Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Bovenwettelijke pensioenen - Aftrek van de werkgeversbijdragen - Normale duur van de beroepsactiviteit - Afwijkingen (2-1960)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2851-2852 2-53 p. 2851-2852 (PDF)
Brief gericht door de Voorzitter aan een commissievoorzitster betreffende incidenten die zich hebben voorgedaan in commissie en tegelijkertijd verstuurd naar de pers, zonder betrokkene te hebben gehoord      
  Motie van orde van de heer Mahoux
2-273
p. 6 2-273 p. 6 (PDF)
Commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comitťs P en I      
  Vertegenwoordiging van de Senaat in de Commissie - Wijzigingen
2-4
p. 5 2-4 p. 5 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XXVIIe COSAC), Kopenhagen, 17 en 18 oktober 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Pieters (K) en Mahoux (S)
   Toekomstige rol van de nationale parlementen - Hervorming van COSAC - Europese Conventie : stand van zaken - Uitbreiding van de Europese Unie
2-1422/1
p. 1-14 2-1422/1 p. 1-14 (PDF)
Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden XXVIIIe COSAC, Brussel, 27 en 28 januari 2003      
  Tussentijds verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Hervorming van de COSAC - Nieuw COSAC-reglement - Toekomstige rol van de nationale parlementen in de EU
2-1526/1
p. 1-19 2-1526/1 p. 1-19 (PDF)
Copernicus-plan - Plaats van het Belgisch Staatsblad (2-1780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2659-2660 2-50 p. 2659-2660 (PDF)
De Conventie over de toekomst van de Europese Unie (Deelname van de nationale parlementen aan de voorbereiding van een intergouvernementele conferentie (IGC) die moet leiden tot een herziening van de Europese verdragen)      
  Tussentijds verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-1176/1
p. 1-41 2-1176/1 p. 1-41 (PDF)
   Rol van de nationale parlementen in de EU - Europees Veiligheids- en Defensiebeleid - Samenwerking tussen de Europese instellingen [Raad van Europa])
2-1176/2
p. 1-66 2-1176/2 p. 1-66 (PDF)
   Sociaal beleid van de EU
2-1176/3
p. 1-77 2-1176/3 p. 1-77 (PDF)
   "Montesquieu en de EU" (Voorstellen van de Belgische eerste minister inzake de toekomst van Europa)
2-1176/4
p. 1-37 2-1176/4 p. 1-37 (PDF)
   Een eerste balans
2-1176/5
p. 1-13 2-1176/5 p. 1-13 (PDF)
De Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
   Hervorming van de Raad - Vrijmaking van de gas- en elektriciteitsmarkt - Liberalisatie van de markten inzake spoorwegen, telecommunicatie en post - Gemeenschapsoctrooi - Technologie en wetenschappelijk onderzoek - Wegtransport - Omzetting van de richtlijnen betreffende de interne markt - Ruimtevaartprogramma Galileo - Sociale agenda, werkgelegenheid, invoering van nieuwe technologieŽn, kwaliteit van de arbeid en armoede - Activiteit van de werknemers tussen 55 en 64 jaar - Ontwikkelingshulp en conferentie van Monterrey - Toestand in het Midden-Oosten - Europees defensie-initiatief in MacedoniŽ - Amerikaanse interventie in Irak
2-1081/1
p. 1-103 2-1081/1 p. 1-103 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 20 en 21 maart 2003      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Irak-crisis - Gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid - Lissabon-proces, sombere economische toestand en begrotingsbeleid - Stemprocedure binnen de Europese Centrale Bank - Gebruik der talen, o.a. in het kader van het gemeenschapsoctrooi - Conventie over de toekomst van Europa - Toestand in het Midden-Oosten - Heropbouw van Irak en humanitaire hulp - Openbare diensten, overheidssteun en mededinging
2-1542/1
p. 1-39 2-1542/1 p. 1-39 (PDF)
De Europese Raad van Brussel van 24 en 25 oktober 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Uitbreiding van de Europese Unie - Kaliningrad - Werkzaamheden van de Conventie - Landbouwuitgaven - Stemmenweging in de Raad van de Europese Unie
2-1387/1
p. 1-34 2-1387/1 p. 1-34 (PDF)
De Europese Raad van GŲteborg (15 en 16 juni 2001)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
2-841/1
p. 1-28 2-841/1 p. 1-28 (PDF)
De Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   UE-uitbreiding - Financieel kader van de uitbreiding ; landbouwbeleid - Toetreding Bulgarije en RoemeniŽ - Kwestie Cyprus - Toetreding Turkije - Europees veiligheid- en defensiebeleid en samenwerkingsakkoord met de NAVO - Toekomstige werking van de Raad : Voorzitterschap - Stand van zaken in de Europese Conventie - Plaats waar het Europees Agentschap voor de maritieme veiligheid zal worden gevestigd - Institutionele hervormingen van de EU - Gebruik der talen in de Europese Unie - Deelname van de nationale parlementen aan de controle "ex ante" van de subsidiariteit - Naleving van de VN-resolutie 1441 door Irak
2-1423/1
p. 1-30 2-1423/1 p. 1-30 (PDF)
De Europese Raad van Laken (14 en 15 december 2001)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Buitenlands beleid van de EU en internationale problemen ; EVDB ; optreden van de EU in het buitenland - EU-uitbreiding - Overgang naar de euro - Kwantitatieve en kwalitatieve werkgelegenheidsindicatoren - Europees octrooi - Verklaring van Laken - Conventie over de toekomst van de EU en forum - Zetelkwestie - Bevoegdheidsafbakening - NAVO - Strijd tegen terrorisme - Asiel- en migratiebeleid - Sociaal-economisch beleid en duurzame ontwikkeling - Verdediging van universele waarden - Gekwalificeerde meerderheid - Belgisch leger en NAVO - Parlementair debat over Centraal-Afrika - Pensioendebat - Satelliet-navigatiesysteem Galileo - Uitwerking van een Europese grondwet
2-988/1
p. 1-42 2-988/1 p. 1-42 (PDF)
De Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Samenstelling van de Europese Commissie - Stemmenweging in de Raad - Uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid - Versterkte samenwerking - Toekomst van de EU
2-609/1
p. 1-18 2-609/1 p. 1-18 (PDF)
De Europese Raad van Sevilla (21-22 juni 2002)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Asiel- en immigratiebeleid - Werkzaamheden van de Conventie over de toekomst van de Unie - Verklaring over de Ierse neutraliteit - Europees veiligheids- en defensiebeleid - Uitbreiding van de Gemeenschap - Voorbereiding van de Wereldtop Duurzame ontwikkeling in Johannesburg - Globale economische richtsnoeren - Onderhandelingen met Rusland over Kalingrad - Toestand in het Midden-Oosten - Verbetering werking van de Europese Raad en de Raad van de Unie - Uitbouw Europese wijk in Brussel - Hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid - Stabiliteitspact - Cyprus
2-1263/1
p. 1-41 2-1263/1 p. 1-41 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Informele Top van Biarritz van 13 en 14 oktober 2000)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese aangelegenheden door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Samenstelling van de Europese Commissie - Herbeweging van de stemmen in de Raad - Uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid - Versterkte samenwerking - Wijziging artikel 7 van het Verdrag van de EU - Werkzaamheden omtrent het Handvest van de grondrechten voor de EU
2-580/1
p. 1-64 2-580/1 p. 1-64 (PDF)
De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Top van Feira van 19 en 20 juni 2000) - De institutionele hervormingen van de Europese Unie      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Intergouvernementele Conferentie over de institutionele hervorming : versterkte samenwerking en uitbreiding van de gekwalificeerde meerderheid - Handvest van de grondrechten - Defensie- en veiligheidsbeleid - GBVB - Uitbreiding van de EU - Toetreding van Griekenland tot de euro - Fiscale harmonisering - Handvest voor KMO's - Volksgezondheid en voedselveiligheid - Situatie in de Westelijke Balkan en Rusland - Opdeling van de verdragen - Samenstelling van de Europese Commissie - Veiligheid van transporten op zee - Migratiebeleid - Sociaal Europa - Oostenrijkse kwestie - Economische, financiŽle en monetaire zaken - Actieplan "e-Europe"
2-537/1
p. 1 2-537/1 p. 1 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga (Eťn van de verantwoordelijken voor de moord op de 10 Belgische para's te Kigali in 1994 - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 15-17 2-25 p. 15-17 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de volkenmoord waren betrokken, en over de stand van het dossier betreffende majoor Ntuyahaga (Vraag om uitlevering van de majoor door de Belgische en Rwandese overheid aan de Tanzaniaanse overheid) (2-456)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 27-29 2-89 p. 27-29 (PDF)
De Rwandese onderdanen naar wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda (Rwandezen die in BelgiŽ verblijven - Evolutie van de juridische dossiers - Uitlevering van majoor N'Tuyaga) (2-3)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 43-45 2-6 p. 43-45 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis (2-399)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad (On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1122)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De bevoegdheden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken (Behoud van de specificiteit van het arbeidsauditoraat) (2-452)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 28-30 2-110 p. 28-30 (PDF)
De blaasworm bij de mens en de problemen die deze ziekte meebrengt voor de volksgezondheid (Prevalentie bij vossen en huisdieren - Te nemen maatregelen) (2-825)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 23-25 2-216 p. 23-25 (PDF)
