Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds woensdag 3 januari 2018) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

15 resultaten

 
eerste minister
6 - 1717 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
 
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
 
vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
6 - 1722 Gilles Mouyard (MR)    
  Jacht - Drijvers met honden en geleiders van jachthonden - Opsporen van de honden - Gebruik van halsband met gps-tracker - Erkende toestellen - Heffing - Belangrijke kost - Overleg met het BIPT - Eventuele maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 12/1/2018
6 - 1675 Johan Verstreken (CD&V)    
  Ontwikkelingssamenwerking - Federale begroting - Bijkomende besparingen - Niet-gouvernementele organisaties (ngo's) - Werking - Gevolgen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Antwoord 8/1/2018
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
 
minister van Justitie
6 - 1700 Rik Daems (Open Vld)    
  Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 9/1/2018
6 - 1572 Anne Barzin (MR)    
  Schoolplicht - Controle - Dossiers die aan het parket zijn overgemaakt - Strafsancties - Aantal - Samenwerking met de diensten van de Gemeenschappen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/11/2017 ) 6/10/2017
  Antwoord 11/1/2018
6 - 1485 Martine Taelman (Open Vld)    
  Gevangenissen -áVoortgezet crimineel handelen tijdens detentie - Bestrijding  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 ) 13/6/2017
  Rappel 6/12/2017
  Antwoord 9/1/2018
6 - 1468 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Mobbing - Evolutie van het fenomeen - Klachten - Veroordelingen - Cijfers - Bestraffing - Aangepaste wetgeving  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/7/2017 ) 2/6/2017
  Antwoord 9/1/2018
6 - 1385 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Slotenbrekers en inbraakmateriaal - Vrije verkoop - Handhaving - Inbraakpreventie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 9/1/2018
6 - 1379 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Ondersteuningsnetwerk van veroordeelde terroristen - Oproepen tot het bevrijden van gedetineerden - Handhaving - Veiligheid van de Staat  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 ) 14/4/2017
  Rappel 3/11/2017
  Antwoord 9/1/2018
 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
minister van Pensioenen
 
minister van FinanciŰn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
 
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
6 - 1674 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast ComitÚ I - Informatiepositie - Databeheer  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
6 - 1673 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vast ComitÚ I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
6 - 1594 Johan Verstreken (CD&V)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Jabbeke - Treinstation - Stopplaats - Heropening - Stand van zaken  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2017 ) 25/10/2017
  Antwoord 8/1/2018
6 - 1509 CÚcile Thibaut (Ecolo-Groen)    
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Verbinding Luxemburg-Brussel - IC-treinen - Afschaffing - Reden - Werkzaamheden - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/7/2017 ) 28/6/2017
  Antwoord 8/1/2018
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6 - 1706 Rik Daems (Open Vld)    
  Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 9/1/2018
6 - 1679 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Predictive policing - Voorkomen rellen en voorspellen criminaliteit - Pilootprojecten in BelgiŰ - Privacy - Bescherming  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/1/2018 ) 30/11/2017
  Antwoord 8/1/2018
 
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken