Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van Hoof Els" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10921)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-10921
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10922)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10922
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-10923
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vande Lanotte, vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10924
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10925)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10925
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10926)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 5-10926
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10927)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 5-10927
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
   Antwoord
SV 5-10928
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10929
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10930)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Chastel, minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging
   Antwoord
SV 5-10930
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10931
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Labille, minister van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden
   Antwoord
SV 5-10932
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10933)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Geens, minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10933
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10934
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10935)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Courard, staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, en staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 5-10935
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10936)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Verherstraeten, staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10936
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-10937
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   Antwoord
SV 5-10938
Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht (5-10939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Crombez, staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale en de fiscale fraude, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord
SV 5-10939
Adviesorganen - Evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen (4-1675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1675
Alcoholverkoop aan jongeren (4-1439)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-111
p. 70-72 4-111 p. 70-72 (PDF)
Ambtenarij - Quotum voor vrouwelijke topambtenaren - Stand van zaken (5-11003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-11003
Asielzoekers - Opvang - Opvangnetwerk - Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers - Afbouw - Lokale opvanginitiatieven (5-9844)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9844
Asielzoekers - Uitzetting van Afgaanse vluchtelingen - Gendergevoeligheid - Horen van Afgaanse vrouwen (5-9920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-9920
Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) - Cijfers patiŽnten 2003-2013 - Invaliditeitsgraad - Kost voor het RIZIV - Behandelingen - Overleg met minister van Werk (5-9937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9937
De Dienst voor alimentatievorderingen (4-411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-38
p. 53-54 4-38 p. 53-54 (PDF)
De Nationale Delcrederedienst (Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Duurzame ontwikkeling - Federaal Actieplan 2006) (4-542)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen, aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-49
p. 50-52 4-49 p. 50-52 (PDF)
De bevoegdheidsverdeling tussen de federale overheidsdiensten Justitie en Volksgezondheid met betrekking tot geÔnterneerden die al dan niet in de gevangenis opgesloten zijn (5-4141)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-259 COM
p. 33-36 5-259 COM p. 33-36 (PDF)
De centra voor multidisciplinaire opvang en behandeling van vrouwen die het slachtoffer zijn van genitale verminking (Oprichting van multidisciplinaire centra - RIZIV-terugbetaling - Taskforce) (5-1306)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 11-17 5-139 p. 11-17 (PDF)
De integratie van het concept "gender" in de duurzame ontwikkeling (Duurzame ontwikkeling versus gender - Genderscreening - Slagkracht van de cellen duurzame ontwikkeling - Betrokkenheid van vrouwen bij de besluitvorming) (4-701)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof
4-701/1
p. 1-21 4-701/1 p. 1-21 (PDF)
De nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie (Omvorming van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tot een gemeenschappelijke instelling die bevoegd is zowel voor federale klachten als voor materies die van de deelstaten afhangen) (4-1146)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
4-115
p. 18-20 4-115 p. 18-20 (PDF)
De referentiemagistraten zedenzaken (Opleiding) (4-1339)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 79-80 4-108 p. 79-80 (PDF)
De residentiŽle psychiatrische behandeling van seksuele delinquenten (Capaciteitsprobleem) (4-1639)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-117
p. 61-63 4-117 p. 61-63 (PDF)
De rol van interculturele begeleiding in het kader van zwangerschappen en bevallingen bij allochtone vrouwen (Abortus in plaats van anticonceptie) (4-1654)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-119
p. 58-60 4-119 p. 58-60 (PDF)
De slachtoffers van een verkrachting (Zware medicatie - Pijnlijk onderzoek - Straffeloosheid van de daders) (5-1039)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Alexander De Croo, vice-eerste minister en minister van Pensioenen
5-106
p. 25-27 5-106 p. 25-27 (PDF)
De strijd tegen genitale verminking (Opsporing en veroordeling van de daders) (5-1054)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-107
p. 23-25 5-107 p. 23-25 (PDF)
De tewerkstelling van niet-EU-burgers in het kader van de dienstencheques (Dienstenchequeondernemingen - Migranten - Regularisatie) (4-274)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-29
p. 70-72 4-29 p. 70-72 (PDF)
De vergoeding van bijkomende kosten voor gerechtspsychiaters (Commissie voor de Gerechtskosten) (4-1373)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-109
p. 79-80 4-109 p. 79-80 (PDF)
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1706)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-1706
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1707
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1708
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1709
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1710)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1710
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   dossier afgesloten
SV 4-1711
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1712)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1712
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-1713
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   dossier afgesloten
SV 4-1714
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-1715
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-1716
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-1717
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1718
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-1719
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1720
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1721
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1722)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1722
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Antwoord
SV 4-1723
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1724
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-1725
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-1726
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-1727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-1727
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-2613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Arena, minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
   Antwoord
SV 4-2613
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-2761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-2761
Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging (4-6184)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6184
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  mevrouw Els Van Hoof, senator-opvolger
4-23
p. 4 4-23 p. 4 (PDF)
  mevrouw Els Van Hoof, senator-opvolgster
4-87
p. 4-5 4-87 p. 4-5 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  mevrouw Els Van Hoof, senator-opvolger
5-97
p. 6 5-97 p. 6 (PDF)
Europese richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt - Omzetting naar het Belgisch recht - Nachtwinkels - Drankvergunningen (4-6359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord
SV 4-6359
Het bespreken van de situatie van Excelsior Moeskroen in het betrokken paritair comitť (Lot van de spelers [van buiten de EU] na de vereffening) (4-989)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
4-101
p. 10-11 4-101 p. 10-11 (PDF)
Het diversiteitsbeleid van De Post (Vrouwen, oudere werknemers, allochtonen en personen met een handicap - Beheersovereenkomst) (4-1343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-108
p. 86-88 4-108 p. 86-88 (PDF)
Het herstel in eer en rechten van veroordeelden voor seksuele delicten ten aanzien van minderjarigen (4-337)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-33
p. 26-28 4-33 p. 26-28 (PDF)
Het seksueel geweld in BelgiŽ (Verkrachtingen - Politie - Sexueleagressiesets - Gerechtelijke vervolging) (5-1350)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen en aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-143
p. 29-31 5-143 p. 29-31 (PDF)
Het verwerpen van het investeringsakkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Colombia (Problematische toestand van de arbeidsomstandigheden in Colombia) (4-1159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
4-116
p. 16-18 4-116 p. 16-18 (PDF)
Infrabel - Leuven - Studie over het ondertunnelen van de spoorweg bij de Naamsesteenweg - Conclusies (4-4494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4494
Infrabel - Leuven - Studie over het ondertunnelen van de spoorweg bij de Naamsesteenweg - Conclusies (4-5796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-5796
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Behandeling van klachten - Ondernemen van gerechtelijke stappen - Criteria (4-7214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7214
Internet - Zedendelicten - Opname in het Strafwetboek (4-6364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-6364
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  De heer Yves Leterme neemt opnieuw zijn mandaat op als senator - Mevrouw Els Van Hoof neemt opnieuw haar plaats in als opvolger
4-55
p. 4 4-55 p. 4 (PDF)
Psychiatrisch onderzoek in het kader van interneringen (4-1478)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Els Van Hoof aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-112
p. 51-53 4-112 p. 51-53 (PDF)
Seksueel delinquenten - ResidentiŽle behandeling - Opbouw - Rol van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (4-6461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-6461
Veroordeelden - Seksuele delicten - Herstel in eer en rechten (4-1674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1674
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiŽnter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 38-43 5-139 p. 38-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Philippe Fontaine, Jean-Paul Procureur en Pol Van Den Driessche
4-1676/1
p. 1-4 4-1676/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485)      
  Verslag van de dames Caroline Dťsir en Els Van Hoof
4-1485/2
p. 1-5 4-1485/2 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (4-1355)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof
4-1355/2
p. 1-3 4-1355/2 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijberoepsbeoefenaars (4-973)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-973/1
p. 1-5 4-973/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt verdedigd) (4-1492)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Roland Duchatelet en de dames Els Van Hoof, Olga Zrihen, Marleen Temmerman, Cťline Fremault, Zakia Khattabi, Lieve Van Ermen en Ann Somers
4-1492/1
p. 1-5 4-1492/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
4-1492/3
p. 1-2 4-1492/3 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling (5-2156)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Dirk Claes en Etienne Schouppe
5-2156/1
p. 1-7 5-2156/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een gepaste wetgeving ter bevordering van het gebruik van aardgasvoertuigen (4-1082)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1082/1
p. 1-7 4-1082/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een nationaal tarief voor grensoverschrijdend bellen in de Benelux (GSM) (4-1021)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-1021/1
p. 1-3 4-1021/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsdokters - Besparingen in gerechtskosten - Evaluatie van de toestand van de wetsdokters - Besparingen op vlak van telefonieonderzoek (5-9938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-9938
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 209 en 210 van mevrouw Els Van Hoof
5-1189/6
p. 30-31 5-1189/6 p. 30-31 (PDF)
  Amendementen nrs 221 tot 223 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-1189/6
p. 34-35 5-1189/6 p. 34-35 (PDF)
  Verslag van de dames Els Van Hoof en Zakia Khattabi
5-1189/12
p. 1-7 5-1189/12 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-108
p. 37-54 5-108 p. 37-54 (PDF)
  5-114
p. 63-64 5-114 p. 63-64 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomitťs in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 58-63 5-139 p. 58-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de verbetering van de positie van het slachtoffer in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (SubstantiŽle verruiming van de definitie van "slachtoffer" - Verduidelijking van de formulering van de tegenaanwijzingen - Bepalen van een "slachtoffermoment" op de zitting van de strafuitvoeringsrechter en de strafuitvoeringsrechtbank - Vergemakkelijken van de mededeling van de beslissing van de strafuitvoeringsrechter of de strafuitvoeringsrechtbank aan het slachtoffer - Wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van artikel 76 Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 21 januari 2013 tot wijziging van het Kieswetboek en van de voormelde wet van 17 mei 2006, ingevolge de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid) (5-2328)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof en de heer Guy Swennen
5-2328/2
p. 1-4 5-2328/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Amendementen nrs 87 tot 96 van mevrouw Els Van Hoof
5-2212/3
p. 37-42 5-2212/3 p. 37-42 (PDF)
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en coŲrdinatie van diverse wetten inzake Justitie wat het gerechtelijk arrondissement Brussel en het gerechtelijk arrondissement Henegouwen betreft (Coherentie verzekeren tussen recent goedgekeurde wetgevingen betreffende de gerechtsdeurwaarders en de tuchtrechtbanken en de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 19 juli 2012 en de wet van 15 juli 2013 tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht) (5-2783)      
  Algemene bespreking
5-146
p. 39-41 5-146 p. 39-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Mogelijkheid voor een rechter op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken - Zie ook doc. 5-2091) (5-2097)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof
5-2097/2
p. 1-3 5-2097/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (De sanctie van nietigheid in de strafprocedure kan slechts worden toegepast voor zover er sprake is van concrete belangenschade en indien de wet de nietigheid uitdrukkelijk heeft bevolen) (5-1924)      
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Els Van Hoof
5-1924/7
p. 2-3 5-1924/7 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen (Technische wijzigingen - Residueel Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone - Bijzondere Kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea - Speciaal Tribunaal voor Libanon) (5-2742)      
  Verslag van mevrouw Els Van Hoof
5-2742/2
p. 1-5 5-2742/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Amendementen nrs 8 tot 10 en 25 van de dames Sabine De Bethune en Els Van Hoof
5-2785/2
p. 5-7 5-2785/2 p. 5-7 (PDF)
  5-2785/2
p. 11 5-2785/2 p. 11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of omissies in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van materiŽle verschrijvingen of het herstel van omissies in rechterlijke beslissingen alsook de uitlegging van rechterlijke beslissingen) (Mogelijkheid voor de rechter op zijn vonnis terug te komen als hij verzuimd heeft zich over een punt van een vordering uit te spreken - Zie ook doc. 5-2097) (5-2091)      
  Amendementen nrs 12 tot 15 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-2091/2
p. 6-7 5-2091/2 p. 6-7 (PDF)
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof
5-2091/3
p. 1-9 5-2091/3 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - ContinuÔteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Amendement nr 22 van mevrouw Els Van Hoof en de heer Johan Verstreken
5-2315/2
p. 16-17 5-2315/2 p. 16-17 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Amendement nr 75 van mevrouw Els Van Hoof
5-2001/3
p. 27-29 5-2001/3 p. 27-29 (PDF)
  Amendementen nrs 172 en 173 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-2001/5
p. 7-8 5-2001/5 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (Kwalificatie als misdrijven tegen personen : verplaatsen van deze bepalingen van Titel VII naar Titel VIII van het Strafwetboek - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en zijn voorafgaande Titel, de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij, de wet van 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie, de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot vrijheidsstraf en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis) (4-1745)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heer Pol Van Den Driessche
4-1745/1
p. 1-17 4-1745/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Amendementen nrs 1 tot 32 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-2445/2
p. 1-30 5-2445/2 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Samenbrengen en opfrissen van de bepalingen van het Wetboek van strafvordering over de strafprocedure voor het Hof van Cassatie - Oplossingen om de toestroom van cassatieberoepen in strafzaken in te dijken - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geÔnterneerde personen - Zie ook doc. 4-1488) (5-1832)      
  Amendementen nrs 3 tot 5 van mevrouw Els Van Hoof
5-1832/3
p. 1-3 5-1832/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een kader voor het federale armoedebestrijdingsbeleid (Wettelijke verankering van het transversaal armoedebestrijdingsbeleid) (5-2391)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Andrť du Bus de Warnaffe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2391/1
p. 1-19 5-2391/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure) (4-1022)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Hugo Vandenberghe
4-1022/1
p. 1-9 4-1022/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector (Aftrek van verliezen van in het verleden behaalde winsten) (4-942)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-942/1
p. 1-7 4-942/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 11 en tot wijziging van de artikelen 87 en 88 van het Veldwetboek voor wat betreft het lezen van de aren (Zoeken en oprapen door behoeftigen van op het veld achtergebleven vruchten na de oogst) (5-2423)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en van de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2423/1
p. 1-5 5-2423/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (Wijziging KB 10 augustus 1998 betreffende het recht op loopbaanonderbreking) (4-1003)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-1003/1
p. 1-4 4-1003/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (Adoptieverlof van 6 weken, ongeacht de leeftijd van het kind - Wijziging van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen en van het KB van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptie-uitkering ten gunste van de zelfstandigen) (4-958)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-958/1
p. 1-4 4-958/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een herziening van de lijst van onbeslagbare lichamelijke goederen (Afschaffing van de regel volgens dewelke een koe, of twaalf schapen of geiten alsmede een varken en vierentwintig dieren van het hoenderhof niet voor beslag vatbaar zijn) (5-2424)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Francis Delpťrťe, Wouter Beke, Dirk Claes, Etienne Schouppe en Johan Verstreken
5-2424/1
p. 1-4 5-2424/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, ß 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui, Fatiha SaÔdi, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Nele Lijnen en de heren Richard Miller en Andrť du Bus de Warnaffe
5-2399/1
p. 1-9 5-2399/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en dames Els Van Hoof, Fauzaya Talhaoui en Martine Taelman
5-2338/1
p. 1-12 5-2338/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachtingvan minderjarigen (Toegang tot het strafregister - Veroordeelde pedofielen) (4-1084)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Dominique Tilmans, Nele Lijnen, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en van de heer Hugo Vandenberghe
4-1084/1
p. 1-8 4-1084/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (Vorderingen tot uitlegging of verbetering) (5-1126)      
  Verslag van de heer Ahmed Laaouej en mevrouw Els Van Hoof
5-1126/2
p. 1 5-1126/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de teruggave van een BTW-overschot (4-989)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-989/1
p. 1-6 4-989/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992 betreffende de vrije keuze inzake raadslieden bij de rechtsbijstandverzekering (4-948)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout en Els Van Hoof en de heren Wouter Beke en Pol Van Den Driessche
4-948/1
p. 1-5 4-948/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, wat de gerechtsdeurwaarders betreft (4-1080)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1080/1
p. 1-6 4-1080/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in nachtwinkels en verkooppunten nabij benzinestations en autosnelwegen (4-1713)      
  Voorstel van de heer Dirk Claes en mevrouw Els Van Hoof
4-1713/1
p. 1-6 4-1713/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 (Actualisering van de wet van 25 mei 1999) (4-955)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof
4-955/1
p. 1-16 4-955/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (De algemene vergadering komt minimum tweemaal samen - Termijn voor bijeenroeping van de algemene vergadering - Raad van bestuur : adreswijziging van de maatschappelijke zetel - Aantal bestuurders - Activiteitenverslag) (5-2349)      
  Amendement nr 10 van mevrouw Els Van Hoof c.s.
