Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds zondag 9 september 2018) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

6 resultaten

 
eerste minister
6 - 1717 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
 
vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
 
minister van Justitie
6 - 1893 Martine Taelman (Open Vld)    
  Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/7/2018 ) 31/5/2018
  Antwoord 12/9/2018
6 - 1782 Rik Daems (Open Vld)    
  Wegenwerken - Gebrekkige signalisatie - Schade - Aansprakelijkheid - Boetes  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/3/2018 ) 22/2/2018
  Antwoord 12/9/2018
 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
minister van Pensioenen
 
minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
 
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
6 - 1674 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comité I - Informatiepositie - Databeheer  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
6 - 1673 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vast Comité I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
6 - 1909 Bert Anciaux (sp.a)    
  Luchthaven van Zaventem - Hybride vliegtuigen - Gebruik - Toelating - Ontwikkeling - Stimuleren en ondersteuning  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/7/2018 ) 15/6/2018
  Antwoord 13/9/2018
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken