Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds dinsdag 27 november 2018) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

3 resultaten

 
eerste minister
6 - 1717 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke kansen en Personen met een beperking
 
vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
6 - 1674 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comité I - Informatiepositie - Databeheer  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
6 - 1673 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vast Comité I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 
minister van Justitie, belast met de Regie der Gebouwen
 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
 
minister van Pensioenen
 
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
 
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, belast met Grote Steden
 
minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee