Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verwilghen Marc" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
"Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen (Autopiraterij) (2-583)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 701 2-16 p. 701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1500 2-30 p. 1500 (PDF)
  Bul. 2-38
p. 1895-1896 2-38 p. 1895-1896 (PDF)
"Nouveau mouvement rťvolutionnaire anti-fasciste" - Stand van het onderzoek - Informeren van de slachtoffers (2-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-30
p. 1473 2-30 p. 1473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1575 2-32 p. 1575 (PDF)
"Snel-Belg-wet" - Arrestatie van een genaturaliseerde Belg in het buitenland (Gevolg van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten) (2-1859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2679-2680 2-51 p. 2679-2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2898-2899 2-53 p. 2898-2899 (PDF)
Aalmoezeniers - Lekenconsulenten - Functieprofielen (2-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2372 2-46 p. 2372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2959-2960 2-54 p. 2959-2960 (PDF)
Aangetekende e-mail - Invoering in de Belgische wetgeving (2-1288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1809 2-37 p. 1809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2210-2211 2-43 p. 2210-2211 (PDF)
Aardolieproducten - Voorraadverplichting (Richtlijn 68/414/EEG - Wet 26 januari 2006 - NV APETRA) (3-6095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8666 3-80 p. 8666 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8868-8870 3-81 p. 8868-8870 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Actualiteitendebat : de veiligheidssituatie in Brussel      
  Debat
4-111
p. 11-30 4-111 p. 11-30 (PDF)
Actualiteitendebat : het opsluiten van kinderen in gesloten centra      
  Asielzoekers - Veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens
   Debat
4-109
p. 20-26 4-109 p. 20-26 (PDF)
Adoptie door homokoppels - Verdrag van Den Haag (Belgische kinderen - Wetsontwerp : advies van de Raad van State) (2-1051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1707-1709 2-35 p. 1707-1709 (PDF)
Adoptie en de nieuwe media (Adoptie via internet - Bekrachtiging van het Haags verdrag van 1993 - Ontwerp tot hervorming van de adoptie) (2-329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 67-70 2-92 p. 67-70 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-180)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 107 3-1 p. 107 (PDF)
Advocatenassociatie - Reclameverbod - Banden met politieke vereniging -Extreem links (2-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-10
p. 403-404 2-10 p. 403-404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2526-2527 2-48 p. 2526-2527 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Handelszendingen in 2003 en 2004 - Samenstelling van de delegaties (Verdeling man-vrouw) (3-2625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3323 3-42 p. 3323 (PDF)
Agentschap voor Buitenlandse Handel - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
Akten van ondernemingen - Publicatie (Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel - Europese economische samenwerkingsverbonden) (2-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2241 2-44 p. 2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2402-2403 2-46 p. 2402-2403 (PDF)
Akten van vennootschappen - Publicatiekosten Staatsblad - Aanpassing - Informatietermijnen (2-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340-341 2-9 p. 340-341 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 431-432 2-10 p. 431-432 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2222)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2788 3-37 p. 2788 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8861-8862 3-81 p. 8861-8862 (PDF)
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchieven in de ProvinciŽn - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1831 3-28 p. 1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1974-1975 3-29 p. 1974-1975 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (3-4297)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
Ambt van de Rechterlijke Orde - Verbod van cumulatie met een door verkiezing toegekend openbaar mandaat (Deelneming aan een commissie, een raad of raadgevend comitť op het beheer of de controle van een openbaar orgaan - Artt. 293 en 294 Gerechtelijk Wetboek) (2-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2240-2241 2-44 p. 2240-2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199 2-58 p. 3199 (PDF)
Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen (Overplaatsing naar de federale politie) (2-1440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2011 2-40 p. 2011 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (2-1715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373-2374 2-46 p. 2373-2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3336-3337 2-60 p. 3336-3337 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (Ledenaantalcriterium) (2-2469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4127-4128 2-73 p. 4127-4128 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten (2-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374 2-46 p. 2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3077-3078 2-56 p. 3077-3078 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa aan zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3076-3077 2-56 p. 3076-3077 (PDF)
Apotheken - Openings- en sluitingsuren - Mogelijke inbreuk op de vrije concurrentieregels - Positie van de Raad voor mededinging (3-3073)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3974-3975 3-48 p. 3974-3975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4178-4179 3-49 p. 4178-4179 (PDF)
Archiefbeleid - Openstelling Kabinetsarchieven (MinisteriŽle kabinetten - Indiening van een nieuwe archiefwet) (3-5033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6983 3-69 p. 6983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7930-7931 3-74 p. 7930-7931 (PDF)
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming en de eerbied voor de menselijke waardigheid van opgesloten minderjarigen (2-305)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 19-20 2-59 p. 19-20 (PDF)
Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij - Voorstel voor een richtlijn - Standpunt van BelgiŽ (KopieŽn voor privť-gebruik - Tijdelijke kopieŽn - Bescherming van technische voorzieningen) (2-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571-573 2-13 p. 571-573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 724-727 2-16 p. 724-727 (PDF)
Auteursrechten - Vergoedingen voor het kopiŽren van werken - Toepassing - Controle (Vennootschap Reprobel) (2-466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 506-507 2-12 p. 506-507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 722-724 2-16 p. 722-724 (PDF)
Autodiefstallen - Veroordelingen - Maatregelen (Carjacking en homejacking) (2-1834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2660-2664 2-50 p. 2660-2664 (PDF)
BA voor motorrijtuigen - Rijden zonder verzekering - Vervolgingsbeleid (2-369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 396-397 2-10 p. 396-397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1135-1136 2-24 p. 1135-1136 (PDF)
BTW - Lokale overheden - Vrijstelling (4-4239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-4239
Baai van Heist - Dichten van geul tussen strand en zandbank - Risico's - Maatregelen (4-2105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Leterme, eerste minister
   Antwoord
SV 4-2105
Banksector - CommerciŽle praktijken - Thuisverkoop (3-4678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6278 3-65 p. 6278 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6525-6526 3-66 p. 6525-6526 (PDF)
Basisbankdiensten - Vreemdelingen zonder wettig verblijf - Wettig verblijvende vreemdelingen - Administratieve documenten bestemd voor de banken (3-2925)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3740-3741 3-45 p. 3740-3741 (PDF)
Batasuna - Verzoek van Spanje om de partij illegaal te verklaren (Baskische politieke partij - Vrije meningsuiting en recht op vereniging - Gevaarlijk precedent) (2-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3393 2-61 p. 3393 (PDF)
Bedreiging van de veiligheid door het FN-pistool Five-SeveN (Pistoolversie van de P, geducht wapen "Cop killer" - Vrije verkoop in de VS - Risico's - Criminele organisaties - Exportvergunning) (3-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 39-41 3-102 p. 39-41 (PDF)
Bedrijfspensioenvoorzieningen - Omzetting van Europese richtlijnen (Oprichting van pan-Europese pensioenfondsen) (3-3964)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5315 3-59 p. 5315 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6521-6522 3-66 p. 6521-6522 (PDF)
Bedrijfswagens - Evolutie tussen 2000 en 2005 (Voertuigen en personenwagens waarvoor bedrijven afschrijvingen of leasingcontracten hadden aangegeven in de jaarrekeningen - Bedrijfswagens die ook voor privťdoeleinden worden gebruikt) (3-6105)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8732-8733 3-80 p. 8732-8733 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2896-2897 2-53 p. 2896-2897 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199-3200 2-58 p. 3199-3200 (PDF)
Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik (4-4240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-4240
Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik (4-5175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5175
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Belastingen - KMO's - Proefproject van de Europese Commissie (Nieuwe KMO-belasting : HST-project) (3-4239)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752 3-62 p. 5752 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6208-6209 3-64 p. 6208-6209 (PDF)
Belastingvrije innovatiepremies - Opvolging door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie (3-5406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7510-7511 3-71 p. 7510-7511 (PDF)
Beleid van de minister van Justitie met betrekking tot de detentie van minderjarige delinquenten (Gesloten centra) (2-228)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-40
p. 13-15 2-40 p. 13-15 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933 3-88 p. 9933 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10373 3-90 p. 10373 (PDF)
Beleidsintenties van de minister van Justitie inzake jeugddelinquentie (2-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 50-53 2-30 p. 50-53 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3138 2-57 p. 3138 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1899-1901 3-28 p. 1899-1901 (PDF)
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2250)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-37
p. 2789 3-37 p. 2789 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3200-3201 3-41 p. 3200-3201 (PDF)
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) - Voorlichtingscampagnes - Impact (4-1878)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
   Antwoord
SV 4-1878
Belgisch Instituut voor normalisatie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1558)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830-1831 3-28 p. 1830-1831 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1972 3-29 p. 1972 (PDF)
Belgisch Instituut voor ruimte-aŽronomie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1537)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1832 3-28 p. 1832 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1976-1977 3-29 p. 1976-1977 (PDF)
Belgisch Staatsblad - Website - Link met de minister - Deontologie (2-798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1010 2-22 p. 1010 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142-1143 2-24 p. 1142-1143 (PDF)
Belgische Krijgsmacht - Desertie - Militaire rechtbanken - Hervorming (2-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 375-377 2-9 p. 375-377 (PDF)
Belgische Technische CoŲperatie (BTC) - Vormingscursus - Nederlandstalige deelnemers - Verhuis van Vaalbeek naar Massembre (3-575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-9
p. 565-566 3-9 p. 565-566 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-27
p. 1770-1771 3-27 p. 1770-1771 (PDF)
Belgische energiemarkt - Ontmanteling kerncentrales - Repercussies van een fusie tussen Suez en Gaz de France - Advies van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) (3-4718)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6449 3-66 p. 6449 (PDF)
  Bul. 3-85
p. 9277 3-85 p. 9277 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9454-9455 3-86 p. 9454-9455 (PDF)
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen (2-1846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2613-2614 2-50 p. 2613-2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2960-2961 2-54 p. 2960-2961 (PDF)
Belgische gevangenissen - Springstoffen en gevaarlijke voorwerpen (2-2351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3285-3286 2-59 p. 3285-3286 (PDF)
Belgische gevangenissen - Verslag van de bestuurscommissies (2-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900-1903 2-38 p. 1900-1903 (PDF)
Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten" (2-123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 133 2-4 p. 133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 260-261 2-7 p. 260-261 (PDF)
Belgische kerncentrales - Veiligheid (3-5843)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8202-8203 3-77 p. 8202-8203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8723-8725 3-80 p. 8723-8725 (PDF)
Belgische octrooiwetgeving - Opbrengst onderzoek - Rechten van de onderzoekers (3-7837)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10655-10656 3-90 p. 10655-10656 (PDF)
Belgische telecommarkt - "Carrier (pre)selection" - Reclamefolder van Belgacom (Verwarrende situatie [twee facturen] voor de klant - Toepassing wet op de handelspraktijken) (3-2193)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2730-2731 3-36 p. 2730-2731 (PDF)
Bemiddeling in familiezaken - Bemiddelaars - Minimumcriteria voor erkenning - Uitvoeringsbesluiten (2-2040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2919-2920 2-54 p. 2919-2920 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2007-2008)      
  Benoeming van de heer Marc Verwilghen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat (ter vervanging van de heer Guy Verhofstadt, aangesteld als eerste minister)
4-10
p. 15 4-10 p. 15 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2008-2009)      
  Benoeming van de heer Marc Verwilghen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-42
p. 6 4-42 p. 6 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2009-2010)      
  Benoeming van de heer Marc Verwilghen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat
4-88
p. 4-5 4-88 p. 4-5 (PDF)
Benoeming van notarissen - Wet van 4 mei 1999 - Taalstelsel - Discriminatie (Aspirant-kandidaat-notaris die inspanningen leverde om tweetalig te zijn) (2-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 795-796 2-18 p. 795-796 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 877-879 2-19 p. 877-879 (PDF)
Bescherming van de rechten van het kind - InterministeriŽle conferentie 2001 (Coordinatie tussen het federaal beleid en het beleid van de gemeenschappen) (2-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2329-2330 2-45 p. 2329-2330 (PDF)
Beslagrecht - Wetgeving - Gemeenteontvangers (Invorderingsprocedure inzake gemeentebelastingen - Aanvulling art. 1391 Gerechtelijk Wetboek - Centraal bestand) (2-829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1240-1241 2-26 p. 1240-1241 (PDF)
Bestraffing van grove schendingen van het internationaal humanitair recht - Wet van 16 juni 1993 - "Universele bevoegdheid" - Toestand bij de Belgische rechtbanken (2-1707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2592-2593 2-49 p. 2592-2593 (PDF)
Bestrijding hooliganisme - Afluisteren van mobiele telefoongesprekken - Privacywet (Europees Kampioenschap voetbal) (2-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 507 2-12 p. 507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 645 2-14 p. 645 (PDF)
Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit (2-128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168 2-5 p. 168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 816-817 2-18 p. 816-817 (PDF)
Bestrijding van de criminaliteit - Internationale samenwerking (tussen BelgiŽ en Polen) (2-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2614 2-50 p. 2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2813-2814 2-52 p. 2813-2814 (PDF)
Beurskoersmanipulatie - Spam (Fraude) (3-6091)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8665 3-80 p. 8665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8865-8866 3-81 p. 8865-8866 (PDF)
Bevordering van het zelfstandig ondernemerschap - Distributieattest - Toepassingsgebied (2-3)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 41-42 2-1 p. 41-42 (PDF)
Bilaterale samenwerking - Partnerlanden - Keuze (Beperking van het aantal concentratielanden - Intrekking Bangladesh) (3-556)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 487-488 3-7 p. 487-488 (PDF)
Biobrandstoffen - Omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische regelgeving (Aanpassing van de tankstations - Aantasting - Gevaar en houdbaarheid van het product - Inschakeling in de electriciteitsproductie - Beschikbaarheid op de markt) (3-2157)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2681-2682 3-36 p. 2681-2682 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-37
p. 2823-2826 3-37 p. 2823-2826 (PDF)
Biotechnologie - Regelgeving - Overleg met de biotechnologische sector (3-2978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3885-3886 3-47 p. 3885-3886 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8152-8154 3-76 p. 8152-8154 (PDF)
Biotechuitvindingen - Europese richtlijnen - Omzetting in Belgische wetgeving (3-1376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-26
p. 1582 3-26 p. 1582 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1758 3-27 p. 1758 (PDF)
Bliksembeveiliging van overheidsgebouwen en privť-woningen - Aantal beveiligde gebouwen - Maatregelen (3-3036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972 3-48 p. 3972 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4177 3-49 p. 4177 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een handicap - Kwaliteitslabel) (3-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3169-3170 3-41 p. 3169-3170 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8035-8036 3-75 p. 8035-8036 (PDF)
Broodprijs - Vrije prijsvorming - Prijsafspraken (3-5867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8403 3-78 p. 8403 (PDF)
Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers (2-826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1106-1107 2-24 p. 1106-1107 (PDF)
Buitenlandse reizen - Deelnemers - Kostprijs - Doelstellingen (3-756)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 839 3-13 p. 839 (PDF)
Burgerlijk verdrag inzake corruptie - Ondertekening door BelgiŽ (Conformiteit met de wetgeving inzake overheidsopdrachten) (2-394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449-450 2-11 p. 449-450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 540-541 2-12 p. 540-541 (PDF)
Burgerlijke stand - Modernisering (KUL-studie - Planning) (2-2534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3691 2-66 p. 3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3853-3854 2-69 p. 3853-3854 (PDF)
CO2-uitstoot - Compensatieprojecten (4-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-338
Cannabis - Schadelijke invloed van het gebruik ervan op het rijgedrag (2-1265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1740-1741 2-36 p. 1740-1741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1897-1899 2-38 p. 1897-1899 (PDF)
Carjackings - Evolutie (2-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2711-2713 2-51 p. 2711-2713 (PDF)
Casino's - Drempelverlagende acties (Democratisering cliŽnteel versus bestrijding gokverslaving) (2-1645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299-2300 2-45 p. 2299-2300 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2958-2959 2-54 p. 2958-2959 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-493)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537 3-8 p. 537 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537 3-8 p. 537 (PDF)
Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Integreren of overhevelen van ambtenaren (2-1238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1739-1740 2-36 p. 1739-1740 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2655-2656 2-50 p. 2655-2656 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5083)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6983 3-69 p. 6983 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508-7509 3-71 p. 7508-7509 (PDF)
Centrale Raad voor het bedrijfsleven - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2167-2168 3-31 p. 2167-2168 (PDF)
Chronische vermoeidheidssyndroom (CVS) - Classificatie in de index van ziekten en diagnoses - Toepassing door privť-verzekeringsmaatschappijen (3-3070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3973-3974 3-48 p. 3973-3974 (PDF)
  Bul. 3-65
p. 6276-6277 3-65 p. 6276-6277 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6902-6903 3-68 p. 6902-6903 (PDF)
CocaÔnegebruik - Onderzoek van stalen uit waterlopen (Federale wetenschapsbeleid) (3-5986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8664 3-80 p. 8664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9188 3-84 p. 9188 (PDF)
CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo (Actieplan - Agendapunten - Vertegenwoordiging) (2-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2403-2405 2-46 p. 2403-2405 (PDF)
CommerciŽle websites - Wet op de handelspraktijken - Klachten - Vervolging (2-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
Commissie voor de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001 (2-1308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1899 2-38 p. 1899 (PDF)
Computeranalfabetisme (Achterstand van de vrouw) (3-1852)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2303 3-33 p. 2303 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7511-7513 3-71 p. 7511-7513 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-688)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 731 3-12 p. 731 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-20
p. 1238 3-20 p. 1238 (PDF)
Concurrentiebeleid - IndustriŽle grootverbruikers - Hoge energiekosten (Daling van de competitiviteit van de Belgische ondernemingen) (3-6093)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8665 3-80 p. 8665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8867-8868 3-81 p. 8867-8868 (PDF)
Congo - Uitwendige veiligheid van de Belgische Staat - Misdaden gepleegd door een Belg in het buitenland (Anti-Belgische campagne door de heer Ludo Martens op touw gezet) (2-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1621-1623 2-33 p. 1621-1623 (PDF)
Controle jaarrekeningen - Verplichting tot het aanstellen van een commissaris-revisor (3-5214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7246-7247 3-70 p. 7246-7247 (PDF)
Controledienst voor de verzekeringen - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829-1830 3-28 p. 1829-1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1970-1971 3-29 p. 1970-1971 (PDF)
Conventies van internationaal strafrecht - Toepassing ervan binnen de Belgische rechtsorde - Artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 zoals gewijzigd door de wet van 18 juli 2001 - Interpretatie (Uitbreiding bevoegdheid Belgische rechtbanken) (2-1438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2008-2011 2-40 p. 2008-2011 (PDF)
Copernicus-plan - Plaats van het Belgisch Staatsblad (2-1780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2659-2660 2-50 p. 2659-2660 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1829 3-28 p. 1829 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-32
p. 2266-2267 3-32 p. 2266-2267 (PDF)
  Bul. 3-34
p. 2470-2471 3-34 p. 2470-2471 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1898-1899 3-28 p. 1898-1899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-31
p. 2173 3-31 p. 2173 (PDF)
Cora shoppingcentrum te Moeskroen - Socio-economische vergunning - Gevolgen voor de kleinhandel - Standpunt van de naburige steden en gemeenten (3-3752)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 5021-5022 3-56 p. 5021-5022 (PDF)
Creatieve werknemers - Innovatiepremie (Premies voor de werknemers, vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen) (3-6097)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8666-8667 3-80 p. 8666-8667 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9188-9189 3-84 p. 9188-9189 (PDF)
Criminologen - Tewerkstelling in de strafrechtbanken (o.m. als strafrechter) (2-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 795 2-18 p. 795 (PDF)
DNA-databanken - Wet van 22 maart 1999 - Inwerkingtreding (Strafzaken - Uitvoeringsbesluiten - Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie) (2-1468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2051-2052 2-41 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3844-3845 2-69 p. 3844-3845 (PDF)
DNA-onderzoek - Identificatieprocedure in strafzaken - Gegevensbanken (2-487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Question avec rťponse
Bul. 2-13
p. 608-609 2-13 p. 608-609 (PDF)
De "vervanging" van een rechter bij de arbeidsrechtbank te Brussel (Rechter benoemd tot voorzitter van de Regularisatiecommissie voor illegale vreemdelingen - Regeling van zijn administratieve toestand) (2-445)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-88
p. 22-23 2-88 p. 22-23 (PDF)
De 29ste sessie van ACP-EU-Ministerraad te Gaborone, Botswana (3-271)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-60
p. 50-52 3-60 p. 50-52 (PDF)
De Arabisch-Europese Liga (Te nemen maatregelen ten opzichte van de voorzitter van de Liga) (2-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 17-19 2-214 p. 17-19 (PDF)
De Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel (Gevolgen van de schrapping van de Belgische sudsidies aan de kamers van koophandel in het buitenland, gelet op het belang van de Duitse markt voor de Belgische bedrijven - Debelux) (3-546)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-95
p. 19-23 3-95 p. 19-23 (PDF)
De Belgische Technische CoŲperatie (BTC) (Tekortkomingen - Verslag van het Rekenhof) (3-177)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-48
p. 17-18 3-48 p. 17-18 (PDF)
De Belgische gevangenen in Saudi-ArabiŽ (Studiereis van een Senaatsdelegatie - Schending van de mensenrechten in de gevangenissen - Uitlevering) (2-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 37-38 2-265 p. 37-38 (PDF)
De Belgische ontwikkelingssamenwerking in BoliviŽ (Vonnissen t.a.v. een onderneming uit de sociale economie Tierra - Opsluiting van een Belg - Ongeldig proces - Nieuw proces) (3-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 16-18 3-44 p. 16-18 (PDF)
De Belgische positie op de Raad over het begrip "diensten van algemeen economisch belang" in het kader van de voorgestelde dienstenrichtlijn van de Europese Commissie (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied - Economische activiteiten in de watersector : distributie en zuivering) (3-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-142
p. 9-10 3-142 p. 9-10 (PDF)
De Belgische regeling inzake buitenlandse aannemers (Strijd tegen het zwartwerk en tegen de fiscale fraude - Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure voor een registratienummer) (3-1913)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-190
p. 63-66 3-190 p. 63-66 (PDF)
De Belgische ruimtevaartindustrie en de vestiging van het hoofdkantoor van Galileo (Nederlands initiatief om een kenniscentrum of ruimtecluster uit te bouwen - Kandidatuur van Brussel voor het hoofdkantoor) (3-1981)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 110-112 3-194 p. 110-112 (PDF)
De Brusselse rechtbanken (Gerechtelijke achterstand : toegevoegde rechters [Belangenconflict] - Logistieke ondersteuning van de magistraten - Versnellen van de procedures - Taalkwesties) (2-546)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 18-21 2-103 p. 18-21 (PDF)
De Delcrederedienst en de publieke ontwikkelingshulp (Schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo - Bijdrage ministerie van FinanciŽn en privť-sector) (3-273)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 12-13 3-51 p. 12-13 (PDF)
  3-51
p. 16-17 3-51 p. 16-17 (PDF)
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (Activiteitenverslag niet beschikbaar - Verloop van personeel - Heraanwijzing van de adviseur-generaal na vernietiging door de Raad van State) (2-860)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-230
p. 19-24 2-230 p. 19-24 (PDF)
De Europese CE-markering en de nefaste gevolgen hiervan voor de Belgische ambachtelijke schrijnwerkers (Europese fabricatienormen - Specificiteit en kleinschaligheid van niet in serie vervaardigde producten - Procedures voor kleine fabrikanten - Deuren en ramen) (3-925)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 96-98 3-123 p. 96-98 (PDF)
De Europese ontwikkelingsfondsen (3-299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-56
p. 16-20 3-56 p. 16-20 (PDF)
De Europese school "Berkendaal" in Vorst (Nabijheid van gevangenissen en van een observatiecentrum voor zware seksuele delinquenten) (2-11)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 14-16 2-9 p. 14-16 (PDF)
De Europese studie inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en de stand van zaken in BelgiŽ (3-1423)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 87-91 3-153 p. 87-91 (PDF)
De Federal Computer Crime Unit (Opzoeken van cyberkinderpornografie - FCCU-personeelsbezetting) (2-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 32-34 2-197 p. 32-34 (PDF)
De Ikea-wet (Evaluatie van de wet van 13 augustus 2004 - Analyse van de studie van Unizo - Bijsturing van de wet) (3-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 17-18 3-160 p. 17-18 (PDF)
De Internationale VN-conferentie over alle aspecten van de illegale handel in kleine en lichte wapens en de organisatie van een "small arms destruction day" in BelgiŽ (2-531)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-134
p. 53-55 2-134 p. 53-55 (PDF)
De P90-machinepistolen (Verduisteringen o.a. bij uitvoer naar een land in het Midden-Oosten) (2-771)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 24-26 2-164 p. 24-26 (PDF)
De Russische Federatie als energieleverancier (4-305)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen, aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord gegeven door de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-30
p. 39-41 4-30 p. 39-41 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga (Eťn van de verantwoordelijken voor de moord op de 10 Belgische para's te Kigali in 1994 - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 15-17 2-25 p. 15-17 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de volkenmoord waren betrokken, en over de stand van het dossier betreffende majoor Ntuyahaga (Vraag om uitlevering van de majoor door de Belgische en Rwandese overheid aan de Tanzaniaanse overheid) (2-456)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 27-29 2-89 p. 27-29 (PDF)
De Rwandese onderdanen naar wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda (Rwandezen die in BelgiŽ verblijven - Evolutie van de juridische dossiers - Uitlevering van majoor N'Tuyaga) (2-3)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 43-45 2-6 p. 43-45 (PDF)
De Staatsveiligheid en het niet-respecteren van de argumentatie van de Raad van State door de minister (Toegang tot de dossiers van de Staatsveiligheid - Openbaarheid van bestuur - Privacy - Gegevens betreffende parlementsleden tijdens hun parlementair mandaat) (2-354)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 25-29 2-96 p. 25-29 (PDF)
De aandacht voor de schuldproblematiek op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (Schuldherschikking) (3-180)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aandacht voor ontwikkelingssamenwerking op de agenda van het Iers Europees voorzitterschap (o.a. strijd tegen aids) (3-185)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 63-65 3-47 p. 63-65 (PDF)
De aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven (2-19)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 21-23 2-9 p. 21-23 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis in ons land (Preventieve slachting van schapen en geiten - Steun aan familiale bedrijven) (2-527)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 22-24 2-100 p. 22-24 (PDF)
De aanpassing van de uiterste datum voor het neerleggen van de jaarrekening (Boeteregeling) (3-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-112
p. 98-100 3-112 p. 98-100 (PDF)
De aansprakelijkheid van Tessenderlo Chemie in de dioxinecontaminatie en de vergoeding van de geleden schade (Verontreiniging van veevoeder met dioxines van vetstof - Wat indien schadegevallen veroorzaakt worden door insolvabele bedrijven ? Verplicht verzekeringssysteem ?) (3-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-149
p. 18-20 3-149 p. 18-20 (PDF)
De aanwerving van magistraten in afwachting van de installatie van de Hoge Raad voor de Justitie (en tekort aan magistraten te Brussel en Luik) (2-6)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-8
p. 12-16 2-8 p. 12-16 (PDF)
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001 (2-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 19-23 2-121 p. 19-23 (PDF)
De aanwijzing van de nieuwe topmanagers (Copernicushervorming - Beroepsafkomst - Neutraliteit en onafhankelijkheid van sommige topmanagers ten opzichte van commerciŽle ondernemingen die betrokken zijn bij hun departementen - Depolitiseren van de benoemingen en autonomie van de topmanagers ten opzichte van de overheid) (2-1002)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 5-8 2-209 p. 5-8 (PDF)
De aanwijzing van deskundigen in gerechtszaken (Aanduiding van een persoon, waarover een betwisting bestaat, als deskundige inzake de islamcultuur) (2-377)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 16-17 2-78 p. 16-17 (PDF)
De achterstand bij de behandeling van de dossiers door het ministerie van Sociale Zaken (Behandeling van de aanvragen van parkeerkaarten) (2-824)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 23-24 2-173 p. 23-24 (PDF)
De achterstand bij het Hof van beroep van Brussel (Toestand bij de hoven en rechtbanken te Brussel - Oprichting van een commissie - Plaatsvervangende raadsheren) (2-4)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 45-47 2-6 p. 45-47 (PDF)
De achterstand in de vergoeding van gerechtsdeskundigen (Psychologen-deskundigen) (2-714)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen) (2-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 15-16 2-38 p. 15-16 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categoriŽn vreemdelingen) (2-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-39
p. 32-33 2-39 p. 32-33 (PDF)
De achteruitgang die een erkenning van de verstoting in het Belgisch recht zou betekenen (2-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 21-23 2-247 p. 21-23 (PDF)
De activiteit van de IsraŽlische geheime diensten in BelgiŽ (Insinuaties in de krant "Le Soir" betreffende het infiltreren van Justitie door agenten van de Mossad en een poging om de besluitvorming te beÔnvloeden wat betreft de wetsvoorstellen inzake de zogenaamde universele rechtsmacht ["genocidewet" van 1993] - Principe van de scheiding der machten - Desinformatie door de IsraŽlische pers) (2-1255)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-271
p. 10-13 2-271 p. 10-13 (PDF)
De advertenties voor consumptiekredieten (Misleidende reclame - Controle) (3-1173)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-137
p. 86-87 3-137 p. 86-87 (PDF)
De afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad (On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1122)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De afschaffing van de mogelijkheid om minderjarigen tijdelijk op te sluiten in een gevangenis (Opheffing artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming - Voorontwerp) (2-656)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 16-18 2-128 p. 16-18 (PDF)
De afschaffing van het drievoudige uurtarief (Liberalisering energiemarkt - Elektrische verwarming - Tarieven) (3-1988)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 112-113 3-194 p. 112-113 (PDF)
De afspraken met GDF Suez-Electrabel (Bijdrage voor openhouden kerncentrales - Opvolgingscomitť - Vennootschapsbelasting en fiscale aftrekbaarheid) (4-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-93
p. 30-31 4-93 p. 30-31 (PDF)
De algemene, verplichte rampenverzekering (Afbakening van de risicozones - Solidariteitsprincipe versus eigen verantwoordelijkheid) (3-108)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 21-23 3-28 p. 21-23 (PDF)
De arrestatie van de heer Ndindiliyimana en het lot van de andere verdachten van de volkenmoord in Rwanda die in BelgiŽ verblijven (Voormalig hoofd van de Rwandese rijkswacht - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-119)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 29-31 2-26 p. 29-31 (PDF)
De arrestatie van een Turkse militante (Fehriye Erdal - Crimineel feit in BelgiŽ - Terroristisch feit in Turkije - Weigering om uitlevering - Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter) (2-349)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 14-16 2-72 p. 14-16 (PDF)
De autoverzekeringen, het indexeringsverbod en de impact van de indicatieve tabel (Bedrag en indexering van de premies - Overeenstemming met het Europees recht van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen - Schadevergoeding) (2-795)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-208
p. 53-56 2-208 p. 53-56 (PDF)
De bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post (2-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 28-30 2-47 p. 28-30 (PDF)
De bekendmaking van het ontwerp van programmawet in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2001 (en publiceren van de wet onder vorm van een erratum in het Staatsblad van 13 januari 2001) (2-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 26-27 2-89 p. 26-27 (PDF)
De beleidsmaatregelen tegen "mobbing" (2-258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-79
p. 47-49 2-79 p. 47-49 (PDF)
De benoeming van de kandidaat-notarissen (Nieuwe benoemingsprocedure voor notarissen - Organisatie van een examen) (2-454)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 24-26 2-89 p. 24-26 (PDF)
De benoeming van de toegevoegde rechters te Brussel om de gerechtelijke achterstand weg te werken (2-325)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 13-15 2-63 p. 13-15 (PDF)
De benoeming van magistraten te Luik (2-74)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-18
p. 9-11 2-18 p. 9-11 (PDF)
De benoeming van toegevoegde rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (2-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 23-26 2-47 p. 23-26 (PDF)
De benoemingen van toegevoegde rechters (Evaluatie van de behoeften van de dienst met het oog op de benoeming van eentalige toegevoegde substituten bij het parket bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel) (2-1049)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 80-81 2-218 p. 80-81 (PDF)
De bepalingen omtrent de uitoefening van de etherpolitie (Optreden tegen storende radiozenders - Storing van Vlaamse zenders door Franstalige - BIPT - Overlegcomitť - Onderhandelingen tussen de gemeenschappen over de frequentieplannen - Wet 13 juni 2005 op de elektronische communicatie) (3-781)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 29-31 3-123 p. 29-31 (PDF)
De beperking van het aantal partnerlanden in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (3-61)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-22
p. 23-25 3-22 p. 23-25 (PDF)
De bescherming van de consument die koopt via internet (2-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-243
p. 27-30 2-243 p. 27-30 (PDF)
De bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving (Informatie- en communicatietechnologie en Internet - Vrijheid van drukpers - Briefgeheim - Elekronische handel) (2-147)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 68-74 2-57 p. 68-74 (PDF)
De bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels (2-509)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 19 2-96 p. 19 (PDF)
De bescherming van het intellectuele patrimonium van KMO's (Gebrekkige toegang van de Belgische KMO's tot het Benelux-bureau in Den Haag) (3-1865)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 69-71 3-187 p. 69-71 (PDF)
De bestraffing van herhaalde zware verkeersovertredingen (2-741)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-157
p. 8-11 2-157 p. 8-11 (PDF)
De bestrijding van de georganiseerde misdaad en de georganiseerde financiŽle en economische delinquentie (Bestrijding van de Albanese maffia - Personeelsformatie van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Dossier Lernout en Hauspie) (2-580)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-108
p. 12-15 2-108 p. 12-15 (PDF)
De betaling van de erelonen van gerechtsdeskundigen (Beoordeling van de erelonen door de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken en de Dienst voor de gerechtskosten) (2-1015)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 17-18 2-211 p. 17-18 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De betrekkingen van de Belgische minister van FinanciŽn met de Europese Centrale Bank (2-698)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 23-24 2-141 p. 23-24 (PDF)
De betrokkenheid van politiemensen en een overleden onderzoeksrechter in Namen bij de uitlokking of het organiseren van een grootschalige BTW-fraude bij handel in gsm-toestellen (2-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 8-11 2-260 p. 8-11 (PDF)
De bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Uitbreiding tot klachten i.v.m. kabeloperatoren en alle vormen van elektronische communicatie) (3-517)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-92
p. 50-51 3-92 p. 50-51 (PDF)
De bevoegdheden van de balies op het gebied van het sociaal statuut van de advocaat (2-313)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 41-49 2-89 p. 41-49 (PDF)
De bevoegdheden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken (Behoud van de specificiteit van het arbeidsauditoraat) (2-452)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 28-30 2-110 p. 28-30 (PDF)
De bevoegdheid van de federale politie voor ontvoering van kinderen door een van hun ouders (2-936)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 18-19 2-196 p. 18-19 (PDF)
De bewaring van in beslag genomen goederen (Reactie op de recente beschadiging van auto's door het Brusselse gerecht in beslag genomen - Bewaarplaats van de in beslag genomen goederen - Veiligheidsmaatregelen - Eventuele gerechtelijke vervolgingen - Oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) (2-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 53-54 2-209 p. 53-54 (PDF)
De bewustmakingscampagne in het kader van het verbod op alcoholgebruik in de werkplaatsen (Echte doel van zulke campagne die de positie van de vrouw in de arbeidswereld alleen maar verzwakt) (3-1059)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-155
p. 18-20 3-155 p. 18-20 (PDF)
De bewustmakingsprogramma's inzake ontwikkelingssamenwerking en de decentralisatie ervan (Sensibilisering van de jeugd - Bewustmakingsprogramma's - Overheveling van de bilaterale samenwerking naar de gemeenschappen en gewesten) (3-194)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 83-86 3-51 p. 83-86 (PDF)
De bijdrage van BelgiŽ aan het Wereldfonds voor de bestrijding van HIV/aids, tuberculose en malaria (3-5)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-10
p. 37-39 3-10 p. 37-39 (PDF)
De bijdrage van de petroleumsector aan de financiering van de hulpmaatregelen voor particulieren (3-806)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-130
p. 11-13 3-130 p. 11-13 (PDF)
De bijstand van overheidswege aan slachtoffers van geweld (2-255)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-83
p. 44-47 2-83 p. 44-47 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-1674)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-166
p. 14-16 3-166 p. 14-16 (PDF)
De billijke vergoeding (Compensatie voor artiesten en producenten voor het uitzenden van hun muziek in winkels en wachtzalen - Toepassing van de uitvoeringsbesluiten met terugwerkende kracht - Gedeeltelijke nietigverklaring door de Raad van State - Terugbetalingswijze) (3-724)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 29-31 3-105 p. 29-31 (PDF)
De billijke vergoeding in het verenigingsleven (Auteursrecht van toepassing op fuiven georganiseerd door jeugdorganisaties) (2-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-105
p. 29-30 2-105 p. 29-30 (PDF)
De billijke vergoeding voor de openbare mededeling van fonogrammen (Evolutie van de reglementering voor verzorgingsinstellingen, jeugdhuizen, culturele centra, dancings en discotheken) (2-121)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 27-29 2-26 p. 27-29 (PDF)
De boetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen van vennootschappen (Nieuwe reglementering) (3-518)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 12-13 3-91 p. 12-13 (PDF)
De bombspottingactie te Kleine Brogel (tegen de aanwezigheid van kernwapens - Samenscholingsverbod - Provocatie door de politie - Politiek misdrijf) (2-1074)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 12-14 2-231 p. 12-14 (PDF)
De commissie Geschillen in de reissector (Taalgebruik - Duitstaligen) (3-1989)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 105-108 3-194 p. 105-108 (PDF)
De commissies voor juridische bijstand (Toepassing wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand - Beschikbare middelen - Rol van de advocaten) (2-911)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-248
p. 22-25 2-248 p. 22-25 (PDF)
De conclusies van de commissie die is belast met het onderzoek van de achterstand bij de gerechten (Structureel tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken) (2-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 17-19 2-25 p. 17-19 (PDF)
De concrete inwerkingtreding van de wet op de handelsvestigingen (Ontbreken van een KB houdende samenstelling van het Nationaal Sociaal-Economisch Comitť - Gevolgen voor de toekenning van vestigingsvergunningen aan grote handelszaken) (3-600)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-99
p. 34-35 3-99 p. 34-35 (PDF)
De concrete resultaten van het recente bezoek aan de regio van de Grote Meren (Afrikabeleid van de ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking) (3-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Hostekint aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-14
p. 15-18 3-14 p. 15-18 (PDF)
De concurrentie die openbare besturen berokkenen aan de lokale handel (Gemeentelijke commerciŽle activiteiten zoals de installatie van pasfotoautomaten of circustenten - Naleving van de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten) (3-1125)      
  Vraag om uitleg van de heer Paque aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-133
p. 64-66 3-133 p. 64-66 (PDF)
De conferentie die Yusuf HalaÁoglu op deze donderdag 15 februari komt geven in Brussel (Negationisme van de genocide op de Armeniers) (3-1410)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 8-11 3-204 p. 8-11 (PDF)
De conformiteit van de apparatuur die door Framatone aan Electrabel is geleverd (o.a. voor Tihange I) (2-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 19-21 2-47 p. 19-21 (PDF)
De contacten met de gevangenisdirecteurs (Contacten tussen de minister van Justitie en de gevangenisdirecteurs - Overbevolking in de gevangenissen - Fundamentalistische preken in de gevangenissen) (2-995)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 21-22 2-208 p. 21-22 (PDF)
De controle op het in de handel brengen van honden en katten (Handel in dieren - Illegale handel : draaischijf van fraude in Europa - Verzoek van Frankrijk om gerechtelijke samenwerking - Veterinaire controles) (2-871)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 26-28 2-182 p. 26-28 (PDF)
De controle van de vzw's (Vzw's als gevaarlijk of verdacht gecatalogeerd - Migrantenverenigingen) (2-409)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 19-20 2-83 p. 19-20 (PDF)
De controverse omtrent een mogelijke manipulatie van het onderzoek naar de X-getuigen in het dossier Neufch‚teau (Gerechtelijk onderzoek in de marge van het dossier Dutroux) (2-705)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 71-75 2-182 p. 71-75 (PDF)
De criteria met betrekking tot de hulp die in aanmerking komt voor de bijdrage van elk land inzake publieke ontwikkelingshulp (Uitgaven die betrekking hebben op vluchtelingen) (3-250)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 24-25 3-47 p. 24-25 (PDF)
De decentralisering en aanpassing van het elektriciteitsnet (Komende veranderingen in de energievoorziening - Diversificatie van de energiebronnen - Kernuitstap - Aanpassing van het elektrisch transmissienet - Voorwaarden voor de verkoop van ongebruikte terreinen) (3-1306)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-148
p. 6-9 3-148 p. 6-9 (PDF)
De dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid (Behoud van de personenbescherming binnen de Staatsveiligheid versus integratie in de federale politie) (2-977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 34-35 2-275 p. 34-35 (PDF)
De diensten die belast zijn met terreurbestrijding (Huiszoekingen in het kader van het onderzoek in de moord op commandant Massoed, commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Nood aan personeelsuitbreiding en bijkomende middelen - Dienst Afrika) (2-614)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 66-68 2-164 p. 66-68 (PDF)
De dienstenrichtlijn voor de beoefenaars van de vrije beroepen (Richtlijn Bolkestein over de liberalisering van de diensten - Principe van het land van herkomst) (3-1074)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-132
p. 72-74 3-132 p. 72-74 (PDF)
De dienstverlening van de Koninklijke Bibliotheek op zaterdag (Minimale dienstverlening) (3-2230)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbossche aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 61-63 3-212 p. 61-63 (PDF)
De dominante positie van Electrabel op de elektriciteitsmarkt (Te hoge prijzen voor elektriciteit) (3-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-81
p. 12-15 3-81 p. 12-15 (PDF)
De doorvoer van aardgas via Zeebrugge (3-1688)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 97-99 3-171 p. 97-99 (PDF)
De dotatie van het SCK (Samenwerkingsakkoord met de Franse CEA - Sluiting Belgonuclťaire - Drastische koerswijziging inzake financiering) (3-1881)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 72-74 3-187 p. 72-74 (PDF)
De dreigende economische catastrofe in de serreteelt van groenten en fruit (Te hoge brandstofkosten vooral voor de aardbeien - en druiventeelt - BTW-tarief ingevolge de Europese wetgeving - Accijnzen) (3-1141)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 73-75 3-134 p. 73-75 (PDF)
De drugsprimeur in Charleroi (Tolerantie t.o.v. supporters van Euro 2000 versus regeringsbeleid) (2-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 8-10 2-59 p. 8-10 (PDF)
De drugsproblemen in de gevangenis (Drugsgebruik - Drugshandel) (2-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 60-62 2-84 p. 60-62 (PDF)
De drugstesten in het verkeer (2-489)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 10-11 2-96 p. 10-11 (PDF)
De drugswet en het drugsbeleid van de regering (Begrip "problematisch drugsgebruik" - Vervaardiging, bezit en verkoop - Advies van de Verenigde Naties over wetsontwerpen [Doc. Kamer 50-1888 en 50-1889]) (2-907)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-249
p. 8-10 2-249 p. 8-10 (PDF)
De drugtesten in het verkeer (2-894)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 18-19 2-184 p. 18-19 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 7-8 3-113 p. 7-8 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-713)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 18-20 3-115 p. 18-20 (PDF)
De economische compensaties voor legeraankopen (Aankoop van terreinwagens, pantservoertuigen, communicatiesystemen, antiraketbescherming voor C-130's en aanpassingen aan de Pandur-pantsers - Verdeelsleutel Vlaanderen-WalloniŽ) (3-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 16-18 3-96 p. 16-18 (PDF)
De eerbiediging door de pers van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van een verdachte (Gooien van paaseitjes naar de prinsen) (2-588)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 23-24 2-110 p. 23-24 (PDF)
De eerste conclusies na het gebruik van de procedure van de onmiddellijke verschijning tijdens Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap - Aanhouding hooligans) (2-312)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 21-23 2-61 p. 21-23 (PDF)
De erkenning van de NGO's die gemachtigd zijn een fiscaal attest af te geven voor giften ten belope van een gecumuleerd bedrag van meer dan 30 euro per kalenderjaar (Erkenningsprocedure - Uitsluiting van verenigingen die banden hebben met sekten of kinderhandel) (3-118)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 18-21 3-31 p. 18-21 (PDF)
De erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader (2-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 25-30 2-239 p. 25-30 (PDF)
De evaluatie van de houders van een managementfunctie van de POD Wetenschapsbeleid (en van de wetenschappelijke instellingen) (3-2311)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-214
p. 94-96 3-214 p. 94-96 (PDF)
De evaluatie van tien jaar milieuvorderingsrecht en de toegang van burgers tot het gerecht voor de verdediging van milieubelangen (2-980)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-276
p. 9-10 2-276 p. 9-10 (PDF)
De eventuele achterstand bij de Raad van State op het vlak van benoemingsbetwistingen (Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-494)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 63-65 2-125 p. 63-65 (PDF)
De eventuele splitsing van de Nationale Orde van Advocaten (Probleem te Brussel) (2-113)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 25-27 2-26 p. 25-27 (PDF)
De eventuele verboden afspraken in de sector van de mobiele telefonie die aan de Raad voor de Mededinging zouden moeten worden voorgelegd (Tarieven - Gerechtelijke beslissing in Frankrijk) (3-1324)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-194
p. 44-46 3-194 p. 44-46 (PDF)
De experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID (Sekte) (2-219)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 19-24 2-72 p. 19-24 (PDF)
De federale informatiecampagne over het drugsbeleid (Tegenstrijdige signalen - Cannabisgebruik) (2-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 8-10 2-96 p. 8-10 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw SŁrya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De financiering van de ontmoetingsruimten (Bemiddeling in familierechtelijke geschillen) (2-1221)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 43-44 2-265 p. 43-44 (PDF)
De financiering van de projecten ter versterking van de privť-sector in landen met lage inkomens (Ontwikkelingslanden) (3-112)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 37-40 3-39 p. 37-40 (PDF)
De financiŽle middelen en de ontmantelingsstrategie van kerncentrales (Uitstap uit de kernenergie - Opvolgingscomitť) (3-590)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 76-78 3-99 p. 76-78 (PDF)
De fiscale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Gedeeltelijke vernietiging van het KB van 25 maart 1999 door de Raad van State, op verzoek van de franstaligen uit de randgemeenten) (2-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 13-14 2-188 p. 13-14 (PDF)
De fiscale gunstmaatregelen om BelgiŽ aantrekkelijk te maken voor bedrijfspensioenfondsen (De concurrentiepositie van BelgiŽ als vestigingsplaats voor pan-Europese pensioenfondsen - Ontwerp van wet 3-1810 tot omzetting van richtlijn 2003/41/EG - Nood aan een aantrekkelijk fiscaal statuut) (3-1827)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-183
p. 38-40 3-183 p. 38-40 (PDF)
De follow-up van het Wereldcongres tegen commerciŽle en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996 (Voorbereiding van de tweede wereldconferentie in Japan in 2001 - Federaal Veiligheids- en Detentieplan - Overleg met de Gemeenschappen en Gewesten over de preventie - Voorstellen in het kader van het UE-voorzitterschap) (2-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 40-50 2-74 p. 40-50 (PDF)
De gebrekkige financiering van het onderzoeksprogramma "Interuniversitaire attractiepolen" (IUAP) (3-1799)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 101-103 3-177 p. 101-103 (PDF)
De gebrekkige representativiteit van het eenheidsloket voor de behandeling van consumentenklachten in de verzekeringssector (Niet-vertegenwoordiging van de overheid en van de consumentenorganisaties) (3-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 20-21 3-96 p. 20-21 (PDF)
De gegevensbank van Europol (Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de EU-burgers) (2-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 16-18 2-9 p. 16-18 (PDF)
De geldinzamelingen in BelgiŽ voor de terreurgroep Hamas (Zuiver humanitaire hulp in de Palestijnse gebieden versus steun aan intifada-activiteiten - Organisatie Al-Aqsa) (2-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 53-56 2-265 p. 53-56 (PDF)
De gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken (2-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-161
p. 26-28 2-161 p. 26-28 (PDF)
De gemeentelijke internationale samenwerking (Ontwikkelingssamenwerking) (3-307)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-66
p. 31-34 3-66 p. 31-34 (PDF)
De genocidewet (Inwerkingtreding van het Internationaal Strafgerechtshof - Aanpassing wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (2-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 19 2-214 p. 19 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De geplande isolatie van de stad Doornik, ten gevolge van het verminderde treinaanbod (Nieuwe dienstregeling voor lijn 94 tussen Doornik en Brussel) (3-1311)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 10-11 3-193 p. 10-11 (PDF)
De geringe middelen die aan de islamitische eredienst worden toegekend (Samenstelling van het Executief - FinanciŽle middelen) (2-403)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 20-22 2-83 p. 20-22 (PDF)
De gespreide betaling van de stookoliefacturen (3-1226)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-142
p. 66-68 3-142 p. 66-68 (PDF)
De gevallen van ontvoering van kinderen vanuit BelgiŽ naar Algerije (2-895)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 52-55 2-241 p. 52-55 (PDF)
De gevolgen van de verslechterde relatie tussen Rusland en Wit-Rusland voor de Europese energiebevoorrading (Kwestie van de onafhankelijkheid op het vlak van energie t.o.v. de Russische partner) (3-1347)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-198
p. 16-17 3-198 p. 16-17 (PDF)
De gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht (Wet van 16 juni 1993 : bevoegdheid van Belgische rechtbanken om inbreuken begaan in het buitenland te berechten - Immuniteit van buitenlandse staatshoofden in functie - Mogelijke wijziging van de wet van 1993) (2-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 48-56 2-128 p. 48-56 (PDF)
De gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel (De heer Dutroux - Gedrag van manipulatie en intimidatie - Verwijzing naar het penitentiair complex van Brugge voor medische onderzoeken) (2-386)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 32-34 2-100 p. 32-34 (PDF)
De gevolgen van het geweld in televisieprogramma's (Gedrag van jeugdige kijkers - Samenwerking met de Gemeenschappen, de Gewesten en de gemeenten) (2-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlanse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-206
p. 15-18 2-206 p. 15-18 (PDF)
De geÔntegreerde politie en de strijd tegen de pedofilie (2-466)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 30-32 2-90 p. 30-32 (PDF)
De gratis toegang tot musea op elke eerste zondag van de maand (3-536)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-94
p. 23-25 3-94 p. 23-25 (PDF)
De grens voor vergoedingen voor mantelzorg (Zorg aan ouderen in hun vertrouwde omgeving - Uitkeringen - Vrijstelling van belasting - Fiscale behandeling van de vergoedingen van vrijwilligers) (2-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van FinanciŽn
2-173
p. 21-23 2-173 p. 21-23 (PDF)
De haalbaarheid van de Millenniumdoelstellingen (Strijd tegen de extreme armoede) (3-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-61
p. 51-54 3-61 p. 51-54 (PDF)
De halvering van het aantal aalmoezeniers, islam- en lekenconsulenten in de Belgische gevangenissen (Herverdeling van de beschikbare middelen) (2-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 24-26 2-253 p. 24-26 (PDF)
De handel in gestolen kunst in en via BelgiŽ (Verjaring van de heling - Ratificatie van het UNESCO-verdrag) (3-1255)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 42-44 3-145 p. 42-44 (PDF)
De handelsbetrekkingen met Birma (Myanmar - Dwangarbeid - Nationale Delcrederedienst - Belgische bedrijven actief in het land - Economische sancties) (3-759)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 68-69 3-113 p. 68-69 (PDF)
De handelsmissie naar China (Succes of niet - Verdeling van de missiekosten) (3-481)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-86
p. 33-36 3-86 p. 33-36 (PDF)
De herijking van flitspalen (Vertragingen in de herijking) (3-1160)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 58-60 3-137 p. 58-60 (PDF)
De herstructurering van het Amerikaans leger overzee en de invloed hiervan op de andere NAVO-lidstaten (Nucleaire strategie van de NAVO - Vermindering van het aantal kernwapens in Europa) (3-280)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 15-16 3-51 p. 15-16 (PDF)
De hervatting van de Europese ontwikkelingssamenwerking met Togo (Eerbiediging van de rechten van de mens) (3-343)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwlighen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 64-67 3-70 p. 64-67 (PDF)
De hervorming van de wet van 1965 op de jeugdbescherming (Wet van 8 april 1965 - Ontwerpen van de regering - Samenwerking met de gemeenschappen) (2-798)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 58-62 2-208 p. 58-62 (PDF)
De hervorming van het Belgisch Staatsblad (Afschaffing van de gedrukte versie - On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De hervorming van het interneringssysteem (Plannen van de regering) (2-1181)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 22-24 2-253 p. 22-24 (PDF)
De herziening van de veroordeling uitgesproken tegen Leo Vindevogel (Burgemeester van Ronse, ter dood veroordeeld na de tweede wereldoorlog) (2-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 18-22 2-104 p. 18-22 (PDF)
De hoogst onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen (en federale culturele instellingen) (3-728)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 94-96 3-123 p. 94-96 (PDF)
De huiszoekingen in verband met de georganiseerde misdaad die werden uitgevoerd op 26 maart 2003 (Operatie Veto - Veurne) (2-1298)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 22 2-279 p. 22 (PDF)
De hulpagenten (Opstellen van processen-verbaal over verkeersinbreuken - Bevoegdheid) (3-501)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 16-17 3-91 p. 16-17 (PDF)
De iTrip (Mp3-speler van Apple waarmee muziek kan worden gedownload en uitgezonden via een FM-radio, ook in de wagen - Legaal of illegaal gebruik ?) (3-659)      
  Vraag om uitleg van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 82-83 3-99 p. 82-83 (PDF)
De illegale kosten bij hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1486)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 54-56 3-155 p. 54-56 (PDF)
De implementatie van biobrandstoffen (Brandstoffen uit biomassa in de elektriciteitsproductie en de transportsector - Biodiesel - Overleg met de gewesten) (3-563)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 14-16 3-96 p. 14-16 (PDF)
De in het openbaar afgelegde verklaringen over corruptie in het voetbalmilieu (Juridische stappen) (2-799)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 17-18 2-168 p. 17-18 (PDF)
De inbrakengolf in de Antwerpse regio (2-418)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 57-59 2-84 p. 57-59 (PDF)
De informaticamiddelen die ter beschikking worden gesteld van de griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel (Afdeling handelsonderzoeken - Ondernemingen in moeilijkheden - Verwerking van de gegevens via informatica - Centraal bestand - Uitvoering van de wet over de berichten van beslag) (2-334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 70-72 2-92 p. 70-72 (PDF)
De informatiefolders in de inkomhal van het Hof van Beroep te Antwerpen (Schending van de taalwetten) (2-1072)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 12 2-231 p. 12 (PDF)
De installatie van de nationale commissie voor de rechten van het kind (2-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 19-20 2-206 p. 19-20 (PDF)
De installatie van taxameters in taxi's (Federale regelgeving versus Vlaams decreet) (3-228)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 47-48 3-57 p. 47-48 (PDF)
De interlandelijke adoptie en het spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek anderzijds (2-374)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 8-10 2-78 p. 8-10 (PDF)
De internationale ontvoeringen van kinderen door ťťn van de ouders (Gerechtelijke politie - Federale politie) (2-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 10-11 2-59 p. 10-11 (PDF)
De internationale samenwerkingsakkoorden op het gebied van ruimtevaartonderzoek en -toepassingen (Staat van de ratificatie) (3-708)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 66-68 3-104 p. 66-68 (PDF)
De investeringen in nanotechnologie (3-1217)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 75-76 3-140 p. 75-76 (PDF)
De invordering van geldboeten in zaken die betrekking hebben op de georganiseerde financiŽle criminaliteit (CFI : Cel voor financiŽle informatieverwerking) (2-143)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-49
p. 40-45 2-49 p. 40-45 (PDF)
De invulling van de universele dienstverlening in ons land (Prijsevolutie, sinds de liberalisering, van gas, elektriciteit, vaste en mobiele telefonie, internet, kabeldistributie, post en water - Aardgasbeleid - Breedbandconnecties - Penetratiegraad van het PC-bezit) (3-259)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 40-47 3-57 p. 40-47 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de euthanasie (Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie [Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002] - Uitvoeringsmaatregelen) (2-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 12-13 2-212 p. 12-13 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De islamitische eredienst (Erkenning en concretisering van de openbare financiering van islamitische gemeenschappen, moskeeŽn en islamitische bedienaren van de eredienst) (2-819)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 27-31 2-213 p. 27-31 (PDF)
De jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 26-27 2-243 p. 26-27 (PDF)
De jeugdrechters te Brussel (Kader van de Brusselse jeugdrechtbank - Aanwijzingsprocedure - Vernieuwing van mandaten - Wedden - Gemeenschapsdienst) (2-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 50-52 2-208 p. 50-52 (PDF)
De juridische bijstand (Aantal dossiers - Verdeling over de balies - Budgettaire middelen - Waarde van het punt - Drempel voor de juridische bijstand) (2-934)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-262
p. 45-46 2-262 p. 45-46 (PDF)
De juridische bijstand (Evaluatie wet van 23 november 1998 - Onderscheid tussen de juridische eerste en tweedelijnsbijstand) (2-631)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 78-79 2-164 p. 78-79 (PDF)
De juridische bijstand (Herziening van het plafond voor het verlenen van de bijstand en verhoging van de budgettaire enveloppe) (2-1264)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 14-15 2-273 p. 14-15 (PDF)
De juridische bijstand (Pro deo en juridische commissies : uitvoering wet van 23 november 1998) (2-21)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-13
p. 19-21 2-13 p. 19-21 (PDF)
De justitiehuizen (Copernicushervorming - Personeelswerving - Opvang van slachtoffers - Strafbemiddeling - Rol van de advocaten) (2-904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-248
p. 26-31 2-248 p. 26-31 (PDF)
De kerkbelasting (Financiering van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen - Loon van de bedienaars van de erkende erediensten - Erkenning van de erediensten - Ongebruikte kerkgoederen) (2-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 21-25 2-96 p. 21-25 (PDF)
De klacht ingediend door de boekhandels wegens verboden afspraken van de boekendistributeurs (Scheeftrekkingen in de concurrentie - Behoud van het mechanisme van de "tabel" - Onwettige afspraak) (3-1399)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 61-63 3-152 p. 61-63 (PDF)
De koppeling van erkenning als museum aan de mogelijkheid om giften van sponsors fiscaal aftrekbaar te maken (2-22)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 20-21 2-9 p. 20-21 (PDF)
De koppeling van gerechtsdossiers door het Antwerps parket (Actie van de fietsactivisten van "Spaak en Tandrad" en brandstichtingen toegeschreven aan het "Animal Liberation Front" - Zelfde verdachten - Art. 406 Strafwetboek : belemmering van het verkeer) (2-290)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 14-15 2-57 p. 14-15 (PDF)
De korting op de gasfactuur (Bedrag en tijdstip van de toekenning van de forfaitaire korting) (3-1557)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 116-117 3-159 p. 116-117 (PDF)
De kosteloze beschikbaarheid van geografische databanken voor het publiek (3-1633)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 66-68 3-165 p. 66-68 (PDF)
De kosten verbonden aan de financiŽle transfers door migranten naar hun land van oorsprong (Fiscale stimulans - Financiering van de ontwikkeling) (3-346)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-62
p. 11-12 3-62 p. 11-12 (PDF)
De kostprijs van het Belgische drinkwater (InefficiŽnte werking van de drinkwaterbedrijven - Hoge drinkwaterfacturen) (3-1971)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-194
p. 109-110 3-194 p. 109-110 (PDF)
De kostprijs van het contract tussen de firma Ernst en Young en een dienst van de federale politie (Informatici van de firma in het Centrum voor de informatieverwerkingwerken) (2-567)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 25 2-107 p. 25 (PDF)
De laatste circulaire van gewezen procureur des Konings Dejemeppe (Vereenvoudigd proces-verbaal voor diverse overtredingen) (2-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 21-22 2-243 p. 21-22 (PDF)
De leegloop bij de anticorruptiediensten (2-661)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 18-19 2-128 p. 18-19 (PDF)
De levering van militair materieel aan Tanzania (Regionalisering van de wapenhandel - Verlenging van de exportlicentie door de Delcrederedienst - Benoeming van een ministeriŽle vertegenwoordiger in de raad van beheer van de Dienst - Vredesbeleid) (3-108)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 31-33 3-39 p. 31-33 (PDF)
De liberalisering van de energiemarkt (Belgische elektriciteitsmarkt - Electrabel - Monopolistische positie - Te hoge elektriciteitsprijzen) (3-434)      
  Mondelinge vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 11-14 3-82 p. 11-14 (PDF)
De loonschalen bij de Staatsveiligheid (Verantwoordelijke minister - Personeelsbestand - Organisatie van de diensten - Management - Telefoontap) (2-803)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 57-62 2-209 p. 57-62 (PDF)
De maatregelen die genomen werden voor het verhoor van minderjarigen, slachtoffers van seksuele agressie (Gevolgen van de politiehervorming - Opleiding van gespecialiseerde equipes - Deelname van de magistratuur) (2-748)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-193
p. 58-62 2-193 p. 58-62 (PDF)
De maatregelen die worden genomen inzake het geweld binnen het gezin (2-706)      
  Vraag om uitleg van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 75-79 2-182 p. 75-79 (PDF)
De maatregelen die worden genomen om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan (Wijziging van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken - Probleem van de toegevoegde rechters : inroeping van het belangenconflict door het Vlaams Parlement) (2-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 21-23 2-168 p. 21-23 (PDF)
De maatregelen inzake de dienst Wetenschapsbeleid (Ordemaatregel t.o.v. een hoge ambtenaar - Vrijwaring van de ruimtevaartsector in ons land) (3-822)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-131
p. 18-19 3-131 p. 18-19 (PDF)
De maatregelen om de onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de federale wetenschappelijke instellingen weg te werken (3-2206)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 138-141 3-210 p. 138-141 (PDF)
De maatregelen om het gebruik van steenkool in de elektriciteitsproductie te verminderen (Hoge uitstoot van broeikasgas CO2) (3-1424)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 91-92 3-153 p. 91-92 (PDF)
De maatregelen tegen Pakistan, na de vliegtuigkaping waarvan ondermeer een Vlaming het slachtoffer was (2-45)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 45-48 2-24 p. 45-48 (PDF)
De marktwerking inzake breedbandinternet (Hogere prijzen dan in de buurlanden - Opentrekken van de markt - Rol van het BIPT) (3-1741)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-173
p. 53-55 3-173 p. 53-55 (PDF)
De massagraven en het schenden van de mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (Miskenning van mensenrechten door het leger - Straffeloosheid) (3-1312)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Hermans aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 20-22 3-193 p. 20-22 (PDF)
De massale aanwezigheid van vuurwapens in de wijken van Charleroi en van andere grote Waalse steden, die op pijnlijke wijze geÔllustreerd werd door het drama van Gilly (2-1083)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 7-8 2-235 p. 7-8 (PDF)
De massale seponering van processen-verbaal inzake milieuovertredingen door de Vlaamse parketten (Reactie op het Milieuhandhavingsrapport 2001 van de Vlaamse Milieu-inspectie) (2-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 23-24 2-212 p. 23-24 (PDF)
De mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Veiligheid van de Staat (Discrediteren van een [voormalig extreem-rechtse sympatisant] zangeres van de folkgroep die ons land zal vertegenwoordigen op het Eurosongfestival op basis van beweerde informatie van de Staatsveiligheid, via de krant "La DerniŤre Heure") (2-1257)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 23-25 2-271 p. 23-25 (PDF)
De medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever ingeval van overtredingen inzake het vrachtvervoer over de weg (2-240)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 20-23 2-46 p. 20-23 (PDF)
De medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter ( Uitblijven van een koninklijk besluit waarbij de medewerking wordt geregeld) (2-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 59-60 2-84 p. 59-60 (PDF)
De mensenhandel (Samenwerking arbeidsauditoraat-parket te Brussel) (2-610)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 64-66 2-164 p. 64-66 (PDF)
De mensenrechten in Soedan (Zaak Intisar Bakri Abdulgader : veroordeling van een jonge vrouw tot zweepslagen wegens overspel) (3-110)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-39
p. 40-42 3-39 p. 40-42 (PDF)
De middelen die ter beschikking staan voor het tot stand brengen van een beleid op het stuk van verdwijningen en ontvoeringen van personen (Child Focus - Nationale cel binnen het CBO - Gespecialiseerde eenheid inzake internationale ontvoeringen door ouders - Parketten) (2-12)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 18-20 2-9 p. 18-20 (PDF)
De middelen die worden ter beschikking gesteld van het College van Procureurs-generaal (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Installatie van het federaal parket - Gerechtelijk arrondissement Brussel : toepassing taalwetgeving) (2-831)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 18-21 2-173 p. 18-21 (PDF)
De middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-526)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht (2-547)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 21-22 2-103 p. 21-22 (PDF)
De ministeriŽle omzendbrief van 4 januari 2001 inzake de kansspelen (Aanpassing door de omzendbrief van 31 januari 2001) (2-482)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 28-29 2-92 p. 28-29 (PDF)
De misbruiken van 0900-lijnen en sms-berichten (Betwiste internetverbindingen - Televisiespelletjes via betaallijnen - Verborgen activering van inbelverbindingen - Illegale kansspelen - Wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie - Selectieve nummerblokkering - Oprichting ethische commissie) (3-753)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-108
p. 63-65 3-108 p. 63-65 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De modernisering van het federaal openbaar ambt (Administratie voor pensioenen en dienst Wetenschappelijk Beleid) (2-290)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 71-73 2-84 p. 71-73 (PDF)
De mogelijke inbreuken op de privacy en de mededinging door Zoomit (Elektronische toegang tot financiŽle inlichtingen verbonden aan bankverrichtingen - Neutraliteit - Mobiliteit van de klanten) (3-1483)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 23-26 3-213 p. 23-26 (PDF)
De mogelijke verjaring van een dossier (Vervolgingen ten laste van een gewezen ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die valse speciale en diplomatieke paspoorten heeft afgeleverd) (2-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 22-23 2-239 p. 22-23 (PDF)
De mogelijke verlaging van de maximumrentevoet op individuele levensverzekeringen (3-1011)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 61-63 3-127 p. 61-63 (PDF)
De mogelijke vervalsing van de KB's nrs 78 en 79 van 10 november 1967 over de uitoefening van de geneeskunde en de Orde der geneesheren (Authentieke teksten versus teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - Inzage in de archieven) (2-1130)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 22-24 2-243 p. 22-24 (PDF)
De monopolisering van de cultuurmarkt (Vrees dat de multinationale onderneming Clear Channel de Europese en Belgische entertainmentmarkt inpalmt en monopoliseert, ten koste van de kleinere en lokale cultuurspelers) (3-899)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-119
p. 48-49 3-119 p. 48-49 (PDF)
De moord op commandant Massoud (Commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Betrokkenheid van Belgen bij deze moord - Slapende netwerken - Technologische ondersteuning van de Staatsveiligheid) (2-764)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 21-24 2-164 p. 21-24 (PDF)
De naleving door BelgiŽ van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (2-69)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-29
p. 14-18 2-29 p. 14-18 (PDF)
De nieuwe illegale wapentrafieken via de luchthaven van Oostende (2-184)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 84-88 2-61 p. 84-88 (PDF)
De nieuwe tarieven die MasterCard wenst toe te passen inzake de betalingen met bankkaart (Mogelijk misbruik van een monopolie - Steun aan de buurthandel) (3-1319)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 13-15 3-193 p. 13-15 (PDF)
De nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde) (2-1065)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 11-12 2-223 p. 11-12 (PDF)
De nieuwe wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet) (2-687)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 26-28 2-137 p. 26-28 (PDF)
De nood aan controle op het bezit van baseballknuppels (Misbruik als wapen - Verbod - Politiecontrole) (2-711)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 24-25 2-183 p. 24-25 (PDF)
De octrooieerbaarheid van software (Ontwerp van Europese richtlijn - Belgisch standpunt - Raad "Mededinging") (3-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-100
p. 23-25 3-100 p. 23-25 (PDF)
De ombudsdienst voor energie (Afzonderlijke, autonome ombudsdienst - Procedure) (4-190)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-20
p. 26-27 4-20 p. 26-27 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De omvang van de onrechtmatige tarificatie die bedreven wordt door sommige tussenpersonen van operatoren in mobiele telefonie (Inbreuken op de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument - Wet 13 juni 2005 op de elektronische communicatie - Ondoorzichtigheid van de facturen) (3-775)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 32-35 3-123 p. 32-35 (PDF)
De omzetbelasting op de geneesmiddelen (Restrictieve visie van het Europees Parlement inzake staatssteun) (3-1616)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 28-30 3-164 p. 28-30 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-339)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving (2002/92/EG) (3-523)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-92
p. 42-44 3-92 p. 42-44 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn betreffende de verzekeringsbemiddeling in de Belgische wetgeving (2002/92/EG) (3-696)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 8-9 3-113 p. 8-9 (PDF)
De omzetting van de Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie (Richtlijn 2003/98/EG - Voorontwerp van wet - Ontwerp van KB - Commercieel gebruik van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen) (3-1596)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-161
p. 32-34 3-161 p. 32-34 (PDF)
De omzetting van de richtlijn 2002/58/EG betreffende privacy en elektronische communicatie (Garanderen van het vertrouwelijke karakter van de communicatie via openbare elektronische communicatienetwerken - Toesturen van reclame via e-mail - Spam en Spamsquad - Opsporen van inbreuken op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de informatiemaatschappij) (3-647)      
  Mondelinge vraag van de heer Chevalier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-106
p. 22-24 3-106 p. 22-24 (PDF)
De omzetting van de richtlijn betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (3-1012)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-127
p. 74-76 3-127 p. 74-76 (PDF)
De omzetting van de richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand (2-411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 28-31 2-104 p. 28-31 (PDF)
De omzetting van richtlijn 96/7/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en de oprichting van een interministerieel orgaan ter bestrijding van het zwartwerk (Terbeschikkingstelling van werknemers - Sociaal strafrecht) (2-34)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-16
p. 35-40 2-16 p. 35-40 (PDF)
De onaanvaardbare traagheid van de gerechtelijke procedures wegens slechte communicatie tussen het parket van Brussel en het parket-generaal van Brussel (Concreet gerechtelijk dossier - Fraude met visa in de Belgische ambassade van Sofia) (2-655)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 36-37 2-173 p. 36-37 (PDF)
De onbemande camera's (Garantie voor een continue werking van het systeem) (2-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-87
p. 7-9 2-87 p. 7-9 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (3-1375)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 18-20 3-200 p. 18-20 (PDF)
De onderhandelingen bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO) (Standpunt over het landbouwbeleid - Opportuniteit van bilaterale akkoorden - Sluiten van de Doha-akkoorden) (3-1215)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Crombť-Berton aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-175
p. 17-20 3-175 p. 17-20 (PDF)
De onderhandelingen inzake het Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten (GATS) (Liberalisering van sectoren van openbaar belang - Watermarkt - Waterdistributie en toegang tot water - Ontwikkelingslanden) (3-513)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 10-12 3-91 p. 10-12 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de terugkoop van het Berlaymont-gebouw (door de Europese Commissie - Voltooiing van de renovatie - Kostprijs) (2-1078)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 8-11 2-235 p. 8-11 (PDF)
De ongevallen waarbij agenten betrokken zijn (Aantal en oorzaken - Politierijopleiding) (3-514)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 8-9 3-91 p. 8-9 (PDF)
De onrust in de Antwerpse gevangenis (Problemen van overbevolking en van personeelsformatie) (2-940)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 16-18 2-196 p. 16-18 (PDF)
De onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 9-10 3-154 p. 9-10 (PDF)
De ontoereikendheid van de archiefwet (Federale wet niet meer aangepast aan de veranderende staatsstructuur : archivering van de bescheiden van de gewestelijke administatie - Problemen die dringend moeten worden opgelost) (3-1456)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 71-73 3-154 p. 71-73 (PDF)
De ontsnapping van een moordenaar uit de Antwerpse gevangenis (Veiligheids-, infrastructuur-, overbevolkings- en personeelstekortproblemen in de gevangenissen) (2-973)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 26-28 2-204 p. 26-28 (PDF)
De ontwikkelingen in de zogenaamde nevendossiers van het onderzoek Dutroux-Nihoul en consorten (X-dossiers - Verwijdering van rijkswachters van de onderzoekscel - Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-40)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 22-26 2-22 p. 22-26 (PDF)
De ontwikkelingen in het proces tegen de bij het Vlaams Blok aanleunende verenigingen (2-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 78-79 2-218 p. 78-79 (PDF)
De onzekerheid omtrent het gevolgde beleid inzake het gebruik en het kweken van cannabis (2-614)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 18-20 2-114 p. 18-20 (PDF)
De openbare verkopen van Defensie (Verkoop van overtollig materieel, in het bijzonder aan jeugdbewegingen - Reactie van zelfstandige handelaars) (3-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 13-15 3-51 p. 13-15 (PDF)
De opleiding van magistraten (Vormingsprogramma - Residentieel seminarie voor stagiairs - Benoeming van verbindingsmagistraten - Opleiding m.b.t. het hoorrecht van kinderen) (2-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-77
p. 12-16 2-77 p. 12-16 (PDF)
De opleidingen inzake antiwitwaswetgeving voor de tussenpersonen in de financiŽle en verzekeringssector (Speciale opleidingsprogamma's) (3-553)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-96
p. 18-20 3-96 p. 18-20 (PDF)
De oprichting door de kerkelijke overheid van een interdiocesaine commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties (Scheiding tussen Kerk en Staat) (2-171)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-32
p. 26-28 2-32 p. 26-28 (PDF)
De oprichting en organisatie van een magistratenschool (2-364)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 15-16 2-76 p. 15-16 (PDF)
De oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel en de gevolgen ervan voor het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Lambermontakkoorden - Overheveling van het personeel van de federale staat naar de gewesten - Verworven rechten, graden en hoedanigheden - Probleem van het extralegaal aanvullend pensioen) (2-633)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 80-81 2-164 p. 80-81 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Armoedeproblematiek bij vrouwen, fonds voor het alimentatiekrediet, toegankelijkheid van de gezondheidssector, werkloosheid bij de vrouwen) (2-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Niet-uitvoering gerechtelijke beslissingen, vervallen tot armoede, fonds voor het alimentatiekrediet, terugvordering van voorschotten door de OCMW's, berekening van het onderhoudsgeld) (2-249)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 13-16 2-75 p. 13-16 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De oprichting van een informaticaplatform voor alternatieve geschillenbeslechting (Promotie van de electronische handel - Haalbaarheidsstudie) (3-1493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Kapompolť aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 45-46 3-155 p. 45-46 (PDF)
De oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid (Standpunt van de regering) (2-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 9-10 2-212 p. 9-10 (PDF)
De oprichting van een magistratenschool (2-126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 20-21 2-27 p. 20-21 (PDF)
De oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie (2-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-132
p. 36-41 2-132 p. 36-41 (PDF)
De opsplitsing per taalrol van de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel (2-749)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-193
p. 56-58 2-193 p. 56-58 (PDF)
De opsplitsing van de nationale orde van advocaten (2-367)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 16-17 2-76 p. 16-17 (PDF)
De opvolging van de omzendbrief van de procureur des Konings te Antwerpen omtrent de quota voor de behandeling van processen-verbaal voor verkeersovertredingen (2-948)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 60-63 2-267 p. 60-63 (PDF)
De opvolging van de studie van de Nationale Bank over de farmaceutische sector in BelgiŽ (3-1339)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-195
p. 9-11 3-195 p. 9-11 (PDF)
De opvolging van het protocol voor samenwerking in de strijd tegen de fraude door middel van BTW-carrousels (2-844)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 25-26 2-178 p. 25-26 (PDF)
De opvolging van verkeersboetes (Nodige middelen voor de behandeling van bijkomende processen-verbaal die voortvloeien uit de toename van het aantal politiecontroles) (2-859)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 55-59 2-237 p. 55-59 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De organisatie van een negationistische meeting betreffende de Armeense genocide in Brussel (3-1414)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 8-11 3-204 p. 8-11 (PDF)
De overeenkomst die over het ontwerp van een veiligheidsplan binnen de regering tot stand is gekomen (Gemeenschapsbevoegdheden - Bewakingsondernemingen - Verlenen van hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan fiscale ambtenaren - Detachering van fiscale ambtenaren bij parketten en rechtbanken - Strafbemiddeling - Alternatieve straffen - Georganiseerde misdaad) (2-231)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-42
p. 11-14 2-42 p. 11-14 (PDF)
De overname van Telindus door Belgacom (Voorlegging van het dossier aan de Europese Commissie versus Belgische Raad voor mededinging - Tussenkomst van de eerste minister) (3-890)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatsscretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 23-24 3-137 p. 23-24 (PDF)
De overtreding van de privacywet door de vakbonden (Lijsten van uitgesloten leden [Vlaams-Blok sympathisanten]) (2-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 6-7 2-260 p. 6-7 (PDF)
De pedofilie-onderzoeken (Politiehervorming - Taakverdeling tussen de federale en de lokale politie - Verhoor van jeugdige slachtoffers) (2-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 23-25 2-172 p. 23-25 (PDF)
De pesttelefoons naar de hulpdiensten (Identificatie van het telefoonnummer van de oproeper - Registratie van de houders van prepaid telefoonkaarten) (3-876)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael ,vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 41-42 3-116 p. 41-42 (PDF)
De plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd (Brussel - Heizelplateau versus Justus Lipsiusgebouw) (2-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-125
p. 23-24 2-125 p. 23-24 (PDF)
De plannen voor nucleair transport via Zeebrugge (Overbrengen van plutonium vanuit Groot-BrittanniŽ naar de fabriek van Belgonucleaire in Dessel - Veiligheidsmaatregelen) (3-580)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-98
p. 53-55 3-98 p. 53-55 (PDF)
De pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes (Bescherming van de minderjarigen - Reclame verspreid in de brievenbussen door een Antwerpse firma) (2-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 21-23 2-34 p. 21-23 (PDF)
De prijspolitiek van Electrabel voor biomassa uit de vlassector (Gebruik van de stengels voor opwerking van elektriciteit - Alternatieve energie - Economische waarde) (3-648)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 80-82 3-99 p. 80-82 (PDF)
De prioriteiten van BelgiŽ met betrekking tot de Wereldhandelsorganisatie (Kwestie van de sociale en milieunormen - Herziening van het mandaat van Europees commissaris Lamy) (3-109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 23-24 3-28 p. 23-24 (PDF)
De prioriteiten van het Britse voorzitterschap van de Europese Unie en het dossier ęBetter RegulationĽ (Waarborgen van een reglementair kader dat op efficiŽnte wijze bijdraagt tot groei en werkgelegenheid, met eerbiediging van de sociale en milieudoelstellingen - Verbetering van de ex ante en ex post regelgeving van de EU en verbetering van de regelgeving in de Lidstaten - Impactanalyse - Deregulering) (3-774)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 27-29 3-123 p. 27-29 (PDF)
De private militie AEL en de start van Vlaamse wandelpatrouilles (Arabisch-Europese Liga versus buurtcomitť van Borgerhout) (2-1175)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 17-19 2-253 p. 17-19 (PDF)
De problematiek van de slachtoffers van de Rwandese genocide (3-258)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-49
p. 19-20 3-49 p. 19-20 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De problematische situatie van de parketsecretariaten (Reorganisatie van de loopbaan, de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden - Petitie van de Raad van de hoofdsecretarissen van het parket) (2-960)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 66-70 2-270 p. 66-70 (PDF)
De problemen bij het Nationaal Instituut voor de Statistiek (3-875)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 42-44 3-116 p. 42-44 (PDF)
De problemen in verband met het centraal strafregister (Inwerkingtreding van artikelen 9 en 10 van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het centraal strafregister) (2-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 81-82 2-218 p. 81-82 (PDF)
De procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling (2-458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 51-53 2-114 p. 51-53 (PDF)
De prostitutie in de grootsteden (2-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 25-26 2-190 p. 25-26 (PDF)
De provisies voor de ontmanteling van de kerncentrales (Nucleair passief - Beheer door Synatom, een dochterbedrijf van Electrabel - Overnameplannen van Suez, die reeds Electrabel overnam, door Gaz de France - Garanties over het beheer van de gelden) (3-1565)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-160
p. 47-48 3-160 p. 47-48 (PDF)
De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot machtiging van de oproep tot de kandidaten voor sommige vacante plaatsen van magistraat en griffier van de Rechterlijke Orde (Uitbreiding van de personeelsformatie - Uitvoering van de "wet Franchimont") (2-180)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 23-24 2-34 p. 23-24 (PDF)
De publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie op Internet (2-61)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-16
p. 12-13 2-16 p. 12-13 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1162)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De rampzalige toestand waarin de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich bevindt (Personeelsproblemen - Vervanging van leden - Verantwoordelijke instantie) (2-761)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 35-38 2-197 p. 35-38 (PDF)
De rapportering van de wapenhandel door de federale regering aan het Parlement (3-1468)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Dedecker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-210
p. 22-24 3-210 p. 22-24 (PDF)
De ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren (2-552)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 17-18 2-103 p. 17-18 (PDF)
De recente ontwikkelingen inzake kansspelen (Exploitatie van SMS-loterijen - Vermoeden van oplichterij - Aansprakelijkheid van telefoniebeheerders - Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit - Toepassing artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 2 en 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (2-965)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 24-26 2-204 p. 24-26 (PDF)
De recente vernietiging door de Raad van State van twee topbenoemingen bij de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) (omdat de selectieprocedure geen gelijke behandeling van de kandidaten garandeerde - ContinuÔteit van de dienstverlening) (3-1318)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 25-26 3-193 p. 25-26 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De rechten van de uitzendkrachten (Uitzendarbeid in de ondernemingen - Loonvoorwaarden - Bescherming van de arbeidskracht - Verbetering van het statuut) (3-1314)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 11-13 3-193 p. 11-13 (PDF)
De rechtsgeldigheid van de CAO nr 81 die beoogt de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te beschermen ten aanzien van de controle op de elektronische online-communicatiegegevens (Artikel 22 van de Grondwet - Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - Bestaande Europese richtlijn en Belgische wetten - CAO nr 81 van de Nationale Arbeidsraad van 26 april 2002 - Verenigbaarheid met andere rechtsnormen - Draagwijdte - Procedure) (2-788)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-206
p. 8-10 2-206 p. 8-10 (PDF)
De reclamecampagne inzake schimmelnagels (Terugbetaalbaar geneesmiddel Lamisil - Firma Novartis - Wet 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en voorlichting van de consument) (3-620)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 18-19 3-102 p. 18-19 (PDF)
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 30-32 3-104 p. 30-32 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya)      
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De reglementering van alcohol-, tabaks- en cannabisconsumptie (Alcoholgebruik door jongeren en reclameproblematiek - Popalcohols - Naleving van de wetgeving i.v.m. het verstrekken van sterke dranken - Verkoop van tabac aan jongeren en leeftijdsgrens inzake verbruik - Jeugdbescherming en cannabisgebruik) (2-518)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-98
p. 9-13 2-98 p. 9-13 (PDF)
De resolutie 1457 van de Verenigde Naties inzake de plundering van Congo (Uitbuiting van natuurlijke rijkdommen - Beschuldigingen tegen Belgische ondernemingen - Aanbevelingen van een Senaatscommissie voor onderzoek - Blijk van transparantie van de Belgische autoriteiten - Gerechtelijk onderzoek) (2-1265)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 6-9 2-273 p. 6-9 (PDF)
De resultaten van de controle op de woekerhandel in tickets (Tickets voor het concert van de Ierse supergroep U2 - Verkoop via Internet - Controle op de naleving door de internetverkopers van de wetgeving van economische en fiscale aard) (3-732)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 31-32 3-105 p. 31-32 (PDF)
De resultaten van de donorconferentie voor Burundi (3-97)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-38
p. 68-70 3-38 p. 68-70 (PDF)
De roaming-tarieven voor gsm's in de grensgebieden (Gebruik van buitenlandse netwerken) (3-2010)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 71-72 3-195 p. 71-72 (PDF)
De samenstelling van het archief van koning Boudewijn (Notities van wijlen Koning Boudewijn tijdens zijn privťaudiŽnties - Deponering in het Rijksarchief ?) (3-1304)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Peel aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-191
p. 12-13 3-191 p. 12-13 (PDF)
De sanctionering van een aantal burgemeesters uit de faciliteitengemeenten naar aanleiding van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen (Gemeentelijke oproepingsbrieven strijdig met de taalwet) (3-1233)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-181
p. 20-21 3-181 p. 20-21 (PDF)
De schadelijke sektarische organisaties (Opname van misbruik van de zwakte als misdrijf in het Strafwetboek : aanbeveling van het Informatiecentrum - Moeilijkheden bij de werking van het Centrum - Activiteiten van de administratieve cel - Krishna-beweging) (2-652)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 31-33 2-173 p. 31-33 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (3-184)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-47
p. 61-62 3-47 p. 61-62 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (DRC) (3-290)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-55
p. 17-19 3-55 p. 17-19 (PDF)
De schuldkwijtschelding aan de Democratische Republiek Congo (Schuldherschikking) (3-262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-51
p. 17-18 3-51 p. 17-18 (PDF)
De slechte behandeling waarvan iemand die tot ťťn jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest (Controlerecht van het parlement) (2-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 19-20 2-94 p. 19-20 (PDF)
De sluiting van het Huis van Justitie en het gebrek aan Duitstalig personeel bij het parket van Eupen (2-705)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 21-23 2-141 p. 21-23 (PDF)
De sociale onrust bij het personeel van de rechtbanken en parketten (Loonsverhogingen - Arbeidsomstandigheden - Informatica-uitrusting - Toestand van sommige gebouwen) (2-881)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 42-44 2-237 p. 42-44 (PDF)
De staat van het Justitiepaleis te Luik (Betere en veiligere arbeidsomstandigheden) (2-447)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 26-28 2-110 p. 26-28 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De stand van zaken voor wat betreft de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretaris (Modernisering griffies en parketten - Uitbouw van een informatica-structuur Phenix - Opleidingen voor het gerechtspersoneel - Management) (2-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 50-53 2-272 p. 50-53 (PDF)
De steun die via 11.11.11 wordt verleend aan organisaties die een dictatuur ondersteunen (De boerenorganisatie ANAP in Cuba) (3-39)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 27-30 3-28 p. 27-30 (PDF)
De steun van Delcredere aan vervuilende energieprojecten in ontwikkelingslanden (Financiering projecten voor hernieuwbare energie - OESO-akkoord m.b.t. de milieudimensie van exportkredieten - Openbaarheid van bestuur) (3-1623)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-164
p. 43-45 3-164 p. 43-45 (PDF)
De stijging van de olieprijzen (3-427)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 8-11 3-82 p. 8-11 (PDF)
De stilgevallen economische groei (en budgettaire weerslag - Regeringsmaatregelen - Begrotingscontrole - Fiscale ontvangsten - Aantrekken van buitenlandse investeerders - Fiscale ruling - CoŲrdinatiecentra - Bezuinigingen) (3-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 35-39 3-113 p. 35-39 (PDF)
De strijd tegen de internationale sluikhandel in sigaretten (Fraude inzake douane - Te weinig fiscale substituten - Toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan douaniers - Europese acties tegen multinationals) (2-521)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-100
p. 17-19 2-100 p. 17-19 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De strijd tegen kinderporno op internet (2-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 64-67 2-102 p. 64-67 (PDF)
De structurele problemen in Kosovo (Psychologische en psychiatrische hulp - Justitie - Ordehandhaving) (2-272)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 18-19 2-47 p. 18-19 (PDF)
De studie betreffende de sekten in BelgiŽ in opdracht van de FOD Wetenschapsbeleid (Doelstelling van de studie) (3-910)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-140
p. 9-11 3-140 p. 9-11 (PDF)
De studie naar de energiebevoorrading (Energiebeleid - Kernenergie - Hernieuwbare energie) (3-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-123
p. 98-101 3-123 p. 98-101 (PDF)
De subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De subsidiŽring van de ontmoetingsruimten (Bemiddeling in familierechtelijke geschillen, zowel tussen ouders onderling als tussen ouders en kinderen - Arrest Raad van State) (2-871)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-234
p. 4-5 2-234 p. 4-5 (PDF)
De taalverhouding bij de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel (2-603)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-112
p. 21-22 2-112 p. 21-22 (PDF)
De tachografen en de snelheidsbegrenzers (2-326)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-63
p. 17-20 2-63 p. 17-20 (PDF)
De tarieven van het breedbandinternet in BelgiŽ (Dure tarieven in vergelijking met het buitenland - Oprichting van een Europese telecomoperator voor de behandeling van grensoverschrijdende materies - Uitblijven van een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen) (3-1199)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-173
p. 17-19 3-173 p. 17-19 (PDF)
De telefoontap (Uitbouw van een centraal tapsysteem met mogelijk dubbelgebruik door de federale politie en de Staatsveiligheid - Uitvoeringsbesluiten wet van 10 juni 1998 - Voorontwerp van wet betreffende het afluisteren van privť-communicatie en -telecommunicatie t.b.v. de inlichtingen - en veiligheidsdiensten - IndustriŽle spionage) (2-950)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 63-67 2-267 p. 63-67 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De terugroeping van de IsraŽlische ambassadeur uit BelgiŽ (Tengevolge het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak-Sharon - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1241)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De toegang tot de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) (Toegang van de aangestelde bankbedienden [kredietbemiddelaars]) (3-1411)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 71-72 3-153 p. 71-72 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen (Gezondheid en veroudering , gezondheid en armoede en geestelijke gezondheid van vrouwen) (2-250)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 11-13 2-75 p. 11-13 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toegang van ontwikkelingslanden tot generische geneesmiddelen (Ratificatie van het protocol tot wijziging van de TRIPS-akkoorden bij de Wereldhandelsorganisatie) (4-24)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 17-18 4-3 COM p. 17-18 (PDF)
De toegankelijkheid van het internet voor gehandicapte personen (Problematiek van de digitale kloof) (3-1463)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-210
p. 33-35 3-210 p. 33-35 (PDF)
De toekomst van de "Brussels International Airport Company" (Overheidsparticipatie - Aandeelhouderschap - Beursintroductie) (2-59)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 31-33 2-26 p. 31-33 (PDF)
De toekomst van de Belgische farmaceutische sector (Investeringen - Wetenschappelijk onderzoek : Topberaad Farma Research - Fiscale maatregelen : vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de privť-sector) (3-856)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-133
p. 29-32 3-133 p. 29-32 (PDF)
De toekomst van de Centrale Dienst voor bestrijding van corruptie (Opsporingsdienst van het oude Hoog Comitť van Toezicht - Controle op de openbare aanbestedingen en de aanwending van subsidies - Opdrachten van de Centrale Dienst) (2-280)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 62-65 2-84 p. 62-65 (PDF)
De toekomst van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (Uitbreiding takenpakket van de PWA's) (3-1320)      
  Mondelinge vraag van de heer Beke aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 16 3-193 p. 16 (PDF)
De toekomst van het BIPT (Omvorming van het BIPT door de oprichting van een parastatale A en een nieuwe regelingscommissie - Bevoegdheidsverdeling) (2-470)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 53-55 2-114 p. 53-55 (PDF)
De toepassing van de anti-stalkingwet (2-86)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 47-50 2-30 p. 47-50 (PDF)
De toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vertraging bij de inschrijving van de nieuwe burgers in het bevolkingsregister en aanvaarding van consulaire documenten als gelijkwaardig met de geboorteakte) (2-221)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 50-53 2-74 p. 50-53 (PDF)
De toepassing van de nieuwe bepalingen betreffende het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vertraging in de procedure - Document gelijkwaardig aan de geboorteakte - Verblijfsvergunning - Ontvangstbewijs parketten) (2-308)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 11-13 2-59 p. 11-13 (PDF)
De toepassing van de nieuwe regels inzake de nationaliteit (Evaluatie van de nieuwe procedure - Naturalisatieaanvragen met een crimineel doel - Kosteloosheid - Termijnen om een advies te formuleren) (2-320)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 47-49 2-92 p. 47-49 (PDF)
De toepassing van de regels inzake intracommunautaire handel door KMO's binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie (Facturatie exclusief BTW bij levering aan BTW-plichtige klanten) (3-250)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-57
p. 38-39 3-57 p. 38-39 (PDF)
De toepassing van de wet betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling (Voorlopige invrijheidstelling met het oog op uitwijzing van de vreemdeling - Schadeloosstelling van het slachtoffer) (2-92)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 39-42 2-34 p. 39-42 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van het Verdrag van GenŤve op vrouwen die seksueel verminkt zijn (2-39)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-13
p. 14-15 2-13 p. 14-15 (PDF)
De toepassing van het Wetboek van de nationaliteit in de verschillende gemeenten van ons land (2-259)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 25-27 2-46 p. 25-27 (PDF)
De toestand bij de Belgische mededingingsautoriteiten (Aanmelding van een fusie of overname - Korps, Dienst en Raad voor de Mededinging - Personeelsbezetting en werkdruk - Aanpassingen van de Europese mededingingsregels) (3-471)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 17-19 3-91 p. 17-19 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Organieke hervorming van het gevangeniswezen [Hervorming Dupont] - Externe rechtspositie van de gevangenen - Drugs in de gevangenissen) (2-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 19-20 2-237 p. 19-20 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Overbevolking en tekort aan gevangenisbewakers) (2-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 21-23 2-188 p. 21-23 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Sociaal assistenten : personeelsbestand en bezoldiging) (2-852)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 19 2-223 p. 19 (PDF)
De toestand in het Centrum voor minderjarigen te Everberg (Delinquenten) (2-900)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
De toestand in het centrum voor delinquente minderjarigen te Everberg (2-904)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
De toestand van Franstalige gedetineerden in Vlaamse gevangenissen (Gebrek aan psychologische begeleiding) (2-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Kwestie Cyprus - Opschorting van de onderhandelingen gezien de niet-goedkeuring van het protocol van Ankara - Wijze waarop de onderhandelingen kunnen worden voortgezet) (3-1317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Annane aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-193
p. 22-23 3-193 p. 22-23 (PDF)
De tolerantiedrempel die wordt gehanteerd bij het verbaliseren van snelheidsovertredingen (2-902)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 23-25 2-188 p. 23-25 (PDF)
De trainingskampen van de PKK (Kampen van de Koerdische organisatie in BelgiŽ) (2-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 25-26 2-180 p. 25-26 (PDF)
De transparantie in de doorstroom van gelden bij SABAM en URADEX (en SIDIM - Beheersvennootschappen van auteursrechten - Vermoeden van oneerlijke praktijken - Controle) (3-611)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-100
p. 21-23 3-100 p. 21-23 (PDF)
De uitlevering van een in Tanzania vastgehouden Rwandees (Uitlevering van majoor Ntuyahaga gevraagd door BelgiŽ en door Rwanda - Moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (2-648)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 31-33 2-125 p. 31-33 (PDF)
De uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (wat de architect het voordeel laat genieten van de beperkte aansprakelijkheid waarmee de activiteit in vennootschap gepaard gaat - Interpretatie van de wet van 12 januari 2006 - Publicatie wet) (3-1068)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-155
p. 8-10 3-155 p. 8-10 (PDF)
De uitspraak van de rechter inzake het ongeval op de Gasmeterlaan in Gent (Verkeersongeval met als gevolg de dood van twee tienermeisjes - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de sterke weggebruikers) (2-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 19-20 2-253 p. 19-20 (PDF)
De uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon" (Diplomatieke reactie van IsraŽl - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1245)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem (2-33)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8-9 2-11 p. 8-9 (PDF)
De uitspraken van de minister over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Politieke drugsnota : dubbelzinnige interpretatie) (2-413)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 33-39 2-104 p. 33-39 (PDF)
De uitvoering van de Lissabon-strategie (Initiatieven die moeten worden genomen) (3-1290)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 39-42 3-147 p. 39-42 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (2-133)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 51-53 2-46 p. 51-53 (PDF)
De uitvoering van de wet inzake het beslag leggen op rekeningen (Wet 27 december 2005 houdende diverse bepalingen en KB 4 juli 2006 - Gebruik van codes - Artikel 1409 Gerechtelijk Wetboek - Inkomsten van zelfstandigen) (3-2097)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 50-54 3-203 p. 50-54 (PDF)
De uitvoering van de wet op de rechtsbijstand (Koninklijke besluiten - Bestaansmiddelen van de rechthebbenden) (2-82)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 17-19 2-22 p. 17-19 (PDF)
De uitvoering van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (Problematiek van de verzekeringen - Feitelijke verenigingen) (3-1405)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 56-58 3-152 p. 56-58 (PDF)
De uitvoering van het Witboek voor de modernisering van de wetenschappelijke instellingen (Verbetering van het beheer - Recurrente financiering) (3-2238)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-212
p. 59-61 3-212 p. 59-61 (PDF)
De valse diploma's van universiteiten en hogescholen (Valsheid in geschriften via internet - Strafrechtelijke vervolging) (3-1299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 7-8 3-191 p. 7-8 (PDF)
De valse identiteitsbewijzen bij voetbalclubs en de verbazingwekkende praktijken inzake mensenhandel (Methodes die de clubs of hun bemiddelaars aanwenden om potentiŽle spelers BelgiŽ binnen te krijgen - Situatie van die spelers) (2-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 19-21 2-89 p. 19-21 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-46)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 19-21 2-15 p. 19-21 (PDF)
De vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen (Uniek loket - Hervorming handelsregister en het op stapel zetten van een ondernemingsregister) (2-532)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 28-29 2-100 p. 28-29 (PDF)
De verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen (Voorleggen van de tekst aangenomen door de Kamer aan het Internationaal Comitť van Toezicht op Verdovende Middelen van de Verenigde Naties) (2-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 37-38 2-275 p. 37-38 (PDF)
De vergoeding van artiesten en producenten voor het publieke gebruik van hun muziek (Evolutie van de reglementering voor verzorgingsinstellingen, jeugdhuizen, ulturele centra, dancings en discotheken) (2-114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 27-29 2-26 p. 27-29 (PDF)
De verhuisdienst van de banken (Beperkte mobiliteit van bankklanten) (3-1392)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 35-37 3-152 p. 35-37 (PDF)
De verjaring van bouwmisdrijven (2-318)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 12-13 2-63 p. 12-13 (PDF)
De verkeersonveilige situaties tijdens het spitsuur aan de afritten van de E40 (Autosnelweg E40, afritten Wetteren, Sint-Denijs-Westrem en Aalter) (4-814)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-81
p. 13-14 4-81 p. 13-14 (PDF)
De verkiezing van de Adviesraad van de magistratuur (2-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De verklaringen van de Britse ferry-operator P&O versus verklaringen van de minister van Justitie (Dramatische gebeurtenissen in Dover : overlijden van 58 chinese verstekelingen in een vrachtwagen) (2-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 16-17 2-59 p. 16-17 (PDF)
De verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft (2-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 14-15 2-94 p. 14-15 (PDF)
De verlenging van de zomertijd in de strijd tegen klimaatopwarming (Impact op het energieverbruik - Voor- en nadelen - Amerikaanse zienswijze) (3-2204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 127-130 3-210 p. 127-130 (PDF)
De verplichtingen die de Nationale Delcrederedienst moet naleven inzake de mensenrechten (3-1359)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 64-67 3-150 p. 64-67 (PDF)
De verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (Groot potentieel dat de diverse commerciŽle en administratieve samenwerkingsvormen vormen voor zelfstandigen - Aanmoediging) (3-656)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-99
p. 45-47 3-99 p. 45-47 (PDF)
De vervanging van dierenmeel voor veevoeder door genetisch gemodificeerde soja (Tengevolge de BSE-problematiek en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob) (2-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 65-71 2-84 p. 65-71 (PDF)
De verwerking van processen-verbaal die werden opgemaakt met behulp van onbemande camera's (2-495)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 15-16 2-94 p. 15-16 (PDF)
De verzekering tegen snelheids- en parkeerboeten (Aanbod door een Zweedse producent via internet - Strafrechtelijk vervolgbaar) (3-951)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-146
p. 10-12 3-146 p. 10-12 (PDF)
De verzekering tegen terreurrisico's (Gebouwen, ondernemingen en personen) (3-964)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-125
p. 51-53 3-125 p. 51-53 (PDF)
De verzekering van personen die gebruik maken van een elektrische rolstoel of een scooter (Aansprakelijkheidsverzekering versus familiale verzekering) (3-636)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-99
p. 72-73 3-99 p. 72-73 (PDF)
De vestiging van een drugsmuseum te Antwerpen (Drugspropagandacentrum vermomd als "museum" - Aanbod op internet) (2-524)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 25-28 2-100 p. 25-28 (PDF)
De voorafbetaalde GSM-kaarten als handig werkmiddel voor de kleine en grote criminaliteit (Problemen voor politie- en parketdiensten om een link te leggen naar een persoon) (2-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 23-25 2-107 p. 23-25 (PDF)
De voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001) (2-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 56-59 2-128 p. 56-59 (PDF)
De voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden (Evaluatie van het Verdrag) (2-264)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-85
p. 43-49 2-85 p. 43-49 (PDF)
De voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen (Centralisatie van de distributie te Jemelle - Toekomstperspectieven inzake werkgelegenheid) (2-708)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 14-17 2-144 p. 14-17 (PDF)
De vooropgestelde wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten (ingevolge arresten van het Arbitragehof - Betrekken van de vakbonden bij de onderhandelingen) (3-486)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-91
p. 14-16 3-91 p. 14-16 (PDF)
De voortgang van het topberaad Farma research (Studie van de Nationale Bank over de inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling van de farmaceutische industrie in BelgiŽ - Tweede vergadering van het topberaad) (3-1715)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 59-61 3-172 p. 59-61 (PDF)
De voorwaardelijke invrijheidstelling (Roofmoord op agente Kitty Van Nieuwenhuysen gepleegd tijdens de voorwaardelijke invrijheidstelling van 2 van de 3 vermoedelijke daders) (4-99)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Jo Vandeurzen, minister van Justitie
4-14
p. 26-27 4-14 p. 26-27 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Adopties in Vietnam - Spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek - Attesten) (2-453)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 8-10 2-94 p. 8-10 (PDF)
De vraag of de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden al dan niet van toepassing is op bepaalde door burgers aangekondigde controles op het optreden van politiediensten (Controles op de politie door de AEL [Arabisch Europese Liga] om inbreuken op de racismewet vast te stellen - Eventuele strafvervolgingen) (2-1151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 23-25 2-247 p. 23-25 (PDF)
De vrijlating van een CCC-terrorist (2-130)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 21-23 2-27 p. 21-23 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 48-54 2-24 p. 48-54 (PDF)
De vrijmaking van de interne markten voor gas en elektriciteit (Aanmoediging van de vrijmaking - Infrastructuur voor vervoer en opslag - Kwestie van de bestaande monopolies - Bevoegdheden van de regulator - Integratie van de milieukosten in de energieprijzen - Duurzame energie) (3-1683)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 62-65 3-169 p. 62-65 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit voor de wet van 2 februari 2001) (2-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-194
p. 72-73 2-194 p. 72-73 (PDF)
De vrijstelling van het betalen van auteursrechten bij uitlening aan het publiek (Vrijstelling ten voordele van de mediatheek van de Franse Gemeenschap) (2-432)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 27-28 2-107 p. 27-28 (PDF)
De waarborg die Delcredere heeft verleend aan de onderneming "New Lachaussťe" voor een verkoopcontract inzake een munitiefabriek in Tanzania (Intrekking van de exportlicentie door het Waalse Gewest - Schadevergoeding) (3-1183)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-139
p. 55-56 3-139 p. 55-56 (PDF)
De wapenuitvoer naar Tanzania en de rol die ter zake wordt gespeeld door de Delcrederedienst (Vergunning aan het bedrijf New Lachaussťe - Verhouding tussen het beleid van de Delcrederedienst en het buitenlandse beleid - Plaats van TanzaniŽ op de risicoschaal van de OESO) (3-587)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-98
p. 30-31 3-98 p. 30-31 (PDF)
De weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken (Nieuw personeelsbeleid - Toepassing Copernicusplan - Erkenning van de beroepsorganisatie als officiŽle gesprekspartner) (2-971)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 47-50 2-272 p. 47-50 (PDF)
De weigering van het Vlaams Parlement om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen dat voorziet in de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 31-32 2-243 p. 31-32 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De werking van de Belgische Maatschappij voor Internationale Investeringen (BMI) (Exportondersteuning en buitenlandse handel - Budget - Belgische Investeringsmaatschappij voor de Ontwikkelingslanden, BIO-KMO's - Chinees-Belgisch investeringsfonds) (3-685)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-104
p. 60-64 3-104 p. 60-64 (PDF)
De werking van de Onderzoeksraad voor de zeevaart ( 2-142)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-49
p. 37-40 2-49 p. 37-40 (PDF)
De werking van de Raad voor de mededinging (Moeizame samenwerking tussen de leden) (3-113)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-28
p. 17-19 3-28 p. 17-19 (PDF)
De wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet - Overgangsregeling - Convenanten die gemeenten en uitbaters van kansspelinrichtingen van klasse II afsluiten) (2-590)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 18-20 2-110 p. 18-20 (PDF)
De wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit ("Hacking") (2-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 67-68 2-102 p. 67-68 (PDF)
De wetgeving voor internetveiling (Bescherming van de consument - Fraude - Gestolen goederen) (3-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 90-94 3-115 p. 90-94 (PDF)
De wettelijke erkenning van de prostitutie (2-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8 2-11 p. 8 (PDF)
De wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde "alcoholpops" aan minderjarigen via drankautomaten (2-1077)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 14-15 2-231 p. 14-15 (PDF)
De wijze waarop de Staatsveiligheid vonnissen negeert en dossiers aanlegt over parlementsleden (o.a. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (2-161)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 62-65 2-57 p. 62-65 (PDF)
De wijze waarop de stijgende levensduurte in BelgiŽ wordt gemeten (Explosie van de prijzen van talrijke basisproducten - Verschil tussen de evolutie van de consumptieindex en de dagvergoeding die de Europese Commissie toekent) (4-33)      
  Mondelinge vraag van de heer Georges Dallemagne aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Els Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
4-4 COM
p. 10-11 4-4 COM p. 10-11 (PDF)
De zaak-Lebbe (Mogelijke visa-fraude in het Consulaat-generaal van BelgiŽ te Casablanca [Marokko]) (2-1179)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 20-22 2-253 p. 20-22 (PDF)
De zitting van het Comitť voor de rechten van het kind in GenŤve op 23 mei 2002 (Federaal kinderrechtenbeleid - Opmerkingen van het VN-comitť voor de rechten van het kind - Aanbevelingen van de werkgroep "Rechten van het Kind") (2-817)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 25-27 2-213 p. 25-27 (PDF)
De zoekacties in de gevangenis van Leuven-Centraal en de commentaar van het Leuvense parket daarop (Verboden voorwerpen - Richtlijnen inzake publieke mededelingen van het parket) (2-426)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 16-17 2-104 p. 16-17 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  2-14
p. 35-37 2-14 p. 35-37 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Deeltijds kunstonderwijs Ė Muziekpartituren Ė Reproductierechten (Reproductie van korte fragmenten) (4-61)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-61
Delcredere - Vertegenwoordigers - Beleid - Camisea-project in Peru (Bevoegdheid binnen de OESO : milieubescherming en exportkrediet - Ethische standaarden op verzekeringen en garanties - Intrek van de steun bij niet-naleving van de voorwaarden - Eisen van de Peruviaanse NGO's en de inheemse volkeren) (3-356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 269-270 3-4 p. 269-270 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 419-422 3-6 p. 419-422 (PDF)
Delcrederedienst - Transparantie - Leefmilieu, sociale normen en mensenrechten (3-3768)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5078 3-57 p. 5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6715-6716 3-67 p. 6715-6716 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Investeringen - Delcrederedienst - Verzekering (Periode vanaf het uitbreken van de oorlog [augustus 1998] tot en met het afsluiten van de vrede in Pretoria [augustus 2002]) (3-444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 486-487 3-7 p. 486-487 (PDF)
Democratische Republiek Congo - Nieuw Boswetboek - Richtlijnen van de Wereldbank - Standpunt van BelgiŽ (3-917)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
Bul. 3-26
p. 1621-1622 3-26 p. 1621-1622 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 34 3-1 p. 34 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 645-646 3-10 p. 645-646 (PDF)
Diamanthandel en antiwitwaswetgeving (Nieuwe antiwitwasbepalingen in de Verenigde Naties - Verdediging van de Belgische exportbelangen t.a.v. de VS) (3-3197)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4308-4309 3-50 p. 4308-4309 (PDF)
Diefstallen - Maaltijdcheques (3-3913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5191 3-58 p. 5191 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6364 3-65 p. 6364 (PDF)
Dienst der springstoffen - Feestvuurwerk - Afgifte van een certificaat van voorlopige indeling ("T-nummer") - Achterstand (3-1019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-25
p. 1522-1523 3-25 p. 1522-1523 (PDF)
Dienst nucleaire veiligheid - Opdracht - Personeelsformatie (2-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1236-1238 2-26 p. 1236-1238 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8401 3-78 p. 8401 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3018 2-55 p. 3018 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-514)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 463 3-7 p. 463 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 537-538 3-8 p. 537-538 (PDF)
Digitale handtekening - Certificaat - Kosten (2-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009 2-22 p. 1009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1082-1083 2-23 p. 1082-1083 (PDF)
Digitale kloof - Breedbandgebruik - Abonnementskosten (3-2886)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3648-3649 3-45 p. 3648-3649 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7515-7516 3-71 p. 7515-7516 (PDF)
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-2637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2637
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-503)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-503
Distributienet - Tarieven - Goedkeuring (4-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-707
Dopinggebruik - Dopingproducten - Spammails (3-6903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9471 3-86 p. 9471 (PDF)
Dopingstrijd - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging (Douanediensten) (3-6797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9606 3-87 p. 9606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9938-9939 3-88 p. 9938-9939 (PDF)
Dotaties aan leden van de Koninklijke Familie (Werkgroep) (4-1335)      
  Verslag van de heren Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Marc Verwilghen
4-1335/1
p. 1-105 4-1335/1 p. 1-105 (PDF)
  Bespreking
4-83
p. 37-59 4-83 p. 37-59 (PDF)
Dragen van de veiligheidsgordel - Controles - Maatregelen (2-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3538-3543 2-63 p. 3538-3543 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238 2-7 p. 238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 430-431 2-10 p. 430-431 (PDF)
Drugstesten in het verkeer - Resultaten - Bijsturingen - Testapparatuur (2-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267-1268 2-27 p. 1267-1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1620-1621 2-33 p. 1620-1621 (PDF)
Drugtesten in het verkeer (2-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1143 2-24 p. 1143 (PDF)
Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie (Ouder van vreemde nationaliteit met kinderen die verschillende namen dragen) (2-861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1209 2-26 p. 1209 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1384-1385 2-28 p. 1384-1385 (PDF)
Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding (4-1875)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   dossier afgesloten
SV 4-1875
Duurzame energieproductie - Conventionele energieproductie - Verhouding (4-2640)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer Magnette, minister van Klimaat en Energie
   Antwoord
SV 4-2640
E-government - Bekendmaking ten opzichte van ondernemingen - Informaticabeveiliging van de ondernemingen (3-4015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5427-5428 3-60 p. 5427-5428 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6366-6367 3-65 p. 6366-6367 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 849 2-19 p. 849 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007-1008 2-22 p. 1007-1008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1140-1142 2-24 p. 1140-1142 (PDF)
Echtscheiding - Personen van verschillende nationaliteit die met elkaar getrouwd zijn op Belgisch grondgebied (EU-burgers - Toepasselijke wetgeving - Impact van EG-verordening 1347/2000) (2-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3661-3662 2-65 p. 3661-3662 (PDF)
Economische conjunctuur - Faillissementen - Ontwikkeling (Statistieken) (3-2994)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3884 3-47 p. 3884 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4174 3-49 p. 4174 (PDF)
Economische wetgeving - Evaluatie (3-6096)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8731-8732 3-80 p. 8731-8732 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Marc Verwilghen, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Verwilghen, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn (Ethisch ondernemen in het Zuiden - Oost-Congo - Activiteiten in conflictgebieden - OESO-richtlijnen) (3-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-94
p. 75-80 3-94 p. 75-80 (PDF)
Een mogelijke belangenvermenging tussen een mandaat bij "Brugel", enerzijds, en bij de directie-generaal Energie van de FOD Economie, anderzijds ((On)verenigbaarheid van twee functies - BRUssel Gas ELektriciteit, energiewaakhond van het Brusselse Gewest - Klacht bij de Raad van State - Mogelijke benoeming tot CEO van Fluxys - Kan de voorzitter van de CREG tegelijkertijd voorzitter zijn van het directoraat-generaal Energie van FOD Economie ?) (4-576)      
  Mondelinge vraag van de heer Marc Verwilghen aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
4-60
p. 26-27 4-60 p. 26-27 (PDF)
Een mogelijke illegale wapenuitvoer vanuit BelgiŽ naar Eritrea (3-1404)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-204
p. 13-16 3-204 p. 13-16 (PDF)
Een nationaal sms-nummer voor hulpdiensten (Contra-indicaties) (3-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Noreilde aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 10-12 3-154 p. 10-12 (PDF)
Een reeks benoemingen op het einde van de vorige zittingsperiode (Verlenging van het mandaat van onderzoeksrechter Langlois in Neufch‚teau [Misdaden van pedofiel Dutroux] - Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-5)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 52-55 2-6 p. 52-55 (PDF)
Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven) (4-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lambert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-20
Elektriciteit - Tarieven - Uitbreiding tot het weekeinde van de voordelige nachttarieven -Voornemens van de Vlaamse regering (3-3017)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3977 3-48 p. 3977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4189-4190 3-49 p. 4189-4190 (PDF)
Elektriciteits- en gasmarkt - Liberalisering van de markt (3-4894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6638 3-67 p. 6638 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-69
p. 7007 3-69 p. 7007 (PDF)
Elektriciteitssector - Leveranciers - Facturatiebeleid - Voorafbetaling van energie door de gezinnen (3-3492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4719 3-54 p. 4719 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-56
p. 5023-5024 3-56 p. 5023-5024 (PDF)
Elektriciteitsvoorziening - Netbeheerder Elia - Noodplannen (3-3965)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5315-5316 3-59 p. 5315-5316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7505-7507 3-71 p. 7505-7507 (PDF)
Elektronisch huisarrest - Criteria (2-2519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3660-3661 2-65 p. 3660-3661 (PDF)
Energie - Groene elektriciteit - Productie van methaangas (3-2317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2888 3-38 p. 2888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3022-3023 3-39 p. 3022-3023 (PDF)
Energie - Olievoorraden (3-4897)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6716-6717 3-67 p. 6716-6717 (PDF)
Energiebesparing - Klassieke gloeilampen - Verbod (3-7866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10662-10665 3-90 p. 10662-10665 (PDF)
Energiebesparing - Verlenging van de zomertijd (3-4182)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5592-5593 3-61 p. 5592-5593 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6370-6372 3-65 p. 6370-6372 (PDF)
Energiefonds - Duurzame projecten (Aanmoediging van een duurzaam energiegedrag - Ecoteams - Besteding van de door de OCMW's ontvangen bedragen) (3-3222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-50
p. 4245-4247 3-50 p. 4245-4247 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4421-4423 3-51 p. 4421-4423 (PDF)
Energieleveranciers - Opzegging van contracten - Klachten - Onderzoek en maatregelen (Televerkoop - Schriftelijke bevestiging) (3-2192)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2731-2732 3-36 p. 2731-2732 (PDF)
Energiemaatregelen Europese Commissie - Lidstaten - Negatieve houding (Voorstel om de energiebedrijven op te splitsen in een productie en leveringsbedrijf ťn een netwerkbedrijf - Voorstel om tegen 2020 20 % uit duurzame energie te halen ) (3-7079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9947-9949 3-88 p. 9947-9949 (PDF)
Energiemarkt - 'Mystery switch' bij energieleveranciers (Fout in het klantnummer [EAN-Code] bij verandering van leverancier) (3-5011)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6842 3-68 p. 6842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7247 3-70 p. 7247 (PDF)
Energieproductie - Hernieuwbare energiebronnen - Indicatieve streefcijfers (FinanciŽle middelen geÔnvesteerd in R & D) (3-4312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-62
p. 5752-5753 3-62 p. 5752-5753 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6372-6375 3-65 p. 6372-6375 (PDF)
Energiezuinige verwarmingssystemen op hout en pellets - Fiscale voordelen (Tegemoetkoming voor installatie van kachels) (3-5850)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-77
p. 8203 3-77 p. 8203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-82
p. 8973-8974 3-82 p. 8973-8974 (PDF)
Erediensten op centraal niveau - Functionarissen - Bezoldiging (2-2095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4089-4090 2-73 p. 4089-4090 (PDF)
Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid - Vermelde bedragen - Aanpassing - Jaarlijkse indexering (2-2104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3042-3043 2-56 p. 3042-3043 (PDF)
  Bul. 2-70
p. 3892-3893 2-70 p. 3892-3893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4090-4092 2-73 p. 4090-4092 (PDF)
Erotiekbeurzen - Openbare orde - Aanpak van het parket (Leeftijdsgrens - Publiciteit) (2-1280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-36
p. 1753-1754 2-36 p. 1753-1754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2529-2530 2-48 p. 2529-2530 (PDF)
Europees Parlement - Resolutie van 14 december 2006 - Europese strategie voor duurzame, concurrerende en continu geleverde energie (Bevoorradingszekerheid inzake aardolie en aardgas - Leveringen vanuit Rusland) (3-7865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10661-10662 3-90 p. 10661-10662 (PDF)
Europees Programma " Intelligente energie -Europa" - Ontwikkeling en implementatie in BelgiŽ (Bevordering van het gebruik van duurzame energiebronnen - SAVE, ALTENER, STEER, COOPENER) (3-3728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5080 3-57 p. 5080 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5269-5271 3-58 p. 5269-5271 (PDF)
Europese Commissie - Actieplan ter vermindering van het energieverbruik in Europa - Belgische maatregelen - Transportsector (3-6319)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-83
p. 9037 3-83 p. 9037 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9198-9199 3-84 p. 9198-9199 (PDF)
Europese Gemeenschap- Kernenergie - Europees Agentschap (3-7122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10078 3-89 p. 10078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10658-10661 3-90 p. 10658-10661 (PDF)
Europese Unie - Actieprogramma van Peking - Genderindicatoren - Toepassing (3-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3320 3-42 p. 3320 (PDF)
Europese Unie - Chemische stoffen - Registratiesysteem - Registratie, evaluatie en autorisatie van chemicaliŽn (REACH) (Impact op het Belgische bedrijfsleven) (3-2585)      
  Schriftelijke vraag van de heer Martens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3268-3269 3-42 p. 3268-3269 (PDF)
Europese eenheidsmunt - Problemen met de euro - Informatiecampagne (3-2559)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3321 3-42 p. 3321 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6906-6907 3-68 p. 6906-6907 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7046 3-69 p. 7046 (PDF)
Europese richtlijnen - Omzetting in Belgisch recht - Chronisch omzettingsdeficit - Rechtsonzekerheid voor onze ondernemingen (3-2283)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2887 3-38 p. 2887 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3021-3022 3-39 p. 3021-3022 (PDF)
Europese zoekmachines - Quaero-project (Frans-Duits project als alternatief voor Google en Yahoo, gefinancierd uit publieke en private middelen) (3-5898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8358-8359 3-78 p. 8358-8359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-79
p. 8584-8585 3-79 p. 8584-8585 (PDF)
Eventuele gratiemaatregelen naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip (Collectieve gratiemaatregel - Strafuitvoering en vervroegde invrijheidstelling) (2-27)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 7 2-11 p. 7 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4463)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-64
p. 6144 3-64 p. 6144 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501-7502 3-71 p. 7501-7502 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4385)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981-5982 3-63 p. 5981-5982 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7500-7501 3-71 p. 7500-7501 (PDF)
Examen inzake beroepsbekwaamheid voor magistraten - Vrijstellingsregeling voor bepaalde onderdelen (2-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 778 2-17 p. 778 (PDF)
Export van bedorven vlees naar Afrikaanse landen (3-1216)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1384-1385 3-23 p. 1384-1385 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1525-1526 3-25 p. 1525-1526 (PDF)
Exportboom in Chinees textiel - Oneerlijke concurrentie - Afdwingbaarheid van patenten, ontwerpen en merken - Europese maatregelen (3-2213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2815-2823 3-37 p. 2815-2823 (PDF)
Exportboom in Chinees textiel - Oneerlijke concurrentie - Overheidsopdrachten (3-2404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3105-3107 3-40 p. 3105-3107 (PDF)
Exportproblemen veevoeder - Administratie - FAVV - Gezondheidscertificaten (3-6506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9279 3-85 p. 9279 (PDF)
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1322)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1526 3-25 p. 1526 (PDF)
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1612-1613 3-26 p. 1612-1613 (PDF)
FOD Wetenschapsbeleid - Opmerkingen van het Rekenhof (3-5144)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7146-7147 3-70 p. 7146-7147 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6785)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9606 3-87 p. 9606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9934 3-88 p. 9934 (PDF)
  Bul. 3-90
p. 10639 3-90 p. 10639 (PDF)
Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden (2-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782-3783 2-68 p. 3782-3783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4129-4131 2-73 p. 4129-4131 (PDF)
Familiale verzekeringspolissen - Dekkingsproblemen (Uitsluiting van roekeloze en onmiskenbaar gevaarlijke daden - Verhaal van de verzekeraar op de minderjarige die het feit pleegde - Verplichte verzekering) (3-3016)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-48
p. 3972-3973 3-48 p. 3972-3973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4175-4177 3-49 p. 4175-4177 (PDF)
Farmaceutisch wetenschappelijk onderzoek - Belgisch topberaad - Resultaten (Heffing ten laste van de farmaceutische industrie) (3-3122)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-49
p. 4109 3-49 p. 4109 (PDF)
Farmaceutische industrie - Studie van de Nationale Bank (Inspanningen inzake onderzoek en ontwikkeling) (3-6282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8585-8586 3-79 p. 8585-8586 (PDF)
Federaal Planbureau - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1556)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1830 3-28 p. 1830 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 1971-1972 3-29 p. 1971-1972 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-39)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1671-1673 2-34 p. 1671-1673 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3931)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5192 3-58 p. 5192 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7498 3-71 p. 7498 (PDF)
Federale Investeringsmaatschappij - Federale Participatiemaatschappij - Fusie (3-3779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5078 3-57 p. 5078 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-64
p. 6207 3-64 p. 6207 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6922)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9936 3-88 p. 9936 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10639-10640 3-90 p. 10639-10640 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7641)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10644-10645 3-90 p. 10644-10645 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van het encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7653)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10645 3-90 p. 10645 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10652 3-90 p. 10652 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7737)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10650 3-90 p. 10650 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7689)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10646-10647 3-90 p. 10646-10647 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7557)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10641-10642 3-90 p. 10641-10642 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10645-10646 3-90 p. 10645-10646 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7533)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10641 3-90 p. 10641 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7521)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10640-10641 3-90 p. 10640-10641 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7790)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10650-10651 3-90 p. 10650-10651 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10648-10649 3-90 p. 10648-10649 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643 3-90 p. 10643 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (3-7617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10644 3-90 p. 10644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10643-10644 3-90 p. 10643-10644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10649-10650 3-90 p. 10649-10650 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10651 3-90 p. 10651 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7677)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10646 3-90 p. 10646 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10647-10648 3-90 p. 10647-10648 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Beveiliging (3-1436)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1613-1614 3-26 p. 1613-1614 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1462)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1614 3-26 p. 1614 (PDF)
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - Ziekteverzuim (3-1394)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1754-1755 3-27 p. 1754-1755 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1441)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1751 3-27 p. 1751 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1467)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1752-1754 3-27 p. 1752-1754 (PDF)
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Ziekteverzuim (3-1399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1748-1751 3-27 p. 1748-1751 (PDF)
Federale Wetenschappelijke Instellingen - Kunstverzameling - In bruikleen geving van stukken aan parlementaire assemblees (3-1298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1495-1496 3-25 p. 1495-1496 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4406)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-73
p. 7831-7832 3-73 p. 7831-7832 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3513)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6362 3-65 p. 6362 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4124)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7499 3-71 p. 7499 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Juridische bijstand (3-6062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8730 3-80 p. 8730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9456 3-86 p. 9456 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4033)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5426 3-60 p. 5426 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7498-7499 3-71 p. 7498-7499 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8871-8872 3-81 p. 8871-8872 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9189-9194 3-84 p. 9189-9194 (PDF)
  Bul. 3-86
p. 9457-9462 3-86 p. 9457-9462 (PDF)
Federale musea - Gratis toegang op elke eerste zondag van de maand (3-1661)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1940-1941 3-29 p. 1940-1941 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2473-2474 3-34 p. 2473-2474 (PDF)
Federale ombudsman energie - Financiering (Oprichting) (3-5713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7836-7837 3-73 p. 7836-7837 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6997)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9829 3-88 p. 9829 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10244 3-89 p. 10244 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 749 2-17 p. 749 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007 2-22 p. 1007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1136-1137 2-24 p. 1136-1137 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3769 2-67 p. 3769 (PDF)
Federale overheidsdienst - Programmatorische overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7936)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10653 3-90 p. 10653 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5490)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7503 3-71 p. 7503 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7503 3-71 p. 7503 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7782 3-73 p. 7782 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8036-8037 3-75 p. 8036-8037 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Armoede - Ervaringsdeskundigen (3-4707)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6275 3-65 p. 6275 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6518 3-66 p. 6518 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4829)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6714-6715 3-67 p. 6714-6715 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3199-3200 3-41 p. 3199-3200 (PDF)
  Bul. 3-42
p. 3320-3321 3-42 p. 3320-3321 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3183)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4171 3-49 p. 4171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4756-4757 3-54 p. 4756-4757 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6695)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9701 3-87 p. 9701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9933-9934 3-88 p. 9933-9934 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6713 3-67 p. 6713 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6713-6714 3-67 p. 6713-6714 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4769)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519 3-66 p. 6519 (PDF)
Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten (3-3366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-52
p. 4541 3-52 p. 4541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4757-4758 3-54 p. 4757-4758 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4781)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6712-6713 3-67 p. 6712-6713 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd (Vervroegde uittreding - Vacatures) (3-3706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4973 3-56 p. 4973 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5494-5496 3-60 p. 5494-5496 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4793)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6519 3-66 p. 6519 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin federale overheidsdiensten betrokken zijn als verweerder of als eiser - Aantal rechtszaken van federale overheidsdiensten tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8977 3-82 p. 8977 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9199-9200 3-84 p. 9199-9200 (PDF)
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5944)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8517 3-79 p. 8517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8727-8729 3-80 p. 8727-8729 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-77
p. 8260 3-77 p. 8260 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472 3-34 p. 2472 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bewaargeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen (3-3002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3886-3888 3-47 p. 3886-3888 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7516-7519 3-71 p. 7516-7519 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Kunstverzamelingen - In bruikleen geving van stukken aan ministeriŽle kabinetten (3-1297)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-25
p. 1495 3-25 p. 1495 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-27
p. 1755-1756 3-27 p. 1755-1756 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Modernisering - Witboek - Uitvoering (3-2649)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3394 3-43 p. 3394 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van kunstwerken aan ministeriŽle beleidscellen - Resultaat onderzoek naar verdwenen stukken (3-2292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2889-2890 3-38 p. 2889-2890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4049-4050 3-48 p. 4049-4050 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen. - Kunstverzamelingen - In bruikleengeving van stukken aan ministeriŽle beleidscellen - Procedures (3-2298)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2890 3-38 p. 2890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-42
p. 3324-3325 3-42 p. 3324-3325 (PDF)
Fedimmo II - Verkoop van het Geofysisch Centrum in Dourbes (Mogelijke verkoop door de Staat - Onderzoek naar magnetisme - Nieuwe vestigingsplaats) (3-7213)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10079 3-89 p. 10079 (PDF)
Flitspalen - Herijking (3-4719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6448-6449 3-66 p. 6448-6449 (PDF)
Flitspalen - Herijking - Aantal niet gebruikte flitspalen per politiezone (3-4138)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5588 3-61 p. 5588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7508 3-71 p. 7508 (PDF)
Flitspalen - Tweede snelheidscontrole - Overleg tussen politie, parketten en de overheid die de palen plaatst (3-3611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4894-4895 3-55 p. 4894-4895 (PDF)
Frequentiegolven - Ongewenste neveneffecten voor personen met een neurostimulator (Antidiefstalinstallatie in grootwarenhuizen) (3-1785)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2222-2223 3-32 p. 2222-2223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2471-2472 3-34 p. 2471-2472 (PDF)
Gebouwde onroerende goederen - Veiligheidskeuringen - Periodieke attesten (voor de elektrische veiligheid - Uitbreiding naar de verhuur- en leasingmarkt) (3-6261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-82
p. 8934-8935 3-82 p. 8934-8935 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9462-9464 3-86 p. 9462-9464 (PDF)
Gedetineerden - Algemene gezondheidstoestand (Bestrijding van infectieziekten in de gevangenissen) (2-1484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 817-819 2-18 p. 817-819 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1501-1503 2-30 p. 1501-1503 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2897-2898 2-53 p. 2897-2898 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3555)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5137-5138 3-57 p. 5137-5138 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-54
p. 4718 3-54 p. 4718 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5135-5136 3-57 p. 5135-5136 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1332 2-28 p. 1332 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1500-1501 2-30 p. 1500-1501 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4427)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5982 3-63 p. 5982 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7501 3-71 p. 7501 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9470 3-86 p. 9470 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10638 3-90 p. 10638 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6589)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9469-9470 3-86 p. 9469-9470 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9700 3-87 p. 9700 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6632)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9605 3-87 p. 9605 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2018)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3020-3021 3-39 p. 3020-3021 (PDF)
  Bul. 3-73
p. 7828-7829 3-73 p. 7828-7829 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2062)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539-2539 3-35 p. 2539-2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4190-4191 3-49 p. 4190-4191 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2039)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2539 3-35 p. 2539 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1300-1301 2-27 p. 1300-1301 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3848-3849 2-69 p. 3848-3849 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3848 2-69 p. 3848 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2533-2534 2-48 p. 2533-2534 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900 2-38 p. 1900 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1925 2-39 p. 1925 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
Gellingen - Gasramp - Gasleidingen - Plannen en procedures (3-1282)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1384 3-23 p. 1384 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1523-1525 3-25 p. 1523-1525 (PDF)
Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Onverzekerbare bestuurders (2-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374-2375 2-46 p. 2374-2375 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3337 2-60 p. 3337 (PDF)
Gemeenschapswachten - Niet ingevulde functies - Aantallen actieve werknemers (4-3040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3040
Genaturaliseerde vreemdelingen - Tekortkoming aan bepaalde verplichtingen - Ontnemen van de Belgische nationaliteit (2-2517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3715 2-66 p. 3715 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6674)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9470-9471 3-86 p. 9470-9471 (PDF)
  Bul. 3-87
p. 9701 3-87 p. 9701 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3416)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4650 3-53 p. 4650 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4322)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-63
p. 5981 3-63 p. 5981 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7499-7500 3-71 p. 7499-7500 (PDF)
Geneesheren - Aansprakelijkheid wegens medische fout (2-2435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768 2-67 p. 3768 (PDF)
Geneesmiddelen en gezondheidstests - Aanbod op het internet - Mogelijkheden om op te treden (2-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1084-1085 2-23 p. 1084-1085 (PDF)
Generische geneesmiddelen - Toegang voor de arme landen - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom - Standpunt van BelgiŽ (Wereldhandelsorganisatie - HAIE) (3-4159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5590-5591 3-61 p. 5590-5591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6057-6059 3-63 p. 6057-6059 (PDF)
Gerechtelijk onderzoek - Voormalig strafrechtelijk dossier (Affaire-Di Rupo) (2-1894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2762-2763 2-52 p. 2762-2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3338-3339 2-60 p. 3338-3339 (PDF)
Gerechtelijk verlof - Conclusietermijnen - Toepassing van art. 747, ß 2, Gerechtelijk Wetboek (2-2359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-60
p. 3315-3316 2-60 p. 3315-3316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3544-3546 2-63 p. 3544-3546 (PDF)
Gerechtelijke bijstand inzake strafzaken - Europese Conventie van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp - Aanvullend Protocol - Ratificatie (2-2043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2962-2963 2-54 p. 2962-2963 (PDF)
Gerechtelijke politie Brussel - Personeelsformatie volgens taalrol (2-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 432-433 2-10 p. 432-433 (PDF)
Gerechtelijke technische assistenten - Datum indiensttredingen (Rechtbanken van eerste aanleg) (2-162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 310-311 2-8 p. 310-311 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 1999 (2-325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 538 2-12 p. 538 (PDF)
Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid (2-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 679-680 2-15 p. 679-680 (PDF)
Getuigen in civiele zaken - Vastgestelde prijs (schadeloosstelling) (Aanpassing van het bedrag aan de werkelijke verplaatsingskosten) (2-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3477-3478 2-62 p. 3477-3478 (PDF)
Gevangenisbevolking - Vooropgestelde daling - Drugsverslaafden - Vervangende gevangenisstraf (2-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 952-953 2-21 p. 952-953 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142 2-24 p. 1142 (PDF)
  Bul. 2-29
p. 1434 2-29 p. 1434 (PDF)
Gevangenisbevolking wegens zedenfeiten (Cijfergegevens) (2-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 539 2-12 p. 539 (PDF)
Gevangenissen - Drugpreventie (2-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3713-3715 2-66 p. 3713-3715 (PDF)
Gevangenissen - Hervorming (Overbevolking - Werkzaamheden - Drugs - Personeel - Wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling - Werkaanbiedingen - Geweld) (2-2776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-72
p. 4003 2-72 p. 4003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4134-4139 2-73 p. 4134-4139 (PDF)
Gevangenissen - Informatisering (2-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 261-262 2-7 p. 261-262 (PDF)
Gevangenissen - Medisch centrum - Ingrepen (2-2650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4131-4133 2-73 p. 4131-4133 (PDF)
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-4358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten
SV 4-4358
Gevangenissen - Veiligheid - Beperking van de verplaatsingen van de gedetineerden - Videoconferencingsysteem - Proefproject - Evaluatie - Conclusies (4-5670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-5670
Gevangenissen - Voetbal (Ontsnapping van een gevangene - Veiligheidsmaatregelen - Andere sporten) (2-2406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3478-3479 2-62 p. 3478-3479 (PDF)
Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortgangscontrole van het dossier (Geweld tegen kinderen, tussen partners en tegen bejaarden - Processen-verbaal en slachtofferhulp) (2-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1334-1335 2-28 p. 1334-1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1836-1839 2-37 p. 1836-1839 (PDF)
Geweld jegens vrouwen - Werkgroep - Verwerking in de gegevensbank van de parketten (Begrip "huiselijk geweld" - Onderscheid tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld) (2-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3794-3795 2-68 p. 3794-3795 (PDF)
Gezinshereniging - Recht op verblijf voor ascendenten van de eerste graad - Verantwoording (4-2816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verwilghen aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2816
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3081-3082 2-56 p. 3081-3082 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3080-3081 2-56 p. 3080-3081 (PDF)
Gezondheidsindex en spilindex - Mededeling van voorlopige cijfers (3-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2173-2174 3-31 p. 2173-2174 (PDF)
Gokken op het internet - Legaliteit (2-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764 2-52 p. 2764 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2961-2962 2-54 p. 2961-2962 (PDF)
Graden van rang 16 en 17 - Afschaffing (Aanstelling van de titularissen als opdrachthouders - POD Wetenschapsbeleid) (3-2008)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2538-2539 3-35 p. 2538-2539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2732-2734 3-36 p. 2732-2734 (PDF)
Graffitikunstwerken en de wet op het auteursrecht (2-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-157
p. 7-8 2-157 p. 7-8 (PDF)
Gratie en dienstverlening ten bate van de gemeenschap (Alternatieve maatregelen in het kader van de gratieverlening - Toekenning voorlopige invrijheidstellingen met het oog op een gratieverlening) (2-284)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-85
p. 41-43 2-85 p. 41-43 (PDF)
Grensarbeiders BelgiŽ-Frankrijk - Akkoord over het fiscale stelsel (4-48)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Vienne aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-48
Griffies van de handelsrechtbanken - Europese groep met economisch belang - Deponering van statuten (2-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456-2457 2-47 p. 2456-2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2710-2711 2-51 p. 2710-2711 (PDF)
Groepsverkrachtingen - Evolutie (Gegevens) (2-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2176 2-43 p. 2176 (PDF)
Grote elektriciteitspanne van 4 november 2006 - Gevolgen - Preventie (3-6399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9115-9116 3-84 p. 9115-9116 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9697-9699 3-87 p. 9697-9699 (PDF)
HIV- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde (Internationale strijd - Onderzoek naar microbiciden door het ITG - Ontwikkelingssamenwerking) (3-5900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8359-8360 3-78 p. 8359-8360 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8863-8865 3-81 p. 8863-8865 (PDF)
Hacken - "Port scan" - Wet inzake informaticacriminaliteit (Vonnis in de Verenigde Staten) (2-1076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1464-1465 2-30 p. 1464-1465 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1608 2-33 p. 1608 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1738-1739 2-36 p. 1738-1739 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2366-2367 2-46 p. 2366-2367 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2758-2759 2-52 p. 2758-2759 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3583-3584 2-64 p. 3583-3584 (PDF)
Handel met voorkennis - Vervolgingsbeleid - Veroordelingen (2-1374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1903-1905 2-38 p. 1903-1905 (PDF)
Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden (Vrije beroepen) (2-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 701-702 2-16 p. 701-702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1782-1783 2-36 p. 1782-1783 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand (Contractuele verplichtingen van de departementen - Verwijlintresten) (3-1995)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2472-2473 3-34 p. 2472-2473 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Bestrijding - Toepasbaarheid van de wet van 2 augustus 2002 op het aanbieden van financiŽle producten aan ondernemingen (niet-consumenten) (FinanciŽle producten zoals leningen, leasingovereenkomsten, verzekeringscontracten, beurstransacties - Aanpassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten aan richtlijn 2000/35/EG) (2-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3692 2-66 p. 3692 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Situatie in BelgiŽ - Omzetting van de Europese richtlijn van 29 juni 2000 (2-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2177 2-43 p. 2177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2494-2495 2-47 p. 2494-2495 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Transpositie van richtlijn 2000/35/EG naar het Belgisch recht (2-2085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3079-3080 2-56 p. 3079-3080 (PDF)
Handelszendingen - Aanwezigheid van vrouwen (3-5204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7245 3-70 p. 7245 (PDF)
Hanengevechten - Toestand in BelgiŽ - Overtredingen - Controles (2-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2898 2-53 p. 2898 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken)      
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Het Belgisch Instituut voor de Zee (Oprichting van een Belgisch Instituut naast een Vlaamse en Franstalige - Versnippering van de onderzoeksmiddelen - Dataverzameling) (3-1880)      
  Vraag om uitleg van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 71-72 3-187 p. 71-72 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen (Bestrijding van het witwassen van geld dat voortkomt uit die handel - Gemis aan een bestrijdingsbeleid en gebrek aan personeel bij de betrokken politiediensten) (2-1240)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 15-17 2-270 p. 15-17 (PDF)
Het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten (4-39)      
  Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
4-5 COM
p. 14-16 4-5 COM p. 14-16 (PDF)
Het Brusselse parket (Versterking van de magistratuur) (2-1213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-264
p. 11-13 2-264 p. 11-13 (PDF)
Het Energieplan van de Europese Commissie (Productie van groene energie en energiebesparing) (3-1356)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-198
p. 17-20 3-198 p. 17-20 (PDF)
Het Europees Ruimtevaartprogramma en het Belgisch ruimtevaartbeleid (Principe van "le juste retour" - Belgische ruimtevaartindustrie - Financiering - Technologische en wetenschappelijke programma's - Onderwijs en opleiding van jongeren) (3-680)      
  Vraag om uitleg van de heer Cheffert aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-106
p. 24-26 3-106 p. 24-26 (PDF)
Het Europees aanhoudingsmandaat (Uitvoering van het kaderbesluit - Rol van het Parlement - Dubbele incriminatie - Uitzonderlijke regeling voor de politieke misdrijven) (2-796)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 56-58 2-208 p. 56-58 (PDF)
Het Europees satellietnavigatiesysteem Galileo (Europees ruimtevaartbeleid - Economische en wetenschappelijke return) (3-1003)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kapompolť aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-151
p. 22-23 3-151 p. 22-23 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (Actieplan tegen die organisaties) (2-496)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-124
p. 49-51 2-124 p. 49-51 (PDF)
Het MP3-fenomeen (Internet : illegaal kopiŽren van muziek) (2-286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 19-21 2-54 p. 19-21 (PDF)
Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (Sociale spanningen in het Centrum - Eisen van het personeel - Uitbreiding van het elektronisch toezicht) (2-1271)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 17-21 2-275 p. 17-21 (PDF)
Het Participatiefonds (Achtergestelde leningen tegen gunstvoorwaarden voor zelfstandige ondernemers) (2-696)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 79-81 2-182 p. 79-81 (PDF)