Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2012-2013)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-75
p. 4 5-75 p. 4 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (2013-2014)      
  Benoeming van mevrouw Sabine de Bethune tot voorzitster van de Senaat
5-117
p. 4 5-117 p. 4 (PDF)
Activiteitenverslag 2010 en observatoriumrapport 2010 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (5-1392)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1392/1
p. 1-11 5-1392/1 p. 1-11 (PDF)
Activiteitenverslag en Observatoriumrapport 2009 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (5-754)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K) en Philippe Mahoux (S)
5-754/1
p. 1-283 5-754/1 p. 1-283 (PDF)
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (5-1649)      
  Terugzending naar commissie
5-62
p. 47-48 5-62 p. 47-48 (PDF)
Briefing van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011 te Brussel (Controle aan de binnengrenzen - Schengen - Controle aan de buitengrenzen - Frontex - Integratie van de Roma - Europees Semester en Euro Plus-Pact - Griekenland - Europees economisch beleid - Eigen middelen van de Europese Unie - Uitbreiding van de Europese Unie : Kroatië - Arabische lente - Ontwikkelingssamenwerking - Eengemaakte digitale markt - De vergrijzing en de loonsonderhandelingen) (5-1116)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1116/1
p. 1 5-1116/1 p. 1 (PDF)
Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal (5-3620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Leterme, eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 5-3620
Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 (Commissie-Buysse) - Nog hangende dossiers - Aantal (5-4369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Di Rupo, eerste minister
   Antwoord
SV 5-4369
De Belgische houding inzake de erkenning van Palestina als niet-lidstaat met waarnemersstatus bij de Verenigde Naties (5-721)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-81
p. 6-10 5-81 p. 6-10 (PDF)
De Belgische verbintenissen inzake het verbod op clustermunitie (Houding tegenover Protocol VI van de Toetsingsconferentie van het Verdrag over bepaalde conventionele wapens - Toelating of beperking van clustermunitie) (5-288)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-35
p. 23-26 5-35 p. 23-26 (PDF)
De Europese Raad van 1 en 2 maart 2012 - Prebriefing 29 februari 2012 (Economisch beleid : budgettaire consolidatie - Groei en werkgelegenheid - Nationale hervormingsplannen - Stabiliteits- en convergentieplannen - Euro Plus-Pact - Alert Mechanism Report - Werkgelegenheid voor jongeren - Economic governance - Two-pack - Interne markt - Digitale eenheidsmarkt - KMO's - Regulering van de financiële sector - O & O, innovatie - Fiscaliteit - Banken - Project Bonds - Europa 2020 - Internationale toppen : G8 - G20 - VN Rio+20 - Duurzame ontwikkeling - IMF - Buitenlandse beleid : Arabische Lente - Syrië - Toetreding Servië tot EU en Bulgarije en Roemenië tot Schengen - Herverkiezing voorzitter Europese Raad - Taks op financiële verrichtingen) (5-1504)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1504/1
p. 1-16 5-1504/1 p. 1-16 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 16 en 17 december 2010 (Permanent mechanisme voor stabiliteit in de eurozone - Verdragsherziening - Gemeenschappelijk buitenlands beleid - EU 2020 - Bankheffingen - Kandidaat-lidstaat Montenegro - Evaluatie van het Belgisch voorzitterschap - Eurobonds, Euro-obligaties en Economic governance - Schengen, visa en migratie - EU-octrooi) (5-577)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K) en Philippe Mahoux (S)
5-577/1
p. 1-49 5-577/1 p. 1-49 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2011 (Controle aan de binnengrenzen - Schengen - Controle aan de buitengrenzen - Frontex - Integratie van de Roma - Europees Semester en Euro Plus-Pact - Griekenland - Europees economisch beleid - Eigen middelen van de Europese Unie - Uitbreiding van de Europese Unie : Kroatië - Arabische lente - Ontwikkelingssamenwerking - Eengemaakte digitale markt - De vergrijzing en de loonsonderhandelingen) (5-1133)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1133/1
p. 1-48 5-1133/1 p. 1-48 (PDF)
De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van 22, 23 en 26 oktober 2011 (Situatie in Griekenland - Economisch bestuur [sixpack] - G20 - Heffing op financiële transacties - Herkapitalisatie banken - Excessive Dept Procedure - ESER-boekhouding - Economische groei - Begroting in evenwicht - Euro-obligaties - Versterking EFSF - Vertrouwen burger in EU - Wijziging Verdrag) (5-1281)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1281/1
p. 1-39 5-1281/1 p. 1-39 (PDF)
De Europese Raad van de Staats- en Regeringsleiders van de Eurozone van 11 maart 2011 (Zuidelijke nabuurschap en Libië : gewelddadige repressie van de revolutie - Mensenrechten - Humanitaire hulp - Militaire interventie - Eurozone Top en Competitiviteitspact : verdediging van de gemeenschappelijke munt - Permanent reddingsmechanisme EFSF - Verhoging van de competitiviteit en economische convergentie - Versterking financiële sector - Europa 2020 - Europees semester) (5-833)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Stefaan Vercamer (K) en mevrouw Muriel Gerkens (K) en de heren Frank Vandenbroucke (S) en Philippe Mahoux (S)
5-833/1
p. 1-47 5-833/1 p. 1-47 (PDF)
De Europese Raad van de Staatshoofden en Regeringsleiders van woensdag 22 mei 2013 (Energieproblematiek : verdieping van de binnenlandse energiemarkt met de bedoeling de elektriciteits- en gasstromen binnen de EU te verhogen ; meest kwetsbare consumenten ; investeringen in de energiesector ; diversificatie van de energievoorziening ; energieprijzen voor gezinnen en ondernemingen - Fiscaal beleid : strijd tegen belastingfraude en -ontduiking, agressieve fiscale planning en winstverschuiving door multinationals ; automatische uitwisseling van inlichtingen ; uitbreiding van de spaarrichtlijn - Verdieping van de economische en monetaire unie - Aantal Europese commissarissen) (5-2086)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Bruno Tuybens(K) en Philippe Mahoux (S)
5-2086/1
p. 1-20 5-2086/1 p. 1-20 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 18 en 19 oktober 2012 (Pact voor groei en werkgelegenheid - Tussentijds verslag over de Economische en Monetaire Unie - Buitenlands beleid) (5-1821)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1821/1
p. 1-18 5-1821/1 p. 1-18 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 19 en 20 december 2013 (Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Industrieel defensiebeleid - Europese defensieuniversiteit - Defensie en diplomatie - European Battle Group - Operatie SERVAL, EU-FAST - Conflict in Centraal-Afrika - Relatie EU-NAVO - Social dumping - Verdieping van de Economische en Monetaire Unie - Bankenunie - Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de EMU - Rol van de nationale parlementen - Ukraïne - Vrijhandelsverdrag met de Verenigde Staten) (5-2412)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2412/1
p. 1-19 5-2412/1 p. 1-19 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 24 en 25 oktober 2013 (Bankenunie - Europese Investeringsbank : steunmaatregelen KMO's - Backstop - Pensioenfondsen en high frequency trading - Digitale strategie en cyberveiligheid - Sociale dimensie van de EMU - Energiebeleid - Rol van nationale parlementen - Parlementaire vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied - Het drama van Lampedusa [immigratie] - Vraagstuk van het Turkse EU-lidmaatschap) (5-2307)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2307/1
p. 1-18 5-2307/1 p. 1-18 (PDF)
  Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 24 en vrijdag 25 oktober 2013 te Brussel
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-2307/2
p. 1-10 5-2307/2 p. 1-10 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders van 27 en 28 juni 2013 (Europees semester - Jongerenwerkgelegenheid - Europees indrustrieel beleid - Verdieping van de Europese Economische en Monetaire Unie - Nieuw lid : Kroatië - Toetreding van Letland tot de eurozone - Strategisch partnerschap met China - Meerjarenprogramma inzake Justitie en Binnenlandse Zaken - Relancebeleid - Turkije) (5-2168)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2168/1
p. 1-14 5-2168/1 p. 1-14 (PDF)
De conventie van Faro (Bescherming van het cultureel erfgoed - Goedkeuring door België) (5-759)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-102 COM
p. 6-7 5-102 COM p. 6-7 (PDF)
De diplomatieke conferentie over het Verdrag inzake de wapenhandel (Reglementering van de handel in "klassieke" wapens) (5-596)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Sabine Laruelle, minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
5-63
p. 6-8 5-63 p. 6-8 (PDF)
De discriminatie waarvan de oorlogswezen het slachtoffer zijn (Erkenning van de hoedanigheid van oorlogswees en de daaraan verbonden compensaties) (5-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Hendrik Bogaert, staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
5-70
p. 21-23 5-70 p. 21-23 (PDF)
De fiscale hervorming (Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : thema's) (5-2272)      
  Bespreking
5-142
p. 4-6 5-142 p. 4-6 (PDF)
  5-142
p. 7-44 5-142 p. 7-44 (PDF)
De fraude bij orgaantransplantaties in Duitsland (Manipulatie van de wachtlijsten) (5-772)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-87
p. 24-25 5-87 p. 24-25 (PDF)
De gerechtelijke gevolgen voor personen die betrokken waren bij de Rwandese genocide (Stand van zaken van de processen in België - Naturalisatieaanvragen en Veiligheid van de Staat) (5-69)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-15
p. 29-31 5-15 p. 29-31 (PDF)
De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking van het wetsontwerp 5-869 houdende diverse bepalingen uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet      
  5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
De heer Karl Vanlouwe protesteert tegen het feit dat een lid van de PS tijdens de stemmingen niet op zijn plaats zit      
  5-86
p. 11-12 5-86 p. 11-12 (PDF)
De heer Philippe Mahoux vraagt een bijkomend punt te agenderen, met name het voorstel van resolutie 5-917 betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van Tunesië      
  5-31
p. 6 5-31 p. 6 (PDF)
De hervorming van het systeem van de vermindering van werkgeversbijdragen voor werknemers onder APE-statuut (Werkgelegenheidssteun - RSZPPO - Sociale sector) (5-1236)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-135
p. 12-13 5-135 p. 12-13 (PDF)
De houding van Buitenlandse Zaken in de "zaak Simon Leys" (5-4506)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-4506
De informele Europese Raad van 23 mei 2012 (Initiatieven voor groei en werkgelegenheid - Regulering van de financiële sector en zijn rol ten opzichte van KMO's - Interne markt en buitenlandse handel - Nieuwe financiële actiemiddelen - Mobiliteit aan de grenzen - Buitenlandse markten, douanerechten - Heffing op financiële transacties - Euro-obligaties - Problematische situatie in sommige Staten - Situatie van Griekenland - Financiering van de lokale overheden - ECB - EID - Jongerenwerkgelegenheid - Europese structuurfondsen - Allianties tussen Staten binnen de EU) (5-1637)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1637/1
p. 1-25 5-1637/1 p. 1-25 (PDF)
De informele Europese Raad van 4 februari 2011 (Energiebeleid - Innovatie - Economic Governance en Europees Semester - Europees brevet - Situatie in Egypte - Christelijke minderheden) (5-761)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Herman De Croo (K)
5-761/1
p. 1-9 5-761/1 p. 1-9 (PDF)
De inventaris van de bilaterale relaties tussen België en Israël (Richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de EU gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten : gevolg dat België aan de richtsnoeren geeft - Zie ook mondelinge vraag 5-1146) (5-1281)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-138
p. 15-16 5-138 p. 15-16 (PDF)
De kostprijs van een hospitalisatie voor de patiënt (Prijsverschillen tussen de ziekenhuizen - Honorariumsupplementen) (5-710)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-78
p. 19-22 5-78 p. 19-22 (PDF)
De kwaliteit van werk in België en in de Europese Unie (Belang van de gezondheid van de werknemers in het concept economisch bestuur) (5-262)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
5-30
p. 20-22 5-30 p. 20-22 (PDF)
De modernisering van de kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel (5-3948)      
  Vraag om uitleg van de heer Bert Anciaux aan de heer Pieter De Crem, vice-eerste minister en minister van Landsverdediging
   Stemverklaringen over de moties - Verdaging van de stemming
5-138
p. 41-45 5-138 p. 41-45 (PDF)
   Stemverklaringen over de moties en stemming over de amendementen
5-144
p. 11-17 5-144 p. 11-17 (PDF)
  5-144
p. 53-55 5-144 p. 53-55 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht (5-1940)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1940/1
p. 1-10 5-1940/1 p. 1-10 (PDF)
De omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving (5-1369)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1369/1
p. 1-41 5-1369/1 p. 1-41 (PDF)
De orgaandonatie (Financiële compensatie voor de donor) (5-580)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-62
p. 15-16 5-62 p. 15-16 (PDF)
De organisatie en de taken van de Europese Dienst voor Externe Actie (5-991)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe (S), François-Xavier de Donnea (K), Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-991/1
p. 1-14 5-991/1 p. 1-14 (PDF)
De prioriteiten van het Cypriotisch EU-voorzitterschap (Een efficiënter en duurzaam Europa - Een Europa met een krachtigere, op groei gebaseerde economie - Een Europa met meer relevantie voor zijn burgers, met solidariteit en sociale cohesie - Een Europa dat in de wereld en dichter bij zijn buren staat - Sociaal-economische maatregelen - Financiële en handelsmaatregelen - Schengen - Buitenlands beleid - Relaties met Turkije) (5-1717)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1717/1
p. 1-12 5-1717/1 p. 1-12 (PDF)
De prioriteiten van het Deense EU-voorzitterschap (Eurocrisis - Europees semester - Six Pack - Ontwikkeling van de interne markt - Markt voor risicokapitaal - 20-20-20 doelstellingen - Schengensysteem - Gemeenschappelijk asielbeleid - Politieke situatie in de lidstaten - Buitenlands beleid - Uitbreiding van de EU - Voorzitterschap van Cyprus - Economische situatie - Meerjarig financieel kader van de EU) (5-1474)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1474/1
p. 1-10 5-1474/1 p. 1-10 (PDF)
De prioriteiten van het Grieks voorzitterschap van de Europese Unie (Groei, jobs en cohesie - Integratie van de eurozone - Migratie, grenzen en mobiliteit - Maritiem beleid - Single Resolution Mechanism [SRM] - Bankenunie - Uitbreiding van de EU - Nabuurschapsbeleid - Griekenland) (5-2448)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-2448/1
p. 1-9 5-2448/1 p. 1-9 (PDF)
De prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie (Prioriteit groei en banen : interne markt, kmo's, ... - Prioriteit stabiliteit : economic governance, bankenunie, Meerjarig Financieel Kader - Externe dimensie van de EU : vrijhandelsakkoord met de VS, toetreding Kroatië - Sociale dumping - Milleniumdoelstellingen - Relatie EU-burger) (5-1951)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1951/1
tekst 5-1951/1 tekst (PDF)
De regeling van de geestelijkegezondheidszorgberoepen (Onderwijs voor sociale promotie) (5-1293)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
5-139
p. 18-19 5-139 p. 18-19 (PDF)
De richtsnoeren betreffende de mogelijkheid van Israëlische entiteiten in de door Israël bezette gebieden om in aanmerking te komen voor door de Europese Unie gefinancierde subsidies, prijzen en financieringsinstrumenten (Gevolg dat België aan de richtsnoeren geeft - Zie ook mondelinge vraag 5-1281) (5-1146)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-122
p. 29-31 5-122 p. 29-31 (PDF)
De rol van de nationale en regionale Parlementen in de Europese Unie en de samenwerking met het Europees Parlement en het Comité van de regio's (5-2352)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-2352/1
p. 1-6 5-2352/1 p. 1-6 (PDF)
De strategische veiligheids- en preventieplannen (Plaats van het hoofdstuk verslavingen - Financiering) (5-743)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
5-83
p. 20-21 5-83 p. 20-21 (PDF)
De tenuitvoerlegging van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie (VSCB) (Hoorzitting en gedachtewisseling) (5-2447)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2447/1
p. 1-39 5-2447/1 p. 1-39 (PDF)
De toekomst en werking van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te Brussel (Uitblijven van de benoeming van een directeur-generaal) (5-1201)      
  Stemming over het amendement en de geamendeerde motie
5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 64 5-31 p. 64 (PDF)
De uitwijzing van een Afghaanse asielzoeker naar Griekenland (5-438)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de minister van Begroting, staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de eerste minister, staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie en staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de eerste minister
5-36 COM
p. 12-16 5-36 COM p. 12-16 (PDF)
De uitzetting van ernstig zieke en seropositieve asielzoekers (Voortzetten van de behandeling - Zie ook mondelinge vraag 5-1378) (5-3925)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-250 COM
p. 4-9 5-250 COM p. 4-9 (PDF)
De uitzetting van ernstig zieke en seropositieve migranten zonder papieren (Zie ook vraag om uitleg 5-3925) (5-1378)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Maggie De Block, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
5-146
p. 28-30 5-146 p. 28-30 (PDF)
De vervroegde pensioenen van magistraten (Probleem van de vervanging) (5-208)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-26
p. 24-25 5-26 p. 24-25 (PDF)
Debat over de toestand in Libië (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van België - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2012 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2014 (5-2357)      
  Bespreking
5-134
p. 23-28 5-134 p. 23-28 (PDF)
EU - Meerjarig Financieel Kader 2014 - 2020 (Vastlegging van de uitgavenplafonds 2014-2020 voor het beleid van de EU - Hervorming van het BTW-stelsel - Taks op financiële transacties - Correctiemechanismen - Douanerechten - Concurrentiekracht - Cohesiebeleid - Structuur- en cohesiefondsen - Duurzame groei en natuurlijke hulpbronnen - Veiligheid en burgerschap - Europa in de wereld - Administratie - Begrotingsdiscipline) (5-1663)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1663/1
p. 1-15 5-1663/1 p. 1-15 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Philippe Mahoux, gecoöpteerd senator
5-3
p. 5 5-3 p. 5 (PDF)
Elektronisch versturen van commissieverslagen - Mevrouw Liesbeth Homans vraagt om de bewering dat sommige leden van de N-VA-fractie hun e-mailadres niet hebben doorgegeven, in te trekken      
  5-52
p. 64-65 5-52 p. 64-65 (PDF)
Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT) - Bezoek aan België van 23 tot 27 april 2012 - Verslag - Aanbevelingen - Opvolging (5-8888)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-8888
Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 (en Raad Eurozone van 11 maart 2011) (Het Europees Semester - Versterking begrotingstoezicht - Betalingsbalansonevenwichtigheden - De "stress test" voor de banken - Het Pact voor de Euro - Financiële steunmechanismes voor de euro - Werking van de arbeidsmarkt - Hervorming van de pensioenstelsels - Energie - Verdieping van de eenheidsmarkt - Competitiviteitspact - European Financial Stability Facility - Europees stabiliteitsmechanisme - Economic governance - Euro Plus Pact - Libië - Ratingagentschappen - Gevolgen van de natuurramp en het nucleaire ongeval in Japan) (5-879)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Herman De Croo (K), mevrouw Muriel Gerkens (K) en de heren Yvan Mayeur (K) en Philippe Mahoux (S)
5-879/1
p. 1-121 5-879/1 p. 1-121 (PDF)
Europese Raad van 24 en 25 maart 2011 - Het Europees Semester (Versterking begrotingstoezicht - Betalingsbalansonevenwichtigheden - De "stress test" voor de banken - Het Pact voor de Euro - Financiële steunmechanismes voor de euro - Werking van de arbeidsmarkt - Hervorming van de pensioenstelsels - Energie - Verdieping van de eenheidsmarkt - Competitiviteitspact - European Financial Stability Facility - Europees stabiliteitsmechanisme - Economic governance - Euro Plus Pact en economische en financiële crisis - Libië - Ratingagentschappen - Gevolgen van de natuurramp en het nucleaire ongeval in Japan) (5-931)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-931/1
p. 1 5-931/1 p. 1 (PDF)
Europese Raad van 28 en 29 oktober 2010 en Top Europese Unie/Verenigde Staten van 20 november 2010 (Economic Governance : verslag van de task force over de noodzaak van een crisisberekeningsmechanisme voor de Eurozone - Aanpassing van het Verdrag van Lissabon - G20-top in Seoel : hervorming van de internationale financiële instellingen - Klimaatconferentie van Cancun - Top EU/Afrika - Top EU/US - Top EU/Rusland) (5-474)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-474/1
p. 1-27 5-474/1 p. 1-27 (PDF)
Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van maandag 30 januari 2012 te Brussel (Begrotingsdiscipline - Groei en economische heropleving - Europees Financieel Stabiliteitsfonds [EFSF] - Griekenland - Ontwerpverdrag inzake stabiliteit, coördinatie en governance in de Economische en Monetaire Unie) (5-1460)      
  erslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1460/1
p. 1-52 5-1460/1 p. 1-52 (PDF)
Gedachtewisseling (5-973)      
  met de heer Jean-Luc Dehaene, vaste rapporteur "eigen middelen" voor de begrotingscommissie van het Europees Parlement over de eigen middelen van de Europese Unie
   Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Frank Vandenbroucke (S) en mevrouw Muriel Gerkens (K)
5-973/1
p. 1-19 5-973/1 p. 1-19 (PDF)
Gedachtewisseling door Mevr. Viviane Reding, vice-voorzitter van de Europese Commissie, betreffende het tweede verslag over het burgerschap en de toekomst van de Europese Unie (5-2090)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2090/1
tekst 5-2090/1 tekst (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Jean-Luc Dehaene, vaste rapporteur "eigen middelen" voor de begrotingscommissie van het Europees Parlement over de eigen middelen van de Europese Unie (5-907)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-907/1
p. 1 5-907/1 p. 1 (PDF)
Gedachtewisseling met de heer Maros Sefcovic, ondervoorzitter van de Europese Commissie (De implicaties van het Verdrag van Lissabon voor de nationale parlementen - Het wetgevende programma van de Europese Commissie - De politieke actualiteit - Euro Plus Pact) (5-920)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-920/1
p. 1-16 5-920/1 p. 1-16 (PDF)
Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over het verslag van de reflexiegroep over de "Toekomst van Europa", opgericht op initiatief van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, de heer Guido Westerwelle (5-1856)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1856/1
p. 1 5-1856/1 p. 1 (PDF)
Gedachtewisseling over de Raad Ecofin van 22 juni 2012 (Landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - Buitensporigetekortenprocedure voor Duitsland, Bulgarije en Hongarije - Taks op financiële transacties - Richtlijn inzake energiebelasting - Europees meerjarig financieel kader voor het budget van de EU - Vermindering van de bedragen die de lidstaten mogen inhouden op de namens de EU geheven douanerechten - Pensioenleeftijd - Loonindexering - Fiscale harmonisatie - Bankentoezicht - Europees octrooi - Concurrentievermogen) (5-1704)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux (S) en Jenne De Potter (K)
5-1704/1
p. 1-19 5-1704/1 p. 1-19 (PDF)
Gedachtewisseling over de overeenkomsten ter bevordering en bescherming van investeringen (5-1976)      
  Verslag van de heren Herman De Croo (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1976/1
p. 1-34 5-1976/1 p. 1-34 (PDF)
Gedachtewisseling over de voorstelling van de jaarverslagen 2011 van de Europese Rekenkamer (5-1853)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1853/1
p. 1-17 5-1853/1 p. 1-17 (PDF)
Gedachtewisseling over het Nationaal Veiligheidsplan 2012-2015 (Versterken van de bestrijding van overlast - Verhogen van de aanwezigheid van de wijkagenten en de gemeenschapswachten - Aantastingen van de fysieke integriteit - Diefstallen gewapenderhand - Geweld in de openbare ruimte, in het bijzonder op openbaar vervoer en door stadsbendes - Drugs - Illegale handel in vuurwapens - Terrorisme - Huiselijk geweld - Mensenhandel - Sociale fraude, fiscale fraude en fraude inzake afvalbeheer - Witwassen - Informaticacriminaliteit - Inbraken in woningen en andere gebouwen - Nieuwe prioritaire plaatsen met criminaliteit - Aandacht voor grote steden en de hoofdstad - Betere bestrijding van radicalisering - Versterking van de verkeersveiligheid - Betere coördinatie bij crisissituaties - Versterking van de internationale politiesamenwerking - Organisatie van de federale politie) (5-1620)      
  Verslag van de heren Koenraad Degroote (K), Dirk Claes (S) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Jacqueline Galant (K)
5-1620/1
p. 1-148 5-1620/1 p. 1-148 (PDF)
Gedachtewisseling over het verslag van de reflectiegroep over de toekomst van Europa (rapport-Westerwelle) (5-1875)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K), Philippe Mahoux (S), François-Xavier de Donnea (K) en Karl Vanlouwe (S)
5-1875/1
p. 1-19 5-1875/1 p. 1-19 (PDF)
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE - Parlementaire Conferentie inzake de strijd tegen georganiseerde misdaad - Palermo (8-11 oktober 2010) (5-509)      
  Verslag van de heren François-Xavier de Donnea (K) en Philippe Mahoux (S)
5-509/1
p. 1-31 5-509/1 p. 1-31 (PDF)
Hervorming van de Senaat      
  5-151
p. 76-77 5-151 p. 76-77 (PDF)
  5-151
p. 78 5-151 p. 78 (PDF)
Het activiteitenverslag 2009 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Onderzoek OCAD - Audit van de Staatsveiligheid - Onderzoek in de zaak Belliraj - Onderzoek betreffende de zaak "de Bonvoisin" - Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, -adviezen en -attesten - Samenwerking tussen de politiediensten, de Veiligheid van de Staat en de ADIV - Samenwerking met buitenlandse inlichtingendiensten en internationale instanties - Toezichtsonderzoek over de rellen in Vorst - Bestuurlijke commissie in het kader van de BIM-wet) (5-545)      
  Bespreking
5-13
p. 38-44 5-13 p. 38-44 (PDF)
Het akkoord tussen België en de Verenigde Staten over het voorkomen en bestrijden van ernstige misdrijven (Bescherming van de privacy) (5-282)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
5-34
p. 22-25 5-34 p. 22-25 (PDF)
Het behoud van regionale kantoren van de Federale Overheidsdienst Financiën in plattelandsgebieden (5-1263)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Koen Geens, vice-eerste minister en minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken
5-137
p. 34-35 5-137 p. 34-35 (PDF)
Het controleren van werknemers door middel van quality monitoring (Opname van de verschillende contacten van de werknemers met de klanten voor hun bedrijf - Telefoontap - Geolokalisatie van werknemers) (5-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-76
p. 15-17 5-76 p. 15-17 (PDF)
Het geleidelijke verbod op het gebruik van perchloorethyleen in de stomerijen (5-508)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister en aan mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
   Antwoord gegeven door mevrouw Monica De Coninck, minister van Werk
5-57
p. 26-28 5-57 p. 26-28 (PDF)
Het inleggen van kantelbaktreinen op de lijn Brussel-Luxemburg (Voortgang) (5-628)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
5-81 COM
p. 41-42 5-81 COM p. 41-42 (PDF)
Het nationaal hervormingsprogramma en het stabiliteitsprogramma (5-2054)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-2054/1
p. 1-30 5-2054/1 p. 1-30 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2012 (Veiligstellen van de financiële stabiliteit van de eurozone : spoedmaatregelen en nieuw Europees bestuur - Groei en tewerkstelling - Competitiviteit - Jeugdwerkloosheid - Europees Semester : nationaal hervormingsprogramma en budgettaire stabilisatie - Verdrag rond versterkte begrotingsdiscipline - Prioriteiten van het Deense voorzitterschap : een verantwoordelijk Europa, een dynamisch Europa, een groen Europa en een veilig Europa - Regulering van de financiële sector - Annual Growth Survey - Europees patent - Mobiliteit van werknemers - Twopack : versterking van economisch en budgettair toezicht, correctie van buitensporige tekorten - Gouden regel - Eigen middelen en uitgaven van de EU - Uitbreiding van de EU) (5-1484)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1484/1
p. 1-20 5-1484/1 p. 1-20 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor het jaar 2013 (Terugblik op de reactie van de EU in 2012 op de crisis in de eurozone - Werkprogramma : cohesiebeleid - Financiering van de Europese politieke partijen - Europees jaar van de Burger - Handelsonderhandelingen met Canada, Singapore, India, Japan en de VS - Uitbreiding van de EU : Montenegro, Macedonië, Servië, Albanië - Bevriezing van fondsen en goederen i.v.m. terrorisme - EMU - Europees semester - Bankenunie - Kapitaalvereisten voor de banken - Industrieel beleid - Concurrentiekracht - Europese omkadering van nationale begrotingen - Economisch herstel - Meerjarenbegroting 2014-2020 - Overheidsopdrachten - Initiatieven van het Ierse voorzitterschap) (5-1930)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1930/1
p. 1-21 5-1930/1 p. 1-21 (PDF)
Hongarije (Betwiste wettelijke en grondwettelijke veranderingen - Onafhankelijkheid van de centrale bank en van justitie, ...) (5-354)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-43
p. 22-24 5-43 p. 22-24 (PDF)
Hulde (2010-2011)      
  Huldebetoon aan de heer Luc Blondeel, secretaris-generaal van de Senaat, uittredend griffier
5-10
p. 5-6 5-10 p. 5-6 (PDF)
Hulde (2013-2014)      
  Huldebetoon aan de heren Armand De Decker, Philippe Moureaux, Gérard Deprez, Hendrik Daems, Philippe Mahoux, mevrouw Mieke Vogels en de heren Guy Swennen en Marcel Cheron ter gelegenheid van hun dertigjarig, vijfentwintigjarig of twintigjarig ambtsjubileum
5-149
p. 4-22 5-149 p. 4-22 (PDF)
Informatica en vrijheden (Internet) (5-1428)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-1428/1
p. 1-79 5-1428/1 p. 1-79 (PDF)
  Bespreking
5-53
p. 23-27 5-53 p. 23-27 (PDF)
Interparlementaire conferentie over het economisch en financieel bestuur in de Europese Unie (art. 13 van het EU-verdrag) - Europees Parlement - 20 en 21 januari 2014 (5-2304)      
  Verslag van de heer Georges Gilkinet (K) en mevrouw Marie-Claire Lambert (K) en de heren Stefaan Vercamer (K) en Philippe Mahoux (S) en mevrouw Fauzaya Talhaoui (S)
5-2304/2
p. 1-28 5-2304/2 p. 1-28 (PDF)
Kamp Ashraf - Aanval - Gijzelneming – Onafhankelijke onderzoeken (5-10259)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 5-10259
Kandidaat-lidstaten van de Europese Unie en de rol van het Internationaal Strafhof voor ex-Joegoslavië (Servië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina) (5-578)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-578/1
p. 1-28 5-578/1 p. 1-28 (PDF)
Magistraten - Rechtsgegevensbanken - Toegang - Project voor een unieke databank - Reden - Budgettaire impact (5-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 5-2753
Mededeling van de regering - De heer Elio Di Rupo, eerste minister, kondigt aan dat Koning Albert II op 21 juli 2013 zal aftreden en zal worden opgevolgd door zijn zoon prins Filip - Hulde      
  Bespreking
5-110
p. 6-14 5-110 p. 6-14 (PDF)
Mevrouw Cécile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies aan de Europese Commissie over de overeenkomst tussen de VS en de EU inzake het gebruik en de doorgifte van passagiersgegevens van de agenda te halen (Doc. 5-1451) - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping      
  5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
Mevrouw Liesbeth Homans vraagt dat het verslag van wetsontwerp 5-1532 integraal wordt voorgelezen in de plenaire vergadering, omdat niet alle senatoren dit verslag in hun mailbox hebben ontvangen op de dag vóór de algemene bespreking - Artikel 27, 4°, van het Reglement van de Senaat - Stemming - Instemming      
  5-52
p. 8-9 5-52 p. 8-9 (PDF)
Mogelijkheid om een gemotiveerde motie in te dienen als besluit van een vraag om uitleg - Techniek om over te gaan tot de orde van de dag door een amendement aan te nemen op de gemotiveerde motie      
  5-31
p. 53-56 5-31 p. 53-56 (PDF)
  5-31
p. 56-57 5-31 p. 56-57 (PDF)
Mogelijkheid om een louter technische correctie aan te brengen in een wetsontwerp houdende diverse bepalingen      
  5-9
p. 14-15 5-9 p. 14-15 (PDF)
Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2009) (5-823)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Bart Tommelein
5-823/1
p. 1-104 5-823/1 p. 1-104 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Rechtstreeks verkozen senatoren en senatoren-opvolgers, gemeenschapssenatoren en gecoöpteerde senatoren) (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-38
p. 4 5-38 p. 4 (PDF)
  5-95
p. 7-8 5-95 p. 7-8 (PDF)
  5-121
p. 8 5-121 p. 8 (PDF)
Ontslag van een lid van de Senaat, mevrouw Kim Geybels - Geldigheid - Verzoek om intrekking van het ontslag - Rol van de voorzitter van de Senaat - Ontbreken van een beroepsprocedure - Onduidelijkheid van het reglement van de Senaat aangaande de ontslagprocedure      
  5-4
p. 5-8 5-4 p. 5-8 (PDF)
Ontwerp tot invoeging van een artikel 157bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel) (5-1673)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot hervorming van de financiering van de gemeenschappen en de gewesten, tot uitbreiding van de fiscale autonomie van de gewesten en tot financiering van de nieuwe bevoegdheden ("Vlinderakkoord") (5-2369)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof ("Vlinderakkoord" - Beroep bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij een sanctie wordt opgelegd aan kandidaten verkozen om te zetelen in de Kamer - Zie ook doc. 5-2374 en 5-2376) (5-2375)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de organisatie van gewestelijke volksraadplegingen toe te laten ("Vlinderakkoord") (5-2373)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van herziening van artikel 195 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Procedure om de herziening mogelijk te maken van niet voor herziening vatbare grondwetsartikelen met het oog op de uitvoering van het Institutioneel Akkoord voor de zesde staatshervorming - Overgangsbepaling - Autonomie van de gewesten t.a.v. de provincies - Recht op kinderbijslag - Hervorming van het tweekamerstelsel - Toevertrouwen van de residuaire wetgevende bevoegdheden aan de Kamer - Gelijktijdigheid van de federale wetgevende verkiezingen en de verkiezingen van het Europees Parlement - Bij voortijdige ontbinding zal de nieuwe federale legislatuur duren tot de dag van de verkiezingen van het Europees Parlement - Duur van de legislatuur van de parlementen van de gemeenschappen en gewesten - Verbod op het wijzigen van de kieswetgeving op minder dan een jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen - Modaliteiten ter behartiging van de belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant, voor de verkiezingen van de Kamer en het Europees Parlement - Bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de entiteiten - Belangenconflictprocedure inzake personenbelasting - Bevoegdheid van de Raad van State en federale administratieve rechtscolleges inzake de privaatrechtelijke gevolgen van een beslissing - Positief injunctierecht van de Gemeenschappen en Gewesten - Gebruik der talen in gerechtszaken in het gerechtelijk arrondissement Brussel - Beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - Toevertrouwen van opdrachten aan het Rekenhof door de vergaderingen die wetgevend optreden bij wege van decreet) (5-1532)      
  Bespreking
5-52
p. 8-60 5-52 p. 8-60 (PDF)
  Bespreking van de amendementen
5-52
p. 60-64 5-52 p. 60-64 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Algemene bespreking
5-68
p. 29-31 5-68 p. 29-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-2169)      
  Algemene bespreking
5-109
p. 25-32 5-109 p. 25-32 (PDF)
   Strijd tegen de sociale fraude in de sector van de kinderbijslag - Nota van de staatssecretaris - De heer Louis Ide wenst dat deze nota bij amendement wordt aangenomen
5-109
p. 25-31 5-109 p. 25-31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (5-2397)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 12-13 5-133 p. 12-13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (5-2413)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 12-13 5-133 p. 12-13 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 142 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Controle door het Grondwettelijk Hof van de wettigheid van de beslissingen van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven waarbij sancties worden opgelegd aan kandidaten verkozen voor de Kamer - Zie ook doc. 5-2375 en 5-2376) (5-2374)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende herziening van artikel 143 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Uitsluiten van elke procedure inzake belangenconflicten betreffende federale regels die betrekking hebben op de vestiging en de toepassing van de personenbelasting) (5-2371)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van tekst houdende invoeging van een artikel 39bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Gewestelijke volksraadplegingen) (5-2372)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2856)      
  Bespreking
5-151
p. 31-61 5-151 p. 31-61 (PDF)
Ordedienst van de Senaat, die waakt over de onschendbaarheid van de ruimten van de Senaat      
  5-4
p. 6-7 5-4 p. 6-7 (PDF)
  5-4
p. 8 5-4 p. 8 (PDF)
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Pensioenen van de burgerlijke oorlogsslachtoffers - Herziening van de wet van 5 maart 1954 - Vereniging van afkomstigen uit België in Israël - Resolutie (5-10208)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10208
Prioriteiten van het Hongaarse EU-voorzitterschap (Economic governance - Europa 2020-strategie - Gemeenschappelijk landbouw- en cohesiebeleid - Energiebeleid - Leefmilieu en duurzame ontwikkeling - De Roma gemeenschap - Vrijheid, veiligheid en justitie - Uitbreiding EU - Armoedebestrijding - Hongaarse mediawetgeving - Europa en de burgers) (5-723)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-723/1
p. 1-8 5-723/1 p. 1-8 (PDF)
Prioriteiten van het Poolse EU-voorzitterschap (Economische, financiële en budgettaire crisis - Groeiend, veilig en open Europa - Politieke situatie in de EU : 2 groepen lidstaten - Sociaal beleid : demografie, syndicaliteit - Energiebeleid : steenkoolenergie van Polen - Economisch beleid : eurobonds, Europees ratingbureau, sixpack, eigen middelen - Veiligheidsbeleid - Grenzen van en in de EU : Frontex, migratiecrisis, Russische visa, toetreding van Turkije en Kroatië - Gemeenschappelijk landbouwbeleid - Buitenlands beleid : euromediterraan proces, Hoge Vertegenwoordiger, Kaukasus, Belarus, Palestina) (5-1165)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1165/1
p. 1-11 5-1165/1 p. 1-11 (PDF)
Procedure voor terugzending naar commissie - Toepassing van artikel 40.3 van het Reglement      
  5-148
p. 66-67 5-148 p. 66-67 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid van de Vlaamse regering
5-80
p. 34-37 5-80 p. 34-37 (PDF)
   Begrotingsbesparingen
5-80
p. 33-37 5-80 p. 33-37 (PDF)
   Begrotingsmaatregelen
5-80
p. 16-17 5-80 p. 16-17 (PDF)
  5-80
p. 35 5-80 p. 35 (PDF)
   Economische crisis
5-80
p. 15-16 5-80 p. 15-16 (PDF)
   Economische relance : maatregelen
5-80
p. 16 5-80 p. 16 (PDF)
  5-80
p. 17 5-80 p. 17 (PDF)
   Institutionele, sociale en economische problemen
5-80
p. 15 5-80 p. 15 (PDF)
   Loonbeleid
5-80
p. 16 5-80 p. 16 (PDF)
   Regulering van het bankwezen
5-80
p. 16 5-80 p. 16 (PDF)
  5-80
p. 17 5-80 p. 17 (PDF)
   Sociaal overleg : begrotingsbesparingen - Interprofessioneel akkoord
5-80
p. 16 5-80 p. 16 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
5-80
p. 16 5-80 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Herfinanciering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 19-20 5-39 p. 19-20 (PDF)
   Hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 20 5-39 p. 20 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 19-20 5-39 p. 19-20 (PDF)
   Regulering van de financiële sector
5-39
p. 20 5-39 p. 20 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en Regeringsleiders van donderdag 21 juli 2011 te Brussel (Financiële stabiliteit in de eurozone en financiering van het Griekse programma - De oplopende spreads en het wantrouwen van de markten in het vermogen van Griekenland om zijn schuld terug te betalen - Begrotingsconsolidatie en groei in de eurozone - Economisch beleid) (5-1196)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren André Flahaut (K) en Philippe Mahoux (S)
5-1196/1
p. 1-37 5-1196/1 p. 1-37 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 13 en vrijdag 14 december 2012 te Brussel (Uitdieping van de EMU - Uniek bankentoezicht - Rol van de nationale parlementen - Sociale dimensie van de EU - Meerjarenbegroting - Anticrisisplan - Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid - Situatie in Syrië - Relaties met Rusland) (5-1914)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1914/1
p. 1-11 5-1914/1 p. 1-11 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 14 en vrijdag 15 maart 2013 te Brussel (Begrotingscontrole en economische crisis - Tewerkstellingsbeleid - Stabiliteitsprogramma's van de lidstaten - Fiscale harmonisatie en fiscale fraude - Energiebeleid - Syrië - Rusland - Cyprus en de bankencrisis - Industrieel beleid) (5-2031)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-2031/1
p. 1-11 5-2031/1 p. 1-11 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 28 en vrijdag 29 juni 2012 te Brussel (Economisch beleid - "Pact voor Groei en Jobs" - Economische en Monetaire Unie - Europees Semester - Meerjarig financieel kader - Uitbreiding - Mensenrechten en Democratie) (5-1696)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1696/1
p. 1-34 5-1696/1 p. 1-34 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 7 en vrijdag 8 februari 2013 te Brussel (Meerjarig Financieel kader 2014-2020 van de EU - Inkrimping van het werkbudget - Beperking van de impact op het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het cohesiebeleid - Verhoging van de eigen middelen - Financiële transactietaks) (5-1992)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1992/1
p. 1-8 5-1992/1 p. 1-8 (PDF)
Resultaten van de Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 8 en vrijdag 9 december 2011 te Brussel (Aanpak van de crisis in de eurozone - Begrotingsdiscipline : gouden regel en sancties voor buitensporige tekorten - Coördinatie van het economisch beleid - Verdragswijziging - Houding van het Verenigd Koninkrijk - Eurobonds, Europese Centrale Bank en IMF - Stabiliteitspact - Budgettaire integratie - Grondwettelijkheid van de aanwezigheid van de premier tijdens de Europese Raad - Relaties met Turkije - Toetreding van Kroatië, Servië en Montenegro - Versterking EFSF en ESM - Maatregelen voor groei en werkgelegenheid - Verplichtingen voor deelnemers aan het Euro Plus-Pact op het gebied van werkgelegenheid - Energiebeleid - Loonindexering) (5-1395)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1395/1
p. 1-19 5-1395/1 p. 1-19 (PDF)
Resultaten van de buitengewone Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 22 en vrijdag 23 november 2012 te Brussel (Bespreking van het ontwerp van meerjarig financieel kader voor de Europese Unie voor de periode 2014-2020 : voorlopig geen compromis - Cohesiefondsen : steun aan de provincie Limburg - Directe inkomenssteun aan de boeren - Beperking van het deel van de douanerechten dat voorbehouden is voor de innende Staat) (5-1857)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en André Flahaut (K)
5-1857/1
p. 1-10 5-1857/1 p. 1-10 (PDF)
Stand van zaken van het Belgisch EU-voorzitterschap (Europese Dienst voor Extern optreden - Europees burgerinitiatief - Heronderzoek Europese begroting - Strategie Europa 2020 - Uitbreiding - Handelsbeleid - Vrijhandelsakkoord met Zuid-Korea - Euro-Aziatische Top - Situatie in Midden-Oosten - Financiële vraagstukken - Migratiebeleid - Europees octrooi) (5-193)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Karl Vanlouwe (S), Philippe Mahoux (S) en Herman De Croo (K)
5-193/1
p. 1-25 5-193/1 p. 1-25 (PDF)
Stemming over de kandidaten voor de begeleidingscommissie van het Comité I - Procedure      
  5-4
p. 16-18 5-4 p. 16-18 (PDF)
Uitzendarbeid - Instroommotief - Evolutie van de werkgelegenheid - Betrokken activiteitstakken - Cijfers (5-10033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw De Coninck, minister van Werk
   Antwoord
SV 5-10033
Verdaging van de stemming over moties (Artikel 73.2 van het Reglement van de Senaat)      
  5-138
p. 45 5-138 p. 45 (PDF)
Verdaging van de stemmingen, omdat het quorum niet bereikt is      
  5-143
p. 69-70 5-143 p. 69-70 (PDF)
Verklaring van de regering over haar algemeen beleid (15 oktober 2013 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
   Aanpassing van de sociale uitkeringen van de zelfstandigen aan die van de werknemers
5-120
p. 11 5-120 p. 11 (PDF)
   Behoud van de loonindexering
5-120
p. 11 5-120 p. 11 (PDF)
   Economisch-herstelbeleid
5-120
p. 10-11 5-120 p. 10-11 (PDF)
   Gezondheidszorgbeleid
5-120
p. 12 5-120 p. 12 (PDF)
   Opvang van asielzoekers aidspatiënten
5-120
p. 12 5-120 p. 12 (PDF)
   Verhoging van het loon van de zorgkundigen
5-120
p. 11 5-120 p. 11 (PDF)
   Zesde staatshervorming
5-120
p. 11 5-120 p. 11 (PDF)
Vijftigste COSAC, Vilnius, 27 - 29 oktober 2013 (Le COSAC)(Inbreuken in de privacy : Verenigde Staten NSA - Europese verkiezingen 2014 - Bankenunie en EMU - Economische situatie - Meerjarig financieel kader van de EU - Relaties met Oost-Europa en uitbreiding - Vluchtelingentragedie in Lampedusa - Versterking van de interparlementaire samenwerking - Parlementaire diplomatie : een studie van de verhoudingen tussen het Europees Parlement en Oekraïne - Uitvoering van de Europa 2020-strategie - COSAC Vrouwenforum - Democratische legitimiteit in de EU en de rol van de Parlementen - Digitale agenda : uitdagingen en perspectieven ; Cyber Security) (5-2196)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S), Bert Anciaux (S), Herman De Croo (K) en Denis Ducarme (K)
5-2196/1
p. 1-35 5-2196/1 p. 1-35 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 100 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Recht om de aanwezigheid te vorderen van de ministers) (5-1733)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1733/1
p. 1-3 5-1733/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 117 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Gemeenschaps- en Gewestparlementen : legislatuur van vijf jaar, behoudens afwijking bij decreet of ordonnantie - Constitutieve autonomie - Datum van de verkiezingen van de Gemeenschaps- of Gewestparlementen) (5-1751)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap - Toekenning van constitutieve autonomie aan de Gemeenschaps- en Gewestparlementen om de duur van hun zittingsperiode en de datum van de verkiezing van hun vergadering vast te stellen) (5-1752)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Vertegenwoordiging van personen van beide geslachten binnen de uitvoerende organen van politieke overheden : toepasselijkheid op de bovengemeentelijke besturen - Mogelijkheid tot vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2236)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2236/1
p. 1-3 5-2236/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : samenstelling en werking van hun regering - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid in Brussel genieten - Bijkomende meerderheidsvoorwaarden wat betreft het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (5-1753)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 144 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Machtiging van de Raad van State en de Federale administratieve rechtscolleges om te beslissen over de burgerrechtelijke gevolgen van hun beslissingen) (5-2242)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns en de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes
5-2242/1
p. 1-3 5-2242/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Deelname van de gemeenschappen en gewesten aan het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de inbreuken op de bepalingen die ze uitvaardigen en aan de planning van het veiligheidsbeleid - Deelname van de vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten aan de vergaderingen van het College van procureurs-generaal) (5-2243)      
  Voorstel van de heren Wouter Beke, Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2243/1
p. 1-5 5-2243/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 162 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 et 5-2239) (5-2238)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman et de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron et Francis Delpérée
5-2238/1
p. 1-4 5-2238/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 167 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Instemming met verdragen : bevoegdheid Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1743)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1743/1
p. 1-3 5-1743/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Fiscale bevoegdheid bovengemeentelijke besturen - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2237 en 5-2238) (5-2239)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2239/1
p. 1-3 5-2239/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 180 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Rekenhof - Actualisering van artikel 180 - Bieden van de mogelijkheid aan de deelstatelijke wetgevers om zelf taken toe te kennen aan het Rekenhof) (5-2244)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2244/1
p. 1-18 5-2244/1 p. 1-18 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 199 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1730)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1730/1
p. 1-3 5-1730/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen ("Vlinderakkoord") (5-2240)      
  Voorstel van de dames Vanessa Matz, Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron
5-2240/1
p. 1-4 5-2240/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt (5-230)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-230/1
p. 1-3 5-230/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 41 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Mogelijkheid tot oprichting van bovengemeentelijke besturen ter vervanging van de provincies - Zie ook doc. 5-2235, 5-2236, 5-2238 et 5-2239) (5-2237)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes en Bert Anciaux en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2237/1
p. 1-8 5-2237/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 43 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Taalgroepen - Overzicht van de gehele hervorming van de Senaat) (5-1720)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1720/1
p. 1-8 5-1720/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 44 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Niet permanent karakter van de Senaat) (5-1721)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1721/1
p. 1-3 5-1721/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 46 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Ontbindingen - Organisatie van de verkiezingen) (5-1722)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1722/1
p. 1-6 5-1722/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Volledige uitoefening van de gewestelijke autonomie wat de provincies betreft - Aantal provincies - Mogelijkheid tot afschaffing van provincies - Zie ook doc. 5-2236, 5-2237, 5-2238 en 5-2239) (5-2235)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2235/1
p. 1-3 5-2235/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Alleen de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht van onderzoek - Informatieverslag) (5-1731)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1731/1
p. 1-3 5-1731/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-467)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Petitierecht voorbehouden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1732)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1732/1
p. 1-3 5-1732/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-468)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant) (5-1561)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 63, §§ 2 en 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven (Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-223)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-223/1
p. 1-6 5-223/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 64 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Leeftijd om te worden verkozen - Uniformiteit voor alle parlementen) (5-1723)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1723/1
p. 1-3 5-1723/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 65 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Legislatuur van vijf jaar voor de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1750)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Samenstelling - Deelstaatsenatoren - Gecoöpteerde senatoren - Waarborg van de vertegenwoordiging van beide geslachten) (5-1724)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1724/1
p. 1-5 5-1724/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-469)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de deelstaatsenatoren op basis van de regionale verkiezingen en de gecoöpteerde senatoren op van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zie ook doc. 5-1745) (5-1725)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1725/1
p. 1-7 5-1725/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-470)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 69 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Verkiesbaarheidsvoorwaarden - Verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd naar achttien jaar) (5-1726)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marchel Cheron en Francis Delpérée
5-1726/1
p. 1-3 5-1726/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet ("Vlinderakkoord - Hervorming van de Senaat - Opheffing van de regels omtrent de rechtstreekse verkiezing voor de Senaat - Duur van het mandaat van de senatoren) (5-1727)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1727/1
p. 1-5 5-1727/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-471)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 71 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vergoeding van de deelstaatsenatoren ten laste van de deelstaatparlementen - Vergoeding van de gecoöpteerde senatoren ten laste van de Senaat) (5-1728)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1728/1
p. 1-3 5-1728/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de senatoren van rechtswege) (5-1729)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns en Christine Defraigne en de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-1729/1
p. 1-2 5-1729/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen (5-472)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege af te schaffen (5-956)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 74 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Uitbreiding van de monocamerale procedure) (5-1734)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1734/1
p. 1-3 5-1734/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 75 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Initiatiefrecht) (5-1737)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1737/1
p. 1-3 5-1737/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 76 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Tweede lezing in de Kamer van volksvertegenwoordigers) (5-1738)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1738/1
p. 1-3 5-1738/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Verplicht bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht) (5-1735)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Freya Piryns en Philippe Mahoux
5-1735/1
