-vrouwenraad  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
6 - 1413 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1375 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Tsjetsjenië - Schending mensenrechten - Holebi's - Protest  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1343 Sabine de Bethune (CD&V)    
  UNESCO-verdrag van 1970 inzake de restitutie van cultuurgoederen - Omzettingswet  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1180 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
6 - 1065 Bert Anciaux (sp.a)    
  Leopold II - Bewind in Congo - Houding van de Federale Staat, Gemeenschappen en Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2016 ) 14/10/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 1024 Bert Anciaux (sp.a)    
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 989 Johan Verstreken (CD&V)    
  Safe Schools Declaration - Ondertekening - Belgisch standpunt - Betrokkenheid van de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 21/6/2016
6 - 967 Jean-Paul Wahl (MR)    
  Artikel 23, lid 3, 5° van de Grondwet - Recht op culturele ontplooiing- Doelstelling cultuur voor iedereen - Federale culturele instellingen - Initiatieven -Fédération Wallonie-Bruxelles - Eventuele gezamenlijke projecten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
6 - 579 Bert Anciaux (sp.a)    
  Brussel - Nieuwe metrolijn - Akkoord met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Kostprijs - Aandeel van Beliris - Voorziene tijdpad - Overleg met de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen (NMBS)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2015 ) 3/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 529 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Vrouwen en gewapende conflicten - Re-integratie van slachtoffers en bestraffing van daders  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 19/6/2015
6 - 435 Bert Anciaux (sp.a)    
  Beliris - Samenwerking met de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/3/2015 ) 10/2/2015
  Rappel 8/9/2017
6 - 360 Sabine de Bethune (CD&V)    
  De Munt - Besparingen - Programmatie - Schrapping van hedendaagse dans - Ondersteuning van hedendaagse dans - Overleg met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/1/2015 ) 30/12/2014
6 - 325 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 324 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 323 Bert Anciaux (sp.a)    
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 287 Bert Anciaux (sp.a)    
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 286 Bert Anciaux (sp.a)    
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 212 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 4/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 171 Bert Anciaux (sp.a)    
  de tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
 
minister van Justitie
6 - 1713 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Stakingen - Beëindiging - Eenzijdige verzoekschriften - Indiening - Aantal - Afloop  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1709 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Jihadistische vrouwen - Risico's voor onze samenleving - Terugkeer naar ons land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1696 Christophe Lacroix (PS)    
  Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1695 Christophe Lacroix (PS)    
  Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) « Relais Enfants-Parents » - Toegekende middelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1693 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privésector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1690 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1687 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1684 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - « Operation Vigilant Guardian » (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1681 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1678 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in België - Privacy - Bescherming  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
6 - 1672 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vast Comité I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1671 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Buitenlandse partnerdiensten - Vraag tot telefoonidentificatie - Responstijd - Terrorisme  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1668 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Veiligheid van de Staat (VSSE) - Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Social Media Intelligence (SOCMINT)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1662 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Justitie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1653 Martine Taelman (Open Vld)    
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
6 - 1645 Martine Taelman (Open Vld)    
  Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Rappel 9/1/2018
6 - 1643 Martine Taelman (Open Vld)    
  Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in België - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1624 Martine Taelman (Open Vld)    
  Clickbait sites die automatisch data verzamelen over burgers - Privacy - Auteursrechten - Bescherming - Klachten - Maatregelen - Overleg met zoekrobots  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 8/11/2017
6 - 1585 Bert Anciaux (sp.a)    
  Gevangenis - Criminele illegalen - Het terugsturen naar hun oorspronkelijk land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
6 - 1584 Bert Anciaux (sp.a)    
  Justitie - Gerechtelijke uitspraken - Mogelijkheid tot herziening - Gerechtelijke dwaling - Strijd  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
6 - 1582 Bert Anciaux (sp.a)    
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
6 - 1573 Anne Barzin (MR)    
  Inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis - Verschijning - Videoconferentie - Koninklijk besluit tot regeling van het gebruik - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 ) 6/10/2017
