Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Achterstand bij de ratificering van verdragen      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
3-20
p. 57 3-20 p. 57 (PDF)
Activiteitenverslagen 2003 van de hoven van beroep (3-454)      
  Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (1) (3-1150)      
  Bespreking
3-156
p. 31-34 3-156 p. 31-34 (PDF)
Arbeidsomstandigheden - Gevolgen van de warmte op het werk (3-1663)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2005-2006 3-29 p. 2005-2006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2126-2127 3-30 p. 2126-2127 (PDF)
Arbeidsongevallen - "FARAO-plan" - Jonge werknemers en uitzendkrachten - Specifieke maatregelen (3-890)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1070-1071 3-16 p. 1070-1071 (PDF)
Arbeidsongevallen - Inspecteurs op de werkvloer (Versterking van de inspectiediensten) (3-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 737-738 3-12 p. 737-738 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-16
p. 1068-1070 3-16 p. 1068-1070 (PDF)
Armoede in België - Toename - Statistieken (3-2261)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2898 3-38 p. 2898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-49
p. 4210-4211 3-49 p. 4210-4211 (PDF)
Asbest - Gebruik van vervangingsvezels - Gevolgen voor het milieu (Bescherming van de werknemers) (3-612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-11
p. 713 3-11 p. 713 (PDF)
Asielzoekers - Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - Omzetting (3-1843)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2261-2262 3-32 p. 2261-2262 (PDF)
Asielzoekers - Richtlijn 2003/9/EG van 27 januari 2003 tot vaststelling van de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten - Omzetting (Bijdrage van het Rode Kruis en van de Liga voor de rechten van de mens) (3-1844)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2306 3-33 p. 2306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2501-2503 3-34 p. 2501-2503 (PDF)
BTW - Personen met zware ademhalingsstoornissen - BTW-tarief voor bepaalde medische apparatuur (Zuurstofconcentrators) (3-395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 317-318 3-5 p. 317-318 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-9
p. 584 3-9 p. 584 (PDF)
Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) (Belangenconflict m.b.t. de bepaling dat kandidaat-huurders van een sociale woning zich bereid moeten verklaren om Nederlands te leren) (3-1853)      
  Bespreking
3-183
p. 21-30 3-183 p. 21-30 (PDF)
Belgische Investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden (BIO) - Opdrachten - Overname van filialen van Belgolaise (3-4958)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-68
p. 6848 3-68 p. 6848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7938 3-74 p. 7938 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  Benoeming van de heer Luc Blondeel
   Stemming
3-45
p. 41-44 3-45 p. 41-44 (PDF)
  3-45
p. 48 3-45 p. 48 (PDF)
Commissies van de Senaat (2005-2006)      
  Samenstelling van commissies - Wijzigingen - Aanwijzing van plaatsvervangers
3-126
p. 5 3-126 p. 5 (PDF)
Controle op de beschikbaarheid van werklozen - Sancties - Versoepeling van het systeem (3-2424)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3127-3128 3-40 p. 3127-3128 (PDF)
Cosmetische producten - Houdbaarheid en samenstelling - Richtlijn 2003/15/EG van 27 februari 2003 tot wijziging van richtlijn 76/768/EEG (3-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-38
p. 2891 3-38 p. 2891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-39
p. 3030-3031 3-39 p. 3030-3031 (PDF)
De invoering van een internationaal verdrag tot uitbanning van clustermunitie (Internationaal verbod - Voortrekkersrol voor België) (3-1262)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-187
p. 9-11 3-187 p. 9-11 (PDF)
De Europese Raad van 12 en 13 december 2003 (Europese actie voor groei [HST - Yzeren Rijn] - Uitbreiding EU - Europees veiligheids- en defensiebeleid - Zetel van de Europese Raad in het "Residence Palace" in Brussel - Zetels van de 9 gespecialiseerde EU-agentschappen - Intergouvernementele Conferentie - Buitenlands beleid - Justitie en binnenlandse zaken - Buitenlandse handel [WHO] - Concurrentievermogen - Illegalen en Europees asielbeleid - Turkije - Cyprus) (3-374)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-374/1
p. 1-65 3-374/1 p. 1-65 (PDF)
De Europese Raad van 14 en 15 december 2006 (Absorptiecapaciteit van de EU en uitbreiding van de EU - Derde pijler : Justitie en Binnenlandse Zaken - Grondwettelijk Verdrag : vordering van de besprekingen - Turkije - Congo - Sluiting van filialen van multinationals : intra-Europese delokalisering - Justitie, veiligheid, migratie - Nabuurschapsbeleid : mediterrane regio, Palestina) (3-1984)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1984/1
p. 1-32 3-1984/1 p. 1-32 (PDF)
De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 (3-1533)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1533/1
p. 1-20 3-1533/1 p. 1-20 (PDF)
De Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 (Problematiek van de Eurozone - Constitutioneel proces - Uitbreiding van de EU) (3-1830)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1830/1
p. 1-140 3-1830/1 p. 1-140 (PDF)
De Europese Raad van 16 en 17 december 2004 (Opening van de toetredingsonderhandelingen met Turkije - Probleem Cyprus - Financiële vooruitzichten teneinde de uitgebreide EU voldoende middelen te geven om al haar taken te vervullen - Toestand in Centraal Afrika - Uitbreiding van de EU met Roemenië, Bulgarije, Kroatië - Ontwerp van Europese Grondwet - Betrekkingen met China - Handhaving van de vrede in Oost-Congo - Relaties met Latijns-Amerika) (3-973)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-973/1
p. 1-27 3-973/1 p. 1-27 (PDF)
De Europese Raad van 16 en 17 juni 2005 (Financiële vooruitzichten voor de periode 2007-2013 - Bekrachtiging van de Europese Grondwet) (3-1262)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1262/1
p. 1-59 3-1262/1 p. 1-59 (PDF)
De Europese Raad van 17 en 18 juni 2004 (Benoeming voorzitter Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger GBVB - Terrorisme - Toetredingsonderhandelingen met Bulgarije, Roemenië en Kroatië - Hervormingen in Turkije - Financiële vooruitzichten - Economie, werkgelegenheid en strategie van Lissabon - Externe betrekkingen en Europese veiligheidsstrategie) (3-749)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-749/1
p. 1-7 3-749/1 p. 1-7 (PDF)
De Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 (Groei- en stabiliteitspact - Strategie van Lissabon - Richtlijn Bolkestein aangaande de liberalisering van de diensten) (3-1109)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1109/1
p. 1-32 3-1109/1 p. 1-32 (PDF)
De Europese Raad van 23 en 24 maart 2006 (Sociaal economisch beleid - Energiebeleid - Investering in kennis en innovatie - KMO's - Mondialisering - Vergrijzing - Lissabonstrategie - Eurozone - Convergentie - Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid - Richtlijn betreffende de liberalisering van diensten - Financiële perspectieven - Europees Instituut voor Technologie) (3-1627)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1627/1
p. 1-29 3-1627/1 p. 1-29 (PDF)
De Europese Raad van 25 en 26 maart 2004 (Strijd tegen het terrorisme - Intergouvernementele Conferentie - Strategie van Lissabon : sociaal economisch en milieubeleid; uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling; werkgelegenheidsbeleid - Midden-Oosten - Cyprus - Nieuwe zetel van de Europese Raad in Brussel, in het Residence Palace - Irak - Afghanistan - Servië-Montenegro en Kosovo - Rusland - Ivoorkust - Directie van de Europese Centrale Bank - Financiële vooruitzichten) (3-567)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-567/1
p. 1-44 3-567/1 p. 1-44 (PDF)
De Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 (Stand van zaken en jaarlijkse doorlichting van de Lissabonstrategie - Actieplan rond administratieve vereenvoudiging op Europees vlak - Energie- en klimaatwijziging, m.n. vastleggen van een gezamenlijk beleid met concrete doelstellingen) (3-2132)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2132/1
p. 1-72 3-2132/1 p. 1-72 (PDF)
De Europese Raad van Brussel, 16-17 oktober 2003 (Intergouvernementele Conferentie - Stabiliteitspact - Europese veiligheid en defensie) (3-222)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-222/1
p. 1-49 3-222/1 p. 1-49 (PDF)
De Europese Raad van Brussel, 4 en 5 november 2004 (Ruimte van vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid : programma van Den Haag - Asiel, immigratie, beheer van de buitengrenzen, strijd tegen het terrorisme en de georganiseerde misdaad, gerechtelijke en politionele samenwerking, burgerlijk recht - Voorbereiding van de evaluatie halverwege de strategie van Lissabon - EU en Irak) (3-949)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-949/1
p. 1-128 3-949/1 p. 1-128 (PDF)
De Europese richtlijn over de octrooieerbaarheid van software (Belgisch standpunt) (3-286)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-52
p. 21-22 3-52 p. 21-22 (PDF)
De Lissabonstrategie - Belgisch nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 (Uitbouw van het mededingingsbeleid - Energie - Innovatie - Internet - Maximale rechtszekerheid voor burgers en ondernemingen - Administratieve vereenvoudiging - Modernisering van het wettenarsenaal op economisch vlak - Werkgelegenheidsbeleid - Verhoging van de activiteitsgraad van oudere werknemers - Generatiepact - Beroepsopleiding - Regionale tewerkstellingsdispariteiten - E-government) (3-1966)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Mahoux
3-1966/1
p. 1 3-1966/1 p. 1 (PDF)
De bescherming van de vertrouwenspersoon in het kader van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Bijzondere juridische bescherming) (3-345)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-62
p. 12-14 3-62 p. 12-14 (PDF)
De beschikbare informatie op de federale portaalsite (Stemrecht voor vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (3-544)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-95
p. 16-17 3-95 p. 16-17 (PDF)
De buitensporige tarieven die door sommige operatoren in de sector van de mobiele telefonie worden toegepast (GSM - SMS) (3-96)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-26
p. 18-19 3-26 p. 18-19 (PDF)
De controlegeneeskunde in de bedrijven (3-119)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen en aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-45
p. 33-35 3-45 p. 33-35 (PDF)
De derde Onderzoeksconferentie over het Verdrag voor bepaalde conventionele wapens (Probleem van de wapens met submunities) (3-1298)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-191
p. 16-18 3-191 p. 16-18 (PDF)
De eventuele wijzigingen in het protocol bij officiële plechtigheden en manifestaties (Burgerlijk karakter van de plechtigheden op 21 juli en 15 november - Voorrang van de voorzitters van de assemblees) (3-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 88-89 3-41 p. 88-89 (PDF)
De gebrekkige representativiteit van het eenheidsloket voor de behandeling van consumentenklachten in de verzekeringssector (Niet-vertegenwoordiging van de overheid en van de consumentenorganisaties) (3-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-96
p. 20-21 3-96 p. 20-21 (PDF)
De gesprekken tussen de Europese Unie en de ACS-landen en de akkoorden inzake de bescherming van investeringen (Belgisch standpunt op Europees niveau - Opnemen van sociale en milieu-clausules in de bilaterale akkoorden inzake de bescherming van investeringen) (3-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
3-173
p. 13-17 3-173 p. 13-17 (PDF)
De gevolgen van de herstructurering bij Volkswagen Vorst      
  Debat
3-190
p. 7-22 3-190 p. 7-22 (PDF)
De harmonisering van de arbeiders- en bediendenstatuten (Vooruitgang van het dossier) (3-1218)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-177
p. 16-18 3-177 p. 16-18 (PDF)
De hervorming van de Verenigde Naties (Debat naar aanleiding van het verslag van de Verenigde Naties van 2 december 2004 - Analyse van de doestellingen en beginselen/middelen van de Verenigde Naties [Gezamelijke veiligheid - Duurzame ontwikkeling - Rechten van de mens] - Internationale context - Institutionele hervormingen - Aanbevelingen - Hoorzittingen) (3-1028)      
  Bespreking
3-117
p. 4-31 3-117 p. 4-31 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Indiening van een gewone motie door de dames Defraigne en Lizin en de heer Mahoux
3-25
p. 44-45 3-25 p. 44-45 (PDF)
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de Financiën, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van Financiën
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De hulp van België aan de getroffen gebieden in Zuidoost-Azië (Vreselijke natuurramp - Tsoenami - Aardbeving en vloedgolf)      
  Debat
3-92
p. 9-25 3-92 p. 9-25 (PDF)
De hygiënecontroles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Scholen die een opleiding tot slager, kok of bakker aanbieden) (3-441)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-83
p. 13-15 3-83 p. 13-15 (PDF)
De internationale conferentie te Oslo over clusterbommen (3-1373)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-200
p. 16-18 3-200 p. 16-18 (PDF)
De liberalisering van de winkeltijden (3-298)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Financiën
3-56
p. 14-16 3-56 p. 14-16 (PDF)
De militaire privé-maatschappijen (Commerciële bedrijven in België gespecialiseerd in levering van militaire diensten) (3-761)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-121
p. 6-7 3-121 p. 6-7 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder België, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Amendement nr 87 van de heer Mahoux
3-603/4
p. 12 3-603/4 p. 12 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De mobiliteit van patiënten in de Europese Unie (3-578)      
  Bespreking
3-161
p. 27-31 3-161 p. 27-31 (PDF)
De mogelijke besmetting van de bedrijven van aardappelproducenten (Bruinrot) (3-2)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-10
p. 19-21 3-10 p. 19-21 (PDF)
De monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland (Agentschap voor geldtransfer - Misbruik van dominante positie - Hoge kosten voor de transfers) (3-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 28-30 3-172 p. 28-30 (PDF)
De nieuwe Raad voor mensenrechten van de Verenigde Naties (Nieuwe instelling ter vervanging van de Commissie voor de rechten van de mens - Waarborg van eerbiediging van de mensenrechten door de zetelende Staten) (3-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-165
p. 11-13 3-165 p. 11-13 (PDF)
De octrooieerbaarheid van software (Ontwerp van Europese richtlijn - Belgisch standpunt - Raad "Mededinging") (3-609)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-100
p. 23-25 3-100 p. 23-25 (PDF)
De onterechte kosten die worden aangerekend in de sector van het hypothecair krediet (in geval van herfinanciering van de lening bij een andere kredietinstelling of in geval van vervroegde terugbetaling van het krediet - Terugbetaling van die kosten) (3-1046)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-154
p. 9-10 3-154 p. 9-10 (PDF)
De ontwikkeling van een gedragscode inzake "sociaal verantwoorde beleggingen" (Gemeenschappelijke beleggingsfondsen - Nood aan een duidelijke omschrijving van ethische beleggingen - Wapenindustrie - Antipersoonsmijnen) (3-245)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van Financiën
3-56
p. 40-43 3-56 p. 40-43 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
De problematiek van de oerbossen (Verdrag inzake biologische diversiteit - Duurzaam beheer - Invoerverbod - Bekken van de Congostroom) (3-238)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-46
p. 9-10 3-46 p. 9-10 (PDF)
De problematiek van de slachtoffers van de Rwandese genocide (3-258)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-49
p. 19-20 3-49 p. 19-20 (PDF)
De rationele aanwending van het bloed (en van bloedderivaten in ziekenhuizen - Besluiten van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) (3-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-119
p. 39-41 3-119 p. 39-41 (PDF)
De recente verklaringen van de Iraanse president (Negationisme - Ter discussiestelling van het bestaansrecht van Israël) (3-907)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-140
p. 19-21 3-140 p. 19-21 (PDF)
De reclame voor antidepressiva (Trazolan - Voorschrift als slaapmiddel - Dubbelzinnige reclame) (3-512)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-91
p. 22-24 3-91 p. 22-24 (PDF)
De rol van de Assemblee van de West-Europese Unie (WEU) (3-2378)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2378/1
p. 1-7 3-2378/1 p. 1-7 (PDF)
De situatie in Darfoer (Soedan)      
  Debat
3-199
p. 6-19 3-199 p. 6-19 (PDF)
De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht (3-1584)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1584/1
p. 1-207 3-1584/1 p. 1-207 (PDF)
De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht (3-1967)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1967/1
p. 1-54 3-1967/1 p. 1-54 (PDF)
De toekomstige verklaring van Berlijn (Verklaring voor de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome - Herinnering aan de Europese waarden - Verwijzing naar de joods-christelijke waarden - Weer op gang brengen van het grondwettelijk verdrag) (3-1425)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 34-36 3-205 p. 34-36 (PDF)
De toepassing op de werkloosheidsuitkeringen van de regels die gelden voor ziekte en invaliditeit (Definitie van gezinshoofd - Scheeftrekking tussen werkloosheidsvergoeding en ziekteverzekering) (3-1464)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-210
p. 32-33 3-210 p. 32-33 (PDF)
De toepassing van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Instantie bevoegd om te beslissen of de klachtenprocedure al dan niet misbruikt werd en over de gevolgen voor het statutair of contractueel personeel) (3-1123)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-164
p. 8-10 3-164 p. 8-10 (PDF)
De vergoeding voor dwangarbeiders in de Tweede Wereldoorlog (3-1335)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 16-18 3-195 p. 16-18 (PDF)
De verkoop van valse geneesmiddelen (Valse, niet vergunde en/of illegale geneesmiddelen - Illegale distributiekanalen of via Internet) (3-1095)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-160
p. 25-27 3-160 p. 25-27 (PDF)
De verzorgingscentra voor autisme (Criteria gehanteerd bij de keuze van de referentiecentra - Geografische spreiding) (3-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-116
p. 26-27 3-116 p. 26-27 (PDF)
De werkgelegenheid in de banksector (Ongerustheid bij de werknemers, in het bijzonder bij die van de ING-groep : wijziging van de arbeidsvoorwaarden) (3-862)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-134
p. 42-43 3-134 p. 42-43 (PDF)
De werkgelegenheid in de banksector (Ongerustheid bij de werknemers, in het bijzonder bij die van de ING-groep : wijziging van de arbeidsvoorwaarden) (3-923)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-142
p. 27-29 3-142 p. 27-29 (PDF)
Debat over het veiligheidsbeleid      
  Strijd tegen terrorisme - Ministerraad van 30 en 31 maart 2004 over veiligheid en justitie - Europese samenwerking - Onveiligheid van de burger - Politie - Misdaadbestrijding - Openbare veiligheid - Strafprocedure - Straffen - Islamitisch fundamentalisme
3-50
p. 4-37 3-50 p. 4-37 (PDF)
  3-51
p. 24-32 3-51 p. 24-32 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2002, begroting voor het dienstjaar 2003 en begrotingsramingen voor het dienstjaar 2004      
  Bespreking
   Eerlijke handel
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Energiebesparing
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
   Toegankelijkheid van de Senaat voor mensen met een handicap
3-32
p. 11 3-32 p. 11 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 (3-1486)      
  Bespreking
3-142
p. 11-13 3-142 p. 11-13 (PDF)
  3-142
p. 31-37 3-142 p. 31-37 (PDF)
   Beveiliging van de informaticasystemen in de Senaat
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
   Energiebezuiniging in de Senaat - Energieaudit
3-142
p. 32 3-142 p. 32 (PDF)
  3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Investering van liquiditeiten door de Senaat in ethische beleggingen
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
  3-142
p. 34 3-142 p. 34 (PDF)
  3-142
p. 36 3-142 p. 36 (PDF)
   Maatregelen genomen ten voordele van gehandicapten in de Senaat
3-142
p. 33 3-142 p. 33 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 (3-1937)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Van Hauthem, Mahoux en Dubié en mevrouw de Bethune
3-195
p. 67-69 3-195 p. 67-69 (PDF)
  3-195
p. 99-100 3-195 p. 99-100 (PDF)
Duurzame ontwikkeling - Advies van het Planbureau en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) (Integratie van de federale beleidsdomeinen - Uitvoering van het federaal plan 2000-2004) (3-2429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-40
p. 3146-3147 3-40 p. 3146-3147 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Een Britse kijk op Europa - Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis (Europese Unie) (3-2375)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2375/1
p. 1-18 3-2375/1 p. 1-18 (PDF)
Energiesector - Eenzijdige contractaanpassingen (Praktijken inzake tarieven : storten van een waarborg versus overfacturatie) (3-871)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-15
p. 977-978 3-15 p. 977-978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-18
p. 1146-1147 3-18 p. 1146-1147 (PDF)
Ervaringsfonds - Financiële hulp - Werknemers ouder dan 55 jaar (3-956)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1210-1211 3-19 p. 1210-1211 (PDF)
Europees reglement op grensoverschrijdende betalingen - Verschillende behandeling in sommige banken - Nog aanrekenen van onkosten - Onderzoek van de Europese verbruikersverenigingen (3-5643)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7656 3-72 p. 7656 (PDF)
Europees reglement op grensoverschrijdende betalingen - Verschillende behandeling in sommige banken - Nog aanrekenen van onkosten - Onderzoek van de Europese verbruikersverenigingen (3-5644)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7771 3-73 p. 7771 (PDF)
Europese Commissie - Initiatief met het oog op transparanter lobby's (Vrijwillig registratiesysteem versus verplichte transparantiesysteem) (3-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406 3-71 p. 7406 (PDF)
Europese Commissie - Initiatief voor meer transparantie bij de lobby's (Relaties tussen de Europese instellingen en de lobby) (3-5723)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-74
p. 7883 3-74 p. 7883 (PDF)
Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Programma's voor communautaire initiatieven (PCI) - Vervanging van de programma's EQUAL, URBAN II en LEADER + (3-2451)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3227-3228 3-41 p. 3227-3228 (PDF)
Europese Unie - Hervorming van het cohesiebeleid - Programma's voor communautaire initiatieven - Vervanging van de programma's EQUAL, URBAN II en LEADER + (3-2450)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3168-3169 3-41 p. 3168-3169 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7220-7221 3-70 p. 7220-7221 (PDF)
Europese Unie - Nieuwe lidstaten - Toegang van werknemers tot de Belgische arbeidsmarkt (3-5568)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7586-7587 3-71 p. 7586-7587 (PDF)
Europese Unie - Opnamecapaciteit (Principes waarop die definitie is gebaseerd - Publieke opinie) (3-5545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7682-7683 3-72 p. 7682-7683 (PDF)
Europese Unie en Rusland - Partnerschapsovereenkomst - Onderhandelingen (Mogelijke opheffing van het Russische embargo voor Poolse landbouwproducten) (3-7211)      
  Schriftelijke vraag van de h. Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9927-9928 3-88 p. 9927-9928 (PDF)
Geboorteaangifte - Onduidelijk geslacht - Kinderbijslag (3-950)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1167 3-19 p. 1167 (PDF)
Globalisering - Voorstel voor een verordening van de Europese Commissie - Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering - Criteria voor een beroep op het Fonds (Steun aan de werknemers die het slachtoffer werden van de globalisering) (3-5382)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7398 3-71 p. 7398 (PDF)
Guinee - Veiligheidsstrijdkrachten - Schendingen van de mensenrechten (Verslag van "Human Rights Watch") (3-6135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8576-8577 3-79 p. 8576-8577 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen : jury) (3-2446)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-2446/1
p. 1-9 3-2446/1 p. 1-9 (PDF)
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (3-480)      
  Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6°, dat het recht op water waarborgt
   Voorstel van de heer Mahoux
3-480/1
p. 1-3 3-480/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 63, § 2 en § 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven (Kamer van volksvertegenwoordigers) (3-437)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-437/1
p. 1-6 3-437/1 p. 1-6 (PDF)
Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel I bis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling (3-1422)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling      
  Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven (3-1778)
   Voorstel van de heren Cornil, Martens, Delpérée, Hugo Vandenberghe, Mahoux en Vankrunkelsven en de dames Talhaoui, Van de Casteele en de T'Serclaes
3-1778/1
p. 1-6 3-1778/1 p. 1-6 (PDF)
   Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Het Fins voorzitterschap van de Europese Unie (juli - december 2006) (Toekomst van de EU - Uitbreiding - Concurrentiekracht van de EU en van haar Lidstaten - Innovatie - Energie - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Buitenlandse betrekkingen) (3-2130)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2130/1
p. 1-16 3-2130/1 p. 1-16 (PDF)
Het Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2006) (3-1598)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1598/1
p. 1-49 3-1598/1 p. 1-49 (PDF)
   Bureau voor de grondrechten (EU)
3-1598/1
p. 8 3-1598/1 p. 8 (PDF)
   Dienstenrichtlijn
3-1598/1
p. 4 3-1598/1 p. 4 (PDF)
  3-1598/1
p. 8-9 3-1598/1 p. 8-9 (PDF)
   Europees beleid inzake economische groei en werkgelegenheid - Europees sociaal beleid
3-1598/1
p. 3 3-1598/1 p. 3 (PDF)
  3-1598/1
p. 4 3-1598/1 p. 4 (PDF)
  3-1598/1
p. 9-10 3-1598/1 p. 9-10 (PDF)
   Externe betrekkingen van de EU - Kosovo - Rusland
3-1598/1
p. 7-8 3-1598/1 p. 7-8 (PDF)
   Financiële perspectieven en toekomstige financiering van de EU
3-1598/1
p. 3 3-1598/1 p. 3 (PDF)
  3-1598/1
p. 9 3-1598/1 p. 9 (PDF)
   Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
3-1598/1
p. 5-6 3-1598/1 p. 5-6 (PDF)
   Hervorming van de VN
3-1598/1
p. 8 3-1598/1 p. 8 (PDF)
   Mogelijke uitbreiding van de eurozone
3-1598/1
p. 10 3-1598/1 p. 10 (PDF)
   Subsidiariteit
3-1598/1
p. 5 3-1598/1 p. 5 (PDF)
   Toekomst van de Europese Unie
3-1598/1
p. 3 3-1598/1 p. 3 (PDF)
  3-1598/1
p. 7 3-1598/1 p. 7 (PDF)
   Uitbreiding van EU
3-1598/1
p. 4 3-1598/1 p. 4 (PDF)
Het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens (Bekrachtiging van het vijfde protocol i.v.m. ontplofbare oorlogsresten ; probleem van de munitie en de submunitie - Naleving van het Verdrag) (3-1250)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-185
p. 8-9 3-185 p. 8-9 (PDF)
Het akkoord over het spreidingsplan voor de nachtvluchten (Luchthaven Brussel-Nationaal) (3-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-26
p. 33-37 3-26 p. 33-37 (PDF)
Het boordpersoneel van Sabena (Specifieke pensioenregeling - Vrijwaring van de voordelen mits behoud van het statuut van werkloze of bruggepensioneerde - Werkloosheidsval) (3-130)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-35
p. 12-14 3-35 p. 12-14 (PDF)
Het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden (Vooruitgang van het dossier) (3-1784)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Anseeuw aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-177
p. 16-18 3-177 p. 16-18 (PDF)
Het elektronisch stemmen (Probleem van de firma's die zich tegelijk bezighouden met het geautomatiseerd stemsysteem en met de controle daarop) (3-674)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-112
p. 13-16 3-112 p. 13-16 (PDF)
Het elektronisch stemmen (Uitbreiding van de geautomatiseerde stemming - Kostprijs - Ticketingsysteem [afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier] en stemopneming door optische lezing) (3-197)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-51
p. 62-66 3-51 p. 62-66 (PDF)
Het geneesmiddelenbeleid tegen overgewicht (3-1754)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 33-36 3-175 p. 33-36 (PDF)
Het militiegetuigschrift (Administratieve vereenvoudiging - Aanvragen van werkzoekenden en pensioengerechtigden) (3-144)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 13-14 3-36 p. 13-14 (PDF)
Het resultaat van de stemming in eerste lezing van het Europees Parlement inzake het voorstel van dienstenrichtlijn (Criteria voor de diensten van algemeen belang - Gezondheidszorg - Oorsprongslandbeginsel - Recht van toepassing als er een geschil rijst tussen een consument en een dienstverrichter) (3-1408)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 48-51 3-153 p. 48-51 (PDF)
Het standpunt dat België zal innemen over de dienstenrichtlijn op de Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 november (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied, oorsprongslandbeginsel en bescherming van de werknemers - Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel) (3-852)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 23-25 3-133 p. 23-25 (PDF)
Het testproject "kiezen via internet" bij de eerstvolgende provincie-en gemeenteraadsverkiezingen (3-810)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-130
p. 32-33 3-130 p. 32-33 (PDF)
Het transport van plutonium op ons grondgebied (3-80)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-22
p. 15-16 3-22 p. 15-16 (PDF)
Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2005 (Aanzwengelen van de economische groei - Ratificeren van de Europese Grondwet in elk van de lidstaten - Overeenkomst over de financiële perspectieven - Goede werking van de nieuwe uitgebreide Unie - Welvaart, veiligheid en solidariteit - Justitie en Binnenlandse Zaken - Nabuurschapsbeleid van de EU en uitbreiding van de EU - Afrika - Westelijke Balkan - Immigratie en asielbeleid - Strategie van Lissabon - Dienstenrichtlijn - Octrooieerbaarheid van software - Richtlijn over de organisatie van de arbeidstijd - Havendiensten - Derde Spoorwegpakket - Milieukwesties : richtlijn "REACH" en klimaatverandering - Subsidiariteitsbeginsel - Belasting van spaargeld en fiscale paradijzen - Schuldkwijtschelding van de derde wereld - Stabiliteits- en groeiplan - Cyprus - Europees ruimtevaartbeleid) (3-1119)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-1119/1
p. 1-156 3-1119/1 p. 1-156 (PDF)
Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 en de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie (EU-uitbreiding - Intergouvernementele conferentie - Financiële vooruitzichten - Duurzame groei en kwalitatief betere banen - Een veiliger Unie - Internationale betrekkingen - Afrika - Financiën - Justitie en binnenlandse zaken - Raad Concurrentievermogen - Sociale zaken en volksgezondheid - Leefmilieu - Vervoer) (3-569)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-569/1
p. 1-43 3-569/1 p. 1-43 (PDF)
Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006 (Welvaart, solidariteit en veiligheid - Toekomst van de EU - Duurzame ontwikkeling - Toetreding van Bulgarije, Roemenië, Kroatië en Turkije - Budgettaire perspectieven - Coreper - Prioritaire acties - Richtlijn over de liberalisering van de diensten - Investeren in kennis en innovatie - KMO's - Mondialisering - Vergrijzing - Energiebeleid - Richtlijn betreffende de organisatie van de arbeidstijd - Werkgelegenheid en sociale zekerheid : "flexibele zekerheid" - Vrede in het Midden-Oosten - Tobin-taks - Overeenkomsten met Marokko inzake visserij - Strategie van Lissabon - Mobiliteit van de werknemers - Ruimtevaartbeleid - Kwestie-Cyprus - Oprichting van een Europees Instituut voor Technologie) (3-1628)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
3-1628/1
p. 1-157 3-1628/1 p. 1-157 (PDF)
  3-1628/2
p. 1-83 3-1628/2 p. 1-83 (PDF)
Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 (3-2101)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2101/1
p. 1-150 3-2101/1 p. 1-150 (PDF)
Hof van Cassatie      
  Verslag 2003
   Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
IVde Top Europa - Latijns-Amerika en Caraïben (Vrijhandels- en associatieakkoorden met de Andeslanden en met de Mercosur) (3-5531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7620-7621 3-72 p. 7620-7621 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7925-7926 3-74 p. 7925-7926 (PDF)
IVde Top Europa, Latijns-Amerika en Caraïben (3-5530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406-7407 3-71 p. 7406-7407 (PDF)
Incident inzake briefwisseling aan de rechterlijke macht (door de Voorzitter van de Senaat over een hangende echtscheidingszaak)      
  Debat
3-101
p. 4-26 3-101 p. 4-26 (PDF)
  Moties ingediend tot besluit van het debat
3-101
p. 23-26 3-101 p. 23-26 (PDF)
   Stemmingen over de moties
3-102
p. 54-62 3-102 p. 54-62 (PDF)
  3-102
p. 81-84 3-102 p. 81-84 (PDF)
Milieudelicten - Voorstel voor een Europese richtlijn - Uitvoering van de straffen (3-7201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-89
p. 10066-10067 3-89 p. 10066-10067 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10425-10427 3-90 p. 10425-10427 (PDF)
Militairen - Detachering naar politiezones (3-4560)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6046-6047 3-63 p. 6046-6047 (PDF)
Militairen - Detachering naar politiezones (3-4561)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6057 3-63 p. 6057 (PDF)
Mobiliteitspremie voor werklozen (3-962)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1163 3-19 p. 1163 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2746-2747 3-36 p. 2746-2747 (PDF)
Moederschapsbescherming - Preventieve verwijdering van de arbeidsplaats (Gezien de risico's die het werk inhoudt voor de zwangere vrouw en het ongeboren kind) (3-6988)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9840 3-88 p. 9840 (PDF)
Mogelijke geheime gevangenissen en de CIA-vluchten naar Europese luchthavens      
  Debat
3-139
p. 7-12 3-139 p. 7-12 (PDF)
  3-139
p. 13-15 3-139 p. 13-15 (PDF)
NMBS - Veiligheidsplan - Wet op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten - Naleving (Bevoegdheid van de veiligheidsagenten) (3-1001)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1260-1261 3-21 p. 1260-1261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-66
p. 6502-6503 3-66 p. 6502-6503 (PDF)
NMBS - Verlof om persoonlijke redenen - Opnieuw in dienst nemen van het personeelslid (3-344)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 263 3-4 p. 263 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 414-415 3-6 p. 414-415 (PDF)
Natuurrampen - Dekking - Premie (Uitbreiding van de brandverzekering - Bedrag van de premie) (3-697)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 735-736 3-12 p. 735-736 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-14
p. 942-944 3-14 p. 942-944 (PDF)
Octrooien - Generische geneesmiddelen - Uitvoer (Uitvoer naar landen van het Zuiden - EU-verordening ter uitvoering van een WHO-beslissing) (3-1266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1385 3-23 p. 1385 (PDF)
Onderhoudsuitkering - Inkomensgarantie voor ouderen in aanvulling op een pensioen - Beslag (3-1206)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1426-1427 3-23 p. 1426-1427 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  Gecoöpteerde senatoren
   Verslag van de heer Mahoux
3-75
p. 5 3-75 p. 5 (PDF)
  Senatoren-opvolgers die in aanmerking komen om het mandaat te voltooien van leden die ontslagnemend zijn
   Verslag van de heer Mahoux
3-75
p. 4-5 3-75 p. 4-5 (PDF)
  3-198
p. 5 3-198 p. 5 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dit hof (Wettelijke onderbouw voor de controle en goedkeuring van de begroting en rekeningen van het Arbitragehof) (3-1063)      
  Amendement nr 1 van de heren Wille, Delpérée en Mahoux
3-1063/2
p. 1-2 3-1063/2 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar de commissie
3-212
p. 70-71 3-212 p. 70-71 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Regionalisering van de bevoegdheid inzake in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie) (3-89)      
  Algemene bespreking
3-7
p. 23-31 3-7 p. 23-31 (PDF)
  3-8
p. 8-16 3-8 p. 8-16 (PDF)
  3-8
p. 17-37 3-8 p. 17-37 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de bijzondere wetten van 16 juli 1993 en 13 juli 2001 (Nieuw opschrift : Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, §1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (Toewijzing aan de gemeenten van de federale bijdrage ter compensatie van hun inkomstenderving ingevolge de liberalisering van de electriciteitsmarkt "Elia-heffing" - "Energiedividend" - Intercommunales - Vrijstelling van de federale bijdrage - Gewestelijke bevoegdheid) (3-659)      
  Stemming en stemverklaring van de dames de Bethune en Durant en de heren Wille en Mahoux
3-64
p. 26-27 3-64 p. 26-27 (PDF)
  3-64
p. 48 3-64 p. 48 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Aanpassing van de energiebijdrage - Protocol van Kyoto - Aanzetten van gezinnen om over te schakelen van huisbrandolie naar aardgas
3-9
p. 18-19 3-9 p. 18-19 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Elektronische identiteitskaart : uitreiking door De Post
3-10
p. 32 3-10 p. 32 (PDF)
   KB houdende instelling van de commissie belast met de controle op het onderzoek op embryo's in vitro (Wet 11 mei 2003)
3-10
p. 33 3-10 p. 33 (PDF)
   Uitstel van inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
3-10
p. 32 3-10 p. 32 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Dedecker en Thissen en van de dames Lizin, Durant, de T'Serclaes, de Bethune en Laloy
3-12
p. 20-23 3-12 p. 20-23 (PDF)
  3-12
p. 31 3-12 p. 31 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-1492/5
p. 1-5 3-1492/5 p. 1-5 (PDF)
   Subsidie voor de kosten verbonden aan de organisatie van de bureaus voor juridische bijstand (Wijziging Gerechtelijk Wetboek)
3-1492/5
p. 1-5 3-1492/5 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-2427)      
  Algemene bespreking
   Sociale bescherming van de zelfstandigen
3-216
p. 136 3-216 p. 136 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-424/5
p. 1-40 3-424/5 p. 1-40 (PDF)
   Benoeming van de toegevoegde rechter die voor een taalexamen slaagde (Wijziging artikel 261bis Gerechtelijk Wetboek) - Brussel
3-424/5
p. 5 3-424/5 p. 5 (PDF)
  3-424/5
p. 13-14 3-424/5 p. 13-14 (PDF)
  3-424/5
p. 18-19 3-424/5 p. 18-19 (PDF)
   Extraterritoriale rechtsmacht van de Belgische gerechten inzake schendingen van het internationaal recht
3-424/5
p. 10-11 3-424/5 p. 10-11 (PDF)
  3-424/5
p. 22 3-424/5 p. 22 (PDF)
  3-424/5
p. 25-26 3-424/5 p. 25-26 (PDF)
   Geldigheid van de attesten uitgereikt aan personen die slaagden in het toegangsexamen tot de magistratuur
3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
   Gerechtelijke stagiairs - Functie van rechter (Wijziging artikel 191 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 6-7 3-424/5 p. 6-7 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16-17 3-424/5 p. 16-17 (PDF)
   Gerechtelijke stagiairs - Plaatsvervanging (Wijziging artikel 259octies Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 6 3-424/5 p. 6 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16-17 3-424/5 p. 16-17 (PDF)
  3-424/5
p. 20 3-424/5 p. 20 (PDF)
   Herstructurering van de gerechtelijke arrondissementen - Brussel
3-424/5
p. 14 3-424/5 p. 14 (PDF)
  3-424/5
p. 18 3-424/5 p. 18 (PDF)
   Juridische eerstelijnshulp : opheffing forfaitaire bijdrage (Wijziging artikel 508/5 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 9-10 3-424/5 p. 9-10 (PDF)
  3-424/5
p. 21 3-424/5 p. 21 (PDF)
   Kandidaten korpschef (Wijziging artikel 287 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 7 3-424/5 p. 7 (PDF)
   Nationale Tuchtraad van de rechterlijke orde
3-424/5
p. 10 3-424/5 p. 10 (PDF)
  3-424/5
p. 20-21 3-424/5 p. 20-21 (PDF)
   Niet voor beslag vatbare sommen per kind ten laste : definitie "kind ten laste" - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning (Wijziging artikel 1409 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 10 3-424/5 p. 10 (PDF)
  3-424/5
p. 17-18 3-424/5 p. 17-18 (PDF)
  3-424/5
p. 22 3-424/5 p. 22 (PDF)
  3-424/5
p. 24-25 3-424/5 p. 24-25 (PDF)
   Opheffing van de erkenning van de rijksambtenaren voogd over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
3-424/5
p. 23 3-424/5 p. 23 (PDF)
   Procédé van programmawetten
3-424/5
p. 13 3-424/5 p. 13 (PDF)
  3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
  3-424/5
p. 17-18 3-424/5 p. 17-18 (PDF)
  3-424/5
p. 19 3-424/5 p. 19 (PDF)
   Rechters in sociale zaken en in handelszaken (Wijzigingen artikelen 202, 316 en 390 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 7-8 3-424/5 p. 7-8 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
   Referendarissen en parketjuristen (Wijziging artikelen 156ter en 206ter Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 5-6 3-424/5 p. 5-6 (PDF)
  3-424/5
p. 14-15 3-424/5 p. 14-15 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
   Specifieke mandaten van werkende rechters, met inbegrip van toegevoegde rechters (Wijziging artikel 80 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 4-5 3-424/5 p. 4-5 (PDF)
  3-424/5
p. 19-20 3-424/5 p. 19-20 (PDF)
   Statuut van de Europese vennootschap
3-424/5
p. 26 3-424/5 p. 26 (PDF)
   Toegang advokaten tot de magistratuur
3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
   Uitzonderingen op de verplichting voor vzw's een dubbele boekhouding te voeren
3-424/5
p. 24 3-424/5 p. 24 (PDF)
   Verhoging van de werkingskosten van het Bureau voor juridische bijstand
3-424/5
p. 21 3-424/5 p. 21 (PDF)
   Voorlopig bewind - Centraal register der verklaringen
3-424/5
p. 22-23 3-424/5 p. 22-23 (PDF)
   Vordering tegen de reglementen van de Orden van advocaten (Wijziging artikelen 497, 498, 501, 502 en 505 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 9 3-424/5 p. 9 (PDF)
  3-424/5
p. 15 3-424/5 p. 15 (PDF)
  3-424/5
p. 16 3-424/5 p. 16 (PDF)
  3-424/5
p. 20 3-424/5 p. 20 (PDF)
   Werking van de Brusselse rechtbanken - Gebruik der talen - Functionele splitsing
3-424/5
p. 13-14 3-424/5 p. 13-14 (PDF)
  3-424/5
p. 18-19 3-424/5 p. 18-19 (PDF)
   Werkingsverslagen van de rechtscolleges (Artikelen 340 en 346 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 7 3-424/5 p. 7 (PDF)
  3-424/5
p. 7 3-424/5 p. 7 (PDF)
   Wijziging wet 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten : schadevergoeding in geval van corruptie
3-424/5
p. 26 3-424/5 p. 26 (PDF)
   Wijziging wet 25 ventôse jaar XI op het notarisambt : directiecomité van de Nationale Kamer
3-424/5
p. 27 3-424/5 p. 27 (PDF)
   Wraking van een rechter (Wijziging artikelen 835 en 837 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/5
p. 8 3-424/5 p. 8 (PDF)
  3-424/5
p. 21-22 3-424/5 p. 21-22 (PDF)
  3-424/5
p. 24 3-424/5 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 28 3-30 p. 28 (PDF)
   Werking van de rechtbanken te Brussel - Gebruik der talen - Functionele opsplitsing
3-30
p. 26-27 3-30 p. 26-27 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Verslag van de heer Mahoux
   Geldelijke valorisatie, voor de magistraten, van de inschrijving bij de balie en de uitoefening van het ambt van notaris
3-966/5
p. 3-4 3-966/5 p. 3-4 (PDF)
  3-966/5
p. 1-38 3-966/5 p. 1-38 (PDF)
   Aanpassing van artikel 76 van het Burgerlijk Wetboek aan het Wetboek van internationaal privaatrecht : verplichte vermelding in de huwelijksakte van de naamsverandering wanneer de nationale wet van een der echtgenoten dat toelaat
3-966/5
p. 12 3-966/5 p. 12 (PDF)
   Adoptie : Samenwonenden - Beroep tegen een beslissing van de federale centrale autoriteit - Overgangsmaatregelen inzake geldigheid van een sociaal onderzoek en over de reikwijdte van vroegere beslissingen - Inleiding van het verzoek tot adoptie bij eenzijdig verzoekschrift - Adviezen door de procureur des Konings te voegen bij het dossier
3-966/5
p. 15-16 3-966/5 p. 15-16 (PDF)
  3-966/5
p. 25 3-966/5 p. 25 (PDF)
   Betere concordantie tussen de Nederlandse en de Franse tekst van sommige bepalingen van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken
3-966/5
p. 12 3-966/5 p. 12 (PDF)
   Bevoegdheid m.b.t. controle van films
3-966/5
p. 26-27 3-966/5 p. 26-27 (PDF)
   Bewust maken van de magistraten van de financiële weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-966/5
p. 5-7 3-966/5 p. 5-7 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
  3-966/5
p. 24 3-966/5 p. 24 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
  3-966/5
p. 29-30 3-966/5 p. 29-30 (PDF)
   Centraal bestand van berichten van beslag : Aanwijzing van de voorzitter van het beheerscomité
3-966/5
p. 13 3-966/5 p. 13 (PDF)
   Delegatie van parketmagistraten naar het parket bij het Hof van Cassatie
3-966/5
p. 11 3-966/5 p. 11 (PDF)
   Herwaardering van het vakantiegeld van de magistraten
3-966/5
p. 19 3-966/5 p. 19 (PDF)
   Mogelijkheid bepaalde categorieën van personeelsleden van de rechterlijke orde opdrachten te laten vervullen bij gefedereerde entiteiten, bij de strategische organen en secretariaten die de kabinetten van de federale ministers hebben vervangen : Copernicus-hervorming
3-966/5
p. 12 3-966/5 p. 12 (PDF)
  3-966/5
p. 31 3-966/5 p. 31 (PDF)
   Procédé van de programmawetten
3-966/5
p. 2-3 3-966/5 p. 2-3 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
  3-966/5
p. 27-29 3-966/5 p. 27-29 (PDF)
   Regularisatie van het statuut van de parochieassistenten - Bedienaars van de Islamitische eredienst : wedde en nieuwe hiërarchie van de graden
3-966/5
p. 7-9 3-966/5 p. 7-9 (PDF)
  3-966/5
p. 20-23 3-966/5 p. 20-23 (PDF)
   Spelen aangeboden in het kader van TV-programma's bij middel van betaallijnen
3-966/5
p. 16 3-966/5 p. 16 (PDF)
  3-966/5
p. 20 3-966/5 p. 20 (PDF)
  3-966/5
p. 30-31 3-966/5 p. 30-31 (PDF)
   Tarifiëring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privé-telecommunicatie
3-966/5
p. 5-7 3-966/5 p. 5-7 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
   Toegang tot het beroep van advocaat voor kandidaten die in een ander EU-land hun diploma hebben verworven
3-966/5
p. 4 3-966/5 p. 4 (PDF)
  3-966/5
p. 17 3-966/5 p. 17 (PDF)
   Veiligheidscorps - Bevoegdheid van de veiligheidsbeambte-chauffeurs van de Dienst Vreemdelingenzaken en de leden van het Veiligheidsdetachement Nationale Luchthaven voor het overbrengen van illegale vreemdelingen
3-966/5
p. 13 3-966/5 p. 13 (PDF)
   Vereenvoudiging procedure voor de machtiging van giften en legaten - Formaliteiten voor oprichting en erkenning van stichtingen van openbaar nut en van internationale verenigingen zonder winstoogmerk - Commissie voor boekhoudkundige normen
3-966/5
p. 9-11 3-966/5 p. 9-11 (PDF)
  3-966/5
p. 18-19 3-966/5 p. 18-19 (PDF)
  3-966/5
p. 26 3-966/5 p. 26 (PDF)
  3-966/5
p. 30 3-966/5 p. 30 (PDF)
   Verhoging van het aantal afdelingsvoorzitters van het Hof van Cassatie
3-966/5
p. 11-12 3-966/5 p. 11-12 (PDF)
   Verlenen van de nationaliteit aan vreemdelingen met 7-jarige wettelijke verblijfplaats
3-966/5
p. 16-17 3-966/5 p. 16-17 (PDF)
  3-966/5
p. 31 3-966/5 p. 31 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
3-966/5
p. 13-15 3-966/5 p. 13-15 (PDF)
  3-966/5
p. 19-20 3-966/5 p. 19-20 (PDF)
  3-966/5
p. 24 3-966/5 p. 24 (PDF)
  3-966/5
p. 25-26 3-966/5 p. 25-26 (PDF)
  3-966/5
p. 30 3-966/5 p. 30 (PDF)
  Algemene bespreking
   Adoptie : eisen betreffende de voorafgaande samenwoning en bescherming van de privacy
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Nieuw boekhoudkundig stelsel van de VZW : uitstel met 1 jaar van de verplichting de statuten aan te passen en van de naleving van de nieuwe wet
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Procédé van de programmawetten
3-90
p. 4 3-90 p. 4 (PDF)
   Regularisatie van het statuut van de parochieassistenten
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Tarifiëring van gerechtelijke vorderingen voor het opsporen en lokaliseren van privé-telecommunicatie - Problematiek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
3-90
p. 5 3-90 p. 5 (PDF)
   Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
3-90
p. 4-5 3-90 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Procédé van de programmawetten
3-90
p. 27 3-90 p. 27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-1986/4
p. 1-12 3-1986/4 p. 1-12 (PDF)
   Wapens - Rechten en retributies
3-1986/4
p. 2-7 3-1986/4 p. 2-7 (PDF)
  Algemene bespreking
   Opheffing van de vereiste van een minimumpensioenbedrag bij toekenning van het pensioen als werknemer
3-196
p. 28-30 3-196 p. 28-30 (PDF)
Ontwerp van programmawet (II) (3-1987)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-1987/4
p. 1-20 3-1987/4 p. 1-20 (PDF)
   Achterstand bij de betaling door het ministerie van Justitie van eisbare facturen inzake gerechtskosten
3-1987/4
p. 12 3-1987/4 p. 12 (PDF)
  3-1987/4
p. 13 3-1987/4 p. 13 (PDF)
   Kritiek op de techniek van programmawetten
3-1987/4
p. 11-12 3-1987/4 p. 11-12 (PDF)
   Verbetering van de werking van het Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring - Vervollediging van het personeelsbestand met twee magistraten die de rol van verbindingsofficier vertolken (Wijziging wet 26 maart 2003)
3-1987/4
p. 5-6 3-1987/4 p. 5-6 (PDF)
   Wettelijke grondslag van de gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde zaken (Kosten t.l.v. budget FOD Justitie - Vaststellings- en betalingsprocedure - Commissie voor de Gerechtskosten - Deskundigenonderzoek - Betwistingsprocedure - Bevoegdheidsdelegatie aan de Koning - Opheffing wetten 1 juni 1849 en 16 juni 1919)
3-1987/4
p. 2-3 3-1987/4 p. 2-3 (PDF)
  3-1987/4
p. 6-14 3-1987/4 p. 6-14 (PDF)
   Wijziging wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten : toekenning van een vergoeding bij opname in een regulier centrum dat een geïnterneerde met weinig risico's zal onderbrengen
3-1987/4
p. 4 3-1987/4 p. 4 (PDF)
  3-1987/4
p. 14-15 3-1987/4 p. 14-15 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : bescherming van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden aan gehandicapten - Artt. 10, 21-23, 25, 28, 29 - Titel III : exclusieve bevoegdheden van de Kamer van volksvertegenwoordigers; dienstgewijze decentralisatie; gewestelijke volksraadpleging - Artt. 44-46, 54, 56, 57, 63-65, 67-70, 72, 75, 77-82, 100, 111, 118, 119, 123, 142, 143, 148-152, 167, 195 - Art. 54 : specifiëren van de procedure in het licht van de hervorming van de Senaat - Art. 77 : wetten inzake belasting in het geval een meerderheid in elke taalgroep vereist is - Titel IV : internationale rechtscolleges; bevoegdheid van de Senaat inzake instemming met verdragen en evocatierecht van de Kamer en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen - Art. 180 : bevoegdheden Rekenhof) (3-2377)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Mahoux
3-2377/2
p. 1 3-2377/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17-18 3-217 p. 17-18 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 26-27 3-217 p. 26-27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 30-31 3-217 p. 30-31 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 32 3-217 p. 32 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33 3-217 p. 33 (PDF)
  3-217
p. 33-34 3-217 p. 33-34 (PDF)
  3-217
p. 34 3-217 p. 34 (PDF)
  3-217
p. 34-35 3-217 p. 34-35 (PDF)
  3-217
p. 35 3-217 p. 35 (PDF)
  3-217
p. 35-36 3-217 p. 35-36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 36 3-217 p. 36 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 37 3-217 p. 37 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 39 3-217 p. 39 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 43-44 3-217 p. 43-44 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 45-46 3-217 p. 45-46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 46-47 3-217 p. 46-47 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 49-50 3-217 p. 49-50 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 64 3-217 p. 64 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
  3-217
p. 68-69 3-217 p. 68-69 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
  3-217
p. 73-74 3-217 p. 73-74 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
  3-217
p. 75-76 3-217 p. 75-76 (PDF)
  3-217
p. 76-77 3-217 p. 76-77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
  3-217
p. 78-79 3-217 p. 78-79 (PDF)
  3-217
p. 79 3-217 p. 79 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 79-80 3-217 p. 79-80 (PDF)
  3-217
p. 80 3-217 p. 80 (PDF)
  3-217
p. 80-81 3-217 p. 80-81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 81 3-217 p. 81 (PDF)
  3-217
p. 82 3-217 p. 82 (PDF)
  3-217
p. 82-83 3-217 p. 82-83 (PDF)
  3-217
p. 83 3-217 p. 83 (PDF)
  3-217
p. 83-84 3-217 p. 83-84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84 3-217 p. 84 (PDF)
  3-217
p. 84-85 3-217 p. 84-85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85 3-217 p. 85 (PDF)
  3-217
p. 85-86 3-217 p. 85-86 (PDF)
  3-217
p. 86-87 3-217 p. 86-87 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89 3-217 p. 89 (PDF)
  3-217
p. 89-90 3-217 p. 89-90 (PDF)
  3-217
p. 90-91 3-217 p. 90-91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91-92 3-217 p. 91-92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 92 3-217 p. 92 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93-94 3-217 p. 93-94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-425)      
  Verslag van de heer Mahoux
   Zie document 3-424/5
3-425/3
p. 1 3-425/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking (Eerste deel)
   Techniek van programmawetten
3-30
p. 28 3-30 p. 28 (PDF)
   Werking van de rechtbanken te Brussel - Gebruik der talen - Functionele opsplitsing
3-30
p. 26-27 3-30 p. 26-27 (PDF)
   Zelfstandigenbeleid
3-30
p. 13 3-30 p. 13 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-967/4
p. 1-4 3-967/4 p. 1-4 (PDF)
   Bewust maken van de magistraten van de financiële weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-967/4
p. 2-4 3-967/4 p. 2-4 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Eventuele heffing op vliegtickets (3-4201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5585 3-61 p. 5585 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6326-6327 3-65 p. 6326-6327 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Financiering - Eventuele heffing op vliegtickets (3-4202)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5600 3-61 p. 5600 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6401-6405 3-65 p. 6401-6405 (PDF)
Overheidsopdrachten - Actieplan van de Europese Commissie inzake de elektronische overheidsopdrachten - In België genomen maatregelen - Omzetting van richtlijnen (Indiening van een offerte voor overheidsopdrachten via elektronische weg - Technische normen - Beperking van de administratieve formaliteiten) (3-2147)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2758-2760 3-36 p. 2758-2760 (PDF)
Overlevingspensioen - Toegelaten arbeid (3-852)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 998-1000 3-15 p. 998-1000 (PDF)
Pensioenen - Betaling op een buitenlandse bankrekening (Uitbreiding tot andere landen) (3-1194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1425-1426 3-23 p. 1425-1426 (PDF)
Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening (3-905)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1029 3-16 p. 1029 (PDF)
Pensioenen - Betaling per circulaire cheque - Vertraging - Eventuele storting op een zichtrekening (3-906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1030 3-16 p. 1030 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-17
p. 1100-1101 3-17 p. 1100-1101 (PDF)
Pensioenen - Pensioenen gestort aan alleenstaanden en overlevingspensioenen - Storting op bankrekening - Datum van de storting (3-1285)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-24
p. 1440-1441 3-24 p. 1440-1441 (PDF)
Personen die anoniem begraven worden (Identificatie - DNA-afname - Vergelijking met dat van de familieleden van vermiste personen) (3-1484)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 36-37 3-213 p. 36-37 (PDF)
Pesterijen op het werk - Moeilijkheden bij de interpretatie van de wetgeving - Preventieadviseur - Verslagen (3-891)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1072 3-16 p. 1072 (PDF)
Politie - Verminderde prestaties wegens ziekte (3-4850)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6704-6705 3-67 p. 6704-6705 (PDF)
Prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2007) (Internationale context - Verklaring van Berlijn - Rol en toekomst van de EU - Binnenlands beleid - Buitenlands beleid - G8) (3-2051)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-2051/1
p. 1-27 3-2051/1 p. 1-27 (PDF)
RIZIV - Behandeling van chronische wonden (3-5553)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7631 3-72 p. 7631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-75
p. 8071 3-75 p. 8071 (PDF)
RIZIV - Ziekte van Bechterew - Terugbetaling van een nieuwe behandeling (Geneesmiddel Remicade) (3-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-19
p. 1165 3-19 p. 1165 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2333 3-33 p. 2333 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechten van de patiënt - Ombudsfunctie zoals omschreven in de wet van 22 augustus 2002 (3-5554)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7631 3-72 p. 7631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8428 3-78 p. 8428 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Bespreking in commissie van wetsvoorstellen betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht tot niet-Europese onderdanen - Over het feit dat de commissievergadering samenvalt met de plenaire vergadering - Beroep op artikelen 40 en 23,3 van het Reglement van de Senaat
   De heer Hugo Vandenberghe stelt voor te stemmen over de in commissie te volgen procedure
3-20
p. 5-10 3-20 p. 5-10 (PDF)
  "Rekken" van de debatten in openbare vergadering door de oppositie (Filibusteren) - Spreekrecht van de parlementariër - Respect voor de parlementaire procedure
3-21
p. 7-8 3-21 p. 7-8 (PDF)
  Over de regeling van werkzaamheden (Programmawet) - De regering vraagt de dringende behandeling - De heer Van Hauthem is van oordeel dat het agendavoorstel van het Bureau aan de plenaire vergadering dient te worden voorgelegd
3-119
p. 7-8 3-119 p. 7-8 (PDF)
  3-119
p. 35-37 3-119 p. 35-37 (PDF)
  Vraag van mevrouw de Bethune om een minidebat te agenderen over de zaak Erdal daar deze politiek heel belangrijke kwestie met gesloten deuren wordt besproken in het Comité I
3-159
p. 7-9 3-159 p. 7-9 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  3-8
p. 8 3-8 p. 8 (PDF)
  3-8
p. 16 3-8 p. 16 (PDF)
  3-37
p. 10-11 3-37 p. 10-11 (PDF)
  3-110
p. 48 3-110 p. 48 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Administratieve vereenvoudigingen
3-128
p. 14 3-128 p. 14 (PDF)
   Belgisch voorzitterschap van de OVSE
3-128
p. 15 3-128 p. 15 (PDF)
   Bevordering van het spoorvervoer
3-128
p. 13 3-128 p. 13 (PDF)
   De Post : evenwicht tussen de concurrentiedruk, de rechten van de werknemers en de dienstverlening
3-128
p. 13 3-128 p. 13 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek
3-128
p. 11-13 3-128 p. 11-13 (PDF)
   Elektronische dienstverlening
3-128
p. 13 3-128 p. 13 (PDF)
   Evenwicht in de sociale zekerheid
3-128
p. 10 3-128 p. 10 (PDF)
   Gerecht - Phenixprogramma en Themisplan
3-128
p. 13 3-128 p. 13 (PDF)
   Hervorming van de brandweerdiensten
3-128
p. 15 3-128 p. 15 (PDF)
   Lastenverlagingen
3-128
p. 11 3-128 p. 11 (PDF)
   Noord-Zuiddialoog - Begroting ontwikkelingssamenwerking
3-128
p. 15 3-128 p. 15 (PDF)
   Politiehervorming
3-128
p. 15 3-128 p. 15 (PDF)
   Toekomst van Europa
3-128
p. 15 3-128 p. 15 (PDF)
   Veiligheid van de burgers en bescherming van het privé-leven
3-128
p. 14 3-128 p. 14 (PDF)
   Veiligheids- en preventiecontracten
3-128
p. 14 3-128 p. 14 (PDF)
   Vermindering van onze energieafhankelijkheid
3-128
p. 13 3-128 p. 13 (PDF)
   Welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen
3-128
p. 10-11 3-128 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Bestrijding van de discriminaties
3-78
p. 9 3-78 p. 9 (PDF)
   Betere werking van de arbeidsmarkt
3-78
p. 9 3-78 p. 9 (PDF)
   Conflictpreventie
3-78
p. 11 3-78 p. 11 (PDF)
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
3-78
p. 8 3-78 p. 8 (PDF)
  3-78
p. 9 3-78 p. 9 (PDF)
   Harmonisering van het arbeiders- en het bediendenstatuut
3-78
p. 9 3-78 p. 9 (PDF)
   Hervorming van de Senaat
3-78
p. 10-11 3-78 p. 10-11 (PDF)
   Institutioneel forum
3-78
p. 10 3-78 p. 10 (PDF)
  3-78
p. 12 3-78 p. 12 (PDF)
   Justitiëel beleid
3-78
p. 10 3-78 p. 10 (PDF)
   Overname van de schuld van de NMBS
3-78
p. 10 3-78 p. 10 (PDF)
   Paritaire Senaat
3-78
p. 15-16 3-78 p. 15-16 (PDF)
  3-78
p. 20 3-78 p. 20 (PDF)
  3-78
p. 26 3-78 p. 26 (PDF)
   Percentage van het BBP besteed aan ontwikkelingssamenwerking
3-78
p. 11 3-78 p. 11 (PDF)
   Problemen i.v.m. alimentatievorderingen
3-78
p. 9 3-78 p. 9 (PDF)
   Richtlijn betreffende het openstellen van de dienstensectoren voor concurrentie op Europese schaal
3-78
p. 11-12 3-78 p. 11-12 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
3-78
p. 10 3-78 p. 10 (PDF)
   Strijd tegen de onveiligheid
3-78
p. 11 3-78 p. 11 (PDF)
   Strijd tegen de sociale uitsluiting
3-78
p. 8 3-78 p. 8 (PDF)
   Uitzendwerk - Bescherming van de werknemer
3-78
p. 9 3-78 p. 9 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Aflossing van de NMBS-schuld
3-5
p. 12 3-5 p. 12 (PDF)
   Afschaffing van de stempelcontrole en begeleiding van de werkloze
3-5
p. 11 3-5 p. 11 (PDF)
   Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-5
p. 13 3-5 p. 13 (PDF)
   Begroting ontwikkelingssamenwerking
3-5
p. 13 3-5 p. 13 (PDF)
   Bestrijding van discriminatie bij aanwerving van migranten
3-5
p. 10 3-5 p. 10 (PDF)
   Budgettair evenwicht
3-5
p. 13 3-5 p. 13 (PDF)
   Communautair dossier
3-5
p. 12-13 3-5 p. 12-13 (PDF)
   Ethische kwesties
3-5
p. 19 3-5 p. 19 (PDF)
   Financiële groei voor de gezondheidszorg
3-5
p. 9 3-5 p. 9 (PDF)
   Gelijkwaardige sociale bescherming voor de zelfstandigen
3-5
p. 11 3-5 p. 11 (PDF)
   Hervorming van de dienstencheques
3-5
p. 10 3-5 p. 10 (PDF)
   Justitieel beleid
3-5
p. 11 3-5 p. 11 (PDF)
   Penitentiair beleid
3-5
p. 12 3-5 p. 12 (PDF)
   Scheppen van nieuwe banen
3-5
p. 11 3-5 p. 11 (PDF)
   Tijdsparen
3-5
p. 10 3-5 p. 10 (PDF)
   Universele dienstverlening
3-5
p. 12 3-5 p. 12 (PDF)
   Verlaging van de sociale lasten van de bedrijven
3-5
p. 10 3-5 p. 10 (PDF)
   Werkbonus
3-5
p. 10 3-5 p. 10 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
3-5
p. 9-11 3-5 p. 9-11 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking
3-6
p. 12 3-6 p. 12 (PDF)
   Stemrecht voor vreemdelingen
3-6
p. 12-13 3-6 p. 12-13 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Balans van de politiehervorming
3-15
p. 27-28 3-15 p. 27-28 (PDF)
   Eenmalige bevrijdende aangifte (Fiscale amnestie)
3-15
p. 11-12 3-15 p. 11-12 (PDF)
   Financiële groei voor de gezondheidszorg
3-15
p. 10-11 3-15 p. 10-11 (PDF)
   Hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-15
p. 10 3-15 p. 10 (PDF)
   Migrantenstemrecht
3-15
p. 25-26 3-15 p. 25-26 (PDF)
   Ontwikkelingsbeleid
3-15
p. 13 3-15 p. 13 (PDF)
   Overname van het pensioenfonds van Belgacom
3-15
p. 11 3-15 p. 11 (PDF)
  3-15
p. 16-17 3-15 p. 16-17 (PDF)
   Penitentiair beleid
3-15
p. 12 3-15 p. 12 (PDF)
   Politiehervorming - Versterking van een buurtpolitie
3-15
p. 12 3-15 p. 12 (PDF)
   Regionalisering ontwikkelingssamenwerking
3-15
p. 23 3-15 p. 23 (PDF)
   Tewerkstelling als topprioriteit
3-15
p. 9-10 3-15 p. 9-10 (PDF)
   Verhoging van de begroting van Justitie en politie
3-15
p. 12 3-15 p. 12 (PDF)
   Verzet tegen armoede
3-15
p. 9 3-15 p. 9 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Alternatieve straffen - Elektronisch toezicht
3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
   Economische groei
3-184
p. 11 3-184 p. 11 (PDF)
   Kritiek op het regeringsbeleid
3-184
p. 41-43 3-184 p. 41-43 (PDF)
   Omvorming van het beperkte remgeld voor enkel WIGW's tot een OMNIO, te weten een utibreiding tot allen met een inkomen lager dan 14.000 euro
3-184
p. 10 3-184 p. 10 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid - Schuldkwijtscheldingen
3-184
p. 9 3-184 p. 9 (PDF)
  3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
   Oprichting van een Fonds voor de toekomst van ons gezondheidsstelsel
3-184
p. 10 3-184 p. 10 (PDF)
   Recht op huisvesting
3-184
p. 11 3-184 p. 11 (PDF)
   Rijksbegroting in evenwicht
3-184
p. 41-42 3-184 p. 41-42 (PDF)
   Scheppen van werkgelegenheid
3-184
p. 10 3-184 p. 10 (PDF)
   Sociaal beleid van de regering
3-184
p. 10-11 3-184 p. 10-11 (PDF)
   Strafuitvoeringsrechtbanken
3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
   Terugbetaling van pijnstillers en verbanden
3-184
p. 10-11 3-184 p. 10-11 (PDF)
   Toenemend geweld tegen onschuldige slachtoffers
3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
   Verbetering van de situatie in de gevangenissen - Werving van nieuwe penitentiaire beambten
3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
   Verhoging van het leefloon en aanpassing aan de welvaart
3-184
p. 11 3-184 p. 11 (PDF)
   Verkoop van overheidsgebouwen
3-184
p. 41-42 3-184 p. 41-42 (PDF)
   Vermindering van de CO2-uitstoot
3-184
p. 12 3-184 p. 12 (PDF)
   Verplaatsingskosten voor ouders van gehospitaliseerde kankerpatiëntjes
3-184
p. 11 3-184 p. 11 (PDF)
   Versterking van de politie
3-184
p. 12-13 3-184 p. 12-13 (PDF)
   Welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen
3-184
p. 10 3-184 p. 10 (PDF)
  3-184
p. 11 3-184 p. 11 (PDF)
Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru (3-1639)      
  Bespreking
3-156
p. 28-31 3-156 p. 28-31 (PDF)
Rijkspersoneel - Aanwerving van gehandicapten (3-611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-10
p. 672-673 3-10 p. 672-673 (PDF)
Stagestudenten - Medisch onderzoek (3-703)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 814-815 3-13 p. 814-815 (PDF)
Stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht (3-998)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
3-998/1
p. 1-44 3-998/1 p. 1-44 (PDF)
Stress op het werk (Belang van het sociaal overleg) (3-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-84
p. 40-44 3-84 p. 40-44 (PDF)
Strijd tegen het tabaksgebruik - Rookverbod op de werkvloer - Koninklijk Besluit - Inwerkingtreding (3-1665)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2007-2008 3-29 p. 2007-2008 (PDF)
Studentenjobs - Arbeidsvoorwaarden - Loon (Sociale inspectie) (3-1664)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 2006-2007 3-29 p. 2006-2007 (PDF)
Tabaksproblematiek - Rookverbod op openbare plaatsen, tabaksreclame en verkoop van tabak aan minderjarigen jonger dan 16 jaar - Maatregelen en controles (3-2930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-46
p. 3817 3-46 p. 3817 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4438-4442 3-51 p. 4438-4442 (PDF)
Telecommunicatie - Gedragscode - Internet en vaste telefonie - Mobiele telefonie (Misbruiken van allerlei betaallijnen - Minderjarigen) (3-972)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1209-1210 3-19 p. 1209-1210 (PDF)
Telecommunicatie - Gedragscode - Internet en vaste telefonie - Mobiele telefonie (Misbruiken van allerlei betaallijnen) (3-971)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
Bul. 3-20
p. 1246-1248 3-20 p. 1246-1248 (PDF)
Toeleveringssector - Veiligheid op het werk (3-6989)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9840 3-88 p. 9840 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10799-10800 3-90 p. 10799-10800 (PDF)
Toezichtsonderzoek van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier (Uitvoer door een Belgisch bedrijf van goederen die kunnen bijdragen tot de nucleaire proliferatie in Iran) (3-1542)      
  Bespreking
3-148
p. 22-31 3-148 p. 22-31 (PDF)
  3-148
p. 31-52 3-148 p. 31-52 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heren Brotcorne, Mahoux, Wille, Coveliers, Hugo Vandenberghe, Moureaux en Van den Brande en van de dames Defraigne en Durant
3-149
p. 37-40 3-149 p. 37-40 (PDF)
  3-149
p. 86-87 3-149 p. 86-87 (PDF)
Top van "Asia-Europe Meeting" (ASEM) te Hanoi - Birma (3-1265)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1381 3-23 p. 1381 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1460-1461 3-24 p. 1460-1461 (PDF)
Vakantiewerk - Vrijstelling voor kinderen ten laste - Verval (3-1013)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van Financiën
Bul. 3-20
p. 1241-1242 3-20 p. 1241-1242 (PDF)
Veiligheidsraad - Kindsoldaten - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind - Ratificatie (3-7210)      
  Schriftelijke vraag van de h. Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9926-9927 3-88 p. 9926-9927 (PDF)
Verenigde Staten - Antirakettenschild - Opstelling in de Europese Unie (Polen en Tsjechische Republiek) (3-6979)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9922-9923 3-88 p. 9922-9923 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Wet 9 juli 1997 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep) (3-490)      
  Bespreking
3-41
p. 31-37 3-41 p. 31-37 (PDF)
Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren (3-1762)      
  Bespreking
3-174
p. 18-36 3-174 p. 18-36 (PDF)
Voedselhygiëne - Evenementen - Controle op de kwaliteit en de bewaring (3-970)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1225 3-20 p. 1225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-21
p. 1283-1284 3-21 p. 1283-1284 (PDF)
Volgen van de debatten      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
3-20
p. 57 3-20 p. 57 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomité voor duurzame ontwikkeling (3-1985)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1985/1
p. 1-3 3-1985/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 23bis met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissies (teneinde, binnen de bevoegdheid, de voorbereidende werkzaamheden te volgen die leiden tot de totstandkoming van richtlijnen, verordeningen en andere documenten afkomstig van de Europese instellingen via de activiteiten van het Federaal Adviescomité) (3-1202)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-1202/1
p. 1-4 3-1202/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet (3-1557)      
  Bespreking
3-176
p. 4-22 3-176 p. 4-22 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiën - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 13-14 3-217 p. 13-14 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 16 3-217 p. 16 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 17 3-217 p. 17 (PDF)
  3-217
p. 18 3-217 p. 18 (PDF)
  3-217
p. 19-20 3-217 p. 19-20 (PDF)
  3-217
p. 20-21 3-217 p. 20-21 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 28 3-217 p. 28 (PDF)
  3-217
p. 38 3-217 p. 38 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 44-45 3-217 p. 44-45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 47-48 3-217 p. 47-48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 50-51 3-217 p. 50-51 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
  3-217
p. 62 3-217 p. 62 (PDF)
  3-217
p. 63 3-217 p. 63 (PDF)
  3-217
p. 63-64 3-217 p. 63-64 (PDF)
  3-217
p. 64-65 3-217 p. 64-65 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
  3-217
p. 67-68 3-217 p. 67-68 (PDF)
  3-217
p. 70-71 3-217 p. 70-71 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
  3-217
p. 74-75 3-217 p. 74-75 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
  3-217
p. 86 3-217 p. 86 (PDF)
  3-217
p. 88 3-217 p. 88 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 91 3-217 p. 91 (PDF)
  3-217
p. 92-93 3-217 p. 92-93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 93 3-217 p. 93 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 94 3-217 p. 94 (PDF)
  3-217
p. 95 3-217 p. 95 (PDF)
Voorstel tot verklaring van herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen (3-1640)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft (Intrekking van de erkenning bij veroordeling van door racisme of xenofobie ingegeven daden of voor negationisme en bij niet-naleving van de wet betreffende de partijfinanciering en de beperking van verkiezingsuitgaven) (3-32)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
3-32/1
p. 1-2 3-32/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 21 van het reglement teneinde het aantal commissieleden te verhogen (Nieuw opschrift : Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen) (17 per commissie i.p.v. 15 - Vertegenwoordiging met stemrecht van de franstalige oppositie in de commissies en in het bureau van de Senaat) (3-73)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-73/2
p. 1-5 3-73/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-6
p. 26-28 3-6 p. 26-28 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat (Verlies van de hoedanigheid van lid van de vaste commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten bij het verlaten van een fractie) (3-1393)      
  Voorstel van de heren Wille, Mahoux en Brotcorne en de dames Vanlerberghe, Defraigne en de Bethune
3-1393/1
p. 1-2 3-1393/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft (Uitsluiten van de benoeming van politieke fracties die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) (3-33)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
3-33/1
p. 1-2 3-33/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan (3-1343)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-1343/1
p. 1-7 3-1343/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken (3-1892)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
3-187
p. 40-46 3-187 p. 40-46 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van Genève (Regeling van het Israëlisch-Palestijnse conflict) (3-384)      
  Voorstel van de heren Galand en Mahoux
3-384/1
p. 1-2 3-384/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie (Grondwet voor Europa - Europees veiligheids- en defensiebeleid) (3-375)      
  Voorstel van de heren Galand en Mahoux
3-375/1
p. 1-4 3-375/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van België in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 (3-1969)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
3-1969/1
p. 1-9 3-1969/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heren Brotcorne, Mahoux en Lionel Vandenberghe
3-1969/3
p. 1-79 3-1969/3 p. 1-79 (PDF)
  Bespreking
3-195
p. 24-32 3-195 p. 24-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (3-12)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-12/1
p. 1-4 3-12/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beëindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (3-518)      
  Over de inoverwegingneming - Verwerping
3-45
p. 40-41 3-45 p. 40-41 (PDF)
  3-45
p. 44 3-45 p. 44 (PDF)
  3-45
p. 65 3-45 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden (3-1851)      
  Bespreking
3-185
p. 34-38 3-185 p. 34-38 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie (3-1216)      
  Voorstel van de heren Mahoux, Cornil en Galand en mevrouw Zrihen
3-1216/1
p. 1-3 3-1216/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opflakkering van het antisemitisme in België (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder tegen het antisemitisme) (3-553)      
  Bespreking
3-148
p. 18-22 3-148 p. 18-22 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Tunesië (Vrijwaring van de mensenrechten) (3-673)      
  Voorstel van mevrouw Vienne en de heer Mahoux
3-673/1
p. 1-3 3-673/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de jodenvervolging en -deportatie" (3-1653)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
3-1653/1
p. 1-4 3-1653/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heren Destexhe en Mahoux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1653/6
p. 1-2 3-1653/6 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer (3-2012)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-2012/1
p. 1-3 3-2012/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo (3-1142)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Chevalier, Lionel Vandenberghe, Roelants du Vivier, Brotcorne, Coveliers, Mahoux en Van Overmeire
3-125
p. 59-61 3-125 p. 59-61 (PDF)
  3-125
p. 103 3-125 p. 103 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen (Besnijdenis bij de vrouw) (3-523)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Mahoux
3-45
p. 47 3-45 p. 47 (PDF)
  3-45
p. 65 3-45 p. 65 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek (Science Based Toxicology programme - Oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica) (3-1843)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-1843/1
p. 1-4 3-1843/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-194
p. 50-51 3-194 p. 50-51 (PDF)
Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geïntegreerd beleid inzake milieuziekten (3-1348)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1348/1
p. 1-5 3-1348/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling (Bescherming van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten in de digitale omgeving) (3-1545)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-1545/1
p. 1-5 3-1545/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië (3-2003)      
  Bespreking
3-196
p. 41-43 3-196 p. 41-43 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de invoering van sportcheques (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques) (3-706)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Vienne en de heer Mahoux
3-73
p. 49-50 3-73 p. 49-50 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Defraigne, Vanlerberghe en Leduc
3-1583/1
p. 1-3 3-1583/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening te waarborgen (Cfr. doc. 2-1591 : grotendeels identieke tekst) (3-492)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-492/1
p. 1-6 3-492/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om de erkenning van het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te bevorderen) (Gevaarlijke aantasting van het milieu met als gevolg gedwongen ballingschap) (3-1556)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-1556/1
p. 1-5 3-1556/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
3-158
p. 8 3-158 p. 8 (PDF)
Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen (Rekening houden met ethische, sociale en ecologische aspecten wat betreft de financiële middelen van de Staat, de pensioen- en beleggingsfondsen die door de Staat worden gefinancieerd, de ondernemingen waarin de Staat financieel als partner optreedt en de overheidswaarborgen toegekend voor investeringen in België en in het buitenland) (3-1532)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-1532/1
p. 1-4 3-1532/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux
3-1532/2
p. 1 3-1532/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria (3-1213)      
  Terugzending naar commissie
3-161
p. 25-27 3-161 p. 25-27 (PDF)
Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije (Pesterijen en afpersing) (3-1454)      
  Bespreking
3-172
p. 32-35 3-172 p. 32-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma (3-1585)      
  Voorstel van de heren Roelants du Vivier en Mahoux
3-1585/1
p. 1-6 3-1585/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Mahoux c.s.
3-1585/2
p. 2 3-1585/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie over een proefproject inzake draadloos internet op treinen (3-948)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe en Nimmegeers
3-99
p. 49-50 3-99 p. 49-50 (PDF)
  3-99
p. 86 3-99 p. 86 (PDF)
Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse meisjes en vrouwen in België te verbeteren (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgisch-Marokkaanse vrouwen in België te verbeteren) (3-316)      
  Verslag van de heer Mahoux
3-316/4
p. 1-6 3-316/4 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (3-2109)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
3-2109/1
p. 1-5 3-2109/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (3-1602)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1602/1
p. 1-6 3-1602/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die België inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (3-353)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Galand
3-353/1
p. 1-3 3-353/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (3-2035)      
  Voorstel van de heer Mahoux en de dames Zrihen en Lizin
3-2035/1
p. 1-8 3-2035/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen (3-2455)      
  Voorstel van de heer Mahoux
3-2455/1
p. 1-5 3-2455/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, § 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Ook van toepassing op personen die in België de status van vluchteling verworven hebben) (3-1544)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Cornil
3-1544/1
p. 1-7 3-1544/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-163
p. 12-14 3-163 p. 12-14 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet (Dit voorstel maakt deel uit van de voorstellen 3-2140 tot 3-2341 ertoe strekkende alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar te verklaren) (3-2140)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 58 3-217 p. 58 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (3-2134)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren (3-2112)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2149)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 19 3-217 p. 19 (PDF)
  3-217
p. 66 3-217 p. 66 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2242)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 39-40 3-217 p. 39-40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 101 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2243)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2244)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 103 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2245)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 104 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2246)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 105 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2247)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 106 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2248)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 107 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2249)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 108 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2250)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 109 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2251)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2150)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2252)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 111 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2253)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 40-13 3-217 p. 40-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2254)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40 3-217 p. 40 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adel) (3-1045)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 40-41 3-217 p. 40-41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2255)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 114 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2256)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 115 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2257)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 116 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2258)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 117 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2259)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41 3-217 p. 41 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2260)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2261)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 41-42 3-217 p. 41-42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2262)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2151)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2152)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 120 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2263)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 121 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2264)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 122 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2265)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42 3-217 p. 42 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 123 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2266)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 124 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2267)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 125 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2268)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 126 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2269)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2270)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 128 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2271)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 129 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2272)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet (Zie ook doc. nr 3-2140/1) (3-2153)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 130 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2273)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 131 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2274)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 132 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2275)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 133 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2276)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 134 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2277)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 135 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2278)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 136 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2279)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 137 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2280)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 138 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2281)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 139 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2282)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2154)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 140 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2283)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 141 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2284)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 42-43 3-217 p. 42-43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2285)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 43 3-217 p. 43 (PDF)
