Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds zondag 4 maart 2018) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

15 resultaten

 
eerste minister
6 - 1717 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
6 - 1767 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Kinderarbeid - Inbreuken - Vaststellingen - Proces-verbaal - Afwijkingen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 12/3/2018
6 - 1743 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Cryptomunten - Beleggingen in virtuele munten - Fraude - Proactief optreden - Gedupeerden - Recuperatie van de schade - Rol van de financiŽle toezichthouder - Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA) - Mogelijke maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/2/2018 ) 12/1/2018
  Antwoord 9/3/2018
6 - 1692 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Wetenschappelijk en economisch potentieel (WEP) - Bescherming - Relaties tussen de Veiligheid van de Staat, de onderzoekscentra en de privťsector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 8/12/2017
  Antwoord 9/3/2018
6 - 1633 Christophe Lacroix (PS)    
  Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiŽle balans  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 9/3/2018
6 - 1563 Bert Anciaux (sp.a)    
  Heftrucks - Arbeidsongevallen - Cijfers - Veiligheid - Controles - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/11/2017 ) 2/10/2017
  Antwoord 9/3/2018
 
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
 
vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
6 - 1768 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Postassignaties - Uitbetaling - Postbodes  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 9/3/2018
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
 
minister van Justitie
6 - 1724 Martine Taelman (Open Vld)    
  Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2018 ) 20/12/2017
  Antwoord 11/3/2018
 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
minister van Pensioenen
 
minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
 
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
6 - 1674 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comitť I - Informatiepositie - Databeheer  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
6 - 1673 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vast Comitť I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
6 - 1753 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Nieuw rijbewijs - Aflevering - Mercuriusdatabank  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/3/2018 ) 26/1/2018
  Antwoord 6/3/2018
6 - 1710 Bert Anciaux (sp.a)    
  Verkeersveiligheid - Autosnelwegen - Samenwerking met de Gewesten  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 6/3/2018
6 - 1550 Christie Morreale (PS)    
  Brug van Tilff - Spoorwegwerkzaamheden - Stand van zaken - CoŲrdinatie tussen de Service Public de Wallonie (SPW) en Infrabel  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/10/2017 ) 13/9/2017
  Antwoord 7/3/2018
6 - 1422 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Overheidsbedrijven - Sportsponsoring  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/5/2017 ) 24/4/2017
  Antwoord 5/3/2018
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6 - 1763 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Derdelanders - Niet-Europese werknemers - Illegale tewerkstelling  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/3/2018 ) 2/2/2018
  Antwoord 6/3/2018
 
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken