Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daems Rik" (Legislatuur 2014-...)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Inwerkingtreding - Ondernemingen en overheden - Aanduiding van functionarissen gegevensbescherming - Vereisten - Opleiding (6-1626)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1626
Belastingen - Onbeperkt uitstel van invordering (6-696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-696
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1699
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1700)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1700
Bitcoin - Marktautoriteit - Wettelijke betaling - Rechten als consument (6-1701)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1701
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1599
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1600)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1600
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1601)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1601
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1602)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1602
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1603)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1603
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1604)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1604
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1605)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1605
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-1606
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1607
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1608)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1608
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-1609
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1610)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1610
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1611
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Ducarme, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1612
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1613
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1614)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1614
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1615)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1615
Blockchaintechnologie - Overheid - Toepassing - Pilots - Samenwerking met de privé sector (6-1616)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1616
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1595)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1595
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1596
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1597)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1597
Blockchaintechnologie - Toepassingen - Wetgeving - Gevolgen - Privacy (6-1598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1598
De heer Philippe Henry protesteert tegen het feit dat een lid van de Commissie voor het Onderzoek van de geloofsbrieven betrokken is bij de kwestie over de cumul van een lokaal mandaat en een mandaat van deelstaatsenator      
  6-1
p. 5 6-1 p. 5 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Hendrik Daems, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid (6-692)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-692
Games-industrie - Tax shelter (6-1450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1450
Games-industrie - Tax shelter (6-1451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1451
Games-industrie - Tax shelter (6-1452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1452
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1206
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1207)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1207
Gastronationalisme - Protectionisme - Vrij verkeer van goederen - Tendens in de Europese Unie - Belgische voedingsindustrie - Impact - Standpunt van de Belgische regering - Overleg met de Gewesten (6-1208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1208
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1704)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1704
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1705
Green bonds - Voorbeelden uit het buitenland - Energietransitie - Financiering - Windparken op de Noordzee (6-1706)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1706
Hulde (BZ 2014)      
  aan mevrouw Sabine de Bethune, voor de wijze waarop zij de overgang heeft begeleid naar de Senaat in zijn nieuwe gedaante
6-1
p. 17 6-1 p. 17 (PDF)
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-1354)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1354
Illegale sigaretten - Herkomst en bestemming - Binnenlandse productie - Cijfers (6-1355)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1355
Innovatie - Ondernemerschap - Spin-offs - Roerende voorheffing (6-244)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-244
Koolstofmonoxidedetectoren - Slechte werking - Klachten - Kwaliteitsonderzoek - E-commerce - Bescherming van de consumenten - Dringende maatregelen (6-1473)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1473
LIII COSAC - RIGA - 31 mei - 2 juni 2015 (Het bilan van het Letse voorzitterschap van de EU-Raad - Het EU-Energiebeleid - Veiligheidsvraagstukken in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - EU-handelsbeleid : focus op de EU-VS-onderhandelingen over het "Transatlantic Trade and Investment Partnership [TTIP] - Het gebruik van PNR-gegevens bij het voorkomen, detecteren, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en zware criminaliteit - Toekomst van het parlementair toezicht op EU-aangelegenheden - Het Oostelijk nabuurschap) (6-214)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Christine Defraigne en Véronique Jamoulle en de heren Steven Vanackere en Rik Daems
6-214/1
p. 1-66 6-214/1 p. 1-66 (PDF)
Mededeling van de heer Olivier Paasch, minister-president van de Duitstalige Gemeenschap (Rol van de Senaat in het nieuwe institutionele landschap)      
  6-10
p. 9-26 6-10 p. 9-26 (PDF)
Nederland - Sociale fraude - Landelijk frauderegister - Recidive - Administratieve boetes (6-243)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-243
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-381
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-382
Ondergronds bankieren - Cijfers - Cel voor financiële informatieverwerking (CFI) (6-383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Vraag zonder antwoord
SV 6-383
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Samenstelling van de commissie
6-1
p. 4-5 6-1 p. 4-5 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 1 van de Gewone Zitting - Straatsburg, 23-27 januari 2017 (Verkiezing van de voorzitter van de Assemblee - Vermeende corruptie in de Assemblee - Mededeling van het Comité van ministers door de heer Ioannis Kasoulides, minister van Buitenlandse Zaken van Cyprus, voorzitter van het Comité van ministers - Toespraak van de heer Johannes Hahn, Europees commissaris belast met het Europees Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen - Toespraak van de heer Nicos Anastasiades, president van Cyprus - Mededeling van de heer Thorbjorn Jagland, secretaris-generaal van de Raad van Europa - Aanvallen op journalisten en de vrijheid van de media in Europa - De humanitaire crisis in Gaza - Onlinemedia en journalistiek : uitdagingen en verantwoordelijkheden - Een einde maken aan cyberdiscriminatie en haatspraak online - Redevoering van de heer Klaus Iohannis, president van Roemenië - Werking van de democratische instellingen in Oekraïne - Het versterken van de maatschappelijk dialoog als instrument voor stabiliteit en voor het verkleinen van de sociale en economische ongelijkheid - De noodzakelijke hervorming van het Europese migratiebeleid - Betwisting om formele redenen van de nog niet goedgekeurde geloofsbrieven van de parlementaire delegatie van de Slowaakse Republiek - De ontwikkeling van de follow-upprocedure van de Assemblee en de periodieke toetsing van de naleving van de verplichtingen van Oostenrijk, de Tsjechishe Republiek, Denemarken, Finland, Frankrijk en Duitsland - De toestand in Libanon en de risico's voor de stabiliteit van de regio en de veiligheid in Europa - De verenigbaarheid van arbitrage door investerende Staten in internationale verdragen tot bescherming van investeringen met de mensenrechten - De handelsakkoorden van de "nieuwe generatie" en hun implicaties voor de sociale rechten, de volksgezondheid en de duurzame ontwikkeling - De inclusie bevorderen van Roma en woonwagenbewoners) (6-330)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-330/1
p. 1-108 6-330/1 p. 1-108 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 2 van de gewone zitting - Straatsburg, 24 -28 april 2017 (De werking van de democratische instellingen in Turkije - De rechten van de mens in de noordelijke Kaukasus - De strijd tegen inkomensongelijkheid - Vrouwen en meisjes op de vlucht beschermen tegen gendergeweld - Vijfentwintig jaar CPT : Europees Comité inzake de voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing - Misbruik van het Interpol-systeem - Hongarije : wetsontwerp over NGO's dat de vrijheid van het middenveld beknot en mogelijke sluiting van de Central European University - Bescherming van de rechten van ouders en kinderen die tot een religieuze minderheid behoren - Mogelijkheden om de financiering van noodhulp voor vluchtelingen te verbeteren - Technoligische convergentie, artificiële intelligentie en mensenrechten - Ontwerp van Verdrag van de Raad van Europa betreffende misdrijven met betrekking tot cultuurgoederen) (6-345)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-345/1
p. 1-93 6-345/1 p. 1-93 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 3 van de Gewone Zitting Straatsburg, 26-30 juni 2017 (Erkenning en uitvoering van het verantwoordelijkheidsbeginsel in de Parlementaire Assemblee - Integriteit in bestuurszaken aanmoedigen om politieke corruptie te bestrijden - Situatie in Wit-Rusland - Migratie- en vluchtelingencrisis in Europa - Migratie, een uitgelezen kans voor de Europese ontwikkeling - Een einde maken aan seksueel geweld en ongewenste intimiteiten tegen vrouwen in de openbare ruimte - De uitvoering van de arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens - De politieke invloed op de media en de onafhankelijke journalisten - Het << Proces van Turijn >> : de sociale rechten in Europa versterken)(6-360)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-360/1
p. 1-116 6-360/1 p. 1-116 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 4 van de Gewone Zitting Straatsburg, 9-13 oktober 2017 (De activiteiten van de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OESO) in 2016- 2017 - Verantwoordelijkheid en integriteit van de leden van de Parlementaire assemblee - Evaluatie van het partnerschap voor democratie betreffende het Parlement van Jordanië - De werking van de democratische instellingen in Azerbeidzjan - Azerbeidzjaans voorzitterschap van de Raad van Europa: welk gevolg moet worden gegeven inzake eerbiediging van de rechten van de mens? - Oproep voor een Top van de Raad van Europa om de Europese eenheid te bevestigen en de democratische veiligheid in Europa te verdedigen en te bevorderen - Het acquis van de Raad van Europa verdedigen - "Rule of Law Checklist" van de Commissie van Venetië - Nieuwe bedreigingen van het primaat van het recht in de lidstaten van de Raad van Europa: een selectie van voorbeelden - De nieuwe Oekraïense onderwijswet : een grote hinderpaal voor het onderricht van de moedertalen van de nationale minderheden - De misdaden tegen de menselijkheid of zelfs de mogelijke genocide door IS vervolgen en bestraffen - De noodzaak van een politieke oplossing voor de crisis in Catalonië - Het gebruik van de nieuwe gentechnologie bij de mens - De mensenrechten bevorderen en de discriminatie van interseksuelen wegwerken - Jongeren tegen corruptie) (6-371)      
  Verslag namens de Belgische delegatie bij de Parlementaire assemblee van de Raad van Europa uitgebracht door de heer Rik Daems
6-371/1
p. 1-112 6-371/1 p. 1-112 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Deel 4 van de gewone zitting - Straatsburg, 10-14 oktober 2016 (Activiteitenverslag van het Bureau en de Vaste Commissie - Activiteiten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling [OESO] in 2015-2016 - Rechten van het kind bij draagmoederschap - Lessen die men kan trekken uit de zaak van de "Panama Papers" om sociale en fiscale rechtvaardigheid te verzekeren - Sport voor allen : een brug naar gelijkheid, integratie en sociale inclusie - Politieke gevolgen van de Russische agressie in Oekraïne - Rechtsmiddelen tegen de schendingen van de mensenrechten begaan op het Oekraïense grondgebied dat niet onder de controle van de Oekraïense autoriteiten staat - Samenwerking met het Internationaal Strafhof : voor een breed en concreet engagement - De genitale verminking van vrouwen in Europa - De bescherming van de niet-begeleide minderjarigen harmoniseren - De impact van de Europese demografische dynamiek op het migratiebeleid) (6-295)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-295/1
p. 1-72 6-295/1 p. 1-72 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vegadering van de Vaste commissie - Praag, 30 mei 2017 (Vermeende corruptie in de Assemblee - Verkiezingswaarnemingen in Armenië, in Servië en van het referendum over de amendementen op de Turkse Grondwet - Budget en prioriteiten van de Raad van Europa - De politieke transitie in Tunesië - Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen - De rechten inzake arbeid van huishoudelijke werkers in Europa, in het bijzonder van vrouwen - De mensenrechten van ouderen en integrale ouderenzorg) (6-353)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-353/1
p. 1-53 6-353/1 p. 1-53 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa - Vergadering van de permamente commissie Madrid, 10 maart 2017 (Gedachtewisseling met de heer Christian Ahlund, voorzitter van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie [ECRI] - Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van het Russische Parlement over de samenwerking tussen de Parlementaire Assemblee en het Russische Parlement in 2017 - De toegang van gedetineerden tot een advocaat garanderen - De politieke rechten van personen met een handicap : een democratische uitdaging - Audiëntie bij de Spaanse Koning Felipe VI - Europese dag ter herdenking van de slachtoffers van terrorisme [11 maart]) (6-331)      
  Verslag van de heer Rik Daems
6-331/1
p. 1-17 6-331/1 p. 1-17 (PDF)
Regionaal verkozenen kunnen zich uitspreken over een federale wet : opmerkingen naar aanleiding van de stemming over het voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders (6-1277)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1277
Tabaksreclame - Verbod - Controles - Overtreding - Aantallen - Hardleerse overtreders (6-1278)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1278
Tesla - Gigafactory - Vestiging in België - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1173
Tesla - Gigafactory - Vestiging in België - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1174)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-1174
Tesla - Gigafactory - Vestiging in België - Buitenlandse investering - Aantrekking - Aanmoediging en wettelijke ondersteuning - Overleg met de Gewesten - Clusterbeleid - Economische diplomatie (6-1255)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1255
Uitnodiging aan de minister-president van Vlaanderen om een toespraak te houden in de Senaat      
  6-10
p. 24-26 6-10 p. 24-26 (PDF)
Verslag over de radicalisering in België (Beroepsgeheim - Coördinatie van de aanpak van radicalisering - Centraal meldpunt in verband met radicalisering - Aanpak van radicalisering in de gevangenissen - Erkenning van de moskeeën en de imams gebeurt op verschillende niveaus - Thuisonderwijs - Bevriezing van tegoeden en verlies van recht op uitkeringen - Wapenhandel) (6-205)      
  Bespreking
6-19
p. 13-60 6-19 p. 13-60 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-201/2)
6-18
p. 1-57 6-18 p. 1-57 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-131/1)
6-7
p. 17-21 6-7 p. 17-21 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-131/2)
6-11
p. 5-47 6-11 p. 5-47 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Visserij - Brexit - Gevolgen (6-1175)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1175
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Stemming
6-21
p. 24 6-21 p. 24 (PDF)
  6-21
p. 22 6-21 p. 22 (PDF)
Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal (6-270)      
  Bespreking
6-19
p. 5-13 6-19 p. 5-13 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in België) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in België (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Overgangsbepalingen inzake het financieel verslag - Indieningstermijn - Inwerkingtreding) (6-190)      
  Algemene bespreking
6-10
p. 26-27 6-10 p. 26-27 (PDF)
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-241)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-241
e-commerce - Consumentenrechten - Buitenlandse websites - Klachten (6-242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Daems aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-242
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999