6 - 1560 Bert Anciaux (sp.a)    
  Seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) - Slachtoffers - Ondersteuning - Referentiecentra - Samenwerking met de politie en met de justitie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
6 - 1545 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Giften vanwege Golfstaten - Nederland - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6 - 1539 Martine Taelman (Open Vld)    
  Mensenhandel - Bedelarij - Uitbuiting - Aantal veroordelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/9/2017 ) 16/8/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1523 Martine Taelman (Open Vld)    
  Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1511 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Zeil- en motorboten - Toebehoren - Diefstallen - Handhaving - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 29/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1507 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1487 Martine Taelman (Open Vld)    
  Gevangenissen - Smokkel - Bestrijding - Repressieve maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 13/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1430 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Kansspelcommissie - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
6 - 1381 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Veroordeelde terroristen - Communicatie via smartphones - Aanwezigheid gsm's in gevangenissen - Veiligheid van de Staat  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1324 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Afstamming - Vaststelling - Gebruik van DNA-test - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 16/3/2017
6 - 1317 Martine Taelman (Open Vld)    
  Elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis - Autonome straf - Strafuitvoering - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1276 Bert Anciaux (sp.a)    
  Kieswetgeving - Grondwet - Gelijkheidsbeginsel - Schending  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 ) 3/2/2017
  Antwoord 8/3/2017
  Doorverwijzing vraag 14/4/2017
6 - 1263 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Stalking - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordeling - Aantal - Aandachtspunt binnen Justitie - Bestraffing - Mogelijke aanpassing van de wetgeving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
6 - 1262 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (antidiscriminatiewet) - Inbreuken - Procedures - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
6 - 1248 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel « Sweetie » - Opsporingsmethode  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1245 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vereniging zonder winstoogmerk (VZW) - Gebruik om onrechtmatige handel te drijven - Oneerlijke concurrentie - Fraude  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
  Rappel 27/6/2017
6 - 1222 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Geweld tegen vrouwen - Intrafamiliaal geweld - Tijdelijk huisverbod - Cijfers - Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld - Evaluatie - Resultaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
6 - 1143 Jean-Paul Wahl (MR)    
  Gevangenissen - Radicalisering - Bestrijding - Penitentiair personeel - Opleiding - COPPRA - Specifieke e-learningmodule - Inzet - Vraag om bijkomende middelen - Europese Commissie - Internal Security Fund  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 24/11/2016
  Rappel 6/3/2017
  Rappel 20/6/2017
6 - 1100 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Bedienaars van erediensten en de afgevaardigden van de vrijzinnigheid - Studie - Stand van zaken - Opdracht - Termijn - Uitwerking voor de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
6 - 1099 Bert Anciaux (sp.a)    
  Rechtssysteem - Toegankelijkheid - Verkeersveiligheid - Bescherming van de rechten van de slachtoffers - Rol van de verzekeringsmaatschappijen - Medewerking van de Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/12/2016 ) 7/11/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 1092 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Terrorisme - Crimineel verleden - Rekrutering van criminelen in jihadistische netwerken - Nieuwe studie - Kleine criminaliteit - « Al Capone » aanpak  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 28/10/2016
  Rappel 20/2/2017
  Rappel 27/6/2017
6 - 952 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
6 - 911 Bert Anciaux (sp.a)    
  Radicalisering - Strijd - Moskeeën - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 889 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Kunstdiefstal - Cijfers - Preventief verzamelen identificatiegegevens - Campagne - Samenwerking met de deelstaten - Publieke databank gestolen kunst  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/4/2016 ) 17/3/2016
6 - 813 Bert Anciaux (sp.a)    
  Radicalisering - Beroepsgeheim - Uitwisseling van informatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 786 Bert Anciaux (sp.a)    
  Vennootschap - Faling - Borg - Ernstige gevolgen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 705 Christine Defraigne (MR)    
  Gesloten centra voor minderjarigen - Morele begeleiding - Resocialisatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/9/2015 ) 19/8/2015
  Rappel 27/4/2016
6 - 700 Bert Anciaux (sp.a)    
  Elektronisch toezicht - Samenwerkingsakkoord  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 438 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Zaak Frank Van Den Bleeken - Chronologie van de ontwikkelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2015 ) 13/2/2015
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
6 - 277 Martine Taelman (Open Vld)    
  Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 4/12/2014
  Rappel 19/6/2015
6 - 191 Bert Anciaux (sp.a)    
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 31/10/2014
  Rappel 8/9/2017
 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6 - 1712 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - Achterstallen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1711 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Gemeenschappen en gewesten - Schulden aan de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) - Bedrag - Zaken voor de rechtbanken - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1697 Bert Anciaux (sp.a)    
  Woonzorgcentra - Financiering - RIZIV - Unicommunautaire en bicommunautaire rusthuizen - Verdeling van de middelen binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), de Franse en de Vlaamse Gemeenschap  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1665 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Volksgezondheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1664 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Sociale Zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1654 Martine Taelman (Open Vld)    
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
6 - 1649 Christie Morreale (PS)    
  Contraceptie - Kwetsbare bevolkingsgroepen - Toegang - Prijs - Verhoogde tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering - Voorwaarden - Draagwijdte - Spiraaltjes en implantaten - Mogelijke terugbetaling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
6 - 1648 Christophe Lacroix (PS)    
  Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
6 - 1646 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  Vlaams afstammingscentrum - Federale donoranonimiteit - Overleg tussen de Vlaamse expertenwerkgroep en de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1634 Christophe Lacroix (PS)    
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1628 Christophe Lacroix (PS)    
  Medische fouten - Rechten van de slachtoffers - Hulp - Schadevergoeding - Geplande verbeteringen - Samenwerking met de deelstaten en de actoren uit de gezondheidszorg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1622 Christophe Lacroix (PS)    
  Glyfosaat - Sporen in de voeding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 3/11/2017
6 - 1605 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1589 Christie Morreale (PS)    
  Pesticiden - Invloed op voortijdige bevallingen - Onderzoek in België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 19/10/2017
6 - 1579 Nadia El Yousfi (PS)    
  Cosmetica - Aanwezigheid van verzadigde koolwaterstoffen en aromatische koolwaterstoffen - Gevaarlijkheid - Maatregelen voor de volksgezondheid - Bescherming van de consumenten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
6 - 1577 Christophe Lacroix (PS)    
  Ziekenhuizen - Patiëntengegevens - Eventuele verkoop aan privébedrijven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
6 - 1576 Christophe Lacroix (PS)    
  Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
6 - 1567 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  HIV - Grensgebieden - Opsporing - Samenwerkingsakkoord met Frankrijk - Initiatief  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 4/10/2017
6 - 1513 Anne Barzin (MR)    
  Mucoviscidose - Screenen van alle pasgeborenen - Aard van de tests - Budgettaire impact - Interministeriële conferentie Volksgezondheid - Overleg met de deelstaten - Werkgroepen - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/8/2017 ) 4/7/2017
6 - 1332 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Pittabars en aanverwante eetgelegenheden - Voedselcontroles - Inbreuken op de voedselhygiëne - Sancties  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
6 - 1331 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Obesitas - Vermageringsoperaties - Medische gevolgen - Mortaliteitscijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/4/2017 ) 21/3/2017
6 - 1312 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Bijzonder Solidariteitsfonds (BSF) - Uitgaven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
6 - 1287 Jean-Paul Wahl (MR)    
  Orgaandonatie - Sensibilisering - Campagne - « Federal Truck » - Intiatief van de Waalse regering - Betrokkenheid van de federale overheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
  Rappel 20/4/2017
  Rappel 20/6/2017
6 - 1257 Christie Morreale (PS)    
  Hoge Gezondheidsraad - Advies over neonicotinoi¨den - Gevolgen - Eventuele herevalutie van actieve substanties  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
6 - 1220 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
6 - 1217 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 22/12/2016
6 - 1182 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
6 - 1149 Martine Taelman (Open Vld)    
  Hormoonverstorende stoffen - Bisfenol A - Impact op de gezondheid - Verbod - Onderzoek  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1031 Jean-Paul Wahl (MR)    
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Financiering - Gekozen domeinen - Keuzes - Redenen - Juridisch kader voor mHealth - Inwerkingtreding - Tijdschema - Parlementen van de deelstaten - Gevolg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
6 - 1028 Christie Morreale (PS)    
  Landbouwers - Beroepsziekten - Parkinson - Erkenning - Gezondheidsonderzoeken - Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Massaal gebruik van pesticiden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
6 - 986 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  Hormoonverstoorders - Bisfenol A - Beperking - Dringende reactie en maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 15/6/2016
6 - 898 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  Bisfenol A - Blootstelling - Vermindering - Maatregelen - Overleg met de Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/4/2016 ) 24/3/2016
6 - 795 François Desquesnes (cdH)    
  Sulfoxaflor - Europese Autoriteit voor voedselveiligheid(EFSA) - Toelating van het product - Gevaar voor bijen - Gebrek aan evaluatie - Belgisch standpunt - Evaluatie- en toelatingsprocedure in België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 11/1/2016
6 - 788 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  Hormoonverstoorders - Aanvullende testen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/1/2016 ) 18/12/2015
6 - 701 Christie Morreale (PS)    
  Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking - Problemen bij de rekrutering van de leden - Administratief kader - Verzameling en verwerking van de gegevens - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 14/7/2015
6 - 698 Christie Morreale (PS)    
  Vrijwillige zwangerschapsafbreking - Officiële en objectieve informatie - Toegang - Internetsite van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid - Aanpassing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2015 ) 10/7/2015
6 - 571 Bert Anciaux (sp.a)    
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Hervorming - Plannen van de Vlaamse regering - Overleg met de federale overheid en de andere Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 557 Bert Anciaux (sp.a)    
  Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 544 Bert Anciaux (sp.a)    
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 542 Bert Anciaux (sp.a)    
  Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie - Werking - Fondsen voor bestaanszekerheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 496 Bert Anciaux (sp.a)    
  Zorgkundigen - Niet afleveren van de visa  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 8/9/2017
6 - 331 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal sociaal beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 293 Bert Anciaux (sp.a)    
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de gemeenschappen - Sociale Zaken - Welzijn - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 ) 5/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 231 Bert Anciaux (sp.a)    
  Ziekenhuizen - Eenpersoonskamer - Ereloonsupplementen - Betaalbaarheid - Overleg met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/12/2014 ) 26/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 195 Bert Anciaux (sp.a)    
  Gedetineerden - Ziekte-uitkering - Schrapping - Gevolgen voor de gemeenschappen - Armoedebeleid - Re-integratiebeleid - Overleg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 194 Bert Anciaux (sp.a)    
  Strijd tegen Ebola - Betrokkenheid van de gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 193 Bert Anciaux (sp.a)    
  Nood aan meer artsen - Huisartsen - Overleg met de gemeenschappen - Opleiding geneeskunde - Numerus clausus - Initiatieven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 192 Bert Anciaux (sp.a)    
  Kernramp van Fukushima - Gevolgen op het beleid van de gewesten en gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/12/2014 ) 3/11/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 172 Bert Anciaux (sp.a)    
  De ziekte van Lyme  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 170 Bert Anciaux (sp.a)    
  de aanwezigheid van de ziekenhuisbacterie in de Europese rusthuizen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 159 Bert Anciaux (sp.a)    
  de aanpak en de behandeling van de myalgische encefalomyelitis, het chronisch vermoeidheidssyndroom en de fibromyalgie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 158 Bert Anciaux (sp.a)    
  de wijzigende inzichten inzake het beleid op het vlak van cannabis en soortgelijke drugs  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 155 Bert Anciaux (sp.a)    
  Zorgcentrum De Meander - Geestelijke gezondheid - Psychische zorg - Jongeren met een verstandelijke beperking - Sluiting - Financiering - Federale middelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 154 Bert Anciaux (sp.a)    
  Bloeddonatie - Myalgische encefalomyelitis - Chronisch vermoeidheidssyndroom - Fibromyalgie - Rode Kruis  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 152 Bert Anciaux (sp.a)    
  de beperkte toegang tot zorg van kwetsbare mensen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 149 Bert Anciaux (sp.a)    
  Maagverkleiningen - Aantallen - Evolutie - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 147 Bert Anciaux (sp.a)    
  Het acute tekort aan spoedartsen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 146 Bert Anciaux (sp.a)    
  De aanstelling van gerechtspsychiaters  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 145 Bert Anciaux (sp.a)    
  Het psychiatrisch onderzoek  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 144 Bert Anciaux (sp.a)    
  De opmars van superbacteriën door overconsumptie van antibiotica  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 139 Bert Anciaux (sp.a)    
  Ziekenvervoer - Kwaliteit - Betrouwbaarheid - Ziekenwagens - Ambulanciers - Unie der Belgische Ambulancediensten - Wachttijden - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 13 Bert Anciaux (sp.a)    
  Psychologische en psychotherapeutische behandelingen - Terugbetaling - Budgettaire effecten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
  Rappel 8/9/2017
 
minister van Pensioenen
 
minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
6 - 1704 Rik Daems (Open Vld)    
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1702 Martine Taelman (Open Vld)    
  Illegale houtkap - Rapport « Blood-stained timber » - Import illegaal hout - Handhaving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1701 Rik Daems (Open Vld)    
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1663 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Financiën  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1655 Martine Taelman (Open Vld)    
  Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 23/11/2017
6 - 1637 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Blockchain - Initial Coin Offerings (ICO's) - Financiële innovatie - Regelgeving en omkadering - Initiatieven - Overleg met de financiële sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1607 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1593 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Dexia - Banklicentie - Verdwijnen - Staatsschuld - Impact - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1592 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Verdrag betreffende stabiliteit, coördinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie (EMU) - Tekortkomingen in de omzetting in Belgische wetgeving - Verslag van de Europese Commissie - Antwoord van België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1587 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
6 - 1565 Annemie Maes (Ecolo-Groen)    
  Credendo - Exportkredieten per sector - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 23/11/2017
6 - 1564 Annemie Maes (Ecolo-Groen)    
  Credendo - Exportkredieten per bedrijf - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 23/11/2017
6 - 1561 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federale overheidsdienst (FOD) Financiën - Taalwetgeving - Naleving - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
6 - 1548 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Beleggingen in virtuele munten - Kapitaalrondes met virtuele munten - Regelgeving - Initial coin offerings (ICO's)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 12/9/2017
6 - 1508 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Virtuele munten - Beleggingen - OneLife - OneCoin - Piramideverkoop - Economische Inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Aantal - Gedupeerden - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1496 Annemie Maes (Ecolo-Groen)    
  Federaal actieplan Dieselgate - Interfederale Werkgroep Milieu en Gezondheid - Besprekingen - Accijnzen op diesel - Verhoging  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/7/2017 ) 21/6/2017
6 - 1491 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  E-boeken - Digitale nieuwssites - Btw - Verlaagd tarief - Europees minimumtarief  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 13/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1465 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Fiscale « non bis in idem »-principe - Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Leegstandstaks - Voorrang van de federale belasting op gewestelijk of lokale belasting - Afschaffing van de regionale belasting  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/6/2017 ) 22/5/2017
6 - 1460 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Strijd tegen terrorisme - Verdachte zeeschepen - Illegale praktijken - Aard van de vracht - Uitzetten van het « automatic identification system » - Extra controlemogelijkheden - Internationale initiatieven  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/6/2017 ) 18/5/2017
6 - 1452 Rik Daems (Open Vld)    
  Games-industrie - Tax shelter  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2017 ) 12/5/2017
6 - 1443 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Verdachte zeeschepen - Uitzetten van het automatic identification system - Terrorisme - Douane - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
6 - 1432 Peter Van Rompuy (CD&V)    
  Fiscale aangiftes - Invulling en indiening - Fiscale witwas - Strijd - Accountant en belastingconsulenten - Beschermde beroepstitel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
  Rappel 13/6/2017
6 - 1428 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Virtuele munten - Beleggingen - Nanotec - Piramideverkoop - Economische inspectie - Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) - Veroordelingen - Gedupeerden - Aantal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
6 - 1417 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1399 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1355 Rik Daems (Open Vld)    
  Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1339 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1336 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Religieuze liefdadigheidsorganisaties - Scherpere controle door de belastingdiensten - Nederland - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1283 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste en tweede klasse en de lagere reeksen - Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) - Bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Cijfers - Betwistingen - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/3/2017 ) 21/2/2017
6 - 1260 Bert Anciaux (sp.a)    
  Fortis - Verkoop - Gevolgen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappen en de Federale overheid - Verkoop van de gebouwen in Brussel - Overleg met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/3/2017 ) 26/1/2017
  Rappel 11/9/2017
6 - 1242 Martine Taelman (Open Vld)    
  Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/1/2017 ) 28/12/2016
6 - 1203 Martine Taelman (Open Vld)    
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Rappel 28/6/2017
6 - 1201 Martine Taelman (Open Vld)    
  Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
  Rappel 28/6/2017
6 - 1184 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
6 - 1088 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Sociale huurders - Bezit van onroerende eigendom in het buitenland - Onderzoek - Uitwisseling van gegevens met het buitenland - Verdragen - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/12/2016 ) 27/10/2016
6 - 1084 Cécile Thibaut (Ecolo-Groen)    
  Federale Openbare Dienst (FOD) Financiën - Sluiting van kantoren in Waalse en Brusselse gemeenten - Gevolgen voor de landelijke gemeenten - Gedececntraliseerde dienst - « Cockpitsysteem » - Publiciteit voor dat systeem  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 ) 26/10/2016
6 - 1042 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater - Niet naleving - Veroordeling door het Europees Hof van Justitie - Boeteregeling met de Gewesten - Stand van zaken - Aanbeveling 58 van informatieverslag van de Senaat 6-131/2 - Gevolg  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