p. 1-5 5-1735/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wetgevingsprocedures - Optioneel bicamerale aangelegenheden - Initiatiefrecht - Evocatieprocedure) (5-1736)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée en Philippe Mahoux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1736/1
p. 1-6 5-1736/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 79 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Vereenvoudiging van de evocatieprocedure - Opheffing artikel 79 van de Grondwet) (5-1739)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1739/1
p. 1-2 5-1739/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 80 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de spoedprocedure voor wetten die door de Senaat kunnen worden geëvoceerd - Opheffing van artikel 80 van de Grondwet) (5-1740)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1740/1
p. 1-2 5-1740/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 81 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Afschaffing van de procedure voor aangelegenheden die optioneel bicameraal zijn, waarbij het initiatief uitgaat van de Senaat - Opheffing van artikel 81 van de Grondwet) (5-1741)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1741/1
p. 1-2 5-1741/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 82 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Parlementaire overlegcommissie - Evocatieprocedure - Onderzoekstermijnen) (5-1742)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Bert Anciaux en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1742/1
p. 1-3 5-1742/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Bevoegdheid Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake culturele aangelegenheden die niet zijn toegewezen aan de gemeenschappen) (5-2241)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman
5-2241/1
p. 1-3 5-2241/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Europese verkiezingen - Zes randgemeenten - Vrijwaring van de gewettigde belangen van Nederlandstaligen en Franstaligen in de vroegere provincie Brabant - Zie ook doc. 5-1560 en 5-1561) (5-1562)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet (Nieuw opschrift : Voorstel tot invoeging van een artikel 39ter in Titel III van de Grondwet) ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Verbod om de kiesregels voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement op minder dan één jaar vóór de geplande datum van de verkiezingen te wijzigen) (5-1749)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2011 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) (5-792)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-792/2
p. 1-8 5-792/2 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
5-19
p. 35-36 5-19 p. 35-36 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2013 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM C-BIM) (5-2014)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2014/2
p. 1-12 5-2014/2 p. 1-12 (PDF)
  Bespreking
5-102
p. 39-40 5-102 p. 39-40 (PDF)
Voorstel van begroting voor het jaar 2014 van de Bestuurlijke commissie belast met de controle op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Commissie BIM - C-BIM) (5-2312)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2312/2
p. 1-11 5-2312/2 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen ("Vlinderakkoord" - Progressieve herfinanciering ten belope van 461 miljoen euro tegen 2015, ten gunste van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie [VGC] en de Franse Gemeenschapscommissie [COCOF], evenals ten gunste van de plaatselijke besturen - Wijziging bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en gewesten - Zie ook doc. 5-1569) (5-1568)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten) (5-2232)      
   Voorstel van de heren Wouter Beke, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  01. GEZONDHEIDSZORG EN HULP AAN PERSONEN : erkenningsnormen en infrastructuur voor ziekenhuizen, hulp aan personen met een handicap, ouderenbeleid, rust- en verzorgingstehuizen, "long term care"-revalidatie, geestelijke gezondheidszorg, preventie, organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg, Impulseofonds huisartsen, huisartsenkringen, thuiszorg, palliatieve zorg, preventieacties door tandartsen, erkenning van de gezondheidsberoepen en de subquota van de gezondheidszorgberoepen, interpersoonlijke solidariteit ziekteverzekering [federale materie], gemeenschapsbevoegdheden inzake gezondheidszorg te Brussel, samenwerkingsakkoorden
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  02. JUSTITIE : vervolgingsbeleid, strafrechtelijk beleid, vertegenwoordiging van de deelstaten in het College van procureurs-generaal, kadernota Integrale Veiligheid en Nationaal Veiligheidsplan, justitiehuizen, slachtofferonthaal, maatregelen t.a.v. minderjarige delinquenten, uithandengeving, strafuitvoering, plaatsing minderjarigen in gesloten instellingen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  03. GEZINSBIJSLAGEN, geboortepremies en adoptiepremies
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  04. ARBEIDSMARKT : controle op beschikbaarheid en vrijstellingen, doelgroepenbeleid, arbeidsbemiddeling, betaald educatief verlof en industrieel leerlingwezen, economische migratie, startbaanovereenkomsten, start- en stagebonus, werkhervattingstoeslag voor oudere werklozen, sociale economie, PWA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  05. OPENBAAR AMBT : administratief en geldelijk statuut, loopbaanonderbreking, uitzendarbeid, reorganisatie van de beheerstructuur van de RVA
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  06. TELECOMMUNICATIE : inhoudelijke en technische aspecten van de audiovisuele en de auditieve mediadiensten
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  07. FILMKEURING
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  08. ENERGIE EN LEEFMILIEU : Rampenfonds, doorvoer van afvalstoffen, distributietarieven gas en elektriciteit, substitutie inzake de verdragen voor de vermindering van broeikasgassen en klimaatverandering
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  09. HUISVESTING : regels betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  10. LANDBOUWBELEID : zeevisserij, pacht, veepacht, BIRB, Landbouwrampenfonds
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  11. ECONOMISCH EN INDUSTRIEEL BELEID : vestigingsvoorwaarden, handelsvestigingen, handelshuur, Participatiefonds, toerisme, prijsbeleid
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  12. AUTONOMIE VAN DE GEWESTEN TEN AANZIEN VAN DE PROVINCIES : bovengemeentelijke besturen
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  13. DIERENWELZIJN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  14. MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID : gedifferentieerd verkeersveiligheidsbeleid, snelheidsbeperkingen, verkeersborden, toezicht op de technische federale voorschriften, reglementering inzake scholing en examens, sensibilisering inzake verkeersveiligheid, bouw en onderhoud van wegen, mogelijkheid tot bijkomende financiering van spoorlijnen, binnenvaart
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  15. ONTEIGENING EN AANKOOPCOMITES : normen inzake de gerechtelijke procedure - authentificieren van handelingen met een onroerend karakter
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  16. BICULTURELE AANGELEGENHEDEN VAN GEWESTELIJK BELANG : Brussel, sportinfrastructuur, beroepsomscholing
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  17. VERSTERKING VAN DE VEILIGHEID IN BRUSSEL : afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  18. FEDERALE LOYAUTEIT : toezicht door het Grondwettelijk Hof
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
  19. REGELING VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INZAKE DE BEVOEGDHEIDSOVERDRACHTEN
5-2232/1
p. 1-230 5-2232/1 p. 1-230 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft ("Vlinderakkoord" - Oprichting Hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel - Aangelegenheden die meerdere gewesten aanbelangen - Mobiliteit, verkeersveiligheid en wegenwerken - Overleg tussen de drie gewesten) (5-1567)      
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren per taalgroep - Territoriale omschrijving - Zie ook doc. 5-1725) (5-1745)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1745/1
p. 1-4 5-1745/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en regering - Bijkomende meerderheidsvereisten - Waarborgen die de personen van de Nederlandse en Franse taalaanhorigheid genieten) (5-1754)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Bijwerken van de kieswetgeving om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Technische aanpassingen ingevolge de hervorming van de Senaat) (5-1989)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1989/1
p. 1-4 5-1989/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof (Wijzigingen van technische aard, die als doel hebben de bijzondere wet aan te passen aan vaststaande praktijken en rechtspraak van het Hof en van het Europees Hof van Justitie, het Hof toe te laten efficiënter te werken, en de bijzondere wet te verduidelijken - Elektronische procesvoering) (5-2438)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2438/1
p. 1-37 5-2438/1 p. 1-37 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-2438/2
p. 1-3 5-2438/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-139
p. 38-43 5-139 p. 38-43 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding van de deelstaatsenatoren - Nieuwe samenstelling van de Senaat - Onverenigbaarheden) (5-1746)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1746/1
p. 1-7 5-1746/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)("Vlinderakkoord" - Vereenvoudiging van de samenwerkingsprocedures tussen de Gemeenschappen en Gewesten - Gezamenlijke decreten) (5-1815)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Christine Defraigne en Freya Piryns en de heren Dirk Claes, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Rik Daems en Francis Delpérée
5-1815/1
p. 1-7 5-1815/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Mali (De oorlog in Mali : humanitaire gevolgen en impact op de wederopbouw van het land) (5-2017)      
  Bespreking
5-113
p. 25-32 5-113 p. 25-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen (5-1284)      
  Amendement nr 25 van de heer Philippe Mahoux
5-1284/4
p. 1 5-1284/4 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) (Belangen van de ontwikkelingslanden - Landbouw - Voedselzekerheid - Europees initiatief "Everything but arms" - Billijkheid en duurzaamheid - Coördinatie tussen WTO en IAO) (5-1442)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-1442/1
p. 1-7 5-1442/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische rol in de internationale strijd tegen hiv en aids (5-1681)      
  Bespreking
5-74
p. 58-60 5-74 p. 58-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Olympische Winterspelen in Rusland (Antihomoklimaat) (5-2334)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (5-510)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-510/1
p. 1-3 5-510/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
5-8
p. 11-15 5-8 p. 11-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika (5-1349)      
  Voorstel van de dames Fatiha Saïdi, Marie Arena, Caroline Désir, Muriel Targnion, Fabienne Winckel en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1349/1
p. 1-7 5-1349/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de christelijke gemeenschap in Irak en in het Nabije-Oosten en het Midden-Oosten (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije en het Midden-Oosten) (Moordaanslagen en andere gewelddaden - Discriminatie en onverdraagzaamheid - Asielzoekers) (5-597)      
  Amendementen nrs 40 tot 42 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Marie Arena c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-597/8
p. 1-2 5-597/8 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 29-33 5-31 p. 29-33 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo (5-1068)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Marie Arena en Olga Zrihen
5-1068/1
p. 1-6 5-1068/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-87
p. 17-18 5-87 p. 17-18 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van Tunesië (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in Tunesië) (5-917)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-917/1
p. 1-6 5-917/1 p. 1-6 (PDF)
  Regeling werkzaamheden
5-31
p. 6 5-31 p. 6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp (5-2119)      
  Amendement nr 9 van de heer Philippe Mahoux
5-2119/3
p. 3 5-2119/3 p. 3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (5-775)      
  Bespreking
5-12
p. 32-43 5-12 p. 32-43 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel, om haar rang te verhogen tot die van "Diplomatieke Zending" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel) (5-1234)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Désir, Fatiha Saïdi en Olga Zrihen en de heren Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1234/1
p. 1-4 5-1234/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie (5-2337)      
  Bespreking
5-135
p. 32-40 5-135 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa (Politieke integratie - ECB - Gemeenschappelijk beheer soevereine schuld - Agentschap schuldstabilisatie - Euro-obligaties - Europees ratingagentschap - Regulering bankensector - Taks financiële transacties - Begrotingsevenwicht - Jobcreatie - EU 2020-strategie - Sociaaleconomische integratie - Fiscale harmonisatie - Klimaat - Democratische legitimiteit EU - Eensgezind EU-optreden op wereldniveau) (5-1554)      
  Voorstel van de heren Ludo Sannen en Philippe Mahoux en de dames Fauzaya Talhaoui en Marie Arena
5-1554/1
p. 1-10 5-1554/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart (Wilsverklaringen met betrekking tot het levenseinde) (5-2472)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux en Alain Courtois en mevrouw Leona Detiège
5-2472/1
p. 1-3 5-2472/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids (5-185)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Marie Arena
5-185/1
p. 1-4 5-185/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie (5-2461)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette, Bert Anciaux en de dames Leona Detiège, Marie Arena, Fatiha Saïdi, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-2461/1
p. 1-6 5-2461/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het Europa van de Defensie voor de Europese Top van 19 en 20 december 2013 (5-2378)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
5-134
p. 46-47 5-134 p. 46-47 (PDF)
  5-134
p. 61-62 5-134 p. 61-62 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het uitsluiten van culturele producten uit het toekomstige Partnerschap inzake handel en investeringen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika (5-2043)      
  Amendement nr 10 van de heer Philippe Mahoux
5-2043/2
p. 4 5-2043/2 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 8 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-2043/2
p. 2-3 5-2043/2 p. 2-3 (PDF)
  Bespreking
5-107
p. 8-13 5-107 p. 8-13 (PDF)
  5-107
p. 39-52 5-107 p. 39-52 (PDF)
Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geïntegreerd beleid inzake milieuziekten (5-225)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-225/1
p. 1-5 5-225/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van het tiende Europees Ontwikkelingsfonds (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de opmaak van het elfde Europees Ontwikkelingsfonds) (Ontwikkelingssamenwerking met de ACS-landen) (5-927)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-927/4
p. 1-8 5-927/4 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen (5-1440)      
  Voorstel van de dames Fatiha Saïdi, Marie Arena en Fabienne Winckel en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1440/1
p. 1-6 5-1440/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse Staat in september 2011 (5-1109)      
  Voorstel van de dames Marie Arena, Caroline Désir, Fatiha Saïdi en Olga Zrihen en de heren Bert Anciaux, Hassan Bousetta, Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1109/1
p. 1-6 5-1109/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden) (5-333)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
5-333/1
p. 1-7 5-333/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in België in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) (5-326)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fatiha Saïdi en Fabienne Winckel
5-326/1
p. 1-4 5-326/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Informeren van het grote publiek - Opleiding van artsen en verplegend personeel - Aanwezigheid van een medisch expertisecentrum in elke provincie - Opdrachten voor de commissies voor de Justitie en voor de Sociale Aangelegenheden van de Senaat - Degeneratieve mentale aandoeningen) (5-1920)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-1920/1
p. 1-7 5-1920/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen (in de EU) (5-1230)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heren Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1230/1
p. 1-6 5-1230/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan (Bevordering van duurzame elektrische en elektronische producten) (5-1251)      
  Voorstel van de dames Muriel Targnion en Fabienne Winckel en de heren Louis Siquet en Philippe Mahoux
5-1251/1
p. 1-5 5-1251/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie om een geïntegreerd en samenhangend beleid te ontwikkelen om de problemen voor de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van perchloorethyleen op sommige arbeidsplaatsen te verhelpen (5-1689)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-1689/1
p. 1-4 5-1689/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen (Rekening houden met ethische, sociale en ecologische aspecten wat betreft de financiële middelen van de Staat, de pensioen- en beleggingsfondsen die door de Staat worden gefinancierd, de ondernemingen waarin de Staat financieel als partner optreedt en de overheidswaarborgen toegekend voor investeringen in België en in het buitenland) (5-229)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-229/1
p. 1-4 5-229/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van België (5-184)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-184/1
p. 1-6 5-184/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de Caraïben en de Stille Oceaan (ACS-landen) (Oproep aan de Europese Commissie om onderhandelingen te overwegen over nieuwe handelsrelaties waarbij rekening wordt gehouden met de werkelijke noden van de ACS-landen) (5-793)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en Marie Arena en de heer Philippe Mahoux
5-793/1
p. 1-8 5-793/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de landbouw in de Democratische Republiek Congo (DRC) (Landbouwontwikkeling als hoeksteen van een duurzame verbetering van de levensomstandigheden) (5-1521)      
  Amendement nr 6 van de heer Philippe Mahoux
5-1521/3
p. 2 5-1521/3 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf (Kamp van Iraanse vluchtelingen in Irak - Voormalige strijders van de Volksmoedjaheddin) (5-1431)      
  Voorstel van mevrouw Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Gérard Deprez, Dirk Claes en Peter Van Rompuy
5-1431/1
p. 1-3 5-1431/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in België tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Jacky Morael en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-1370/1
p. 1-6 5-1370/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Philippe Mahoux
5-1370/2
p. 15 5-1370/2 p. 15 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 17, 30, 39 en 40 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-1370/2
p. 1-16 5-1370/2 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen (Europees economisch herstelplan - Europese coördinatie van de economische beleidsvormen - Ondersteuning van nationale investeringen - Bestrijding van sociale dumping en milieudumping - Opname van sociale en milieugerelateerde normen in de vrijhandelsakkoorden - Invoering van een sociale en milieugerelateerde bijdrage - Verbetering van de opspoorbaarheid van producten door het opleggen van een etikettering die de bijdrage van elk land bij de fabricage vermeldt - Instellen van een financieel meerjarenkader zodat de begrotingsmiddelen kunnen worden uitgetrokken om de doelstelling te halen dat het aandeel van de industrie in het BBP van de EU in 2020 20% bereikt) (5-1950)      
  Voorstel van de dames Marie Arena en Fauzaya Talhaoui en de heren Ludo Sannen, Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1950/1
p. 1-11 5-1950/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen (5-2044)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-2044/1
p. 1-5 5-2044/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (5-2198)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux en de dames Sabine de Bethune, Sabine Vermeulen en Dominique Tilmans
5-2198/1
p. 1-7 5-2198/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van genitale verminking in België (Opsporing en bestraffing - Spreekrecht voor hulpverleners - Verplichte registratie door artsen bij FOD Volksgezondheid - Ratificatie van de Conventie van Istanboel - Verslag namens het Adviescomité voor Gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2453)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Philippe Mahoux
5-2453/2
p. 1-2 5-2453/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2453/3
p. 1-11 5-2453/3 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
5-150
p. 57-58 5-150 p. 57-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bevordering van het onderzoek naar hormoonontregelaars en ter bestrijding van de schadelijke gevolgen ervan voor de bevolking en de ecosystemen (5-1144)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de Iraanse cineasten Jafar Panahi en Mohammad Rasoulof (Veroordeling voor "propaganda tegen het regime" - Politiek asiel) (5-1038)      
  Bespreking
5-88
p. 16-20 5-88 p. 16-20 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiële transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
  De heer Rik Daems vraagt de terugzending naar commissie - Verworpen - De Senaat hervat de bespreking en debatteert over het amendement van de heer Rik Daems
5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie (5-575)      
  Bespreking
5-58
p. 29-32 5-58 p. 29-32 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België (5-999)      
  Bespreking
5-30
p. 41-51 5-30 p. 41-51 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (5-227)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-227/1
p. 1-8 5-227/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel (5-1701)      
  Bespreking
5-84
p. 12-14 5-84 p. 12-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen (5-226)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-226/1
p. 1-5 5-226/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (5-2479)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de mensen die aan genetische hemochromatose lijden, toe te staan bloed te geven (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1550) (5-1559)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk Europees kooprecht.- Subsidiariteits- en evenredigheidscontrole (5-1382)      
  Bespreking
5-39
p. 4-6 5-39 p. 4-6 (PDF)
Voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van de Overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie inzake het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid - Advies aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog (5-1451)      
  Mevrouw Cécile Thibaut vraagt om terug te komen op de beslissing van het bureau om het Advies van de agenda te halen - Reglement van de Senaat, artikel 20 - Stemming - Verwerping
5-56
p. 5-6 5-56 p. 5-6 (PDF)
Voorstellen van verklaring tot herziening van de Grondwet : wijze van stemming in plenaire vergadering - Worden alleen behandeld de artikelen waarvan de commissie de verklaring tot herziening heeft aangenomen en de artikelen van de Grondwet in verband waarmee amendementen zijn ingediend      
  5-151
p. 64-65 5-151 p. 64-65 (PDF)
Vraag tot schorsing van de vergadering      
  5-147
p. 51-54 5-147 p. 51-54 (PDF)
Wensen (2010-2011)      
  Vakantiewensen
5-31
p. 57 5-31 p. 57 (PDF)
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
  Vakantiewensen
5-74
p. 69 5-74 p. 69 (PDF)
Wensen (2012-2013)      
  Eindejaarswensen en bedankingen
5-86
p. 15 5-86 p. 15 (PDF)
  Wensen en bedankingen aan het personeel van de Senaat
5-115
p. 19 5-115 p. 19 (PDF)
Wensen (2013-2014)      
  Eindejaarswensen en bedankingen
5-134
p. 48 5-134 p. 48 (PDF)
  Einde-zittingswensen en einde-legislatuurwensen
5-151
p. 75-79 5-151 p. 75-79 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (5-1596)      
  Onderzoek van de financiële verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2011)
   Verslag van de heer Philippe Mahoux (S) en mevrouw Zoé Genot (K)
5-1596/5
p. 1-189 5-1596/5 p. 1-189 (PDF)
Wet van 5 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog - Herziening - Verzoek van de Vereniging van Afkomstigen uit België in Israël (OBI) - Resolutie - Gevolg (5-9993)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 5-9993
Wetgevende en beleidsontwikkelingen in de Europese Unie voor 2011 (Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2011 - Prioriteiten van het Hongaars Voorzitterschap van de Raad van de EU : uitweg uit de crisis en stimulering van de groei in het kader van de Strategie Europa 2020 - Meerjarig financieel kader : financiering van de EU - Eurozone en Europees Stabiliteitsmechanisme - Europese Dienst voor Extern Optreden - Uitbreiding van de EU - Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid - Post Lissabon proces - Migratie - Flexicurity - Europees semester : synchronisatie van de nationale hervormingsprogramma's en de stabiliteitsprogramma's) (5-746)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K), Philippe Mahoux (S) en François-Xavier de Donnea (K)
5-746/1
p. 1-16 5-746/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking (Vervanging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking - Actualisering - Gouvernementele samenwerking - Multilaterale samenwerking - Niet-gouvernementele samenwerking - Humanitaire hulp - Coherentie van het beleid ten gunste van ontwikkeling - Rechten van de Mens - Verslaggeving aan het Federale parlement - Evaluatie) (5-1908)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 31-33 5-94 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen (Hervorming van de NMBS-groep - Tweeledige structuur : spoorwegonderneming en infrastructuurbeheerder) (5-2202)      
  Algemene bespreking
5-113
p. 18-25 5-113 p. 18-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Opdeling van de zetel over alle 54 gemeenten die momenteel het gerechtelijk arrondissement Brussel vormen - De splitsing van het parket van Brussel in twee parketten, waarvan het ene bevoegd is in het administratief arrondissement van Brussel-Hoofdstad en het andere in dat van Halle-Vilvoorde - De aanpassing van een aantal regels van de wet betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken - Zie ook doc. 5-1675) (5-1674)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-1189)      
  Amendementen nrs 216 en 218 van de heer Philippe Mahoux
5-1189/6
p. 32-33 5-1189/6 p. 32-33 (PDF)
  Amendementen nrs 219 en 220 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-1189/6
p. 34 5-1189/6 p. 34 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de invoering van een verzelfstandigd beheer voor de Rechterlijke organisatie (Autonoom beheer binnen de rechterlijke organisatie - College van de hoven en rechtbanken - College van het openbaar ministerie - Uitzondering voor het Hof van Cassatie - Beheersovereenkomsten en beheerplannen - Directiecomités in de lokale gerechtelijke entiteiten - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek) (5-2408)      
  Algemene bespreking
5-139
p. 58-63 5-139 p. 58-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en het overlevingspensioen van hun langstlevende echtgenoot (Aanpassing van de bijzondere regels betreffende de berekening van het pensioen - Wanneer het bedrag van het wettelijk pensioen toegekend ten laste van een buitenlandse pensioenregeling vermindert, wordt de aanvulling op het Belgisch pensioen enkel vermeerderd indien deze vermindering het gevolg is van een wijziging van de verzekeringstijdvakken die in aanmerking worden genomen voor de berekening van dit buitenlands pensioen) (5-2862)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 49-51 5-150 p. 49-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Arbeidsovereenkomsten : ontslagregeling, schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en gedeeltelijke arbeid voor arbeiders en bedienden - Berekening van de vergoeding voor beroepsziekten - Sluiting van ondernemingen - Begeleidingspremie voor ontslagen werknemers - Brugpensioenstelsels) (5-935)      
  Algemene bespreking
5-20
p. 43-45 5-20 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
   Pensioen van de parlementsleden
5-42
p. 32-33 5-42 p. 32-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  De heer Johan Vande Lanotte verzoekt de bespreking uit te stellen of het advies van de Raad van State te vragen - Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken - Reparatiewet
5-17
p. 37-44 5-17 p. 37-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (5-609)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
   Procedure om een verblijfsvergunning te bekomen om medische redenen : wijziging artikel 9ter wet 15 december 1980 betreffende toegang, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen - Technische correctie
5-9
p. 14-15 5-9 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (5-608)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 12-15 5-9 p. 12-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende Justitie (5-2443)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 10 5-143 p. 10 (PDF)
  5-143
p. 35-40 5-143 p. 35-40 (PDF)
   Rechtscolleges in beroep met één rechter
5-143
p. 37 5-143 p. 37 (PDF)
   Terechtzittingen van de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling in de gevangenis of in de nabijheid ervan
5-143
p. 37-38 5-143 p. 37-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Strafuitvoering : voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis : elektronisch dossier voor de inverdenkinggestelde en zijn raadsman, persoonlijke verschijning van de verdachte - Strafwetboek : verzwarende omstandigheden bij geweld tegen personeelsleden van vervoersmaatschappijen en van strafinrichtingen, inzage in het strafdossier, uitbreiding rechten benadeelde persoon - Wetboek van Strafvordering : bevoegdheden procureur inzake gijzelingen of afpersing - Wijzigingen inzake uitstel en probatie - Bijdrage in de kosten van de Kansspelcommissie : bekrachtiging koninklijke besluiten - Aanpassing registratiesysteem voor wapens - Verbetering van de Franse tekst van artikel 50 van de organieke wet van 18 juli 1991 tot regeling van toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse - Zie ook doc. 5-1863) (5-1864)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de toegankelijkheid van de gezondheidszorg (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen : Niet begeleide minderjarige vreemdelingen - Tabaksontwenning - Haarprotheses - Radio-isotopen - Maximumfactuur - Statuut chronische aandoening - Derdebetaler - Nationaal Akkoord - Conventionnering - Pediatrische liaison - Wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen : honorariumsupplementen - Wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's : administrative vereenvoudiging en betere controle) (5-1895)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 9-20 5-85 p. 9-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (5-2740)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2740/3
p. 1-9 5-2740/3 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 35-40 5-147 p. 35-40 (PDF)
   Financiële transparantie van geneeskundige verzorging
5-147
p. 38 5-147 p. 38 (PDF)
   Kadaster van de medische beroepen - Numerus clausus
5-147
p. 39 5-147 p. 39 (PDF)
   Rol van de ziekenfondsen - Administratiekosten van de ziekenfondsen
5-147
p. 39 5-147 p. 39 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (I) (5-1995)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
   Niet-conventionele praktijken
5-94
p. 50 5-94 p. 50 (PDF)
   Uitbreiding van het wettelijk kader voor de biobanken
5-94
p. 50 5-94 p. 50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (II) (Medische controle ziekteverzekering : Kamers van eerste aanleg en van beroep - Eedaflegging van de leden - Vermijden van het uitstel van een zitting wanneer leden afwezig zijn zonder voorafgaande verwittiging) (5-1996)      
  Algemene bespreking
5-94
p. 48-50 5-94 p. 48-50 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (Besparingsmaatregelen in de sector van de geneesmiddelen - Farmaceutische specialiteiten voorgeschreven op stofnaam - Referentieterugbetalingssysteem - Persoonlijk aandeel van de patiënten - Prijsvolumecontracten - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen - Generische geneesmiddelen - Prijsblokkering voor het jaar 2012 - Wijziging wet betreffende verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wet 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, wet 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen) (5-1465)      
  Algemene bespreking
5-48
p. 32-36 5-48 p. 32-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1907) (5-1906)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen betreffende de verbetering van de invordering van de vermogens-straffen en de gerechtskosten in strafzaken (II) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Zie ook doc. 5-2405) (5-2406)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) (Invoering van het strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek [Solvabiliteitsonderzoek] - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - Verruiming van het beslag per equivalent - Hervorming van de verjaring van de straf van verbeurdverklaring - Afschaffing van het uitstel van de tenuitvoerlegging van de opgelegde verbeurdverklaring - Aanwijzing van gespecialiseerde ambtenaren van de FOD Financiën - Optimalisatie van de uitvoering van verbeurdverklaringen in het buitenland - Zie ook doc. 5-2406) (5-2405)      
  Algemene bespreking
5-138
p. 33-37 5-138 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen betreffende justitie (Bepalingen tot wijziging van het Wetboek diverse rechten en taksen, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de Algemene wet inzake douane en accijnzen, het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten : bevoegdheid van het openbaar ministerie tot het verlenen van inzage of afschrift - Juridische aspecten van de fraudebestrijding : schorsing van de verjaring van de strafvordering tijdens de termijn waarbinnen bijkomende onderzoekshandelingen worden uitgevoerd - Wegwerking van het verschil tussen de Nederlandse en de Franse tekst van artikel 2 van de Wet van 28 april 1999 tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen) (5-1887)      
  Algemene bespreking
5-84
p. 8-10 5-84 p. 8-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Armenië betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 juni 2009 (5-1371)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-1371/2
p. 1-4 5-1371/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika inzake de bevordering van de samenwerking bij het voorkomen en bestrijden van ernstige criminaliteit, gedaan te Brussel op 20 september 2011 (5-2274)      
  Algemene bespreking
5-137
p. 35-41 5-137 p. 35-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 april 2008 (5-1164)      
  Verslag van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
5-1164/2
p. 1-5 5-1164/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake de vestiging in België van een Coördinatiebureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 30 april 2004 (5-2757)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2757/2
p. 1-3 5-2757/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 20 februari 2006 (5-2791)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2791/2
p. 1-3 5-2791/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange"-programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 (5-2754)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2754/2
p. 1-3 5-2754/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Internationaal Monetair Fonds inzake de vestiging in België van een Verbindingsbureau van deze Organisatie, gedaan te Brussel op 16 maart 2004 (5-2792)      
  Verslag van de heren Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2792/2
p. 1-3 5-2792/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als munt hebben (Mechanisme om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen - Stringente voorwaarden voor de verlening van financiële steun) (5-1536)      
  Algemene bespreking
5-59
p. 37-41 5-59 p. 37-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 12 bij het Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 2000 (Verbod op discriminatie niet enkel inzake het genot van de rechten gewaarborgd door het Verdrag, maar ook van alle rechten bedoeld in de wet) (5-1205)      
  Algemene bespreking
5-37
p. 32-46 5-37 p. 32-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 (5-2298)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2298/2
p. 1-3 5-2298/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (5-2025)      
  Algemene bespreking
5-100
p. 27-34 5-100 p. 27-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tot beperking der staatloosheid, gedaan te New York op 30 augustus 1961 (5-2789)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2789/2
p. 1-6 5-2789/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 55-56 5-148 p. 55-56 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 juli 2012 tot oprichting van een interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme (5-2137)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 25-32 5-123 p. 25-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten : 1° Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo, gedaan te Brussel op 29 april 2009, en 2° Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 29 april 2009 (5-2793)      
  Algemene bespreking
5-148
p. 57-59 5-148 p. 57-59 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten (Uitvoering van het arrest van de Raad van State - Wettelijke verankering van het KB van 9 april 2003 betreffende de politionele onderzoekstechnieken - Enkel leden van de directie van de speciale eenheden van de federale politie mogen deze technieken toepassen ; mits akkoord van de federale procureur kan dit gebeuren met buitenlandse ambtenaren) (5-514)      
  Algemene bespreking
5-9
p. 5-7 5-9 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie (Omzetting kaderbesluiten) (5-1373)      
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-1373/2
p. 1-2 5-1373/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot het klimaatresponsabiliseringsmechanisme ("Vlinderakkoord" - Uitvoering van artikel 65quater van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in de gebouwen uit de residentiële en tertiaire sector) (5-2370)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van seksisme in de openbare ruimte en tot aanpassing van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen teneinde de daad van discriminatie te bestraffen (5-2830)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2830/2
p. 1-8 5-2830/2 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 47 5-150 p. 47 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde (Indeling van de rechtbanken van eerste aanleg en de politierechtbanken in 12 arrondissementen - Indeling van de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel per ressort van het hof van beroep - Ligging van de zetels - Benoeming van de magistraten en het personeel - Regels voor Brussel [BHV-akkoord] en voor Eupen - Versterking van de mobiliteit door gelijktijdige benoemingen - Opnemen van de toegevoegde magistraten in de personeelsformaties) (5-2212)      
  Algemene bespreking
5-123
p. 40-60 5-123 p. 40-60 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie - Verwerping
5-123
p. 39-40 5-123 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (Globaal beschermingsstatuut voor meerderjarige wilsonbekwame personen - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, de wet van 26 maart 2003 houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden, de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuïteit, het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, het Kieswetboek en de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten - Zie ook doc. 5-1775) (5-1774)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-87
p. 9-10 5-87 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van de Dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels (Omvorming van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten [RSZPPO] en van de Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid [DOSZ] tot één nieuwe openbare instelling van sociale zekerheid genaamd "Dienst voor de bijzondere sociale-zekerheidsstelsels" [DIBISS] - De bevoegdheden, het personeel, de goederen en de rechten en verplichtingen, zowel van de RSZPPO als van de DOSZ worden overgedragen aan DIBISS - Wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, het KB van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid, de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en de lokale politiezones , de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid en de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen) (5-2772)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2772/2
p. 1-3 5-2772/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Erkenning van de beroepen van klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog - Bescherming van de titel van psychotherapeut en reglementering van de uitoefening van de psychotherapie - Oprichting van de Federale Raad voor de psychotherapie - Oprichting van de Raad voor de geestelijke gezondheid, die de regering zal bijstaan in het nastreven van een doeltreffend beleid inzake geestelijke gezondheid) (5-2470)      
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-2470/2
p. 1-2 5-2470/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 50-51 5-143 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging en aanvulling van het Strafwetboek teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen, en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden (5-1095)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Helga Stevens
5-1095/3
p. 1-30 5-1095/3 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-31
p. 24-29 5-31 p. 24-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Verzwarende omstandigheid - Opzettelijke slagen en verwondingen tegen een persoon wegens zijn geslachtsverandering) (5-1888)      
  Algemene bespreking
5-84
p. 10-11 5-84 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van boek II, titel 1ter van het Strafwetboek (Kaderbesluit 2008/919/JBZ - Nieuwe strafbaarstellingen inzake terrorisme : het aanzetten tot het plegen van een terroristisch misdrijf, het rekruteren tot het plegen van een terroristisch misdrijf en het geven of krijgen van onderrichtingen of een opleiding met het oog op het plegen van een terroristisch misdrijf - Individuele rechten en fundamentele vrijheden) (5-1905)      
  Algemene bespreking
5-91
p. 17-25 5-91 p. 17-25 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de nietigheden (De sanctie van nietigheid in de strafprocedure kan slechts worden toegepast voor zover er sprake is van concrete belangenschade en indien de wet de nietigheid uitdrukkelijk heeft bevolen) (5-1924)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Philippe Mahoux
5-1924/2
p. 1-2 5-1924/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-111
p. 43-44 5-111 p. 43-44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het Sociaal Strafwetboek (Harmonisering van de boetes in de RIZIV-wetgeving en in het Sociaal Strafwetboek) (5-1187)      
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Mahoux
5-1187/2
p. 1-2 5-1187/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-1187/3
p. 1-4 5-1187/3 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen met het oog op de uitbreiding ervan naar genderidentiteit en genderexpressie (Transgenders, travestieten, interseksuelen en andere gendervariante personen) (5-2831)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2831/2
p. 1-5 5-2831/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-150
p. 48 5-150 p. 48 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen en de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen bestemd voor transplantatie - Register van levende donoren - Opvolging na de transplantatie - Bescherming van personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken en van kinderen - Opdrachten van de orgaanuitwisselingsorganisatie - Omzetting richtlijn 2010/53/EU) (5-1641)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Nele Lijnen
5-1641/2
p. 1-9 5-1641/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten en van de wet van 5 augustus1992 op het politieambt (Voorlopige aanhouding - Aanhoudingsmandaat onder de vorm van thuishechtenis onder elektronisch toezicht - Zie ook doc. 5-1864) (5-1863)      
  Algemene bespreking
5-83
p. 38-46 5-83 p. 38-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2377)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft (Verlenging) (5-2189)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2189/2
p. 1-2 5-2189/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft het pensioen van de werknemers en houdende nieuwe overgangsmaatregelen inzake het vervroegd rustpensioen van de werknemers (evenals maatregelen tot het behoud van het bijzonder pensioenstelsel voor de beroepsjournalisten en precisering van de gelijkgestelde periodes) (5-1716)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 22-27 5-74 p. 22-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 december 2009 betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek (Private bewaking aan boord van schepen - Zie ook doc. 5-1906) (5-1907)      
  Algemene bespreking
5-85
p. 37-40 5-85 p. 37-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, van het Kieswetboek, van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement en van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid ("Vlinderakkoord" - Actualisering met behoud van de krachtlijnen - Aanbevelingen GRECO [Groupe d'Etats contre la corruption, Raad van Europa] - Aanpassing van de financieringsregels naar aanleiding van de hervorming van de Senaat) (5-2376)      
  Algemene bespreking
5-132
p. 25-36 5-132 p. 25-36 (PDF)
  5-132
p. 39-76 5-132 p. 39-76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel ("Vlinderakkoord" - Aanpassing van de wetgeving inzake de politie ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel - Zie ook doc. 5-1674) (5-1675)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Karl Vanlouwe, Philippe Mahoux, Bart Laeremans, Peter Van Rompuy, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Francis Delpérée en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-73
p. 41-51 5-73 p. 41-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (I) (Omzetting kaderbesluiten 2005/215/JB2 en 2006/783/JB - Geldelijke sancties - Confiscatie - Zie ook doc. 5-1279) (5-1278)      
  Verslag van de heren Karl Vanlouwe en Philippe Mahoux
5-1278/3
p. 1-11 5-1278/3 p. 1-11 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Philippe Mahoux en Karl Vanlouwe
5-48
p. 40-41 5-48 p. 40-41 (PDF)
  5-48
p. 44 5-48 p. 44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade (Gemeentelijke administratieve sancties - Leeftijd van 14 jaar - Zie ook doc. 5-2129) (5-2130)      
  Algemene bespreking
5-108
p. 55-67 5-108 p. 55-67 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (I) (Deontologie - Tuchtorgaan - Zie ook doc. 5-2403) (5-2402)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 8-9 5-133 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog (II) (Deontologie - Tuchtorgaan - Zie ook doc. 5-2402) (5-2403)      
  Algemene bespreking
5-133
p. 8-9 5-133 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde (Toekenning van de naam van de vader of van de moeder of de dubbele naam - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (5-2785)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de mede-eigendom betreft (Bereikbaarheid van de syndicus - Kosten bijeenroeping van de algemene vergadering - Volmachten - Termijn ten aanzien van de syndici) (5-1155)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-1155/8
p. 1-9 5-1155/8 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
5-52
p. 66-72 5-52 p. 66-72 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in een aantal materies (Uitbreiding van de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel tot alle geschillen van commerciële aard die betrekking hebben op de ondernemingen, zulks ongeacht het bedrag van het geschil - Bevoegdheid van de politierechtbank om, na een beslissing in die zin van de correctionele rechtbank, het quantum van de schade van een burgerlijke partij te bepalen) (5-2465)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2465/2
p. 1-7 5-2465/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 10 5-143 p. 10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland ("Vlinderakkoord" - Verbeteringen inzake de stemprocedure) (5-1672)      
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Dringende schorsingsprocedure door de geneeskundige commissies bij een ernstig risico voor de volksgezondheid of voor de fysieke integriteit van de patiënten) (5-2737)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2737/2
p. 1-5 5-2737/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 34-35 5-147 p. 34-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het statuut van de gerechtsdeurwaarders (Modernisering van het beroep - Objectivering van het benoemingsproces - Opwaardering van het statuut van kandidaat-gerechtsdeurwaarder - Continuïteit van de kantoren - Tucht en deontologie - Vervanging van de artikelen 509 tot 555 quater en wijziging van de artikelen 571 en 1389bis van het Gerechtelijk Wetboek - Opheffing van het KB van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homologatie van die stage) (5-2315)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Inge Faes en de heer Philippe Mahoux
5-134
p. 36-37 5-134 p. 36-37 (PDF)
  5-134
p. 52-53 5-134 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tusssen vrouwen en mannen (Recht om verkozen te worden en stemrecht) (5-235)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-235/1
p. 1-6 5-235/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters (Virtuele controle van de werknemers - Specifieke kenmerken van de arbeidsbetrekkingen in die sector - Naleving van de finaliteits-, proportionaliteits-, transparantie- en informatiebeginselen - Akkoord paritaire comités) (5-233)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-233/1
p. 1-6 5-233/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van personen (Bepalingen betreffende het slachtoffer - Gerechtelijke fase van de internering : psychiatrisch deskundigenonderzoek ; rechterlijke beslissing tot internering ; kosten, teruggave en bijhorende veiligheidsmaatregelen ; burgerlijke rechtsvordering van de slachtoffers - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen tot internering : uitvoeringsmodaliteiten en bijkomende voorwaarden ; algemene procedure inzake plaatsing, overplaatsing, onderhandelde plaatsing, onderhandelde overplaatsing, uitgaansvergunning, verlof, beperkte detentie, elektronisch toezicht, invrijheidstelling en vervroegde invrijheidstelling met het oog op verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering ; opvolging en controle van de modaliteiten ; herroeping, schorsing en herziening van de modaliteiten ; definitieve invrijheidstelling - De internering van veroordeelden - Gelijktijdige tenuitvoerlegging van een internering en een veroordeling tot een vrijheidsstraf - Cassatieberoep - Oprichting bij FOD Justitie van een overlegstructuur - Wijziging artikelen 488bis en 1386bis Burgerlijk Wetboek en 71 Strafwetboek - Wijziging Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, wet 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van veroordeelde personen, wet 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis - Opheffing wet 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (5-2001)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne en Dalila Douifi
5-2001/1
p. 1-114 5-2001/1 p. 1-114 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 25-34 5-147 p. 25-34 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (5-334)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Fatiha Saïdi en Fabienne Winckel
5-334/1
p. 1-5 5-334/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie (Vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag, een aanvraag voor subsidiaire bescherming of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend - Vreemdelingen die duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld - Vreemdelingen die niet kunnen terugkeren) (5-248)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en mevrouw Caroline Désir
5-248/1
p. 1-14 5-248/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut (Toegang van het SOMA tot alle beschikbare openbare archieven - Zie ook doc. 4-1049) (5-1706)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Philippe Moureaux
5-1706/1
p. 1-4 5-1706/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen (Sociale verantwoordelijkheid) (5-232)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-232/1
p. 1-21 5-232/1 p. 1-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap (en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek) (5-236)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-236/1
p. 1-19 5-236/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in het kader van de arbeidsrelaties (Bescherming van de werknemer) (5-1525)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Philippe Mahoux
5-1525/1
p. 1-5 5-1525/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (5-264)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-264/1
p. 1-7 5-264/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten (Grenswaarden - Etikettering) (5-250)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-250/1
p. 1-4 5-250/1 p. 1-4 (PDF)
  Intrekking
5-134
p. 75 5-134 p. 75 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan perchloorethyleen op de arbeidsplaats (Tetrachlooretheen - Oplosmiddel - Chemisch reinigen van kleding) (5-1648)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-1648/1
p. 1-3 5-1648/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meeouder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder) (Mogelijkheid om een juridische afstammingsband vast te stellen ten aanzien van de echtgenoot of echtgenote of partner van hetzelfde geslacht, zonder dat enige adoptieprocedure of een andere specifieke gerechtelijke procedure moet worden gevolgd) (5-2445)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Philippe Mahoux, Guy Swennen en Yoeri Vastersavendts en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Nele Lijnen
5-2445/1
p. 1-30 5-2445/1 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling (5-405)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Martine Taelman, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Guy Swennen, Philippe Mahoux, Rik Torfs en Francis Delpérée
5-405/1
p. 1-91 5-405/1 p. 1-91 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Martine Taelman
5-405/5
p. 17-19 5-405/5 p. 17-19 (PDF)
  Amendementen nrs 11, 27 en 28 van de heer Philippe Mahoux
5-405/5
p. 1-3 5-405/5 p. 1-3 (PDF)
  5-405/5
p. 15-17 5-405/5 p. 15-17 (PDF)
  Amendementen nrs 12 en 13 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne
5-405/5
p. 3-4 5-405/5 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie ("Vlinderakkoord" - De Commissie valt onder de Kamer - Opstellen van een deontologische code die de Kamer zal goedkeuren - Regels inzake belangenconflicten, inzonderheid bij overheidsopdrachten, en regels om elke tussenkomst te vermijden die individuele gevallen ten onrechte bevoordeelt - De commissie zal haar bevoegdheid uitoefenen ten aanzien van de openbare mandatarissen [daarin inbegrepen de federale parlementsleden en ministers alsook de bestuursmandatarissen en de beheerders en bestuurders van de overheidsbedrijven en instellingen van openbaar nut die van de Federale Staat afhangen]) (5-2245)      
  Voorstel van de dames Freya Piryns, Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée
5-2245/1
p. 1-17 5-2245/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement en tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Europese Parlement, tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken en tot wijziging van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de wetgevende kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap) ("Vlinderakkoord" - Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers - Zes randgemeenten - Europese verkiezingen - Zie ook doc. 5-1561 en 5-1562) (5-1560)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces (Sociaal verzekerden) (5-734)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-734/1
p. 1-3 5-734/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het asbestfonds (Gelijke behandeling tussen de personen die een beroep doen op het Fonds voor Beroepsziekten en de personen die gebruik maken van het Asbestfonds) (5-2279)      
  Voorstel van de dames Dalila Douifi, Leona Detiège, Fabienne Winckel, Cindy Franssen, Dominique Tilmans en Nele Lijnen en de heren Philippe Mahoux, Paul Magnette en André du Bus de Warnaffe
5-2279/1
p. 1-12 5-2279/1 p. 1-12 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Mahoux en Louis Ide en de dames Cécile Thibaut en Dalila Douifi
5-134
p. 42-45 5-134 p. 42-45 (PDF)
  5-134
p. 59 5-134 p. 59 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoördineerd op 16 oktober 1954 (5-251)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-251/1
p. 1-2 5-251/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de maaltijd- en ecocheques betreft (Vervanging van de elektronische en papieren maaltijdcheques door een vergoeding, met behoud van de basisindex en de toekenningsvoorwaarden - Wijziging artikel 38 WIB 1992) (5-2182)      
  Algemene bespreking - Vraag om terugzending naar commissie
5-147
p. 48-54 5-147 p. 48-54 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 66-67 5-148 p. 66-67 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (5-247)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Caroline Désir
5-247/1
p. 1-26 5-247/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Communautarisering van de organisatie en de bevoegdheden met betrekking tot de strafuitvoering die worden uitgeoefend door de justitiehuizen : wijziging artikelen 196bis en 196quater Gerechtelijk Wetboek - Duitstalige Gemeenschap : onteigeningen en aankoopcomités, gezinsbijslag, gezondheidszorg en maximumfactuur, mobiliteit : wijziging wet 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap - Wijziging wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 : burgerrechtelijke gevolgen van zijn beslissingen, herstelvergoeding - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : bevoegdheden toegewezen aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van diverse wetten dienaangaande [Kieswetboek, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, wet 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven, wet 5 augustus 1992 op het politieambt, wet 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid] - Versterking veiligheidsbeleid Brussel - Overlegcomité : verankering in de wet van de rol van het comité : wijziging gewone wet 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (5-2233)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Bert Anciaux, Marcel Cheron en Francis Delpérée en de dames Christine Defraigne, Martine Taelman en Freya Piryns
5-2233/1
p. 1-23 5-2233/1 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 24 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-2233/3
p. 1-34 5-2233/3 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Overdracht van bevoegdheden naar de Gemeenschappen en Gewesten - Afschaffing van de functie van gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad : toewijzing van de bevoegdheden aan de Brusselse Agglomeratie en wijziging van wetten dienaangaande [provinciewet, wet "Belgische technische Coöperatie van 21 december 1998, wet "Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België" van 21 juli 2002] - Mobiliteit en verkeersveiligheid : administratieve en strafrechtelijke sancties, aanpassing stijvingsmechanisme van het Verkeersveiligheidsfonds ; wijziging wet 5 augustus 1992 op het politieambt en wet 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid - Ontbinding Participatiefonds : wijziging wet 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen - Openbaar ambt : neutralisering van sommige effecten van bepaalde wijzigingen in het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de gemeenschappen en de gewesten voor de pensioenen ten laste van de federale overheid) (5-2234)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Dirk Claes en de dames Martine Taelman, Freya Piryns en Christine Defraigne
5-2234/1
p. 1-22 5-2234/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de ontslagbescherming van werknemers die potentiële orgaandonoren zijn (Wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971) (5-1130)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Philippe Mahoux
5-1130/1
p. 1-3 5-1130/1 p. 1-3 (PDF)
  Verzending naar een andere commissie
5-94
p. 50-51 5-94 p. 50-51 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspleging voor het Hof van Cassatie in strafzaken (Samenbrengen en opfrissen van de bepalingen van het Wetboek van strafvordering over de strafprocedure voor het Hof van Cassatie - Oplossingen om de toestroom van cassatieberoepen in strafzaken in te dijken - Wijziging van het Wetboek van strafvordering, de wet van 29 april 1806 waarbij maatregelen worden voorgeschreven m.b.t. de procedure in criminele en correctionele zaken, de wet van 6 april 1847 tot bestraffing van de beledigingen aan de Koning en de wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen - Zie ook doc. 4-1488) (5-1832)      
  Algemene bespreking
5-118
p. 18-20 5-118 p. 18-20 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank (Verduidelijking van het artikel 130 van het Wetboek van strafvordering) (5-1682)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1682/1
p. 1-2 5-1682/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie (5-1793)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1793/1
p. 1-2 5-1793/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel met het oog op het bevorderen van de transparantie bij de kredietinstellingen en de financiële instellingen wat de activiteiten van hun dochterondernemingen betreft (die in offshorelanden en fiscale paradijzen zijn gevestigd - Verplichting voor de kredietinstellingen en financiële instellingen met sociale zetel in België als bijlage bij hun geconsolideerde jaarrekeningen informatie te publiceren over de staatsgebonden of territoriale vestigingen van hun instellingen die deel uitmaken van hun consolidatiebereik) (5-2145)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej
5-2145/1
p. 1-6 5-2145/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel om financiële speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden (5-237)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Ahmed Laaouej en mevrouw Olga Zrihen
5-237/1
p. 1-6 5-237/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding (5-249)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-249/1
p. 1-6 5-249/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag (Opname van de bewindvoerder in de lijst van personen die verzet mogen aantekeken tegen uitbetaling van de bijslag aan de gebruikelijke begunstigde : wijziging artikel 594 Gerechtelijke Wetboek - Zie ook doc. 5-714) (5-713)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-713/1
p. 1-3 5-713/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag (Opname van de bewindvoerder in de lijst van personen die verzet mogen aantekenen tegen uitbetaling van de bijslag aan de moeder, de vader, het kind of een ander persoon : wijziging artikel 69 van de wetten betreffende kinderbijslag voor loonarbeiders - Zie ook doc. 5-713) (5-714)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-714/1
p. 1-3 5-714/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat (Wijziging Wetboek van strafvordering) (5-1694)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1694/1
p. 1-3 5-1694/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen (MVI-label toegekend door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen aan investeringsproducten aangeboden in België - MVI Raad - Verplichting voor de federale diensten om te investeren in MVI's) (5-808)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-808/1
p. 1-42 5-808/1 p. 1-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik (5-1274)      
  Voorstel van de heren Bart Tommelein, Philippe Mahoux, Louis Ide, Jacques Brotchi, Wouter Beke, Francis Delpérée, Bert Anciaux en François Bellot en de dames Martine Taelman en Fabienne Winckel
5-1274/1
p. 1-10 5-1274/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (De werknemer of kandidaat-werknemer kan niet worden verplicht te vermelden of hij voorheen werd onderworpen aan een voorspellend genetisch onderzoek of aan een opsporingstest voor een besmetting met het HIV-virus) (5-323)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-323/1
p. 1-3 5-323/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde de ontslagbescherming uit te breiden tot het geval van een adoptie in het buitenland (5-2450)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-2450/1
p. 1-5 5-2450/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de geschiktheid om te adopteren (5-167)      
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma (5-320)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-320/1
p. 1-2 5-320/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft (5-327)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-327/1
p. 1-14 5-327/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine (van patiënten die zwaar verslaafd zijn aan drugs en resistent zijn tegen bestaande behandelingen) (5-2437)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en de dames Leona Detiège, Christine Defraigne, Vanessa Matz en Fabienne Winckel
5-2437/1
p. 1-10 5-2437/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers ("Risicobeperkende verbruiksruimtes" of "gecontroleerde spuitruimtes") (5-2436)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en mevrouw Leona Detiège
5-2436/1
p. 1-5 5-2436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft (5-560)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-560/1
p. 1-6 5-560/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden (Wijziging wet 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen) (5-447)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 47 5-150 p. 47 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen (Toevoeging van de meerwaarden aan het belastbaar inkomen) (5-1604)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en de dames Marie Arena, Christie Morreale, Fabienne Winckel en Olga Zrihen
5-1664/1
p. 1-8 5-1664/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (5-319)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet
5-319/1
p. 1-4 5-319/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie (Aanmoediging van de financiering van ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen) (5-325)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Louis Siquet
5-325/1
p. 1-8 5-325/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op bisfenol A in recipiënten voor voedingsmiddelen (5-821)      
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231/1 in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken ("Phishing" of "ontfutselen van gegevens") (5-228)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-228/1
p. 1-5 5-228/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen (Ontslag met als enig doel het verhogen van de rendabiliteit van de aandelen - Ontmoediging van de uitbetaling van een dividend in het jaar dat volgt op een collectief ontslag - Vergoeding bij collectief ontslag - Terugbetaling van de overheidssteun) (5-1519)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej, Philippe Mahoux en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1519/1
p. 1-4 5-1519/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken in het arrondissement Brussel en van het hof van beroep te Leuven (5-755)      
  Algemene bespreking
5-72
p. 4-70 5-72 p. 4-70 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren) (5-62)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-83
p. 24 5-83 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn (Strictere regels voor de verloning van de leden van de maatschappelijke organen en voor de uitkering van dividenden - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurders en de leden van het directiecomité) (5-1348)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Ahmed Laaouej en Louis Siquet en mevrouw Marie Arena
5-1348/1
p. 1-5 5-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichtevan de verwerking van de persoonsgegevens (5-224)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-224/1
p. 1-4 5-224/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende (5-715)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-715/1
p. 1-4 5-715/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (5-231)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Fatiha Saïdi en Olga Zrihen
5-231/1
p. 1-7 5-231/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiële schade (5-1001)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2°, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (Franse versie) (5-1794)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1794/1
p. 1-3 5-1794/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot verlenging van de termijn binnen welke het vermoeden van vaderschap kan worden betwist voor personen geboren binnen het huwelijk (Gelijkschakeling van de termijnen voor personen die binnen en buiten het huwelijk zijn geboren) (5-1239)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-1239/1
p. 1-5 5-1239/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot beëindiging van ongepaste en niet aangezegde werkonderbrekingen en tot waarborging van de continuïteit van de dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang) (5-422)      
  Algemene bespreking - Overzending naar de Raad van State
5-150
p. 7-21 5-150 p. 7-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, teneinde op het moment van de aanhouding nieuwe rechten toe te kennen aan de persoon die van zijn vrijheid is benomen (Inlichten van een naaste - Onderzoek door een arts naar keuze - Bijstand van een advocaat - Proces-verbaal) (5-362)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Intrekking dotatie - Maximale periode van 4 jaar - EVRM) (5-244)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-244/1
p. 1-3 5-244/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat of van de persoon die krachtens artikel 728, §3, van het Gerechtelijk Wetboek in rechte mag verschijnen, een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2244 van het Burgerlijk Wetboek teneinde aan de ingebrekestellingsbrief van de advocaat een verjaringsstuitende werking te verlenen) (Schuldvorderingen) (5-145)      
  Algemene bespreking
5-74
p. 46-50 5-74 p. 46-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen teneinde voorwaarden op te leggen met betrekking tot de oprichting van een stichting voor een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk (Vervanging van het begrip "belangeloosheid" door de verplichting een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk na te streven, teneinde te voorkomen dat een stichting wordt aangewend voor vermogensrechtelijke en fiscale doeleinden) (5-1948)      
  Voorstel van de heren Ahmed Laaouej en Philippe Mahoux
5-1948/1
p. 1-4 5-1948/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld (5-243)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-243/1
p. 1-5 5-243/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-146
p. 43-45 5-146 p. 43-45 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind (Wegwerken van de ongelijkheid tussen kinderen jonger dan één jaar en kinderen ouder dan één jaar door in alle gevallen de rechtbank de mogelijkheid te geven de erkenning door de biologische vader te weigeren indien deze strijdig is met de belangen van het kind) (5-1014)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Inge Faes en Zakia Khattabi en de heren Peter Van Rompuy, Philippe Mahoux en Francis Delpérée
5-1014/1
p. 1-5 5-1014/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek teneinde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming (DNA-onderzoek) (5-317)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-317/1
p. 1-3 5-317/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (Dubbele naamgeving) (5-551)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind (5-998)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (5-446)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek, met betrekking tot de toekenning van de naam van het kind (Familienaam van de vader, de moeder of van beiden) (5-628)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-339)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-339/1
p. 1-6 5-339/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 353-2, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, om het kind of het adoptief kind van de echtgenoot of persoon met wie iemand samenwoont, in staat te stellen zijn naam te behouden, voorafgegaan of gevolgd door de naam van de adoptant, indien deze laatste de andere echtgenoot of samenwonende persoon is van hetzelfde geslacht (5-562)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen (Verslag namens het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen : doc. 5-2481) (5-2399)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2399/2
p. 1-4 5-2399/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-148
p. 67-73 5-148 p. 67-73 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten (5-329)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-329/1
p. 1-3 5-329/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (5-58)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (Slachtoffers - Verblijfsvergunning van onbepaalde duur - Samenwerking met het gerecht) (5-245)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-245/1
p. 1-5 5-245/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende, en houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek (Tegengaan van erfenisruzies) (5-2338)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
5-2338/3
p. 1-11 5-2338/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
5-143
p. 44-49 5-143 p. 44-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (Inlichten van de donoren van gameten en overtollige embryo's in een toegankelijk taalgebruik over het doel van lopende onderzoeksprojecten) (5-332)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-332/1
p. 1-5 5-332/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties (Wetgevingstechnische incoherentie met het Strafwetboek - Definitie van een criminele organisatie) (5-335)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-335/1