  3-217
p. 87 3-217 p. 87 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2286)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 144 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2287)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 44 3-217 p. 44 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 145 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2288)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 146 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2289)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 147 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2290)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 45 3-217 p. 45 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 148 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2291)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 149 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2292)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2155)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2156)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 150 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2293)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 46 3-217 p. 46 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2294)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 152 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2295)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 153 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2296)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 47 3-217 p. 47 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 154 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2297)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 155 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2298)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 156 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2299)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 157 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2300)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2301)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2302)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2157)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 20 3-217 p. 20 (PDF)
  3-217
p. 67 3-217 p. 67 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2303)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 48 3-217 p. 48 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2304)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2305)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2306)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2307)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2308)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2309)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 49 3-217 p. 49 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2310)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2311)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2312)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2158)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2313)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 50 3-217 p. 50 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2314)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2315)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2316)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2317)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2318)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2319)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2320)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2321)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2322)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2159)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2323)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 51 3-217 p. 51 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2324)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2325)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2326)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2327)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52 3-217 p. 52 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2328)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2329)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2330)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2331)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2332)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2160)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2333)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2334)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2335)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2336)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2337)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 52-53 3-217 p. 52-53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2338)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2339)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2340)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2341)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 53 3-217 p. 53 (PDF)
  3-217
p. 90 3-217 p. 90 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2141)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14 3-217 p. 14 (PDF)
  3-217
p. 59 3-217 p. 59 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2161)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21 3-217 p. 21 (PDF)
  3-217
p. 68 3-217 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2162)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 21-22 3-217 p. 21-22 (PDF)
  3-217
p. 69 3-217 p. 69 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (3-2379)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2163)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22 3-217 p. 22 (PDF)
  3-217
p. 69-70 3-217 p. 69-70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2164)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 22-23 3-217 p. 22-23 (PDF)
  3-217
p. 70 3-217 p. 70 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2165)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2166)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23 3-217 p. 23 (PDF)
  3-217
p. 71 3-217 p. 71 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, § 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs (Keuze tussen onderricht in een der erkende godsdiensten of onderricht in de niet-confessionele zedenleer of een cursus filosofie) (3-1608)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 23-24 3-217 p. 23-24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2167)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24 3-217 p. 24 (PDF)
  3-217
p. 72 3-217 p. 72 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2168)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 24-25 3-217 p. 24-25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2169)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2170)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25 3-217 p. 25 (PDF)
  3-217
p. 73 3-217 p. 73 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2171)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 25-26 3-217 p. 25-26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2142)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 14-15 3-217 p. 14-15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2172)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 74 3-217 p. 74 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciële sector e.d) (3-1560)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2173)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2174)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 26 3-217 p. 26 (PDF)
  3-217
p. 75 3-217 p. 75 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2175)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27 3-217 p. 27 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2176)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2177)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2178)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2179)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2180)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2181)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2143)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 15 3-217 p. 15 (PDF)
  3-217
p. 60 3-217 p. 60 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2182)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2183)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2184)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 27-28 3-217 p. 27-28 (PDF)
  3-217
p. 76 3-217 p. 76 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2185)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 28-29 3-217 p. 28-29 (PDF)
  3-217
p. 77 3-217 p. 77 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2186)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29 3-217 p. 29 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2187)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2188)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2189)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2190)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2191)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2144)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 15-16 3-217 p. 15-16 (PDF)
  3-217
p. 61 3-217 p. 61 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2192)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2193)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2194)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2195)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 29-30 3-217 p. 29-30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2196)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2197)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2198)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 30 3-217 p. 30 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2199)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216
p. 231-234 3-216 p. 231-234 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Delpérée, Moureaux, Van den Brande, Van Hauthem, Vankrunkelsven, Dedecker en Mahoux en de dames Defraigne en Durant
3-217
p. 5-13 3-217 p. 5-13 (PDF)
  3-217
p. 31 3-217 p. 31 (PDF)
  3-217
p. 78 3-217 p. 78 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet (Zie doc. nr 3-2140/1) (3-2200)      
  Bespreking
3-216
p. 184-231 3-216 p. 184-231 (PDF)
  3-216