5-2349/5
p. 2 5-2349/5 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Amendement nr 11 van de dames Els Van Hoof en Cindy Franssen
5-2170/3
p. 4-9 5-2170/3 p. 4-9 (PDF)
  Verslag van de dames Zakia Khattabi en Els Van Hoof
5-2170/4
p. 1-99 5-2170/4 p. 1-99 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw Els Van Hoof, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-2170/6
p. 1-5 5-2170/6 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Vereenvoudiging van de procedure - Uitbreiding van de werkingssfeer via verminderde vergoeding voor ernstige hinder zonder sluiting - Voordelerige financiering voor de gemeenten - Verhoging van de vergoeding - Betere communicatie en inspraak) (4-988)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe en mevrouw Els Van Hoof
4-988/1
p. 1-15 4-988/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (4-1783)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
4-1783/1
p. 1-10 4-1783/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (5-2425)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof, Sabine de Bethune en Cindy Franssen en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Johan Verstreken
5-2425/1
p. 1-11 5-2425/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft (Toekenning van het verlof aan de partner van hetzelfde geslacht bij de geboorte van een kind : wijziging van art. 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen) (4-884)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Nahima Lanjri en Els Van Hoof c.s.
4-884/1
p. 1-4 4-884/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken (5-52)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving inzake consumenten- en hypothecair krediet wat betreft de reclame (4-1081)      
  Voorstel van de heer Wouter Beke, Pol Van Den Driessche, van mevrouw Els Van Hoof en van de heren Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1081/1
p. 1-14 4-1081/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Voorstel van de dames Els Van Hoof en Sabine de Bethune en de heer Francis Delpťrťe
5-2483/1
p. 1-20 5-2483/1 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen tegen benadering met als oogmerk het plegen van strafbare feiten van seksuele aard) (Strafverzwaring in geval van weloverwogen planning - Online en offline - Wijziging van het Strafwetboek) (5-1823)      
  Amendement nr 22 van de dames Cindy Franssen en Els Van Hoof
5-1823/3
p. 2 5-1823/3 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, inzake het BTW-tarief voor de levering van planten en bloemen (in het kader van aanleg en onderhoud van tuinen) (4-788)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys en Pol Van Den Driessche en mevrouw Els Van Hoof
4-788/1
p. 1-3 4-788/1 p. 1-3 (PDF)
XLIIe COSAC, Stockholm, 5-6 oktober 2009 (Stand van zaken van het Zweedse voorzitterschap - Klimaatverandering en de conferentie van Kopenhagen - Openheid en transparantie van de EU-instellingen en de nationale parlementen inzake EU-aangelegenheden - Europees pact inzake asiel en migratie - Verdrag van Lissabon en de rol van de nationale parlementen - Evaluatie van de subsidiariteitscontrole - Economische en financiŽle crisis - Regionale strategieŽn en nabuurschapsbeleid - Uitbreiding van de EU) (4-1507)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Juliette Boulet (K), Martine Taelman (S) en Els Van Hoof (S) en de heren Philippe Mahoux (S) en Stefaan Vercamer (K)
4-1507/1
p. 1-46 4-1507/1 p. 1-46 (PDF)
de asielaanvragen van vrouwen uit Guinee en de vrouwelijke genitale verminking (5-11308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-11308
de zorg in de forensische psychiatrische centra (5-10645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Hoof aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10645
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999