p. 1-2 5-335/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikelen 137 en 138 van het Strafwetboek, teneinde de strijd tegen het terrorisme op te voeren (Deelname aan paramilitaire trainingskampen van terroristische aard) (5-1655)      
  Algemene bespreking
5-91
p. 17-25 5-91 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (5-265)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Fatiha Saïdi
5-265/1
p. 1-5 5-265/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering (Hoger beroep : verslag van één van de rechters) (5-1810)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hassan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-1810/1
p. 1-3 5-1810/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (Uitbreiding van de minnelijke schikking in strafzaken : verval van de strafvordering voor sommige misdrijven onder bepaalde voorwaarden - Storting van een geldsom aan FOD Financiën) (5-893)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Martine Taelman en de heren Francis Delpérée, Philippe Mahoux en Peter Van Rompuy
5-893/1
p. 1-4 5-893/1 p. 1-4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
5-19
p. 38-40 5-19 p. 38-40 (PDF)
  5-19
p. 45-47 5-19 p. 45-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de tijdelijke uithuisplaatsing ingeval van huiselijk geweld) (Tweede nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld) (Zie ook doc. 5-1604) (5-539)      
  Amendement nr 14 van de heren Francis Delpérée en Philippe Mahoux
5-539/3
p. 7 5-539/3 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-539/3
p. 2 5-539/3 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-539/3
p. 3 5-539/3 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijk in België tussen een vreemdeling en een Belg of tussen twee vreemdelingen : bewijs van ongehuwde staat door een akte van bekendheid - Huwelijk tussen personen van eenzelfde geslacht : weigering door een buitenlandse Staat de vereiste documenten af te leveren) (5-322)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-322/1
p. 1-5 5-322/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (Tuchtstelsel voor de rechterlijke orde - Tuchtgerechten - Zie ook doc. 5-1065 en 5-1066) (5-1067)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Philippe Mahoux
5-1067/2
p. 1-3 5-1067/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 19 van de heer Philippe Mahoux
5-1067/3
p. 12-13 5-1067/3 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 77 en 78 van de heer Philippe Mahoux
5-1067/6
p. 23-24 5-1067/6 p. 23-24 (PDF)
  Amendement nr 93 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-1067/7
p. 6 5-1067/7 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking
5-100
p. 4-19 5-100 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-100
p. 19-21 5-100 p. 19-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (5-1330)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen die zich inzetten voor milieubescherming een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen)(5-1264)      
  Raadpleging van de Raad van State
5-143
p. 58-61 5-143 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, om de compensatoire vergoeding te verhogen voor werknemers die willekeurig zijn ontslagen op grond van betaald educatief verlof (5-801)      
  Voorstel van mevrouw Fabienne Winckel en de heer Philippe Mahoux
5-801/1
p. 1-3 5-801/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (1) (5-15)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (2) (5-16)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-1255)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-438)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (5-439)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel (5-1254)      
  Algemene bespreking
5-64
p. 5-57 5-64 p. 5-57 (PDF)
  5-65
p. 7-13 5-65 p. 7-13 (PDF)
  5-65
p. 13-19 5-65 p. 13-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden (5-242)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-242/1
p. 1-3 5-242/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen ("Vlinderakkoord" - Verhoging dotatie Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel - Beliris fonds - Oprichting van een begrotingsfonds Taalpremies - Zie ook doc. 5-1568) (5-1569)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-1569/3
p. 1-3 5-1569/3 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-67
p. 4-46 5-67 p. 4-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 met het oog op het behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid in het kader van de sluiting van een levensvatbaar bedrijf (Wijziging van de "wet-Renault" - Nieuwe procedure bestaande uit zes fasen - Benoeming door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van een mandataris belast met het zoeken naar overnamebiedingen - Onderzoek van de biedingen door de onderneming, de werknemers, de mandataris en de rechtbank van koophandel - Inlichten van de werknemers) (5-1949)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Hassan Bousetta en Philippe Mahoux
5-1949/1
p. 1-8 5-1949/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID (5-1544)      
  Voorstel van de heren Louis Ide, Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, André du Bus de Warnaffe en Dirk Claes en de dames Marleen Temmerman, Elke Sleurs en Nele Lijnen
5-1544/1
p. 1-5 5-1544/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen (5-922)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-922/1
p. 1-2 5-922/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden (5-1250)      
  Voorstel van mevrouw Caroline Désir en de heren Philippe Moureaux, Willy Demeyer en Philippe Mahoux
5-1250/1
p. 1-6 5-1250/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (Mogelijkheid voor de voorzitter van het Vast Comité I om gewezen leden van de inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens ondersteunende diensten te doen dagvaarden) (5-508)      
  Voorstel van de heren Danny Pieters, Philippe Mahoux, Armand De Decker en Dirk Claes en mevrouw Liesbeth Homans
5-508/1
p. 1-3 5-508/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, teneinde de verlenging van de aanhouding met vierentwintig uur mogelijk te maken (Verlenging van de politionele aanhouding - Salduzarrest) (5-679)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van het Wetboek van strafvordering, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen die van zijn vrijheid wordt beroofd rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan) (Salduz arrest) (5-663)      
  Amendementen nrs 46 en 47 van de heren Philippe Mahoux en Hassan Bousetta
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 25 en 76 tot 78 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-663/2
p. 1-52 5-663/2 p. 1-52 (PDF)
  Amendementen nrs 96 tot 100 van de heer Philippe Mahoux c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-663/6
p. 1-5 5-663/6 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
  Algemene bespreking
5-29
p. 31-37 5-29 p. 31-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (5-338)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-338/1
p. 1-3 5-338/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Philippe Mahoux
5-338/3
p. 1-2 5-338/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heren Philippe Mahoux en Jacques Brotchi, ingediend na de goedkeuring van het verslag
5-338/6
p. 1-2 5-338/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
5-43
p. 43-47 5-43 p. 43-47 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
5-43
p. 7 5-43 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen met het oog op het invoeren van nieuwe regels van openbaarmaking, informatieverstrekking en transparantie voor vzw's (De algemene vergadering komt minimum tweemaal samen - Termijn voor bijeenroeping van de algemene vergadering - Raad van bestuur : adreswijziging van de maatschappelijke zetel - Aantal bestuurders - Activiteitenverslag) (5-2349)      
  Voorstel tot terugzending
5-147
p. 34 5-147 p. 34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Wilsverklaring zonder geldigheidslimiet - Euthanasie voor minderjarigen - Vrijheden van de artsen en de ziekenhuizen) (5-1919)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-1919/1
p. 1-16 5-1919/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen (Vrijheid van de artsen - Niet-inmenging van de ziekenhuisinstellingen) (5-2173)      
  Voorstel van de heren Guy Swennen, Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2173/1
p. 1-3 5-2173/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiënt zelf te laten bepalen (5-2171)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne en Leona Detiège en de heren Philippe Mahoux en Jean-Jacques De Gucht
5-2171/1
p. 1-3 5-2171/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen (5-2172)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jacques Brotchi, Bert Anciaux en Philippe Mahoux
5-2172/1
p. 1-3 5-2172/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken (indien het oordeelsvermogen van de minderjarige is bevestigd) (5-2170)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jean-Jacuqes De Gucht en Guy Swennen en mevrouw Christine Defraigne
5-2170/1
p. 1-6 5-2170/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-2170/3
p. 10 5-2170/3 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Philippe Mahoux
5-2170/3
p. 3 5-2170/3 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-130
p. 4-58 5-130 p. 4-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet ("Vlinderakkoord" - Politieke vernieuwing - Uitvoering van de toekenning van constitutieve autonomie aan het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap : verkiezing, samenstelling en werking van Parlement en Regering) (5-1755)      
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Vergoeding deelstaatsenatoren - Duitstalige Gemeenschap - Financiering) (5-1747)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1747/1
p. 1-4 5-1747/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Verwijdering van een preventieadviseur uit zijn functie - Voorzien van een termijn voor de functies van preventieadviseur en vertrouwenspersoon - Bescherming van de vertrouwenspersoon tegen ontslag) (5-324)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-324/1
p. 1-4 5-324/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong (Toelating om bloed te geven voor mensen met hemochromatose - Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorbtie van ijzer voordoet - Zie ook doc. 5-1543 en 5-1559) (5-1550)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong teneinde patiënten die lijden aan hemochromatose toe te laten bloeddonor te zijn (Erfelijke ziekte waarbij zich een hyperabsorptie van ijzer voordoet via de ingewanden - Zie ook doc. 5-1550 en 5-1559) (5-1543)      
  Bespreking
5-143
p. 61-64 5-143 p. 61-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat) (5-1748)      
  Voorstel van de heren Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux, Bart Tommelein en Dirk Claes en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1748/1
p. 1-3 5-1748/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de namen en de voornamen teneinde de naamswijzigingen te vergemakkelijken (5-52)      
  Algemene bespreking
5-150
p. 21-40 5-150 p. 21-40 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op verzoek van personen gevestigd in de randgemeenten) ("Vlinderakkoord" - Voorzien dat alle administratieve geschillen met betrekking tot de zes randgemeenten en de natuurlijke personen of rechtspersonen die er gevestigd zijn, voortaan onder de bevoegdheid van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vallen - Rechtscollege dat taalkundig paritair is samengesteld - Zie ook doc. 5-1564) (5-1563)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Philippe Mahoux c.s.
5-1563/3
p. 1-5 5-1563/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen (5-262)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
5-262/1
p. 1-5 5-262/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijzigingen inzake voordrachten, benoemingen, afvaardigingen en specifieke controletaken van de Senaat : wijziging wet 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse ; wijziging wet 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro ; wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming ; wijziging wet 16 maart 1803 (25 ventôse jaar XI) op het notarisambt ; wijziging wet 28 mei 2002 betreffende de euthanasie ; wijziging wet 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking ; wijziging wet 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger ; wijziging KB nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas ; wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Aanpassing wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen) (5-1991)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux, Dirk Claes, Philippe Mahoux, Francis Delpérée en Marcel Cheron en de dames Christine Defraigne, Freya Piryns en Martine Taelman
5-1991/1
p. 1-14 5-1991/1 p. 1-14 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen ("Vlinderakkoord" - Hervorming van de Senaat - Wijziging wet 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek, ingevolge de afschaffing van het onderzoeksrecht in de Senaat - Wijziging wet 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen - Wijziging wet 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State - Wijziging wet 5 mei 1999 betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen - Wijziging van het Kieswetboek om de verwijzingen naar de rechtstreekse verkiezing van de Senaat te schrappen - Wijziging wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement worden verkozen - Wijziging wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen - Wijziging gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Wijziging wet 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming - Wijziging wet 18 december 1998 tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Wijziging wet 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming) (5-1990)      
  Voorstel van de heren Francis Delpérée, Marcel Cheron, Bert Anciaux, Dirk Claes en Philippe Mahoux en de dames Martine Taelman, Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1990/1
p. 1-56 5-1990/1 p. 1-56 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden (5-331)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-331/1
p. 1-5 5-331/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte (5-241)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-241/1
p. 1-4 5-241/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (5-1238)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne
5-1238/1
p. 1-5 5-1238/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
5-58
p. 6-8 5-58 p. 6-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft (Opname van de naam van de meeouder in de akten van de burgerlijke stand - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstammingsband - Vordering tot betwisting - Uitbreiding van de vaderschapsregel naar meeouders - Vaststelling van het meeouderschap bij vonnis - Geslachtsneutraal maken van de begrippen "vader" en "moeder") (5-2483)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen (5-330)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-330/1
p. 1-8 5-330/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap (5-399)      
  Algemene bespreking
5-147
p. 17-25 5-147 p. 17-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord" - Aanwijzing van de deelstaatsenatoren door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, verklaring van samenhang, kiesdrempel van 5%, voordracht en aanwijzing van kandidaten - Gecoöpteerde senatoren : zetelverdeling, politieke formatie, lijsten die in aanmerking worden genomen voor de zetelverdeling, systeem van de grootste rest, aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren - Vijfjarige federale legislatuur) (5-1744)      
  Voorstel van de heren Dirk Claes, Marcel Cheron, Francis Delpérée, Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Bart Tommelein en de dames Christine Defraigne en Freya Piryns
5-1744/1
p. 1-30 5-1744/1 p. 1-30 (PDF)
  Algemene bespreking
5-125
p. 16-92 5-125 p. 16-92 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat betreft de verplichte inschrijving van de kiezers uit het buitenland in de gemeente van hun laatste officiële verblijfplaats (Misbruiken - Gebruik der talen) (5-693)      
  Algemene bespreking
5-71
p. 4-19 5-71 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers (Online grooming) (5-2253)      
  Algemene bespreking
5-143
p. 42-44 5-143 p. 42-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (Recht op bijstand van een advocaat - Beeld- en geluidsopname van elk verhoor - Inhoud van het proces-verbaal van het verhoor) (5-341)      
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen (Wijziging artikelen 163, 164, 195 en 195bis) (5-997)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Hasan Bousetta en Ahmed Laaouej
5-997/1
p. 1-7 5-997/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek (Aanwezigheid en bijstand van een advocaat) (5-406)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
5-406/1
p. 1-8 5-406/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
5-14
p. 4-47 5-14 p. 4-47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
5-15
p. 48-51 5-15 p. 48-51 (PDF)
XLV COSAC - 29-31 mei 2011 - Budapest - Hongarije (Economische governance - Oprichting van een Europese energiemarkt - Demografische uitdagingen - Roma - Stabiliteit van de eurozone - Schengen-acquis - Uitbreiding met Turkije en Kroatië - Verhoging tewerkstellingsgraad - Europa 2020-strategie - Europees Semester - Aanpak van de crisis door samenwerking en concurrentiekracht - Hervorming van het financieel stelsel - Gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting - Rol van de nationale parlementen bij het Verdrag van Lissabon - Parlementaire controle op Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en Europees veiligheids- en defensiebeleid - Euroscepticisme - Intergouvernementalisme - Europees burgerschap - Europese Dienst voor Externe Actie - Frontex - Arabische lente - Vluchtelingen uit Noord-Afrika - Technische wijzigingen aan het reglement van COSAC) (5-1115)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S) en Peter Luykx (K)
5-1115/1
p. 1-35 5-1115/1 p. 1-35 (PDF)
XLVII COSAC - Kopenhagen - 22-24 april 2012 (Europees stabiliteitsmechanisme - Parlementair toezicht GBVB - Vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal - Intelligente, duurzame en inclusieve groei - Interne markt voor diensten - Efficiënt gebruik van grondstoffen - Digitale interne markt) (5-1600)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S), Herman De Croo (K) en Peter Luykx (K) en mevrouw Christiane Vienne (K)
5-1600/1
p. 1-40 5-1600/1 p. 1-40 (PDF)
de risico's van de uitbesteding van de bescherming van de Belgische koopvaardijvloot tegen de Somalische piraterij (5-10950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Crem, vice-eersteminister en minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 5-10950
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999