Bulletin van Vragen en Antwoorden

Vragen en hun antwoorden

Deze lijst bevat, per minister, de schriftelijke vragen waarvoor de Senaat de voorbije twee weken (sinds dinsdag 5 juni 2018) een antwoord heeft ontvangen.

De antwoorden waarvan de tekst reeds beschikbaar is op de site, zijn toegankelijk via een link.

U kan de lijst overigens beperken tot de antwoorden waarvan de tekst beschikbaar is.


  Antwoord ontvangen vanaf      

   

15 resultaten

 
eerste minister
6 - 1847 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 6/6/2018
6 - 1717 Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)    
  Voetbalclubs uit eerste klasse, tweede klasse en de lagere reeksen - BTW en bedrijfsvoorheffing - Achterstallen - Afbetalingsplan  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 ) 13/12/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
6 - 1827 Lode Vereeck (Open Vld)    
  BelgiŽ - Werkzaamheidsgraad  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2018 ) 9/4/2018
  Antwoord 14/6/2018
6 - 1785 Bert Anciaux (sp.a)    
  Uitstoot van wagens - Verwijderen uit het verkeer van vervuilende wagens - Schade voor de consument en de bestuurder - Autoproducenten - Verantwoordelijkheid - Maatregelen  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/4/2018 ) 8/3/2018
  Antwoord 6/6/2018
6 - 1619 Christophe Lacroix (PS)    
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Informele jobs - Oververtegenwoordiging van vrouwen - Zorgtaken - Betaalde zorg - Onzekere arbeid - Evaluatie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/11/2017 ) 26/10/2017
  Antwoord 14/6/2018
 
vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
 
vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
6 - 1868 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2018 ) 16/5/2018
  Antwoord 12/6/2018
6 - 1850 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/6/2018
 
vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
6 - 1840 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Project Safte - Wapenhandel - Regels - Afstemming - Zware wapens - Onderzoek - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/6/2018 ) 26/4/2018
  Antwoord 18/6/2018
 
minister van Justitie
6 - 1643 Martine Taelman (Open Vld)    
  Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in BelgiŽ - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 ) 9/11/2017
  Antwoord 15/6/2018
 
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 
minister van Pensioenen
6 - 1854 Lode Vereeck (Open Vld)    
  Staatssteun - Overtreding van de Europese regels - Bedragen - Terugbetaling - Aantal zaken - Cijfers  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/6/2018 ) 3/5/2018
  Antwoord 7/6/2018
 
minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
 
minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
 
minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
6 - 1674 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) - Vast Comitť I - Informatiepositie - Databeheer  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
6 - 1673 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Vast Comitť I - Voorspellend karakter van de inlichtingendienst - Behoefte aan feedback  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/12/2017 ) 29/11/2017
  Antwoord 22/12/2018
 
minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
 
minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
6 - 1812 Christie Morreale (PS)    
  Seksisme in de openbare ruimte - Bestrijding - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) Handen af! Stop seksisme †- Afficheringcampagne - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Betrokkenheid - Advertentieruimte - Terbeschikkingstelling tegen betali  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/4/2018 ) 28/3/2018
  Antwoord 12/6/2018
 
minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
 
staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
 
staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
 
staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
6 - 1869 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Bijstandsfraude - Strijd - Gebruik van algoritmes - Discriminatie - Transparantie - Studie  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/6/2018 ) 16/5/2018
  Antwoord 6/6/2018
 
staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
6 - 1588 Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)    
  Belfius - Gedeeltelijke beursgang - Belfius Art Collection - Bescherming van het cultureel patrimonium - Stukken die zich in Brussel bevinden  
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/11/2017 ) 13/10/2017
  Rappel 10/1/2018
  Rappel 19/2/2018
  Rappel 16/5/2018
  Antwoord 15/6/2018