6 - 1037 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Nederland - Personen die in België gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling - Tegenstrijdige standpunten van Nederland en België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 26/7/2017
6 - 1036 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Jaarrekeningen van de Federale Staat - Certificeringsplicht van de Rekenhof - Werkpunten - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/11/2016 ) 29/9/2016
  Rappel 16/11/2016
6 - 982 Alexander Miesen (MR)    
  Steuererklärung - Verteilung - Verzögerung - Verlängerung der Frist für die Deutschsprachigen Belastingaangifte - Verspreiding - Vertraging - Verlenging van de termijn voor de Duitstaligen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 13/6/2016
6 - 976 Alexander Miesen (MR)    
  SELOR - Sprachenprüfung - Mögliche Befreiung  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
6 - 849 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Tax shifts I en II - Personenbelasting - Inkomsten - Gemeentelijke opcentiemen - Impact - Terugverdieneffecten - Prognoses  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 9/5/2016
  Rappel 16/11/2016
6 - 840 Cindy Franssen (CD&V)    
  Zero-emissionwagens - Ecologisch voordeel van bepaalde soorten semi-elektrische wagens - Fiscaal gunstregime - Herziening  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/3/2016 ) 24/2/2016
6 - 834 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Universiteiten en hogescholen - Wetenschappelijke medewerkers - Bursaalstatuut - Fiscale heffing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/3/2016 ) 16/2/2016
  Rappel 19/5/2016
  Rappel 16/11/2016
  Rappel 6/12/2017
6 - 784 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Drinkwater - Keuringen - BTW-tarief  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/1/2016 ) 16/12/2015
  Rappel 11/3/2016
  Rappel 16/11/2016
6 - 756 Alexander Miesen (MR)    
  Föderalen Öffentlichen Dienste Finanzen - Kontaktdaten - Zugänglichkeit der Informationen Federale Overheidsdienst Financiën - contactgegevens - toegankelijkheid van de informatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/11/2015 ) 26/10/2015
  Rappel 27/4/2016
6 - 707 François Desquesnes (cdH)    
  Landbouwers - Fiscale gegevens - Regionale verdeling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/9/2015 ) 21/8/2015
  Rappel 20/2/2017
6 - 694 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Ontwrichte zones - Steunmaatregelen - Bedrijfsvoorheffing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/8/2015 ) 8/7/2015
  Rappel 11/3/2016
6 - 653 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Tax shelter - Nieuwe hervormde regeling - Nieuwe rondzendbrief - Interpretatieproblemen - Overleg met de ministers van Cultuur van de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 29/5/2015
  Rappel 16/10/2015
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 7/11/2017
6 - 650 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Tax shelter - Interpretatieproblemen - Oplossing - Impact op filmproducties - Fiscale rulings - Aanvraag - Aantal - Overleg met de filmsector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 28/5/2015
  Rappel 16/10/2015
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 631 Bert Anciaux (sp.a)    
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Vlaamse regering  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 630 Bert Anciaux (sp.a)    
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Waalse regering  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 629 Bert Anciaux (sp.a)    
  Financieringswet - Uitvoering - Follow-up door de Brusselse Hoofdstedelijke regering  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2015 ) 29/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 522 Cindy Franssen (CD&V)    
  Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) - Invorderingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/4/2015 ) 19/3/2015
  Rappel 21/9/2015
6 - 383 Rik Daems (Open Vld)    
  Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI)  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2015 ) 8/1/2015
  Rappel 19/6/2015
 
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
6 - 1705 Rik Daems (Open Vld)    
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1703 Martine Taelman (Open Vld)    
  Illegale houtkap - Rapport « Blood-stained timber » - Import illegaal hout - Handhaving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1608 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
 
minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
6 - 1694 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privésector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1691 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Verdachte die veiligheidsdispositief Zaventem filmt in november 2015 - Melding - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1688 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1685 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Force protection - « Operation Vigilant Guardian » (OVG) - Doorgeven en ontvangen van informatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1682 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - « Operation Vigilant Guardian » - Aanslag in Parijs - Twee rapporten over de aanwezigheid van mededader op Zaventem - Doorstroming van de informatie tussen de diensten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
 
minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
6 - 1710 Bert Anciaux (sp.a)    
  Verkeersveiligheid - Autosnelwegen - Samenwerking met de Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
6 - 1658 Bert Anciaux (sp.a)    
  Taalwetgeving - Naleving - Taalverhoudingen binnen de diensten van Mobiliteit  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1656 François Desquesnes (cdH)    
  Dierenpark Pairi Daiza - Toegangelijkheid per trein - Passagiers - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
6 - 1583 Bert Anciaux (sp.a)    
  Verkeersveiligheid - Snelheidsovertredingen - Bestraffing - Toegelaten snelheden - Feitelijke verhoging  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
6 - 1550 Christie Morreale (PS)    
  Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - Coördinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 13/9/2017
6 - 1422 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1148 Christie Morreale (PS)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Tewerkstelling van vrouwen - Onevenwicht - Redenen - Terugdringing - Nieuwe communicatiecampagne  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
6 - 1118 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Belgisch luchtruim - Vliegtuigen - Incidenten - Gevaarlijke situatie - Cijfers - Oorzaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/12/2016 ) 17/11/2016
6 - 1023 Bert Anciaux (sp.a)    
  Opleggers-Trekkers - Identificatie - Samenwerking met de gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/10/2016 ) 20/9/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 664 Bert Anciaux (sp.a)    
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 663 Bert Anciaux (sp.a)    
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weeknachten - Weekendnachten - Baangebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 662 Bert Anciaux (sp.a)    
  Luchthaven van Zaventem - Opstijgende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 661 Bert Anciaux (sp.a)    
  Luchthaven van Zaventem - Landende vliegtuigen - Weekdagen - Weekenddagen - Baangebruik  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 11/9/2017
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
6 - 1650 Christie Morreale (PS)    
  Bestrijdingmiddelen - Sulfoxaflor - Evaluatie van de risico's - Nieuwe resultaten - Toelatingsaanvraag in België - Erkenningscomité van de Federale Openbare Dienst (FOD) Volksgezondheid - Besluiten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 14/11/2017
6 - 1618 Christie Morreale (PS)    
  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 485/2013 van de Commissie van 24 mei 2013 - Wijziging- Belgisch standpunt - Acetamiprid en Thiacloprid -Moleculen nog toegelaten - Reëvaluatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
6 - 1614 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1597 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1580 Anne Barzin (MR)    
  Schijnhuwelijken - Veroordelingen - Cijfers - Evolutie - Sensibiliseringscampagne van 2013 - Resultaten - Toekomstige sensibiliseringsacties - Samenwerking met de deelstaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
6 - 1559 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 - Opmaak - Uitvoering - Stand van zaken - Federaal Actieplan 2012-2015 - Evaluatie - Vermindering van de administratieve lasten voor de bedrijven - Resultaten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1558 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Administratieve vereenvoudiging - Netwerk van vereenvoudigingsambtenaren - Samenstelling - Werking - Resultaten - Partnerschappen met de deelstaten en de lokale besturen - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1542 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Minderjarige jihadisten - Kindsoldaten - Risico's voor onze samenleving - Bevestigde gedetecteerde aanwezigheid tussen asielzoekers in ons land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/9/2017 ) 28/8/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1424 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1406 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1368 Jean-Paul Wahl (MR)    
  Schijnhuwelijken - Cijfers - Interfederale samenwerking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 20/6/2017
6 - 1362 Véronique Waroux (cdH)    
  Asielaanvraag - Verband met het integratiebeleid - Behandelingstermijn  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1333 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1250 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Illegale tewerkstelling van derdelanders - Repatriëring - Kosten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/2/2017 ) 16/1/2017
6 - 1192 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Overheidswebsites - Veilige communicatie - Lekken - Verbetering van de veiligheid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/1/2017 ) 15/12/2016
6 - 1153 Bert Anciaux (sp.a)    
  Openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Leefloon - Schorsing wegens verblijf in het buitenland - Grenscontrole - Uitvoering - Samenwerking tussen de federale en de gewestelijke diensten - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/1/2017 ) 1/12/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 1147 Christie Morreale (PS)    
  Vrouwelijke genitale verminking - Asielzoekers - Medische en psychische hulpverlening in de opvangcentra - Maatregelen - Gespecialiseerde verenigingen - Samenwerking  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/12/2016 ) 29/11/2016
  Rappel 22/2/2017
6 - 1012 Johan Verstreken (CD&V)    
  Asielzoekers - Aanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Specifieke noden - Antwoord van de asielactoren  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/8/2016 ) 15/7/2016
6 - 930 Bert Anciaux (sp.a)    
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 871 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
  Rappel 3/10/2016
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 851 Johan Verstreken (CD&V)    
  Asielzoekers - Asielaanvragen op basis van seksuele achtergrond en genderidentiteit - Cijfers - Aanpak door de asielsectoren  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/4/2016 ) 3/3/2016
6 - 824 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vluchtelingenopvang - Radicalisering - Steun - Ronselpraktijken - Voorbeeld van de stichting Al-Ighaatha - Gevangenen - Samenwerking met de Nederlandse overheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/3/2016 ) 4/2/2016
  Rappel 24/11/2016
  Rappel 27/6/2017
6 - 811 Latifa Gahouchi (PS)    
  Asielzoekers - Opvangplaatsen - Aantal - Verdeling over de drie Gewesten van het land  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/2/2016 ) 20/1/2016
6 - 808 Bert Anciaux (sp.a)    
  Verblijfstatuut - Tijdelijke aard - Toegang tot werk - Verschillen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/2/2016 ) 13/1/2016
  Rappel 11/9/2017
6 - 730 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Vluchtelingen - Alleenstaande mannen - Aankomst in België  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2015 ) 1/10/2015
  Rappel 11/3/2016
6 - 709 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Studenten uit landen die geen lid zijn van de EU - Toelatingsvoorwaarden - Uitspraak van het Europees Hof van Justitie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2015 ) 28/8/2015
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 687 Christine Defraigne (MR)    
  Opvang van migranten - Steun aan eerstelijnsstaten - Overleg tussen de federale overheid en de Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2015 ) 26/6/2015
  Rappel 27/4/2016
6 - 670 Alexander Miesen (MR)    
  Gebrauch der deutschen Sprache im IBZ in Brüssel Gebruik van de Duitse taal bij IBZ in Brussel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/7/2015 ) 2/6/2015
  Rappel 27/4/2016
6 - 572 Bert Anciaux (sp.a)    
  Buitenlanders - Aanvraag van een tijdelijk visum - Buitenlandse studenten - Gevolgen voor het onderwijsbeleid van de Gemeenschappen - Invloed op de uitstraling van de Vlaamse en Franstalige universiteiten - Overleg met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 1/4/2015
  Rappel 11/9/2017
6 - 540 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Asielcentra - Geweld tegen vrouwen - Seksueel geweld - Preventie - Klachten - Procedure - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2015 ) 26/3/2015
  Rappel 15/12/2016
  Rappel 26/6/2017
6 - 495 Martine Taelman (Open Vld)    
  Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2015 ) 18/3/2015
  Rappel 19/6/2015
  Rappel 28/6/2017
6 - 474 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Arbeidsongevallen - Personeel federale overheid  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/4/2015 ) 5/3/2015
6 - 396 Bert Anciaux (sp.a)    
  Congolese en Marokkaanse gemeenschappen - Uitspraken - Gevolgen - Bilaterale contacten met de Gemeenschappen en zelforganisaties  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/2/2015 ) 15/1/2015
  Rappel 8/9/2017
6 - 353 Bert Anciaux (sp.a)    
  Federaal beleid voor asiel en migratie - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/1/2015 ) 18/12/2014
  Rappel 8/9/2017
6 - 106 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Federale overheid - Betaling facturen - Pilootproject e-invoicing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
6 - 86 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Federale overheid - Telewerken - Overzicht - Inspectiebezoeken - Cybercrime - Kostenbesparingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2014 ) 23/10/2014
 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
6 - 1698 Bert Anciaux (sp.a)    
  Seksuele misdrijven - Verjaringstermijn - Opvang slachtoffers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
6 - 1632 Christophe Lacroix (PS)    
  Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
6 - 1627 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 - Omzetting - Uitvoeringsbesluit - Lijst van uitzonderingssituaties - Stand van zaken - Overleg met deelentiteiten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/12/2017 ) 8/11/2017
6 - 1616 Rik Daems (Open Vld)    
  Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
6 - 1588 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
6 - 1581 Anne Barzin (MR)    
  Leerplicht - Verlagen van de leerplicht naar de leeftijd van drie jaar - Overleg met de Gemeenschappen - Financiële impact voor de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 12/10/2017
6 - 1524 Martine Taelman (Open Vld)    
  Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 ) 6/7/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1447 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Saudi-Arabië - Interministeriële Conferentie voor buitenlands beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Toetreding tot de VN-vrouwenraad  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2017 ) 5/5/2017
6 - 1426 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1408 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Federale overheidsdiensten - Gehandicapten - Tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
6 - 1390 Martine Taelman (Open Vld)    
  Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Rappel 28/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1372 Christie Morreale (PS)    
  Verenigingen die strijden tegen vrouwelijke genitale verminking - Subsidies - Afschaffing  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1348 Petra De Sutter (Ecolo-Groen)    
  Serofobie - Discriminatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1340 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Sociaal statuut van de kunstenaar - Nieuwe commissie « Kunstenaars » - Administratieve last - Kunstenaarsvisum  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
6 - 1334 Ann Brusseel (Open Vld)    
  Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 6/12/2017
6 - 1319 Johan Verstreken (CD&V)    
  Personen met gebrek aan bestaansmiddelen - Ziekte-uitkering - Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Referentieadres - Toekenning en verlies  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/4/2017 ) 7/3/2017
6 - 1314 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Roofkunst - Wereldoorlog II - Publiek bezit - Nederland- Website  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 1/3/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017
6 - 1305 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Directeurs - Benoemingen - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 ) 23/2/2017
  Rappel 27/6/2017
  Rappel 3/11/2017