Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verwilghen Marc" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Aardolieproducten - Voorraadverplichting (Richtlijn 68/414/EEG - Wet 26 januari 2006 - NV APETRA) (3-6095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8666 3-80 p. 8666 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8868-8870 3-81 p. 8868-8870 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Handelszendingen in 2003 en 2004 - Samenstelling van de delegaties (Verdeling man-vrouw) (3-2625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3323 3-42 p. 3323 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861-8862 3-81 p. 8861-8862 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de ProvinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1974-1975 3-29 p. 1974-1975 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
Apotheken - Openings- en sluitingsuren - Mogelijke inbreuk op de vrije concurrentieregels - Positie van de Raad voor mededinging (3-3073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3974-3975 3-48 p. 3974-3975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4178-4179 3-49 p. 4178-4179 (PDF)
Archiefbeleid - Openstelling Kabinetsarchieven (MinisteriŽle kabinetten - Indiening van een nieuwe archiefwet) (3-5033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6983 3-69 p. 6983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7930-7931 3-74 p. 7930-7931 (PDF)
Banksector - CommerciŽle praktijken - Thuisverkoop (3-4678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6278 3-65 p. 6278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6525-6526 3-66 p. 6525-6526 (PDF)
Basisbankdiensten - Vreemdelingen zonder wettig verblijf - Wettig verblijvende vreemdelingen - Administratieve documenten bestemd voor de banken (3-2925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3740-3741 3-45 p. 3740-3741 (PDF)
Bedreiging van de veiligheid door het FN-pistool Five-SeveN (Pistoolversie van de P, geducht wapen "Cop killer" - Vrije verkoop in de VS - Risico's - Criminele organisaties - Exportvergunning) (3-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 39-41 3-102 p. 39-41 (PDF)
Bedrijfspensioenvoorzieningen - Omzetting van Europese richtlijnen (Oprichting van pan-Europese pensioenfondsen) (3-3964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5315 3-59 p. 5315 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6521-6522 3-66 p. 6521-6522 (PDF)
Bedrijfswagens - Evolutie tussen 2000 en 2005 (Voertuigen en personenwagens waarvoor bedrijven afschrijvingen of leasingcontracten hadden aangegeven in de jaarrekeningen - Bedrijfswagens die ook voor privťdoeleinden worden gebruikt) (3-6105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8732-8733 3-80 p. 8732-8733 (PDF)
Belastingen - KMO's - Proefproject van de Europese Commissie (Nieuwe KMO-belasting : HST-project) (3-4239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6208-6209 3-64 p. 6208-6209 (PDF)
Belastingvrije innovatiepremies - Opvolging door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (3-5406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7510-7511 3-71 p. 7510-7511 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933 3-88 p. 9933 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10373 3-90 p. 10373 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1899-1901 3-28 p. 1899-1901 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2789 3-37 p. 2789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3200-3201 3-41 p. 3200-3201 (PDF)
Belgisch Instituut voor normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830-1831 3-28 p. 1830-1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1972 3-29 p. 1972 (PDF)
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976-1977 3-29 p. 1976-1977 (PDF)
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Vormingscursus - Nederlandstalige deelnemers - Verhuis van Vaalbeek naar Massembre (3-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 565-566 3-9 p. 565-566 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1770-1771 3-27 p. 1770-1771 (PDF)
Belgische energiemarkt - Ontmanteling kerncentrales - Repercussies van een fusie tussen Suez en Gaz de France - Advies van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) (3-4718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6449 3-66 p. 6449 (PDF)
  Bul. 3-85
p. 9277 3-85 p. 9277 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9454-9455 3-86 p. 9454-9455 (PDF)
Belgische kerncentrales - Veiligheid (3-5843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8202-8203 3-77 p. 8202-8203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8723-8725 3-80 p. 8723-8725 (PDF)
Belgische octrooiwetgeving - Opbrengst onderzoek - Rechten van de onderzoekers (3-7837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10655-10656 3-90 p. 10655-10656 (PDF)
Belgische telecommarkt - "Carrier (pre)selection" - Reclamefolder van Belgacom (Verwarrende situatie [twee facturen] voor de klant - Toepassing wet op de handelspraktijken) (3-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2730-2731 3-36 p. 2730-2731 (PDF)
Beurskoersmanipulatie - Spam (Fraude) (3-6091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8665 3-80 p. 8665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8865-8866 3-81 p. 8865-8866 (PDF)
Bilaterale samenwerking - Partnerlanden - Keuze (Beperking van het aantal concentratielanden - Intrekking Bangladesh) (3-556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 487-488 3-7 p. 487-488 (PDF)
Biobrandstoffen - Omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische regelgeving (Aanpassing van de tankstations - Aantasting - Gevaar en houdbaarheid van het product - Inschakeling in de electriciteitsproductie - Beschikbaarheid op de markt) (3-2157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2681-2682 3-36 p. 2681-2682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2823-2826 3-37 p. 2823-2826 (PDF)
Biotechnologie - Regelgeving - Overleg met de biotechnologische sector (3-2978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3885-3886 3-47 p. 3885-3886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8152-8154 3-76 p. 8152-8154 (PDF)
Biotechuitvindingen - Europese richtlijnen - Omzetting in Belgische wetgeving (3-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582 3-26 p. 1582 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1758 3-27 p. 1758 (PDF)
Bliksembeveiliging van overheidsgebouwen en privť-woningen - Aantal beveiligde gebouwen - Maatregelen (3-3036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972 3-48 p. 3972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4177 3-49 p. 4177 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een handicap - Kwaliteitslabel) (3-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3169-3170 3-41 p. 3169-3170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8035-8036 3-75 p. 8035-8036 (PDF)
Broodprijs - Vrije prijsvorming - Prijsafspraken (3-5867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8403 3-78 p. 8403 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 839 3-13 p. 839 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537 3-8 p. 537 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537 3-8 p. 537 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6983 3-69 p. 6983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508-7509 3-71 p. 7508-7509 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2167-2168 3-31 p. 2167-2168 (PDF)
Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) - Classificatie in de index van ziekten en diagnoses - Toepassing door privť-verzekeringsmaatschappijen (3-3070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3973-3974 3-48 p. 3973-3974 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6276-6277 3-65 p. 6276-6277 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6902-6903 3-68 p. 6902-6903 (PDF)
CocaÔnegebruik - Onderzoek van stalen uit waterlopen (Federale wetenschapsbeleid) (3-5986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8664 3-80 p. 8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9188 3-84 p. 9188 (PDF)
Computeranalfabetisme (Achterstand van de vrouw) (3-1852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2303 3-33 p. 2303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7511-7513 3-71 p. 7511-7513 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-20
p. 1238 3-20 p. 1238 (PDF)
Concurrentiebeleid - IndustriŽle grootverbruikers - Hoge energiekosten (Daling van de competitiviteit van de Belgische ondernemingen) (3-6093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8665 3-80 p. 8665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8867-8868 3-81 p. 8867-8868 (PDF)
Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor (3-5214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7246-7247 3-70 p. 7246-7247 (PDF)
Controledienst voor de verzekeringen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829-1830 3-28 p. 1829-1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1970-1971 3-29 p. 1970-1971 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829 3-28 p. 1829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2266-2267 3-32 p. 2266-2267 (PDF)
  Bul. 3-34
p. 2470-2471 3-34 p. 2470-2471 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1898-1899 3-28 p. 1898-1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2173 3-31 p. 2173 (PDF)
Cora shoppingcentrum te Moeskroen - Socio-economische vergunning - Gevolgen voor de kleinhandel - Standpunt van de naburige steden en gemeenten (3-3752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5021-5022 3-56 p. 5021-5022 (PDF)
Creatieve werknemers - Innovatiepremie (Premies voor de werknemers, vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (3-6097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8666-8667 3-80 p. 8666-8667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9188-9189 3-84 p. 9188-9189 (PDF)
De 29ste sessie van ACP-EU-Ministerraad te Gaborone, Botswana (3-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-60
p. 50-52 3-60 p. 50-52 (PDF)
De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (Gevolgen van de schrapping van de Belgische sudsidies aan de kamers van koophandel in het buitenland, gelet op het belang van de Duitse markt voor de Belgische bedrijven - Debelux) (3-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-95
p. 19-23 3-95 p. 19-23 (PDF)
De Belgische Technische CoŲperatie (BTC) (Tekortkomingen - Verslag van het Rekenhof) (3-177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-48
p. 17-18 3-48 p. 17-18 (PDF)
De Belgische ontwikkelingssamenwerking in BoliviŽ (Vonnissen t.a.v. een onderneming uit de sociale economie Tierra - Opsluiting van een Belg - Ongeldig proces - Nieuw proces) (3-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 16-18 3-44 p. 16-18 (PDF)
De Belgische positie op de Raad over het begrip "diensten van algemeen economisch belang" in het kader van de voorgestelde dienstenrichtlijn van de Europese Commissie (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied - Economische activiteiten in de watersector : distributie en zuivering) (3-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-142
p. 9-10 3-142 p. 9-10 (PDF)
De Belgische regeling inzake buitenlandse aannemers (Strijd tegen het zwartwerk en tegen de fiscale fraude - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een registratienummer) (3-1913)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 63-66 3-190 p. 63-66 (PDF)
De Belgische ruimtevaartindustrie en de vestiging van het hoofdkantoor van Galileo (Nederlands initiatief om een kenniscentrum of ruimtecluster uit te bouwen - Kandidatuur van Brussel voor het hoofdkantoor) (3-1981)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 110-112 3-194 p. 110-112 (PDF)
De Delcrederedienst en de publieke ontwikkelingshulp (Schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo - Bijdrage ministerie van FinanciŽn en privť-sector) (3-273)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 12-13 3-51 p. 12-13 (PDF)
  3-51
p. 16-17 3-51 p. 16-17 (PDF)
De Europese CE-markering en de nefaste gevolgen hiervan voor de Belgische ambachtelijke schrijnwerkers (Europese fabricatienormen - Specificiteit en kleinschaligheid van niet in serie vervaardigde producten - Procedures voor kleine fabrikanten - Deuren en ramen) (3-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 96-98 3-123 p. 96-98 (PDF)
De Europese ontwikkelingsfondsen (3-299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 16-20 3-56 p. 16-20 (PDF)
De Europese studie inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en de stand van zaken in BelgiŽ (3-1423)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 87-91 3-153 p. 87-91 (PDF)
De Ikea-wet (Evaluatie van de wet van 13 augustus 2004 - Analyse van de studie van Unizo - Bijsturing van de wet) (3-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 17-18 3-160 p. 17-18 (PDF)
De aandacht voor de schuldproblematiek op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (Schuldherschikking) (3-180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aandacht voor ontwikkelingssamenwerking op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (o.a. strijd tegen aids) (3-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aanpassing van de uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening (Boeteregeling) (3-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 98-100 3-112 p. 98-100 (PDF)
De aansprakelijkheid van Tessenderlo Chemie in de dioxinecontaminatie en de vergoeding van de geleden schade (Verontreiniging van veevoeder met dioxines van vetstof - Wat indien schadegevallen veroorzaakt worden door insolvabele bedrijven ? Verplicht verzekeringssysteem ?) (3-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-149
p. 18-20 3-149 p. 18-20 (PDF)
De advertenties voor consumptiekredieten (Misleidende reclame - Controle) (3-1173)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 86-87 3-137 p. 86-87 (PDF)
De afschaffing van het drievoudige uurtarief (Liberalisering energiemarkt - Elektrische verwarming - Tarieven) (3-1988)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 112-113 3-194 p. 112-113 (PDF)
De algemene, verplichte rampenverzekering (Afbakening van de risicozones - Solidariteitsprincipe versus eigen verantwoordelijkheid) (3-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 21-23 3-28 p. 21-23 (PDF)
De bepalingen omtrent de uitoefening van de etherpolitie (Optreden tegen storende radiozenders - Storing van Vlaamse zenders door Franstalige - BIPT - Overlegcomitť - Onderhandelingen tussen de gemeenschappen over de frequentieplannen - Wet 13 juni 2005 op de elektronische communicatie) (3-781)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 29-31 3-123 p. 29-31 (PDF)
De beperking van het aantal partnerlanden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (3-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-22
p. 23-25 3-22 p. 23-25 (PDF)
De bescherming van het intellectuele patrimonium van KMO's (Gebrekkige toegang van de Belgische KMO's tot het Benelux-bureau in Den Haag) (3-1865)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 69-71 3-187 p. 69-71 (PDF)
De bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Uitbreiding tot klachten i.v.m. kabeloperatoren en alle vormen van elektronische communicatie) (3-517)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-92
p. 50-51 3-92 p. 50-51 (PDF)
De bewustmakingscampagne in het kader van het verbod op alcoholgebruik in de werkplaatsen (Echte doel van zulke campagne die de positie van de vrouw in de arbeidswereld alleen maar verzwakt) (3-1059)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-155
p. 18-20 3-155 p. 18-20 (PDF)
De bewustmakingsprogramma's inzake ontwikkelingssamenwerking en de decentralisatie ervan (Sensibilisering van de jeugd - Bewustmakingsprogramma's - Overheveling van de bilaterale samenwerking naar de gemeenschappen en gewesten) (3-194)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 83-86 3-51 p. 83-86 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria (3-5)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-10
p. 37-39 3-10 p. 37-39 (PDF)
De bijdrage van de petroleumsector aan de financiering van de hulpmaatregelen voor particulieren (3-806)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-130
p. 11-13 3-130 p. 11-13 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-1674)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-166
p. 14-16 3-166 p. 14-16 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-724)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 29-31 3-105 p. 29-31 (PDF)
De boetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen van vennootschappen (Nieuwe reglementering) (3-518)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 12-13 3-91 p. 12-13 (PDF)
De commissie Geschillen in de reissector (Taalgebruik - Duitstaligen) (3-1989)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 105-108 3-194 p. 105-108 (PDF)
De concrete inwerkingtreding van de wet op de handelsvestigingen (Ontbreken van een KB houdende samenstelling van het Nationaal Sociaal-Economisch Comitť - Gevolgen voor de toekenning van vestigingsvergunningen aan grote handelszaken) (3-600)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-99
p. 34-35 3-99 p. 34-35 (PDF)
De concrete resultaten van het recente bezoek aan de regio van de Grote Meren (Afrikabeleid van de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) (3-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 15-18 3-14 p. 15-18 (PDF)
De concurrentie die openbare besturen berokkenen aan de lokale handel (Gemeentelijke commerciŽle activiteiten zoals de installatie van pasfotoautomaten of circustenten - Naleving van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten) (3-1125)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-133
p. 64-66 3-133 p. 64-66 (PDF)
De conferentie die Yusuf HalaÁoglu op deze donderdag 15 februari komt geven in Brussel (Negationisme van de genocide op de Armeniers) (3-1410)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 8-11 3-204 p. 8-11 (PDF)
De criteria met betrekking tot de hulp die in aanmerking komt voor de bijdrage van elk land inzake publieke ontwikkelingshulp (Uitgaven die betrekking hebben op vluchtelingen) (3-250)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 24-25 3-47 p. 24-25 (PDF)
De decentralisering en aanpassing van het elektriciteitsnet (Komende veranderingen in de energievoorziening - Diversificatie van de energiebronnen - Kernuitstap - Aanpassing van het elektrisch transmissienet - Voorwaarden voor de verkoop van ongebruikte terreinen) (3-1306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-148
p. 6-9 3-148 p. 6-9 (PDF)
De dienstenrichtlijn voor de beoefenaars van de vrije beroepen (Richtlijn Bolkestein over de liberalisering van de diensten - Principe van het land van herkomst) (3-1074)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 72-74 3-132 p. 72-74 (PDF)
De dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek op zaterdag (Minimale dienstverlening) (3-2230)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbossche aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 61-63 3-212 p. 61-63 (PDF)
De dominante positie van Electrabel op de elektriciteitsmarkt (Te hoge prijzen voor elektriciteit) (3-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-81
p. 12-15 3-81 p. 12-15 (PDF)
De doorvoer van aardgas via Zeebrugge (3-1688)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 97-99 3-171 p. 97-99 (PDF)
De dotatie van het SCK (Samenwerkingsakkoord met de Franse CEA - Sluiting Belgonuclťaire - Drastische koerswijziging inzake financiering) (3-1881)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 72-74 3-187 p. 72-74 (PDF)
De dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit (Te hoge brandstofkosten vooral voor de aardbeien - en druiventeelt - BTW-tarief ingevolge de Europese wetgeving - Accijnzen) (3-1141)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 73-75 3-134 p. 73-75 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 7-8 3-113 p. 7-8 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 18-20 3-115 p. 18-20 (PDF)
De economische compensaties voor legeraankopen (Aankoop van terreinwagens, pantservoertuigen, communicatiesystemen, antiraketbescherming voor C-130's en aanpassingen aan de Pandur-pantsers - Verdeelsleutel Vlaanderen-WalloniŽ) (3-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 16-18 3-96 p. 16-18 (PDF)
De erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar (Erkenningsprocedure - Uitsluiting van verenigingen die banden hebben met sekten of kinderhandel) (3-118)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 18-21 3-31 p. 18-21 (PDF)
De evaluatie van de houders van een managementfunctie van de POD Wetenschapsbeleid (en van de wetenschappelijke instellingen) (3-2311)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-214
p. 94-96 3-214 p. 94-96 (PDF)
De eventuele verboden afspraken in de sector van de mobiele telefonie die aan de Raad voor de Mededinging zouden moeten worden voorgelegd (Tarieven - Gerechtelijke beslissing in Frankrijk) (3-1324)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-194
p. 44-46 3-194 p. 44-46 (PDF)
De financiering van de projecten ter versterking van de privť-sector in landen met lage inkomens (Ontwikkelingslanden) (3-112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 37-40 3-39 p. 37-40 (PDF)
De financiŽle middelen en de ontmantelingsstrategie van kerncentrales (Uitstap uit de kernenergie - Opvolgingscomitť) (3-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 76-78 3-99 p. 76-78 (PDF)
De fiscale gunstmaatregelen om BelgiŽ aantrekkelijk te maken voor bedrijfspensioenfondsen (De concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen - Ontwerp van wet 3-1810 tot omzetting van richtlijn 2003/41/EG - Nood aan een aantrekkelijk fiscaal statuut) (3-1827)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 38-40 3-183 p. 38-40 (PDF)
De gebrekkige financiering van het onderzoeksprogramma "Interuniversitaire attractiepolen" (IUAP) (3-1799)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 101-103 3-177 p. 101-103 (PDF)
De gebrekkige representativiteit van het eenheidsloket voor de behandeling van consumentenklachten in de verzekeringssector (Niet-vertegenwoordiging van de overheid en van de consumentenorganisaties) (3-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 20-21 3-96 p. 20-21 (PDF)
De gemeentelijke internationale samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking) (3-307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-66
p. 31-34 3-66 p. 31-34 (PDF)
De geplande isolatie van de stad Doornik, ten gevolge van het verminderde treinaanbod (Nieuwe dienstregeling voor lijn 94 tussen Doornik en Brussel) (3-1311)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 10-11 3-193 p. 10-11 (PDF)
De gespreide betaling van de stookoliefacturen (3-1226)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-142
p. 66-68 3-142 p. 66-68 (PDF)
De gevolgen van de verslechterde relatie tussen Rusland en Wit-Rusland voor de Europese energiebevoorrading (Kwestie van de onafhankelijkheid op het vlak van energie t.o.v. de Russische partner) (3-1347)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-198
p. 16-17 3-198 p. 16-17 (PDF)
De gratis toegang tot musea op elke eerste zondag van de maand (3-536)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-94
p. 23-25 3-94 p. 23-25 (PDF)
De haalbaarheid van de Millenniumdoelstellingen (Strijd tegen de extreme armoede) (3-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-61
p. 51-54 3-61 p. 51-54 (PDF)
De handel in gestolen kunst in en via BelgiŽ (Verjaring van de heling - Ratificatie van het UNESCO-verdrag) (3-1255)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 42-44 3-145 p. 42-44 (PDF)
De handelsbetrekkingen met Birma (Myanmar - Dwangarbeid - Nationale Delcrederedienst - Belgische bedrijven actief in het land - Economische sancties) (3-759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 68-69 3-113 p. 68-69 (PDF)
De handelsmissie naar China (Succes of niet - Verdeling van de missiekosten) (3-481)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-86
p. 33-36 3-86 p. 33-36 (PDF)
De herijking van flitspalen (Vertragingen in de herijking) (3-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 58-60 3-137 p. 58-60 (PDF)
De herstructurering van het Amerikaans leger overzee en de invloed hiervan op de andere NAVO-lidstaten (Nucleaire strategie van de NAVO - Vermindering van het aantal kernwapens in Europa) (3-280)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 15-16 3-51 p. 15-16 (PDF)
De hervatting van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Togo (Eerbiediging van de rechten van de mens) (3-343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwlighen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 64-67 3-70 p. 64-67 (PDF)
De hoogst onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (en federale culturele instellingen) (3-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 94-96 3-123 p. 94-96 (PDF)
De hulpagenten (Opstellen van processen-verbaal over verkeersinbreuken - Bevoegdheid) (3-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 16-17 3-91 p. 16-17 (PDF)
De iTrip (Mp3-speler van Apple waarmee muziek kan worden gedownload en uitgezonden via een FM-radio, ook in de wagen - Legaal of illegaal gebruik ?) (3-659)      
  Vraag om uitleg van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 82-83 3-99 p. 82-83 (PDF)
De illegale kosten bij hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1486)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 54-56 3-155 p. 54-56 (PDF)
De implementatie van biobrandstoffen (Brandstoffen uit biomassa in de elektriciteitsproductie en de transportsector - Biodiesel - Overleg met de gewesten) (3-563)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 14-16 3-96 p. 14-16 (PDF)
De installatie van taxameters in taxi's (Federale regelgeving versus Vlaams decreet) (3-228)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 47-48 3-57 p. 47-48 (PDF)
De internationale samenwerkingsakkoorden op het gebied van ruimtevaartonderzoek en -toepassingen (Staat van de ratificatie) (3-708)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 66-68 3-104 p. 66-68 (PDF)
De investeringen in nanotechnologie (3-1217)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 75-76 3-140 p. 75-76 (PDF)
De invulling van de universele dienstverlening in ons land (Prijsevolutie, sinds de liberalisering, van gas, elektriciteit, vaste en mobiele telefonie, internet, kabeldistributie, post en water - Aardgasbeleid - Breedbandconnecties - Penetratiegraad van het PC-bezit) (3-259)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 40-47 3-57 p. 40-47 (PDF)
De klacht ingediend door de boekhandels wegens verboden afspraken van de boekendistributeurs (Scheeftrekkingen in de concurrentie - Behoud van het mechanisme van de "tabel" - Onwettige afspraak) (3-1399)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 61-63 3-152 p. 61-63 (PDF)
De korting op de gasfactuur (Bedrag en tijdstip van de toekenning van de forfaitaire korting) (3-1557)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 116-117 3-159 p. 116-117 (PDF)
De kosteloze beschikbaarheid van geografische databanken voor het publiek (3-1633)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 66-68 3-165 p. 66-68 (PDF)
De kosten verbonden aan de financiŽle transfers door migranten naar hun land van oorsprong (Fiscale stimulans - Financiering van de ontwikkeling) (3-346)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-62
p. 11-12 3-62 p. 11-12 (PDF)
De kostprijs van het Belgische drinkwater (InefficiŽnte werking van de drinkwaterbedrijven - Hoge drinkwaterfacturen) (3-1971)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 109-110 3-194 p. 109-110 (PDF)
De levering van militair materieel aan Tanzania (Regionalisering van de wapenhandel - Verlenging van de exportlicentie door de Delcrederedienst - Benoeming van een ministeriŽle vertegenwoordiger in de raad van beheer van de Dienst - Vredesbeleid) (3-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 31-33 3-39 p. 31-33 (PDF)
De liberalisering van de energiemarkt (Belgische elektriciteitsmarkt - Electrabel - Monopolistische positie - Te hoge elektriciteitsprijzen) (3-434)      
  Mondelinge vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 11-14 3-82 p. 11-14 (PDF)
De maatregelen inzake de dienst Wetenschapsbeleid (Ordemaatregel t.o.v. een hoge ambtenaar - Vrijwaring van de ruimtevaartsector in ons land) (3-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-131
p. 18-19 3-131 p. 18-19 (PDF)
De maatregelen om de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen weg te werken (3-2206)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 138-141 3-210 p. 138-141 (PDF)
De maatregelen om het gebruik van steenkool in de elektriciteitsproductie te verminderen (Hoge uitstoot van broeikasgas CO2) (3-1424)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 91-92 3-153 p. 91-92 (PDF)
De marktwerking inzake breedbandinternet (Hogere prijzen dan in de buurlanden - Opentrekken van de markt - Rol van het BIPT) (3-1741)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-173
p. 53-55 3-173 p. 53-55 (PDF)
De massagraven en het schenden van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (Miskenning van mensenrechten door het leger - Straffeloosheid) (3-1312)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 20-22 3-193 p. 20-22 (PDF)
De mensenrechten in Soedan (Zaak Intisar Bakri Abdulgader : veroordeling van een jonge vrouw tot zweepslagen wegens overspel) (3-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 40-42 3-39 p. 40-42 (PDF)
De misbruiken van 0900-lijnen en sms-berichten (Betwiste internetverbindingen - Televisiespelletjes via betaallijnen - Verborgen activering van inbelverbindingen - Illegale kansspelen - Wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie - Selectieve nummerblokkering - Oprichting ethische commissie) (3-753)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 63-65 3-108 p. 63-65 (PDF)
De mogelijke inbreuken op de privacy en de mededinging door Zoomit (Elektronische toegang tot financiŽle inlichtingen verbonden aan bankverrichtingen - Neutraliteit - Mobiliteit van de klanten) (3-1483)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 23-26 3-213 p. 23-26 (PDF)
De mogelijke verlaging van de maximumrentevoet op individuele levensverzekeringen (3-1011)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 61-63 3-127 p. 61-63 (PDF)
De monopolisering van de cultuurmarkt (Vrees dat de multinationale onderneming Clear Channel de Europese en Belgische entertainmentmarkt inpalmt en monopoliseert, ten koste van de kleinere en lokale cultuurspelers) (3-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-119
p. 48-49 3-119 p. 48-49 (PDF)
De nieuwe tarieven die MasterCard wenst toe te passen inzake de betalingen met bankkaart (Mogelijk misbruik van een monopolie - Steun aan de buurthandel) (3-1319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 13-15 3-193 p. 13-15 (PDF)
De octrooieerbaarheid van software (Ontwerp van Europese richtlijn - Belgisch standpunt - Raad "Mededinging") (3-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-100
p. 23-25 3-100 p. 23-25 (PDF)
De omvang van de onrechtmatige tarificatie die bedreven wordt door sommige tussenpersonen van operatoren in mobiele telefonie (Inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Wet 13 juni 2005 op de elektronische communicatie - Ondoorzichtigheid van de facturen) (3-775)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 32-35 3-123 p. 32-35 (PDF)
De omzetbelasting op de geneesmiddelen (Restrictieve visie van het Europees Parlement inzake staatssteun) (3-1616)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 28-30 3-164 p. 28-30 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving (2002/92/EG) (3-523)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-92
p. 42-44 3-92 p. 42-44 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving (2002/92/EG) (3-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 8-9 3-113 p. 8-9 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn 2003/98/EG - Voorontwerp van wet - Ontwerp van KB - Commercieel gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen) (3-1596)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 32-34 3-161 p. 32-34 (PDF)
De omzetting van de richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (Garanderen van het vertrouwelijke karakter van de communicatie via openbare elektronische communicatienetwerken - Toesturen van reclame via e-mail - Spam en Spamsquad - Opsporen van inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij) (3-647)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-106
p. 22-24 3-106 p. 22-24 (PDF)
De omzetting van de richtlijn betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (3-1012)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 74-76 3-127 p. 74-76 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (3-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 18-20 3-200 p. 18-20 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) (Standpunt over het landbouwbeleid - Opportuniteit van bilaterale akkoorden - Sluiten van de Doha-akkoorden) (3-1215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 17-20 3-175 p. 17-20 (PDF)
De onderhandelingen inzake het Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten (GATS) (Liberalisering van sectoren van openbaar belang - Watermarkt - Waterdistributie en toegang tot water - Ontwikkelingslanden) (3-513)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 10-12 3-91 p. 10-12 (PDF)
De ongevallen waarbij agenten betrokken zijn (Aantal en oorzaken - Politierijopleiding) (3-514)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 8-9 3-91 p. 8-9 (PDF)
De onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 9-10 3-154 p. 9-10 (PDF)
De ontoereikendheid van de archiefwet (Federale wet niet meer aangepast aan de veranderende staatsstructuur : archivering van de bescheiden van de gewestelijke administatie - Problemen die dringend moeten worden opgelost) (3-1456)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 71-73 3-154 p. 71-73 (PDF)
De openbare verkopen van Defensie (Verkoop van overtollig materieel, in het bijzonder aan jeugdbewegingen - Reactie van zelfstandige handelaars) (3-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 13-15 3-51 p. 13-15 (PDF)
De opleidingen inzake antiwitwaswetgeving voor de tussenpersonen in de financiŽle en verzekeringssector (Speciale opleidingsprogamma's) (3-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-96
p. 18-20 3-96 p. 18-20 (PDF)
De oprichting van een informaticaplatform voor alternatieve geschillenbeslechting (Promotie van de electronische handel - Haalbaarheidsstudie) (3-1493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 45-46 3-155 p. 45-46 (PDF)
De opvolging van de studie van de Nationale Bank over de farmaceutische sector in BelgiŽ (3-1339)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-195
p. 9-11 3-195 p. 9-11 (PDF)
De organisatie van een negationistische meeting betreffende de Armeense genocide in Brussel (3-1414)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 8-11 3-204 p. 8-11 (PDF)
De overname van Telindus door Belgacom (Voorlegging van het dossier aan de Europese Commissie versus Belgische Raad voor mededinging - Tussenkomst van de eerste minister) (3-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatsscretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 23-24 3-137 p. 23-24 (PDF)
De pesttelefoons naar de hulpdiensten (Identificatie van het telefoonnummer van de oproeper - Registratie van de houders van prepaid telefoonkaarten) (3-876)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael ,vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 41-42 3-116 p. 41-42 (PDF)
De plannen voor nucleair transport via Zeebrugge (Overbrengen van plutonium vanuit Groot-BrittanniŽ naar de fabriek van Belgonucleaire in Dessel - Veiligheidsmaatregelen) (3-580)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-98
p. 53-55 3-98 p. 53-55 (PDF)
De prijspolitiek van Electrabel voor biomassa uit de vlassector (Gebruik van de stengels voor opwerking van elektriciteit - Alternatieve energie - Economische waarde) (3-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 80-82 3-99 p. 80-82 (PDF)
De prioriteiten van BelgiŽ met betrekking tot de Wereldhandelsorganisatie (Kwestie van de sociale en milieunormen - Herziening van het mandaat van Europees commissaris Lamy) (3-109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 23-24 3-28 p. 23-24 (PDF)
De prioriteiten van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie en het dossier ęBetter RegulationĽ (Waarborgen van een reglementair kader dat op efficiŽnte wijze bijdraagt tot groei en werkgelegenheid, met eerbiediging van de sociale en milieudoelstellingen - Verbetering van de ex ante en ex post regelgeving van de EU en verbetering van de regelgeving in de Lidstaten - Impactanalyse - Deregulering) (3-774)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 27-29 3-123 p. 27-29 (PDF)
De problematiek van de slachtoffers van de Rwandese genocide (3-258)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-49
p. 19-20 3-49 p. 19-20 (PDF)
De problemen bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek (3-875)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 42-44 3-116 p. 42-44 (PDF)
De provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales (Nucleair passief - Beheer door Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel - Overnameplannen van Suez, die reeds Electrabel overnam, door Gaz de France - Garanties over het beheer van de gelden) (3-1565)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 47-48 3-160 p. 47-48 (PDF)
De rapportering van de wapenhandel door de federale regering aan het Parlement (3-1468)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 22-24 3-210 p. 22-24 (PDF)
De recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) (omdat de selectieprocedure geen gelijke behandeling van de kandidaten garandeerde - ContinuÔteit van de dienstverlening) (3-1318)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 25-26 3-193 p. 25-26 (PDF)
De rechten van de uitzendkrachten (Uitzendarbeid in de ondernemingen - Loonvoorwaarden - Bescherming van de arbeidskracht - Verbetering van het statuut) (3-1314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 11-13 3-193 p. 11-13 (PDF)
De reclamecampagne inzake schimmelnagels (Terugbetaalbaar geneesmiddel Lamisil - Firma Novartis - Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en voorlichting van de consument) (3-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 18-19 3-102 p. 18-19 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 30-32 3-104 p. 30-32 (PDF)
De resultaten van de controle op de woekerhandel in tickets (Tickets voor het concert van de Ierse supergroep U2 - Verkoop via Internet - Controle op de naleving door de internetverkopers van de wetgeving van economische en fiscale aard) (3-732)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 31-32 3-105 p. 31-32 (PDF)
De resultaten van de donorconferentie voor Burundi (3-97)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-38
p. 68-70 3-38 p. 68-70 (PDF)
De roaming-tarieven voor gsm's in de grensgebieden (Gebruik van buitenlandse netwerken) (3-2010)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 71-72 3-195 p. 71-72 (PDF)
De samenstelling van het archief van koning Boudewijn (Notities van wijlen Koning Boudewijn tijdens zijn privťaudiŽnties - Deponering in het Rijksarchief ?) (3-1304)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Peel aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-191
p. 12-13 3-191 p. 12-13 (PDF)
De sanctionering van een aantal burgemeesters uit de faciliteitengemeenten naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen (Gemeentelijke oproepingsbrieven strijdig met de taalwet) (3-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-181
p. 20-21 3-181 p. 20-21 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (3-184)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 61-62 3-47 p. 61-62 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) (3-290)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-55
p. 17-19 3-55 p. 17-19 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (Schuldherschikking) (3-262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 17-18 3-51 p. 17-18 (PDF)
De steun die via 11.11.11 wordt verleend aan organisaties die een dictatuur ondersteunen (De boerenorganisatie ANAP in Cuba) (3-39)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 27-30 3-28 p. 27-30 (PDF)
De steun van Delcredere aan vervuilende energieprojecten in ontwikkelingslanden (Financiering projecten voor hernieuwbare energie - OESO-akkoord m.b.t. de milieudimensie van exportkredieten - Openbaarheid van bestuur) (3-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 43-45 3-164 p. 43-45 (PDF)
De stijging van de olieprijzen (3-427)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 8-11 3-82 p. 8-11 (PDF)
De stilgevallen economische groei (en budgettaire weerslag - Regeringsmaatregelen - Begrotingscontrole - Fiscale ontvangsten - Aantrekken van buitenlandse investeerders - Fiscale ruling - CoŲrdinatiecentra - Bezuinigingen) (3-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 35-39 3-113 p. 35-39 (PDF)
De studie betreffende de sekten in BelgiŽ in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid (Doelstelling van de studie) (3-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 9-11 3-140 p. 9-11 (PDF)
De studie naar de energiebevoorrading (Energiebeleid - Kernenergie - Hernieuwbare energie) (3-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 98-101 3-123 p. 98-101 (PDF)
De tarieven van het breedbandinternet in BelgiŽ (Dure tarieven in vergelijking met het buitenland - Oprichting van een Europese telecomoperator voor de behandeling van grensoverschrijdende materies - Uitblijven van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen) (3-1199)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-173
p. 17-19 3-173 p. 17-19 (PDF)
De toegang tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) (Toegang van de aangestelde bankbedienden [kredietbemiddelaars]) (3-1411)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 71-72 3-153 p. 71-72 (PDF)
De toegankelijkheid van het internet voor gehandicapte personen (Problematiek van de digitale kloof) (3-1463)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-210
p. 33-35 3-210 p. 33-35 (PDF)
De toekomst van de Belgische farmaceutische sector (Investeringen - Wetenschappelijk onderzoek : Topberaad Farma Research - Fiscale maatregelen : vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de privť-sector) (3-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-133
p. 29-32 3-133 p. 29-32 (PDF)
De toekomst van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Uitbreiding takenpakket van de PWA's) (3-1320)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 16 3-193 p. 16 (PDF)
De toepassing van de regels inzake intracommunautaire handel door KMO's binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Facturatie exclusief BTW bij levering aan BTW-plichtige klanten) (3-250)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 38-39 3-57 p. 38-39 (PDF)
De toestand bij de Belgische mededingingsautoriteiten (Aanmelding van een fusie of overname - Korps, Dienst en Raad voor de Mededinging - Personeelsbezetting en werkdruk - Aanpassingen van de Europese mededingingsregels) (3-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 17-19 3-91 p. 17-19 (PDF)
De toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Kwestie Cyprus - Opschorting van de onderhandelingen gezien de niet-goedkeuring van het protocol van Ankara - Wijze waarop de onderhandelingen kunnen worden voortgezet) (3-1317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 22-23 3-193 p. 22-23 (PDF)
De transparantie in de doorstroom van gelden bij SABAM en URADEX (en SIDIM - Beheersvennootschappen van auteursrechten - Vermoeden van oneerlijke praktijken - Controle) (3-611)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-100
p. 21-23 3-100 p. 21-23 (PDF)
De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (wat de architect het voordeel laat genieten van de beperkte aansprakelijkheid waarmee de activiteit in vennootschap gepaard gaat - Interpretatie van de wet van 12 januari 2006 - Publicatie wet) (3-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-155
p. 8-10 3-155 p. 8-10 (PDF)
De uitvoering van de Lissabon-strategie (Initiatieven die moeten worden genomen) (3-1290)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 39-42 3-147 p. 39-42 (PDF)
De uitvoering van de wet inzake het beslag leggen op rekeningen (Wet 27 december 2005 houdende diverse bepalingen en KB 4 juli 2006 - Gebruik van codes - Artikel 1409 Gerechtelijk Wetboek - Inkomsten van zelfstandigen) (3-2097)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 50-54 3-203 p. 50-54 (PDF)
De uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (Problematiek van de verzekeringen - Feitelijke verenigingen) (3-1405)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 56-58 3-152 p. 56-58 (PDF)
De uitvoering van het Witboek voor de modernisering van de wetenschappelijke instellingen (Verbetering van het beheer - Recurrente financiering) (3-2238)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 59-61 3-212 p. 59-61 (PDF)
De valse diploma's van universiteiten en hogescholen (Valsheid in geschriften via internet - Strafrechtelijke vervolging) (3-1299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 7-8 3-191 p. 7-8 (PDF)
De verhuisdienst van de banken (Beperkte mobiliteit van bankklanten) (3-1392)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 35-37 3-152 p. 35-37 (PDF)
De verlenging van de zomertijd in de strijd tegen klimaatopwarming (Impact op het energieverbruik - Voor- en nadelen - Amerikaanse zienswijze) (3-2204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 127-130 3-210 p. 127-130 (PDF)
De verplichtingen die de Nationale Delcrederedienst moet naleven inzake de mensenrechten (3-1359)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 64-67 3-150 p. 64-67 (PDF)
De verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (Groot potentieel dat de diverse commerciŽle en administratieve samenwerkingsvormen vormen voor zelfstandigen - Aanmoediging) (3-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-99
p. 45-47 3-99 p. 45-47 (PDF)
De verzekering tegen snelheids- en parkeerboeten (Aanbod door een Zweedse producent via internet - Strafrechtelijk vervolgbaar) (3-951)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-146
p. 10-12 3-146 p. 10-12 (PDF)
De verzekering tegen terreurrisico's (Gebouwen, ondernemingen en personen) (3-964)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-125
p. 51-53 3-125 p. 51-53 (PDF)
De verzekering van personen die gebruik maken van een elektrische rolstoel of een scooter (Aansprakelijkheidsverzekering versus familiale verzekering) (3-636)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 72-73 3-99 p. 72-73 (PDF)
De vooropgestelde wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten (ingevolge arresten van het Arbitragehof - Betrekken van de vakbonden bij de onderhandelingen) (3-486)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 14-16 3-91 p. 14-16 (PDF)
De voortgang van het topberaad Farma research (Studie van de Nationale Bank over de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling van de farmaceutische industrie in BelgiŽ - Tweede vergadering van het topberaad) (3-1715)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 59-61 3-172 p. 59-61 (PDF)
De vrijmaking van de interne markten voor gas en elektriciteit (Aanmoediging van de vrijmaking - Infrastructuur voor vervoer en opslag - Kwestie van de bestaande monopolies - Bevoegdheden van de regulator - Integratie van de milieukosten in de energieprijzen - Duurzame energie) (3-1683)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 62-65 3-169 p. 62-65 (PDF)
De waarborg die Delcredere heeft verleend aan de onderneming "New Lachaussťe" voor een verkoopcontract inzake een munitiefabriek in Tanzania (Intrekking van de exportlicentie door het Waalse Gewest - Schadevergoeding) (3-1183)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 55-56 3-139 p. 55-56 (PDF)
De wapenuitvoer naar Tanzania en de rol die ter zake wordt gespeeld door de Delcrederedienst (Vergunning aan het bedrijf New Lachaussťe - Verhouding tussen het beleid van de Delcrederedienst en het buitenlandse beleid - Plaats van TanzaniŽ op de risicoschaal van de OESO) (3-587)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-98
p. 30-31 3-98 p. 30-31 (PDF)
De werking van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI) (Exportondersteuning en buitenlandse handel - Budget - Belgische Investeringsmaatschappij voor de Ontwikkelingslanden, BIO-KMO's - Chinees-Belgisch investeringsfonds) (3-685)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 60-64 3-104 p. 60-64 (PDF)
De werking van de Raad voor de mededinging (Moeizame samenwerking tussen de leden) (3-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 17-19 3-28 p. 17-19 (PDF)
De wetgeving voor internetveiling (Bescherming van de consument - Fraude - Gestolen goederen) (3-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 90-94 3-115 p. 90-94 (PDF)
Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid - Camisea-project in Peru (Bevoegdheid binnen de OESO : milieubescherming en exportkrediet - Ethische standaarden op verzekeringen en garanties - Intrek van de steun bij niet-naleving van de voorwaarden - Eisen van de Peruviaanse NGO's en de inheemse volkeren) (3-356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 269-270 3-4 p. 269-270 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 419-422 3-6 p. 419-422 (PDF)
Delcrederedienst - Transparantie - Leefmilieu, sociale normen en mensenrechten (3-3768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5078 3-57 p. 5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6715-6716 3-67 p. 6715-6716 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 486-487 3-7 p. 486-487 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van BelgiŽ (3-917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1621-1622 3-26 p. 1621-1622 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 645-646 3-10 p. 645-646 (PDF)
Diamanthandel en antiwitwaswetgeving (Nieuwe antiwitwasbepalingen in de Verenigde Naties - Verdediging van de Belgische exportbelangen t.a.v. de VS) (3-3197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4308-4309 3-50 p. 4308-4309 (PDF)
Diefstallen - Maaltijdcheques (3-3913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5191 3-58 p. 5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6364 3-65 p. 6364 (PDF)
Dienst der springstoffen - Feestvuurwerk - Afgifte van een certificaat van voorlopige indeling ("T-nummer") - Achterstand (3-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-25
p. 1522-1523 3-25 p. 1522-1523 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8401 3-78 p. 8401 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537-538 3-8 p. 537-538 (PDF)
Digitale kloof - Breedbandgebruik - Abonnementskosten (3-2886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3648-3649 3-45 p. 3648-3649 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7515-7516 3-71 p. 7515-7516 (PDF)
Dopinggebruik - Dopingproducten - Spammails (3-6903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9471 3-86 p. 9471 (PDF)
Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging (Douanediensten) (3-6797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9606 3-87 p. 9606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9938-9939 3-88 p. 9938-9939 (PDF)
E-government - Bekendmaking ten opzichte van ondernemingen - Informaticabeveiliging van de ondernemingen (3-4015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5427-5428 3-60 p. 5427-5428 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6366-6367 3-65 p. 6366-6367 (PDF)
Economische conjunctuur - Faillissementen - Ontwikkeling (Statistieken) (3-2994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3884 3-47 p. 3884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4174 3-49 p. 4174 (PDF)
Economische wetgeving - Evaluatie (3-6096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8731-8732 3-80 p. 8731-8732 (PDF)
Een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn (Ethisch ondernemen in het Zuiden - Oost-Congo - Activiteiten in conflictgebieden - OESO-richtlijnen) (3-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 75-80 3-94 p. 75-80 (PDF)
Een mogelijke illegale wapenuitvoer vanuit BelgiŽ naar Eritrea (3-1404)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-204
p. 13-16 3-204 p. 13-16 (PDF)
Een nationaal sms-nummer voor hulpdiensten (Contra-indicaties) (3-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 10-12 3-154 p. 10-12 (PDF)
Elektriciteit - Tarieven - Uitbreiding tot het weekeinde van de voordelige nachttarieven -Voornemens van de Vlaamse regering (3-3017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3977 3-48 p. 3977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4189-4190 3-49 p. 4189-4190 (PDF)
Elektriciteits- en gasmarkt - Liberalisering van de markt (3-4894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6638 3-67 p. 6638 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7007 3-69 p. 7007 (PDF)
Elektriciteitssector - Leveranciers - Facturatiebeleid - Voorafbetaling van energie door de gezinnen (3-3492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4719 3-54 p. 4719 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5023-5024 3-56 p. 5023-5024 (PDF)
Elektriciteitsvoorziening - Netbeheerder Elia - Noodplannen (3-3965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5315-5316 3-59 p. 5315-5316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505-7507 3-71 p. 7505-7507 (PDF)
Energie - Groene elektriciteit - Productie van methaangas (3-2317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3022-3023 3-39 p. 3022-3023 (PDF)
Energie - Olievoorraden (3-4897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6716-6717 3-67 p. 6716-6717 (PDF)
Energiebesparing - Klassieke gloeilampen - Verbod (3-7866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10662-10665 3-90 p. 10662-10665 (PDF)
Energiebesparing - Verlenging van de zomertijd (3-4182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5592-5593 3-61 p. 5592-5593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6370-6372 3-65 p. 6370-6372 (PDF)
Energiefonds - Duurzame projecten (Aanmoediging van een duurzaam energiegedrag - Ecoteams - Besteding van de door de OCMW's ontvangen bedragen) (3-3222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4245-4247 3-50 p. 4245-4247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4421-4423 3-51 p. 4421-4423 (PDF)
Energieleveranciers - Opzegging van contracten - Klachten - Onderzoek en maatregelen (Televerkoop - Schriftelijke bevestiging) (3-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2731-2732 3-36 p. 2731-2732 (PDF)
Energiemaatregelen Europese Commissie - Lidstaten - Negatieve houding (Voorstel om de energiebedrijven op te splitsen in een productie en leveringsbedrijf ťn een netwerkbedrijf - Voorstel om tegen 2020 20 % uit duurzame energie te halen ) (3-7079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9947-9949 3-88 p. 9947-9949 (PDF)
Energiemarkt - 'Mystery switch' bij energieleveranciers (Fout in het klantnummer [EAN-Code] bij verandering van leverancier) (3-5011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6842 3-68 p. 6842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7247 3-70 p. 7247 (PDF)
Energieproductie - Hernieuwbare energiebronnen - Indicatieve streefcijfers (FinanciŽle middelen geÔnvesteerd in R & D) (3-4312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752-5753 3-62 p. 5752-5753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6372-6375 3-65 p. 6372-6375 (PDF)
Energiezuinige verwarmingssystemen op hout en pellets - Fiscale voordelen (Tegemoetkoming voor installatie van kachels) (3-5850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8203 3-77 p. 8203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8973-8974 3-82 p. 8973-8974 (PDF)
Europees Parlement - Resolutie van 14 december 2006 - Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie (Bevoorradingszekerheid inzake aardolie en aardgas - Leveringen vanuit Rusland) (3-7865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10661-10662 3-90 p. 10661-10662 (PDF)
Europees Programma " Intelligente energie -Europa" - Ontwikkeling en implementatie in BelgiŽ (Bevordering van het gebruik van duurzame energiebronnen - SAVE, ALTENER, STEER, COOPENER) (3-3728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5080 3-57 p. 5080 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5269-5271 3-58 p. 5269-5271 (PDF)
Europese Commissie - Actieplan ter vermindering van het energieverbruik in Europa - Belgische maatregelen - Transportsector (3-6319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9037 3-83 p. 9037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9198-9199 3-84 p. 9198-9199 (PDF)
Europese Gemeenschap- Kernenergie - Europees Agentschap (3-7122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10078 3-89 p. 10078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10658-10661 3-90 p. 10658-10661 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3320 3-42 p. 3320 (PDF)
Europese Unie - Chemische stoffen - Registratiesysteem - Registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliŽn (REACH) (Impact op het Belgische bedrijfsleven) (3-2585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3268-3269 3-42 p. 3268-3269 (PDF)
Europese eenheidsmunt - Problemen met de euro - Informatiecampagne (3-2559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3321 3-42 p. 3321 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6906-6907 3-68 p. 6906-6907 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7046 3-69 p. 7046 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in Belgisch recht - Chronisch omzettingsdeficit - Rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen (3-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2887 3-38 p. 2887 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3021-3022 3-39 p. 3021-3022 (PDF)
Europese zoekmachines - Quaero-project (Frans-Duits project als alternatief voor Google en Yahoo, gefinancierd uit publieke en private middelen) (3-5898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8358-8359 3-78 p. 8358-8359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8584-8585 3-79 p. 8584-8585 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6144 3-64 p. 6144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501-7502 3-71 p. 7501-7502 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981-5982 3-63 p. 5981-5982 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7500-7501 3-71 p. 7500-7501 (PDF)
Export van bedorven vlees naar Afrikaanse landen (3-1216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1384-1385 3-23 p. 1384-1385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1525-1526 3-25 p. 1525-1526 (PDF)
Exportboom in Chinees textiel - Oneerlijke concurrentie - Afdwingbaarheid van patenten, ontwerpen en merken - Europese maatregelen (3-2213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2815-2823 3-37 p. 2815-2823 (PDF)
Exportboom in Chinees textiel - Oneerlijke concurrentie - Overheidsopdrachten (3-2404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3105-3107 3-40 p. 3105-3107 (PDF)
Exportproblemen veevoeder - Administratie - FAVV - Gezondheidscertificaten (3-6506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9279 3-85 p. 9279 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1526 3-25 p. 1526 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1612-1613 3-26 p. 1612-1613 (PDF)
FOD Wetenschapsbeleid - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146-7147 3-70 p. 7146-7147 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9606 3-87 p. 9606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9934 3-88 p. 9934 (PDF)
  Bul. 3-90
p. 10639 3-90 p. 10639 (PDF)
Familiale verzekeringspolissen - Dekkingsproblemen (Uitsluiting van roekeloze en onmiskenbaar gevaarlijke daden - Verhaal van de verzekeraar op de minderjarige die het feit pleegde - Verplichte verzekering) (3-3016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972-3973 3-48 p. 3972-3973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4175-4177 3-49 p. 4175-4177 (PDF)
Farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek - Belgisch topberaad - Resultaten (Heffing ten laste van de farmaceutische industrie) (3-3122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4109 3-49 p. 4109 (PDF)
Farmaceutische industrie - Studie van de Nationale Bank (Inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling) (3-6282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8585-8586 3-79 p. 8585-8586 (PDF)
Federaal Planbureau - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1971-1972 3-29 p. 1971-1972 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5192 3-58 p. 5192 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7498 3-71 p. 7498 (PDF)
Federale Investeringsmaatschappij - Federale Participatiemaatschappij - Fusie (3-3779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5078 3-57 p. 5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6207 3-64 p. 6207 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9936 3-88 p. 9936 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10639-10640 3-90 p. 10639-10640 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10644-10645 3-90 p. 10644-10645 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10645 3-90 p. 10645 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10652 3-90 p. 10652 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10650 3-90 p. 10650 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10646-10647 3-90 p. 10646-10647 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10641-10642 3-90 p. 10641-10642 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10645-10646 3-90 p. 10645-10646 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10641 3-90 p. 10641 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10640-10641 3-90 p. 10640-10641 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10650-10651 3-90 p. 10650-10651 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10648-10649 3-90 p. 10648-10649 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10644 3-90 p. 10644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643-10644 3-90 p. 10643-10644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10649-10650 3-90 p. 10649-10650 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10651 3-90 p. 10651 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10646 3-90 p. 10646 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10647-10648 3-90 p. 10647-10648 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Beveiliging (3-1436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1613-1614 3-26 p. 1613-1614 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1614 3-26 p. 1614 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim (3-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1754-1755 3-27 p. 1754-1755 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1751 3-27 p. 1751 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1752-1754 3-27 p. 1752-1754 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Ziekteverzuim (3-1399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1748-1751 3-27 p. 1748-1751 (PDF)
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Kunstverzameling - In bruikleen geving van stukken aan parlementaire assemblees (3-1298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1495-1496 3-25 p. 1495-1496 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7831-7832 3-73 p. 7831-7832 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6362 3-65 p. 6362 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7499 3-71 p. 7499 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Juridische bijstand (3-6062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8730 3-80 p. 8730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9456 3-86 p. 9456 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7498-7499 3-71 p. 7498-7499 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8871-8872 3-81 p. 8871-8872 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9189-9194 3-84 p. 9189-9194 (PDF)
  Bul. 3-86
p. 9457-9462 3-86 p. 9457-9462 (PDF)
Federale musea - Gratis toegang op elke eerste zondag van de maand (3-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1940-1941 3-29 p. 1940-1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2473-2474 3-34 p. 2473-2474 (PDF)
Federale ombudsman energie - Financiering (Oprichting) (3-5713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7836-7837 3-73 p. 7836-7837 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9829 3-88 p. 9829 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10244 3-89 p. 10244 (PDF)
Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10653 3-90 p. 10653 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7503 3-71 p. 7503 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7503 3-71 p. 7503 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7782 3-73 p. 7782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8036-8037 3-75 p. 8036-8037 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Armoede - Ervaringsdeskundigen (3-4707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6275 3-65 p. 6275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6518 3-66 p. 6518 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6714-6715 3-67 p. 6714-6715 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3199-3200 3-41 p. 3199-3200 (PDF)
  Bul. 3-42
p. 3320-3321 3-42 p. 3320-3321 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4171 3-49 p. 4171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4756-4757 3-54 p. 4756-4757 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9701 3-87 p. 9701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933-9934 3-88 p. 9933-9934 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6713 3-67 p. 6713 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6713-6714 3-67 p. 6713-6714 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519 3-66 p. 6519 (PDF)
Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten (3-3366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4541 3-52 p. 4541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4757-4758 3-54 p. 4757-4758 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6712-6713 3-67 p. 6712-6713 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd (Vervroegde uittreding - Vacatures) (3-3706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4973 3-56 p. 4973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5494-5496 3-60 p. 5494-5496 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519 3-66 p. 6519 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin federale overheidsdiensten betrokken zijn als verweerder of als eiser - Aantal rechtszaken van federale overheidsdiensten tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8977 3-82 p. 8977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9199-9200 3-84 p. 9199-9200 (PDF)
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8517 3-79 p. 8517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8727-8729 3-80 p. 8727-8729 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-77
p. 8260 3-77 p. 8260 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472 3-34 p. 2472 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bewaargeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen (3-3002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3886-3888 3-47 p. 3886-3888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7516-7519 3-71 p. 7516-7519 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bruikleen geving van stukken aan ministeriŽle kabinetten (3-1297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1495 3-25 p. 1495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1755-1756 3-27 p. 1755-1756 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Modernisering - Witboek - Uitvoering (3-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3394 3-43 p. 3394 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen - Resultaat onderzoek naar verdwenen stukken (3-2292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2889-2890 3-38 p. 2889-2890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4049-4050 3-48 p. 4049-4050 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van stukken aan ministeriŽle beleidscellen - Procedures (3-2298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2890 3-38 p. 2890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3324-3325 3-42 p. 3324-3325 (PDF)
Fedimmo II - Verkoop van het Geofysisch Centrum in Dourbes (Mogelijke verkoop door de Staat - Onderzoek naar magnetisme - Nieuwe vestigingsplaats) (3-7213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10079 3-89 p. 10079 (PDF)
Flitspalen - Herijking (3-4719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6448-6449 3-66 p. 6448-6449 (PDF)
Flitspalen - Herijking - Aantal niet gebruikte flitspalen per politiezone (3-4138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5588 3-61 p. 5588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508 3-71 p. 7508 (PDF)
Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Overleg tussen politie, parketten en de overheid die de palen plaatst (3-3611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4894-4895 3-55 p. 4894-4895 (PDF)
Frequentiegolven - Ongewenste neveneffecten voor personen met een neurostimulator (Antidiefstalinstallatie in grootwarenhuizen) (3-1785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2222-2223 3-32 p. 2222-2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2471-2472 3-34 p. 2471-2472 (PDF)
Gebouwde onroerende goederen - Veiligheidskeuringen - Periodieke attesten (voor de elektrische veiligheid - Uitbreiding naar de verhuur- en leasingmarkt) (3-6261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8934-8935 3-82 p. 8934-8935 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9462-9464 3-86 p. 9462-9464 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5137-5138 3-57 p. 5137-5138 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5135-5136 3-57 p. 5135-5136 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501 3-71 p. 7501 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9470 3-86 p. 9470 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10638 3-90 p. 10638 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9469-9470 3-86 p. 9469-9470 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9700 3-87 p. 9700 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3020-3021 3-39 p. 3020-3021 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7828-7829 3-73 p. 7828-7829 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539-2539 3-35 p. 2539-2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4190-4191 3-49 p. 4190-4191 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
Gellingen - Gasramp - Gasleidingen - Plannen en procedures (3-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1384 3-23 p. 1384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1523-1525 3-25 p. 1523-1525 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9470-9471 3-86 p. 9470-9471 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9701 3-87 p. 9701 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4650 3-53 p. 4650 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7499-7500 3-71 p. 7499-7500 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Toegang voor de arme landen - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom - Standpunt van BelgiŽ (Wereldhandelsorganisatie - HAIE) (3-4159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5590-5591 3-61 p. 5590-5591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6057-6059 3-63 p. 6057-6059 (PDF)
Gezondheidsindex en spilindex - Mededeling van voorlopige cijfers (3-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2173-2174 3-31 p. 2173-2174 (PDF)
Graden van rang 16 en 17 - Afschaffing (Aanstelling van de titularissen als opdrachthouders - POD Wetenschapsbeleid) (3-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2538-2539 3-35 p. 2538-2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2732-2734 3-36 p. 2732-2734 (PDF)
Grote elektriciteitspanne van 4 november 2006 - Gevolgen - Preventie (3-6399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9115-9116 3-84 p. 9115-9116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9697-9699 3-87 p. 9697-9699 (PDF)
HIV- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde (Internationale strijd - Onderzoek naar microbiciden door het ITG - Ontwikkelingssamenwerking) (3-5900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8359-8360 3-78 p. 8359-8360 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8863-8865 3-81 p. 8863-8865 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472-2473 3-34 p. 2472-2473 (PDF)
Handelszendingen - Aanwezigheid van vrouwen (3-5204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
Het Belgisch Instituut voor de Zee (Oprichting van een Belgisch Instituut naast een Vlaamse en Franstalige - Versnippering van de onderzoeksmiddelen - Dataverzameling) (3-1880)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 71-72 3-187 p. 71-72 (PDF)
Het Energieplan van de Europese Commissie (Productie van groene energie en energiebesparing) (3-1356)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-198
p. 17-20 3-198 p. 17-20 (PDF)
Het Europees Ruimtevaartprogramma en het Belgisch ruimtevaartbeleid (Principe van "le juste retour" - Belgische ruimtevaartindustrie - Financiering - Technologische en wetenschappelijke programma's - Onderwijs en opleiding van jongeren) (3-680)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-106
p. 24-26 3-106 p. 24-26 (PDF)
Het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo (Europees ruimtevaartbeleid - Economische en wetenschappelijke return) (3-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-151
p. 22-23 3-151 p. 22-23 (PDF)
Het Rijksarchief te Eupen (3-162)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 69-70 3-47 p. 69-70 (PDF)
Het aanhoudende geruzie in de Raad voor de mededinging (Moeizame samenwerking tussen de leden) (3-104)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 17-19 3-28 p. 17-19 (PDF)
Het advies van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling in verband met het klimaatprobleem in ons land (3-1192)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 57-62 3-139 p. 57-62 (PDF)
Het beleid inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt (3-571)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Annane aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 73-76 3-99 p. 73-76 (PDF)
Het beroep op niet-financiŽle tussenpersonen bij het witwassen (Investeringen in onroerende goederen en in diamant - Sensibilisering van de vastgoedmakelaars en de diamantsector) (3-1723)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 42-44 3-172 p. 42-44 (PDF)
Het consumentenkrediet (Strijd tegen overmatige schuldenlast) (3-1451)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-208
p. 9-11 3-208 p. 9-11 (PDF)
Het einde van de loopbaan van vrouwelijke werknemers (Eindeloopbaanproblematiek - "Actieve vergrijzing" - Loopbaanonderbreking) (3-764)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 31-32 3-123 p. 31-32 (PDF)
Het elektronisch betalen en het mogelijke misbruik van een monopolie (Tariefwijziging voor bancaire betalingen door MasterCard aangekondigd) (3-1315)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 13-15 3-193 p. 13-15 (PDF)
Het energiebeleid in BelgiŽ (3-2041)      
  Debat
3-209
p. 4-47 3-209 p. 4-47 (PDF)
Het erfgoed van de Nationale Plantentuin van BelgiŽ (Overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap) (3-1448)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-208
p. 8-9 3-208 p. 8-9 (PDF)
Het fonds voor lekkende stookolietanks (3-1294)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 47-48 3-147 p. 47-48 (PDF)
Het fonds voor lekkende stookolietanks (3-2264)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 84-85 3-213 p. 84-85 (PDF)
Het gebeurlijk misbruik van vennootschapsgoederen bij het beursgenoteerde bedrijf Picanol en de inertie van de bevoegde overheden (Controle op beursgenoteerde bedrijven - Bevoegdheid van de CBFA - Gerechtelijk onderzoek) (3-635)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-98
p. 57-59 3-98 p. 57-59 (PDF)
Het gebrek aan inspanningen van de federale regering inzake onderzoek en ontwikkeling (Begroting 2005 - Doelstellingen van Lissabon - Europees Ruimtevaartprogramma - Verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers in de ondernemingen - Bijzondere inspanningen van Vlaanderen) (3-643)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 23-25 3-104 p. 23-25 (PDF)
Het gebrek aan vertalingen in het Nederlands van een aantal normen, verstrekt door het BIN/Normalisatiebureau (3-1158)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 33-35 3-137 p. 33-35 (PDF)
Het gebruik in openbare ruimten van gedownloade muziek (zoals in de jeugdhuizen - Verbod door SABAM - Auteursrechten) (3-1400)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 50-54 3-152 p. 50-54 (PDF)
Het gebruik van de Nederlandse taal in de Europese Unie (Interne werking van de werkgroepen van de Raad - Gelijkheid van de officiŽle talen - EU-uitbreiding - Budgettaire enveloppe) (3-833)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-131
p. 14-17 3-131 p. 14-17 (PDF)
Het gebruik van het NAIRU-concept door het Federaal Planbureau ("Werkloosheidsgraad die verzoenbaar is met stabiele inflatie" - Evaluatie - Meningsverschillen over de begrippen werkloosheidsgraad en de NAIRU) (3-1509)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-216
p. 23-25 3-216 p. 23-25 (PDF)
Het gevaar voor de volksgezondheid in de omgeving van het industrieterrein Genk-Zuid (Luchtverontreiniging - Bevoegdheidsverdeling) (3-895)      
  Mondelinge vraag van de heer Germeaux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-139
p. 15-17 3-139 p. 15-17 (PDF)
Het gevolg dat wordt gegeven aan het advies van de Federale Raad voor Duurzame ontwikkeling over de preventiestrategie inzake klimaatveranderingen (3-1194)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 57-62 3-139 p. 57-62 (PDF)
Het koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie aan de vzw "Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten" (VBSG) voor de uitvoering van het programma "Gemeentelijke Internationale Samenwerking" (3-214)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 37-39 3-52 p. 37-39 (PDF)
Het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde nulstelling bij kredietopeningen (Bestrijding van overconsumptie en sociale uitsluiting) (3-952)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-146
p. 12-13 3-146 p. 12-13 (PDF)
Het negatief rapport van studiebureau GMI inzake het vennootschapsbestuur (Studie van onderzoeksbureau GovernanceMetrics International - Corporate governance - "Code-Lippens" voor niet-beursgenoteerde ondernemingen) (3-695)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 64-65 3-104 p. 64-65 (PDF)
Het nieuwe contract van Electrabel met Sidmar (Bouw van een nieuwe elektriciteitscentrale op de terreinen van Sidmar - Dominante positie van Electrabel - Voorlegging van het dossier aan de Raad voor de Mededinging) (3-1237)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 66-69 3-145 p. 66-69 (PDF)
Het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC (Belgische Technische CoŲperatie) (3-308)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-66
p. 34-36 3-66 p. 34-36 (PDF)
Het ontslag van de gedelegeerd bestuurder van de BTC (Ontslagprocedure - Selectie- en aanstellingsprocedure van een nieuwe gedelegeerde bestuurder) (3-227)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 39-41 3-52 p. 39-41 (PDF)
Het optreden van SABAM en van het bevoegde ministerie bij de betwisting van de rechten van de wereldhit "You are not alone" (Standpunt van de overheid dat strijdig is met dat van SABAM) (3-1563)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 109-112 3-159 p. 109-112 (PDF)
Het rapporteren door de regering aan het Parlement over wapenhandel (3-1380)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 25-27 3-200 p. 25-27 (PDF)
Het recht op dubbele nationaliteit en het uitblijven van de ondertekening en ratificatie van de Overeenkomst van de Raad van Europa van 6 november 1997 inzake de nationaliteit (3-24)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 20-22 3-14 p. 20-22 (PDF)
Het regeringsstandpunt over de voorstellen van richtlijn van de Europese Commissie betreffende onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten (3-1336)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-195
p. 7-9 3-195 p. 7-9 (PDF)
Het resultaat van de stemming in eerste lezing van het Europees Parlement inzake het voorstel van dienstenrichtlijn (Criteria voor de diensten van algemeen belang - Gezondheidszorg - Oorsprongslandbeginsel - Recht van toepassing als er een geschil rijst tussen een consument en een dienstverrichter) (3-1408)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 48-51 3-153 p. 48-51 (PDF)
Het samenvoegen van de factuur voor auteursrechten en de billijke vergoeding (Voorontwerp wet tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 - Vermindering van de administratieve lasten bij de inning door beheersvennootschappen - Doorverkopen via kunstgalerijen - Omzetting EG-richtlijn) (3-1641)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 64-66 3-165 p. 64-66 (PDF)
Het sociaal telefoontarief en de door Belgacom uitgevoerde controle op de begunstigden (3-540)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-95
p. 62-64 3-95 p. 62-64 (PDF)
Het sociale tarief voor breedbandinternet (Technologiearmoede - Opname van het breedbandinternet in het toepassingsgebied van de universele dienst) (3-2051)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 64-66 3-200 p. 64-66 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ op de Raad voor de Mededinging (Richtlijn-Bolkestein over de liberalisering van de diensten - Principe van het land van herkomst - Richtlijn over de vrije software) (3-466)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-85
p. 20-23 3-85 p. 20-23 (PDF)
Het steunen van een fietsinzamelproject voor Niger (Vzw EurAfri) (3-249)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 19-21 3-47 p. 19-21 (PDF)
Het stookoliebeleid van de regering (Maandelijkse afbetaling - Hoge eenheidsprijs - Korting : verlenging in 2006 - Zwarte lijst van wanbetalers) (3-918)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 11-12 3-140 p. 11-12 (PDF)
Het stookoliefonds voor bodemsanering bij particulieren (Financiering van de sanering van een bodemverontreiniging veroorzaakt door het lekken van stookolietanks voor verwarming - Samenwerkingsovereenkomst - Tussenkomst als het gebouw verder met stookolie wordt verwarmd) (3-1236)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 64-65 3-145 p. 64-65 (PDF)
Het strategisch energiebeleid van de regering (Kyoto-normen - Energieproductie - Steenkolencentrales - Alternatieve en hernieuwbare bronnen - Afstappen van kernenergie - Energiediversificatie - Energievoorziening - Elektriciteitsproducten) (3-188)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 65-69 3-47 p. 65-69 (PDF)
Het toegenomen brandgevaar door het huidige fabricageproces van huishoudtoestellen (Apparatuur verwerkt met gemakkelijk ontvlambare kunststof) (3-850)      
  Mondelinge vraag van de heer Germaux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-133
p. 32-33 3-133 p. 32-33 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet op de openingsuren in handel, ambachten en dienstverlening (Automaten) (3-1467)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenhove aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 21-22 3-210 p. 21-22 (PDF)
Het toepassingsgebied van de wet van 19 december 2005 betreffende precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten (Handelsagentuur- en/of concessieovereenkomsten) (3-1591)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 31-32 3-161 p. 31-32 (PDF)
Het toezicht op herverzekeraars (Omzetting Europese richtlijn) (3-908)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-119
p. 49-51 3-119 p. 49-51 (PDF)
Het topberaad met de farmaceutische sector (Topberaad Farma Research - Studie Nationale Bank over de inspanningen van de farmaceutische industrie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling - Oprichting van een Agentschap voor de registratie van de geneesmiddelen - Oprichting van een overlegplatform tussen de farmaceutische sector en de regering) (3-1322)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-148
p. 9-10 3-148 p. 9-10 (PDF)
Het uitblijven van het koninklijk besluit tot invoering van de zogenaamde 'nulstelling' bij kredietopeningen (Bestrijding van overconsumptie - Eis dat de kredietnemer zijn geldreserve volledig aanvult, alvorens een nieuw krediet aan te gaan) (3-894)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-139
p. 21-23 3-139 p. 21-23 (PDF)
Het uitwerken van een gedetailleerd kadaster van de ondergrond na de ramp in Gellingen (Cartografie van de ondergrond van BelgiŽ - Kabels en leidingen) (3-1408)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 18-19 3-204 p. 18-19 (PDF)
Het verbod op cashtransacties boven 15000 euro (Bestrijding van witwaspraktijken - Controle op de naleving van het verbod - Vervolging van de overtredingen) (3-1660)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-166
p. 16-17 3-166 p. 16-17 (PDF)
Het verminderde tarief van de gas- en elektriciteitsmaatschappijen voor personen met een handicap (Weigering van het sociaal tarief aan personen met een handicap die in een gebouw wonen met een centrale gasmeter) (3-1226)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlanse Handel en Wetenschapsbeleid
3-181
p. 21-22 3-181 p. 21-22 (PDF)
Het visum voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen of er een tussenlanding maken (Digitaal of machinaal leesbaar paspoort - Biometrische gegevens - Visa waiver program) (3-21)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 18-20 3-14 p. 18-20 (PDF)
Het wetsontwerp omtrent de pan-Europese pensioenfondsen (De concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen - Omzetting richtlijn 2003/41/EG - Aantrekkelijk fiscaal statuut) (3-1564)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 39-41 3-160 p. 39-41 (PDF)
Het wetsontwerp van 14 januari 2003 tot wijziging van de wet van 16 mei 1960 betreffende 's Lands roerend cultureel patrimonium (Patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen - EG-verordening en -richtlijn betreffende teruggave van culturele goederen die onwettig het land hebben verlaten) (3-2004)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 80-81 3-195 p. 80-81 (PDF)
Honden - Bijtincidenten - Tussenkomst verzekeringen (3-7755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Lijnen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10654-10655 3-90 p. 10654-10655 (PDF)
Hoogopgeleide Zuid-Afrikanen - Medisch personeel - Emigratie (Gevolgen op het vlak van de gezondheidszorg) (3-640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 837-839 3-13 p. 837-839 (PDF)
Horeca - Exclusiviteitcontract voor drank (Brouwerijen) (3-6795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9702 3-87 p. 9702 (PDF)
Hospitalisatieverzekering - Premieaanpassingen - Index van medische kosten (3-2900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3646 3-45 p. 3646 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3919-3920 3-47 p. 3919-3920 (PDF)
Hospitalisatieverzekering - Uitsluiting van 60-plussers (3-3636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4829 3-55 p. 4829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5018-5019 3-56 p. 5018-5019 (PDF)
Huisvuilverbranders - Beperking van de verkoop (3-3887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5190-5191 3-58 p. 5190-5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6520 3-66 p. 6520 (PDF)
IAS/IFRS-normen - Evolutie in Belgisch recht (Internationale boekhoudkundige normen voor vennootschappen - Verhouding tussen het Belgisch jaarrekening-, fiscaal- en vennootschapsrecht - KMO's) (3-3863)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cheffert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5022-5023 3-56 p. 5022-5023 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6362-6363 3-65 p. 6362-6363 (PDF)
IT-infrastructuur - Beveiliging (3-6546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9279 3-85 p. 9279 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9467-9469 3-86 p. 9467-9469 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9699-9700 3-87 p. 9699-9700 (PDF)
ITER-verdrag - Ondertekening - Vooruitzichten voor BelgiŽ (Bouw van een experimentele kernfusiereactor - Schone energie) (3-6400)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9116 3-84 p. 9116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9472-9474 3-86 p. 9472-9474 (PDF)
Illegale vreemdelingen - Wetenschappelijke studies - Aard - Omvang (3-6978)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9829 3-88 p. 9829 (PDF)
Informatie- en internetgidsen - Misleidende verkooppraktijken (Praktijken waarbij onder het mom van informatiebrochures bedrijven worden misleid tot het sluiten van contracten) (3-4166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5591-5592 3-61 p. 5591-5592 (PDF)
Initiatieven die betrekking hebben op gemeenschaps- en gewestbevoegdheden - FinanciŽle middelen die in de jaren 2002 en 2003 op de begroting werden ingeschreven (Ontwikkelingssamenwerking) (3-415)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-6
p. 394 3-6 p. 394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 535 3-8 p. 535 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5320)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7832-7833 3-73 p. 7832-7833 (PDF)
Intercommunale watermaatschappijen - Facturatiebeleid (Retroactieve verhoging van het abonnementsgeld) (3-3491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4758-4759 3-54 p. 4758-4759 (PDF)
Intercommunales voor watervoorziening - Inning van een rioleringsbijdrage met terugwerkende kracht (3-2673)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3392-3393 3-43 p. 3392-3393 (PDF)
Internationale bananenconferentie - Positie van BelgiŽ (Systeem enkel gebaseerd op tarieven - Duurzame bananenproductie) (3-2624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3270-3271 3-42 p. 3270-3271 (PDF)
Internationale conferentie over kernenergie - Belgische delegatie - Resultaten (3-2405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3023-3024 3-39 p. 3023-3024 (PDF)
Internet - Anonieme meningsuiting (Bekendmaking door de provider van de identiteit van zijn klant als deze schade berokkent aan een derde - Vrijheid van meningsuiting) (3-5873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8404 3-78 p. 8404 (PDF)
Internet - Breedbandaansluitingen - Sociaal tarief (Begrip universele dienstverlening - Ontdubbeling van de lokale lus) (3-6952)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9943-9945 3-88 p. 9943-9945 (PDF)
Internet - Domeinnamen - Registratie - Fraude (3-5971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8517 3-79 p. 8517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8729-8730 3-80 p. 8729-8730 (PDF)
Internet - Kinderporno - Bestrijding - Afspraken met providers (3-7070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10247-10248 3-89 p. 10247-10248 (PDF)
Internet - Veilingfraude (3-5337)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7509 3-71 p. 7509 (PDF)
Internetshopping - Concept "digitale notaris" - Onlineklachtenloket (Veiligheid - Voorontwerp van wet) (3-5784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-75
p. 8038-8039 3-75 p. 8038-8039 (PDF)
Internetveilingen - Fraudegevallen (3-3451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4650-4651 3-53 p. 4650-4651 (PDF)
Jaarrekening van vennootschappen - Laattijdige indiening - Administratieve boetes (3-2577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3267-3268 3-42 p. 3267-3268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3434-3436 3-43 p. 3434-3436 (PDF)
Jonge chauffeurs - Alternatieve autoverzekeringen - 29/29-polis (3-3106)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4181-4182 3-49 p. 4181-4182 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Kabinetten - Beleidscellen - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6041)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8664 3-80 p. 8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9456 3-86 p. 9456 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Kernafval - Fonds op Lange Termijn (FLT) - Financiering (3-4523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6144-6145 3-64 p. 6144-6145 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6367-6369 3-65 p. 6367-6369 (PDF)
Kerncentrale - Doel - Revisie Doel 2 (Veiligheid van omwonenden) (3-1189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1384 3-23 p. 1384 (PDF)
Kernenergie - Nucleair afval - Alternatieve energievormen - Toekomstvisie (Kernenergiebeleid) (3-3332)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-52
p. 4495-4496 3-52 p. 4495-4496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-53
p. 4651-4655 3-53 p. 4651-4655 (PDF)
Kinderrechten - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7507-7508 3-71 p. 7507-7508 (PDF)
Kinderrechten - Beleidscellen - Federale overheidsdiensten - Personeel (Opvolging van het kinderrechtenbeleid en kindvriendelijke dimensie van het beleid) (3-4054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7830-7831 3-73 p. 7830-7831 (PDF)
Kinderrechten - Realisaties 2005 - Rekeningen 2005 (3-4075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7507 3-71 p. 7507 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1139)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1328 3-22 p. 1328 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1774 3-27 p. 1774 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1142)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1747-1748 3-27 p. 1747-1748 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1160)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1328 3-22 p. 1328 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1774 3-27 p. 1774 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1163)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1748 3-27 p. 1748 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1327 3-22 p. 1327 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1622-1623 3-26 p. 1622-1623 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1037)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1744 3-27 p. 1744 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1327 3-22 p. 1327 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1771 3-27 p. 1771 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1058)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1744-1745 3-27 p. 1744-1745 (PDF)
Kleine en middelgrote ondernemingen - Steunbeleid (3-6441)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9112-9115 3-84 p. 9112-9115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9332-9335 3-85 p. 9332-9335 (PDF)
Klimaatwijzigingen - Europese Ministerraad over leefmilieu - Klimaatconferentie in Montrťal (Klimaateffecten van de luchtvaartsector - EU-strategie inzake duurzame ontwikkeling - Kernenergie - Biobrandstoffen - Kyotodoelstellingen - Internationale samenwerking ter beperking van de uitstoot van broeikasgassen - Standpunten van BelgiŽ en van de EU) (3-3947)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5316 3-59 p. 5316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6527 3-66 p. 6527 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1540)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1979-1980 3-29 p. 1979-1980 (PDF)
Koninklijk Belgisch Instituut voor natuurwetenschappen - Personeel - Taalhaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1835 3-28 p. 1835 (PDF)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1978-1979 3-29 p. 1978-1979 (PDF)
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium - Project "Belgian Art Links and Tools" (BALaT) - "Dictionnaire des peintres belges" en "Dictionnaire informatisť des Artistes liťgeois" - Nederlandse vertaling van de notities (3-1299)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1496 3-25 p. 1496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1756-1757 3-27 p. 1756-1757 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Adviesverstrekking - Termijn (3-3148)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4109 3-49 p. 4109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4541-4543 3-52 p. 4541-4543 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2219)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2787 3-37 p. 2787 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8859-8860 3-81 p. 8859-8860 (PDF)
Koninklijk Meteorologisch Instituut van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1833 3-28 p. 1833 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1977-1978 3-29 p. 1977-1978 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1541)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1980-1981 3-29 p. 1980-1981 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2220)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8860-8861 3-81 p. 8860-8861 (PDF)
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1624)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1835-1836 3-28 p. 1835-1836 (PDF)
Koninklijk Observatorium van BelgiŽ - Managementfunctie N1 - Publicatie van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad (3-1801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2223 3-32 p. 2223 (PDF)
Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's (3-3645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4829 3-55 p. 4829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5138 3-57 p. 5138 (PDF)
Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ Albert I - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1536)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976 3-29 p. 1976 (PDF)
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2221)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861 3-81 p. 8861 (PDF)
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1542)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1981-1982 3-29 p. 1981-1982 (PDF)
Koninklijke Musea voor kunst en geschiedenis - Teruggave van gestolen kunstwerken (door de Koninklijke Musea - Egyptische deurstijl) (3-3797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5081-5082 3-57 p. 5081-5082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6526 3-66 p. 6526 (PDF)
Koninklijke Musea voor schone kunsten van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1543)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1834 3-28 p. 1834 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1982-1983 3-29 p. 1982-1983 (PDF)
Koninklijke Sterrenwacht van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832-1832 3-28 p. 1832-1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1975 3-29 p. 1975 (PDF)
Kredietverlening - Private equity-fondsen - Risico's voor de banken (Zware lasten die private equity fondsen opleggen aan overgenomen ondernemingen t.g.v. excessieve leningen - Ernstige kredietrisico's voor de banken - Expertisecentrum inzake alternatieve beleggingen) (3-6296)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8974-8977 3-82 p. 8974-8977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9194-9198 3-84 p. 9194-9198 (PDF)
Kruispuntbank van ondernemingen - Gebrekkige werking - Toekomst kleinere ondernemingsloketten (3-6463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9277-9278 3-85 p. 9277-9278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9464-9465 3-86 p. 9464-9465 (PDF)
  Bul. 3-88
p. 9936-9937 3-88 p. 9936-9937 (PDF)
Kunst- en Wetenschapsfeest - Deelname - Budget - Organisatie (Evenement ingericht voor het publiek door de FOD Wetenschapsbeleid) (3-3004)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3977-3978 3-48 p. 3977-3978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7520-7522 3-71 p. 7520-7522 (PDF)
Kunstverzamelingen van de federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken - Kunstwerken waarvan de eigendomstitel niet duidelijk is - Aankoopbedrag en huidige waarde (3-3071)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3978 3-48 p. 3978 (PDF)
Kunstwerken die eigendom zijn van de Staat - Bewaargeving of bruikleen aan andere instellingen (3-2965)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3884 3-47 p. 3884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4192 3-49 p. 4192 (PDF)
Kunstwerken in bezit van de federale overheid - Bruikleen en bewaargeving - Actualisatie van de wet- en regelgeving (3-3005)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3971-3972 3-48 p. 3971-3972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7522-7524 3-71 p. 7522-7524 (PDF)
Kunstwerken in bezit van de federale overheid die in bruikleen werden gegeven - Restauratiekosten (3-3072)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972 3-48 p. 3972 (PDF)
Lekenborgtocht - Invoering van een fatsoenplicht - Informatie voor de borgstellers (3-5593)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7782 3-73 p. 7782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8037-8038 3-75 p. 8037-8038 (PDF)
Lissabon-strategie - Toekenning van 3 % van het bruto binnenlands product (BBP) aan wetenschap en innovatie - Interdepartementaal begrotingsprogramma voor wetenschapsbeleid (BPWB) - Afname van het budget (3-1739)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2150 3-31 p. 2150 (PDF)
M-government - Toepassingen binnen uw departement (Nieuwe vorm van communicatie naar de burger - Voorbeeld van Malta) (3-4971)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6904-6906 3-68 p. 6904-6906 (PDF)
Microbiciden - Onderzoek (Strijd tegen aids) (3-5546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7622 3-72 p. 7622 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8260-8261 3-77 p. 8260-8261 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Bespreking
3-71
p. 5-16 3-71 p. 5-16 (PDF)
Minnelijke invordering van schulden van de consument - Wet van 20 december 2002 - Uitvoeringsbesluit (3-1283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Delacroix aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1383-1384 3-23 p. 1383-1384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1899 3-28 p. 1899 (PDF)
Mobiele telefonie - Oproepen - Nodige tariefverlaging (3-7510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9946-9947 3-88 p. 9946-9947 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4247 3-50 p. 4247 (PDF)
Musea - Studenten - Gratis museabezoeken (3-7228)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10079 3-89 p. 10079 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10666-10667 3-90 p. 10666-10667 (PDF)
Namaakkledij - Nagemaakte merken - Producerende landen - Maatregelen tegen de verhandeling (3-3042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3973 3-48 p. 3973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4177-4178 3-49 p. 4177-4178 (PDF)
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) - Statistieken - Indicatoren - Laattijdige publicatie (3-2882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3738-3740 3-45 p. 3738-3740 (PDF)
Nationale Delcrederedienst - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand P-data) (3-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2168-2169 3-31 p. 2168-2169 (PDF)
Nationale Plantentuin van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2434-2435 3-34 p. 2434-2435 (PDF)
Nationale Plantentuin van BelgiŽ in Meise - Kostprijs van de renovatie - Overdracht aan Vlaanderen (3-3283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-51
p. 4385 3-51 p. 4385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-52
p. 4543 3-52 p. 4543 (PDF)
Nationale Plantentuin van Meise - Administratieve toestand van de ambtenaren (Overdracht van de Plantentuin aan de Vlaamse Gemeenschap) (3-7498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10372 3-90 p. 10372 (PDF)
Nationale Plantentuin van Meise - Regionalisering (Investeringen van de Regie der Gebouwen) (3-2705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3393-3394 3-43 p. 3393-3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3742-3743 3-45 p. 3742-3743 (PDF)
Natuurlijk uranium - Gebruik in Belgische kerncentrales (Herkomst van het uranium) (3-4524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6145-6146 3-64 p. 6145-6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6375-6376 3-65 p. 6375-6376 (PDF)
Nederlands Topinstituut voor de ontwikkeling van geneesmiddelen - Geneesmiddelenindustrie en innovatie (3-4911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6718-6719 3-67 p. 6718-6719 (PDF)
Niet-verzekering van auto's - Tariferingsbureau - Weigering van verzekeringsaanvragen (3-3111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4182-4183 3-49 p. 4182-4183 (PDF)
Nieuwe Airbus-toestellen - Laattijdige levering - Gevolgen voor de Belgische nijverheid (3-5580)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7621-7622 3-72 p. 7621-7622 (PDF)
Nieuwe financiŽle producten - Risico's voor particuliere beleggers - Toezicht ("Trackers" en hedgefondsen - Klachten bij de Commissie voor het Bank- Financie- en Assurantiewezen - Koersmanipulatie - Voorwetenschap - Insider trading) (3-5269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7047-7048 3-69 p. 7047-7048 (PDF)
Nucleair materiaal - Leveringen aan Iran - Adviezen en besluitvorming - Exportvergunningen (3-2761)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3504-3505 3-44 p. 3504-3505 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4185-4188 3-49 p. 4185-4188 (PDF)
Nucleaire elektriciteitsproductie - Uittreding - Vervangende elektriciteitsbronnen - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (3-2706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3436-3437 3-43 p. 3436-3437 (PDF)
Octrooien - Generische geneesmiddelen - Uitvoer (Uitvoer naar landen van het Zuiden - EU-verordening ter uitvoering van een WHO-beslissing) (3-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1385 3-23 p. 1385 (PDF)
Octrooien - Handhavingsbeleid - Gevolgen voor de havens en de Belgische concurrentiepositie (Europese strijd tegen namaak - Vasthouden van goederen wegens mogelijke schendingen van octrooien) (3-5392)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7509-7510 3-71 p. 7509-7510 (PDF)
Ondernemingen met een precaire activiteit (Gebrek aan reglementering in de sector van de commerciŽle telefoondiensten, zgn. "phone shops" - Tarifering) (3-106)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 19-21 3-28 p. 19-21 (PDF)
Ondernemingsgeest - Ontwikkeling - Maatregelen (3-7123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10244-10246 3-89 p. 10244-10246 (PDF)
Ondernemingsloket - Werking - Balans (3-7867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10656-10657 3-90 p. 10656-10657 (PDF)
Onderzoek en ontwikkeling - Financiering - Federaal steunbeleid (3-2285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2889 3-38 p. 2889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7513-7515 3-71 p. 7513-7515 (PDF)
Ongewenste reclame via elektronische post - Boetes (Spam) (3-2343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2970 3-39 p. 2970 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-40
p. 3103-3105 3-40 p. 3103-3105 (PDF)
Ongunstige weersomstandigheden - Economische schade - Onderzoek van ABN-Amro - Verzekering (3-2944)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3741-3742 3-45 p. 3741-3742 (PDF)
Ontwikkelingshulp - Aanwending - Militaire uitgaven (3-844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 974 3-15 p. 974 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1196-1197 3-19 p. 1196-1197 (PDF)
Ontwikkelingsprojecten in Afrika - Aandacht voor vrouwen (3-438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 535-537 3-8 p. 535-537 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005 (3-1939)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472 3-34 p. 2472 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3024-3026 3-39 p. 3024-3026 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1097)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1327 3-22 p. 1327 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1623-1624 3-26 p. 1623-1624 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1746 3-27 p. 1746 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1118)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1327 3-22 p. 1327 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1121)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1746-1747 3-27 p. 1746-1747 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1327 3-22 p. 1327 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1772-1774 3-27 p. 1772-1774 (PDF)
  Bul. 3-28
p. 1912-1914 3-28 p. 1912-1914 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-27
p. 1745 3-27 p. 1745 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3831)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5140 3-57 p. 5140 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7829-7830 3-73 p. 7829-7830 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-4264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5751-5752 3-62 p. 5751-5752 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-65
p. 6305-6306 3-65 p. 6305-6306 (PDF)
Openbare diensten - Publicaties (3-3231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4245 3-50 p. 4245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10240-10243 3-89 p. 10240-10243 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (3-1918)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-34
p. 2435-2436 3-34 p. 2435-2436 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2598-2599 3-35 p. 2598-2599 (PDF)
  Bul. 3-42
p. 3317-3318 3-42 p. 3317-3318 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-54
p. 4755-4756 3-54 p. 4755-4756 (PDF)
  Bul. 3-55
p. 4892-4894 3-55 p. 4892-4894 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten (3-3862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5189-5190 3-58 p. 5189-5190 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten in de openbare diensten (3-3915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5191-5192 3-58 p. 5191-5192 (PDF)
Oude kerncentrales - Gebreken inzake veiligheid (Risico's - Rampenplan) (3-3658)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5024 3-56 p. 5024 (PDF)
Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties (Gegevens) (3-6827)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9607 3-87 p. 9607 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9934-9936 3-88 p. 9934-9936 (PDF)
  Bul. 3-89
p. 10243 3-89 p. 10243 (PDF)
Overheidsdiensten - Informatica (3-6716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9701-9702 3-87 p. 9701-9702 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (Gegevens) (3-6848)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9702-9703 3-87 p. 9702-9703 (PDF)
  Bul. 3-89
p. 10244 3-89 p. 10244 (PDF)
Overheidsdiensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) in 2005 (3-4343)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7500 3-71 p. 7500 (PDF)
Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap (3-4644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6275 3-65 p. 6275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6517-6518 3-66 p. 6517-6518 (PDF)
Overheidsdiensten- Informatica (3-6716)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9934 3-88 p. 9934 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2782)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3504 3-44 p. 3504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5346-5348 3-59 p. 5346-5348 (PDF)
Overheidsinstellingen en -bedrijven - Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur (3-4259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5750-5751 3-62 p. 5750-5751 (PDF)
Overheidspublicaties - Publicerende instanties - Kostprijs - Informatiedrager (3-2856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3738 3-45 p. 3738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4420-4421 3-51 p. 4420-4421 (PDF)
Overmatige warmte - Maatregelen (Personeel - ARAB) (3-5756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7885 3-74 p. 7885 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8155-8156 3-76 p. 8155-8156 (PDF)
Overmatige warmte - Maatregelen (Personeel - ARAB) (3-5757)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7885 3-74 p. 7885 (PDF)
Overname van Electrabel door Suez - Gevolgen voor het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) en de Belgische nucleaire opwerkingsbedrijven (Belgonucleaire) (3-3449)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4618-4619 3-53 p. 4618-4619 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5490-5494 3-60 p. 5490-5494 (PDF)
PC-privť-programma - Onderzoek naar de toepassing in het bedrijfsleven (Fiscale stumulansen die het bedrijven mogelijk maken hun werknemers een PC voor thuis aan te bieden of te helpen kopen) (3-3075)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3976 3-48 p. 3976 (PDF)
POD Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (Elektronisch bestand Pdata) (3-1324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1523 3-25 p. 1523 (PDF)
POD Wetenschapsbeleid - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1325)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582 3-26 p. 1582 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1757-1758 3-27 p. 1757-1758 (PDF)
Patentaanvragen - "Disclosure of origin" - Voorstel van India (ingediend in de TRIP's Council i.v.m. de uitvindingen waarvoor gebruik gemaakt is van genetisch materiaal en/of traditionele kennis) (3-3876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5190 3-58 p. 5190 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6376-6378 3-65 p. 6376-6378 (PDF)
Permanent papier - Stimuleren van het gebruik - Maatregelen (3-679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-20
p. 1245-1246 3-20 p. 1245-1246 (PDF)
  Bul. 3-25
p. 1521-1522 3-25 p. 1521-1522 (PDF)
Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit (3-4484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6144 3-64 p. 6144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7502 3-71 p. 7502 (PDF)
Personen met een handicap - Gasmaatschappijen - Verminderd tarief (Weigering van het sociaal tarief aan personen met een handicap die in een gebouw wonen met een centrale gasmeter - Discriminaties in het ministerieel besluit van 23 december 2003) (3-6909)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9471-9472 3-86 p. 9471-9472 (PDF)
Pesttelefoons naar hulpdiensten - Belkaarten - Tegenmaatregelen (3-2884)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3648 3-45 p. 3648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4171 3-49 p. 4171 (PDF)
Prijzenoorlog tussen de warenhuisketens - Gevolgen voor de zelfstandige supermarkten (3-3622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4828-4829 3-55 p. 4828-4829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5017-5018 3-56 p. 5017-5018 (PDF)
Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen - Internetsite - Geen informatie in het Duits (3-4860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Collas aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6638-6639 3-67 p. 6638-6639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6903-6904 3-68 p. 6903-6904 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging (3-7569)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1675-1676 3-27 p. 1675-1676 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1901-1902 3-28 p. 1901-1902 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1676 3-27 p. 1676 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-28
p. 1903-1904 3-28 p. 1903-1904 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Ziekteverzuim (3-1398)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1675 3-27 p. 1675 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1972-1974 3-29 p. 1972-1974 (PDF)
Programmatorische federale overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Voorzitter van het directiecomitť - Cumulatie van functies - Gevolgen (Taken als burgemeester en universitair medewerker - Aanwezigheid op vergaderingen van een politieke partij) (3-1693)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2045-2046 3-30 p. 2045-2046 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2330-2332 3-33 p. 2330-2332 (PDF)
Programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Aanwijzing van tweetalige adjuncten (3-6880)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9608 3-87 p. 9608 (PDF)
Programmatorische overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-6881)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9608-9609 3-87 p. 9608-9609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10665-10666 3-90 p. 10665-10666 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004 (3-2083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4191 3-49 p. 4191 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2005 (3-5114)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7045 3-69 p. 7045 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7244 3-70 p. 7244 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7832 3-73 p. 7832 (PDF)
Raad voor de mededinging - Franstalige afdeling - Uitvoering van haar opdracht (Dossier Coca Cola : partijdigheid - Andere klachten : gebrek aan beslissing ten gronde) (3-2423)      
  Schriftelijke vraag van de heer Detraux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3107-3109 3-40 p. 3107-3109 (PDF)
Raad voor de mededinging - Personeelsbestand (3-5856)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8401-8402 3-78 p. 8401-8402 (PDF)
Radiofrequenties - Ontwerpbesluit van de Vlaamse regering - Advies van de Raad van State (Dossier van het samenwerkingsakkoord inzake elektronische communicatie - Frequentieplan voor particuliere omroepen) (3-6158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8667 3-80 p. 8667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8870-8871 3-81 p. 8870-8871 (PDF)
Radiofrequenties - Verstoring van de Vlaamse ether door de Franstalige radiostations (Overtreding van het nieuwe frequentieplan - Vlaamse lokale radio's - BIPT : etherpolitie) (3-3787)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5079-5080 3-57 p. 5079-5080 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6277-6278 3-65 p. 6277-6278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9186-9187 3-84 p. 9186-9187 (PDF)
Rampentelefoon - Kostprijs voor de gemeenten - Verwittiging van niet-geregistreerde telefoongebruikers (3-3874)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5190 3-58 p. 5190 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505 3-71 p. 7505 (PDF)
Rationeel energiegebruik - Distributienettarieven - Doorrekening (Ontmoedigende tarievenbeleid van de CREG) (3-2385)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3078-3079 3-40 p. 3078-3079 (PDF)
Reclame door tandartsen (voor producten) (3-3660)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5020-5021 3-56 p. 5020-5021 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5999)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8730 3-80 p. 8730 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 538 3-8 p. 538 (PDF)
Reisindustrie - Concurrentiepositie van BelgiŽ - Verlaging van het BTW-tarief (Concurrentievervalsing - Fiscale druk - Voordelige positie van buitenlandse touroperators - Bedreiging van de tewerkstelling in de sector - Tussenpersonen) (3-1017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-26
p. 1610-1612 3-26 p. 1610-1612 (PDF)
Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3 (3-6934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9936 3-88 p. 9936 (PDF)
Ruimteonderzoek - Budget in 2005 - Belgische bijdrage tot het "European Space Agency" (ESA) (3-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandehove aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2302-2303 3-33 p. 2302-2303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2474-2475 3-34 p. 2474-2475 (PDF)
Ruimtevaartindustrie - ESA - Nood aan technologieprogramma's (3-3778)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5080-5081 3-57 p. 5080-5081 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9184-9186 3-84 p. 9184-9186 (PDF)
Rust- en verzorgingstehuizen - Prijzenpolitiek (3-2743)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3504 3-44 p. 3504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4172-4173 3-49 p. 4172-4173 (PDF)
SABAM - Unificatie bijdrage en billijke vergoeding (Administratieve vereenvoudiging) (3-7905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10657-10658 3-90 p. 10657-10658 (PDF)
Sabam - Repartitiesysteem - Statistisch materiaal omtrent Vlaamse muziek op de VRT (Toekenning auteursrechten) (3-5032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7045-7046 3-69 p. 7045-7046 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-2
p. 174-175 3-2 p. 174-175 (PDF)
Slapende levensverzekeringen - Advies van de Commissie voor verzekeringen (Niet-opgeŽiste verzekeringsprestaties - Onderzoek CBFA) (3-7490)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10653-10654 3-90 p. 10653-10654 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Begrip "huishouden" (3-3405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4618 3-53 p. 4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505 3-71 p. 7505 (PDF)
Sociale telefoontarieven - Toepassing door de operatoren - Centrale databank (BIPT) (3-3403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4617-4618 3-53 p. 4617-4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7504 3-71 p. 7504 (PDF)
Sociale telefoontarieven voor mindervaliden (Breedbandinternet en mobiele telefonie - Uitbreiding van het begrip van universele dienstverlening) (3-606)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 69-71 3-99 p. 69-71 (PDF)
Softwarepiraterij - Informatie van bedrijven en particulieren (3-3960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5316 3-59 p. 5316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6364-6366 3-65 p. 6364-6366 (PDF)
Softwarepiraterij - Rechtshandhaving - Veroordelingen - Grensoverschrijdende samenwerking (3-4176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5592 3-61 p. 5592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6522-6525 3-66 p. 6522-6525 (PDF)
Sportweddenschappen - Voetbalwedstrijden - Gebrek aan controle - Aanpassing van de wetgeving (Preventie van gokverslaving, bestrijding van fiscale fraude en bescherming van de belangen van de consument) (3-2560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3321-3322 3-42 p. 3321-3322 (PDF)
Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Uitvoeringsrekeningen - Laattijdige doorzending aan het Rekenhof (3-5145)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146 3-70 p. 7146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8154-8155 3-76 p. 8154-8155 (PDF)
Stakingen - Geregistreerde dagen - Cijfers tussen 2002 en 2006 (3-7214)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10246-10247 3-89 p. 10246-10247 (PDF)
Sterke euro - Gevolgen op sociaal en economisch vlak (3-6873)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9607-9608 3-87 p. 9607-9608 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9940-9943 3-88 p. 9940-9943 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-324)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 269 3-4 p. 269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 534-535 3-8 p. 534-535 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 808 3-13 p. 808 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1771 3-27 p. 1771 (PDF)
Telecommunicatie - Gedragscode - Internet en vaste telefonie - Mobiele telefonie (Misbruiken van allerlei betaallijnen) (3-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-20
p. 1246-1248 3-20 p. 1246-1248 (PDF)
Telecommunicatie - Mobiele telefonie - Verspreiding van virussen - Maatregelen ter preventie (Cabir-virus) (3-2562)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3322-3323 3-42 p. 3322-3323 (PDF)
Telecommunicatie - Telealarmsystemen - Minimale dienstverlening (Bereikbaarheid van de nooddiensten) (3-2910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3646-3647 3-45 p. 3646-3647 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4173-4174 3-49 p. 4173-4174 (PDF)
Uitbetalingsinstellingen van werkloosheidsvergoedingen - Wet op de overheidsopdrachten - Toewijzingsprocedure van de opdracht (3-4147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5590 3-61 p. 5590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6208 3-64 p. 6208 (PDF)
Umicore Olen - Radioactief materiaal - Berging en sanering (3-4581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6146 3-64 p. 6146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6369-6370 3-65 p. 6369-6370 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7502-7503 3-71 p. 7502-7503 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7833 3-73 p. 7833 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-79)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Vervoerssector - Faillissementen (Maatregelen) (3-3659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4830 3-55 p. 4830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5020 3-56 p. 5020 (PDF)
Verwerking van asbest in de wegen - Verantwoordelijke bedrijven - Compensatie voor de slachtoffers - Saneringskosten van de wegen (3-4012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5427 3-60 p. 5427 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6207-6208 3-64 p. 6207-6208 (PDF)
Verwijlinteresten - Maatregelen ter voorkoming (3-4920)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519-6520 3-66 p. 6519-6520 (PDF)
Verzekeringsmaatschappijen - FinanciŽle situatie - Verliezen - Gevolgen (3-2561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-42
p. 3291-3292 3-42 p. 3291-3292 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3548-3549 3-44 p. 3548-3549 (PDF)
Verzekeringssector - Hervorming van de klachtenbehandeling (Inrichting van ťťn systeem van klachtenbehandeling) (3-3281)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4309-4310 3-50 p. 4309-4310 (PDF)
Verzekeringssector - Houding tegenover psychiatrische patiŽnten (en patiŽnten met aandoeningen die gedeeltelijk psychische oorzaak hebben - Verzekeringspolissen - Discriminatie) (3-5600)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7834-7835 3-73 p. 7834-7835 (PDF)
Vlaamse regering - Steun aan de geschreven pers - Overeenstemming met de Europese concurrentieregels (3-6870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9607 3-87 p. 9607 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9939-9940 3-88 p. 9939-9940 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
Voertuigen - Kilometerstand - Overzending van gegevens aan de VZW Car-Pass (Wet 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kolometrstand) (3-6327)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9038 3-83 p. 9038 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-85
p. 9332-9332 3-85 p. 9332-9332 (PDF)
Voetbal.-Entreegeld. - Verschillende prijzen voor de eigen supporters en bezoekers (Klacht - Onderzoek door de Economische Inspectie) (3-3823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5139-5140 3-57 p. 5139-5140 (PDF)
Voorbereiding van wetgeving - Juridische bijstand - Beroep op advocaten(kantoren) (3-6020)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8730 3-80 p. 8730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8865 3-81 p. 8865 (PDF)
Vrije beroepen - Advocaten - Marktwerking - Doorbraak van monopolies (Doorbreken van het pleitmonopolie van de advocaten - Toelaten van bedrijfsjuristen in de rechtszaal om te pleiten - Belemmering van de marktwerking van de vrije beroepen - Reguleren van de markt i.p.v. de beroepen) (3-3998)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5496-5497 3-60 p. 5496-5497 (PDF)
Vrije beroepen - Vrije mededinging - Verslag van de Europese Commissie (Evaluatie van de verenigbaarheid van de regelgeving inzake de vrije beroepen met de beginselen van het mededingingsrecht - Prijs en reclamereglementering - Toegangsbeperkingen) (3-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2043-2044 3-30 p. 2043-2044 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2169-2173 3-31 p. 2169-2173 (PDF)
Vrije software - Gebruik - Verspreiding (3-7015)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9945-9946 3-88 p. 9945-9946 (PDF)
   Aanvullend antwoord
Bul. 3-89
p. 10247 3-89 p. 10247 (PDF)
Vrijmaking van de energiemarkt - Gas en elektriciteit - Geschillen tussen de leveranciers en de gebruikers - Ombudsdienst (3-2883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3647-3648 3-45 p. 3647-3648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4188-4189 3-49 p. 4188-4189 (PDF)
Vrouwenhandel - Internationale relatiebureaus - Aantal vestigingen in BelgiŽ - Klachten over relatiebemiddeling (3-3141)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4183 3-49 p. 4183 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Verwerking - Statistieken (Arbeidsbescherming) (3-5934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8517 3-79 p. 8517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8726 3-80 p. 8726 (PDF)
Wanbetalers - Registratie - Totale uitstaande schuld - Tegenmaatregelen (3-3144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4183-4185 3-49 p. 4183-4185 (PDF)
Wapenhandel - Halfjaarlijkse en jaarlijkse verslagen - Overzending aan het Parlement (door de Regering - Wet 5 augustus 1991 - Ministerie van Economische Zaken) (3-5714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7835-7836 3-73 p. 7835-7836 (PDF)
Wapensmokkel - P90-machinegeweren (Controle op de productie - Veiligheidsmaatregelen - FN-Herstal) (3-3436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4618 3-53 p. 4618 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4759-4760 3-54 p. 4759-4760 (PDF)
Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten - Recht op billijke vergoeding - Omzetting van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 (Harmonisatie in de informatiemaatschappij) (3-2586)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3269-3270 3-42 p. 3269-3270 (PDF)
  Bul. 3-61
p. 5588 3-61 p. 5588 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6275-6276 3-65 p. 6275-6276 (PDF)
Wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij - Wet van 22 mei 2005 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 - Aansprakelijkheidsregime (Auteursrecht - Tijdelijke reproductiehandelingen - Aansprakelijkheid van de Internet providers en de zoekrobotten) (3-3074)      
  Schriftelijke vraag van de heer Chevalier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3975 3-48 p. 3975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4179-4181 3-49 p. 4179-4181 (PDF)
Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen - Evaluatie (3-6505)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9278-9279 3-85 p. 9278-9279 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9465-9467 3-86 p. 9465-9467 (PDF)
Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen (3-2495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3318-3319 3-42 p. 3318-3319 (PDF)
Wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen - Toepasselijkheid op onderlinge verzekeringsverenigingen (3-4525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6209 3-64 p. 6209 (PDF)
Wetboek vennootschappen - Artikel 600 - Overeenstemming met de Europese regelgeving (Kapitaalverhoging - Gelddeponering - Vrijheid van kapitaalverkeer) (3-5076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7046 3-69 p. 7046 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Belgische deelname aan Chinese ruimtemissies (Cardiovasculair onderzoek van Professor Aubert) (3-2318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2890-2891 3-38 p. 2890-2891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3026 3-39 p. 3026 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Financiering - Privť-maatschappijen en ondernemingen - Fiscale incentives (Herfinancieren van het onderzoek via de loonkosten) (3-2466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3170 3-41 p. 3170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-44
p. 3549-3550 3-44 p. 3549-3550 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Financiering door de overheid - Informatie (Toegankelijker maken van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek) (3-3807)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5082 3-57 p. 5082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5860-5861 3-62 p. 5860-5861 (PDF)
Wetenschappelijk onderzoek - Uitgaven - Toepassing van de besluiten van de Europese top in Barcelona (3-5146)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7147 3-70 p. 7147 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7524-7525 3-71 p. 7524-7525 (PDF)
Wetenschappelijke instellingen - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Inventaris - Rekeningen - Proces-verbaal kastoestand (3-4901)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6639 3-67 p. 6639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7838-7839 3-73 p. 7838-7839 (PDF)
Wetenschappelijke instellingen - Staatsdiensten met afzonderlijk beheer - Jaarverslag (3-4902)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6717-6718 3-67 p. 6717-6718 (PDF)
Wetenschappelijke rijksinstellingen - Directeurs - Selectie - Benoeming (3-2594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3270 3-42 p. 3270 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7837-7838 3-73 p. 7837-7838 (PDF)
Wetenschapsontwikkeling - Gerontologisch onderzoek - Score van BelgiŽ in de Europese vergelijkende onderzoeken (3-2938)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Geerts aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3815 3-46 p. 3815 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 646 3-10 p. 646 (PDF)
Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (Bescherming van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten in de digitale omgeving [Internet, CD-Rom, DVD]) (3-1073)      
  Algemene bespreking
3-105
p. 4-12 3-105 p. 4-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Bevordering van projecten van hernieuwbare energie - Off shore- en on shore-windenergie
3-124
p. 47 3-124 p. 47 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-124
p. 46-47 3-124 p. 46-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 (Samenvoeging van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen tot de Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom met rechtspersoonlijkheid - Vereenvoudigde omzetting van communautaire regelgeving en geratificeerde verdragen - Protocol inzake voorrechten en immuniteiten) (3-1452)      
  Algemene bespreking
3-148
p. 10-12 3-148 p. 10-12 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Omzetting richtlijn 2003/55/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een meerjarentariefsysteem, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1160)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten (Vervollediging van de omzetting van de EG-richtlijn betreffende verzekeringsbemiddeling : sanctieprocedure bij niet-naleving van de verplichtingen van de richtlijn - Beroep bij het Hof van beroep van Brussel tegen beslissingen van de CBFA en beroep bij de Raad van State) (3-1509)      
  Algemene bespreking
3-148
p. 6 3-148 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Omzetting richtlijn 2003/54/EG betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit - Beursgang van de transmissienetbeheerder Elia, invoering van een nieuwe taakverdeling tussen de administratie en de regulator [CREG] en invoering van corporate governanceregels bij de netbeheerders) (3-1161)      
  Algemene bespreking
3-112
p. 54-65 3-112 p. 54-65 (PDF)
Women's Forum for the Economy and Society - Deelname van een vrouwelijk lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT) - Belang en kostprijs (3-4144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5589 3-61 p. 5589 (PDF)
Zeehavens - Radiocommunicatie (Problemen die zich voordoen bij de communicatie tussen pleziervaartuigen en koopvaardijschepen met de Belgische kusthavens - Toekenning van de frequenties - BIPT) (3-5868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8403-8404 3-78 p. 8403-8404 (PDF)
Zeehondenbont - Verbod handel (3-6739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9606 3-87 p. 9606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9938 3-88 p. 9938 (PDF)
Zelfstandigen - Niet-naleving van sluitingstijden en rustdagen (3-3897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5191 3-58 p. 5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6363-6364 3-65 p. 6363-6364 (PDF)
Zijn meningsverschil met de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid inzake de moord op de Koerdische familie Ferho (Bevoegdheidsoverschrijding Vlaams minister van Buitenlands Beleid; rechtstreekse contactname met de geaccrediteerde ambassadeur) (3-1050)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 12-14 3-154 p. 12-14 (PDF)
Zoekmachines op het internet - Recente ontwikkelingen in de toegang tot de universele kennis - Aanwezigheid van kleine landen of van minder gekende talen (Digitaliseringsprojecten van de bibliotheken - Angelsaksische denkwereld) (3-2304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2734-2736 3-36 p. 2734-2736 (PDF)
Zuid-Afrika.- Moorden op blanke boeren (Systematische gruweldaden gepleegd door zwarten - Betrekkingen BelgiŽ-Zuid-Afrika) (3-270)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 175 3-2 p. 175 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999