De buitengewone Europese Raad van Stockholm van 23 en 24 maart 2001      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Opvolging van de top van Lissabon : kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van de werkgelegenheid en een grotere sociale cohesie, liberalisatie van de gas- en elektriciteitssector, efficiŽntere regeling van de effectenmarkten binnen de EU, invoering van een dimensie van duurzame ontwikkeling, europees asiel- en immigratiebeleid, organisatie binnen de eurozone, bestrijding van de armoede en de sociale uitsluiting
2-748/1
p. 1-62 2-748/1 p. 1-62 (PDF)
De discriminatie tussen arbeiders en bedienden in geval van brugpensioen (WIB : belasting op vakantiegeld) (2-136)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-29
p. 6-7 2-29 p. 6-7 (PDF)
De erkenning die het Belgacom mogelijk maakt toegang te verkrijgen tot "publilink" met het oog op een ADSL-aansluiting (Toegang van de gemeenten tot Internet via een ADSL-aansluiting) (2-1051)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-218
p. 60-61 2-218 p. 60-61 (PDF)
De erkenning van afasie als een specifieke handicap (Hersenletsel in de spraakzone) (2-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-144
p. 30-31 2-144 p. 30-31 (PDF)
De erkenning van asbestgerelateerde aandoeningen door het Fonds voor Beroepsziekten (2-361)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De ernstige incidenten te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat) (2-699)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 9-11 2-141 p. 9-11 (PDF)
De geautomatiseerde stemming (Studie over de geautomatiseerde stemming - Ontwikkeling van een optisch leessysteem) (2-568)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-148
p. 49-51 2-148 p. 49-51 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gegevensbank van Europol (Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de EU-burgers) (2-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 16-18 2-9 p. 16-18 (PDF)
De gevangenen van Guantanamo (Lot van de gevangenen, vermeende leden van Al Qaeda, vanuit Afghanistan naar Guantanamo Bay overgebracht [Cuba] - Strijd tegen terrorisme - Naleving van de mensenrechten en de rechten van verdediging [Conventie van GenŤve]) (2-834)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 7-9 2-175 p. 7-9 (PDF)
De gevechten in Kisangani (2-167)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-55
p. 19-29 2-55 p. 19-29 (PDF)
De hervorming van het Belgisch Staatsblad (Afschaffing van de gedrukte versie - On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De informele Europese Raad van Gent van 19 oktober 2001      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   Invoering van de euro - Economische gevolgen van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Verklaring van Laken - Strijd tegen het terrorisme - Uitbreiding van de EG
2-935/1
p. 1-34 2-935/1 p. 1-34 (PDF)
De internationale vervuiling van een waterloop (Lozing zwavelzuur in een bijriviertje van de Maas door stakende arbeiders van een fabriek in Givet - Bevoegdheden en aansprakelijkheden) (2-329)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 12-14 2-67 p. 12-14 (PDF)
De juridische randvoorwaarden voor het organiseren van het "Festival of European Motorcycling" te Koksijde in september 2001 (2-465)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Stemming over de geamendeerde motie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Moens en Vandenberghe
2-128
p. 45 2-128 p. 45 (PDF)
  2-128
p. 71 2-128 p. 71 (PDF)
De kindsoldaten en de ratificatie van het facultatief protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (Rekrutering van vrijwilligers) (2-635)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 17-18 2-122 p. 17-18 (PDF)
De milieu-aspecten van blaasworm bij de mens (Toename van het aantal besmette gebieden - Gevaar verbonden aan het eten van bosvruchten en producten van de biologische landbouw - Te nemen maatregelen) (2-826)      
  Vraag om uitleg van de heer Happart aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 25-30 2-216 p. 25-30 (PDF)
De moderniseringswerken aan het station te Namen (Bouw van een tunnelbrug en toekomst van de centrale ateliers) (2-1273)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-275
p. 25-27 2-275 p. 25-27 (PDF)
De mond- en klauwzeerepidemie (2-416)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (Rapport Jacqmin en rapport Maes)      
  Bespreking
2-142
p. 54-68 2-142 p. 54-68 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-339)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De onderhandelingen over de liberalisering van de diensten die werden gehouden op 5 en 6 oktober laatstleden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Uitsluiting van de overheidssector uit de commerciŽle diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De openbare diensten en de wereldhandel (Onderhandelingen over de liberalisering van de diensten in GenŤve in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - Uitsluiting van de openbare diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De politieke vernieuwing      
  Inleidende bespreking (Bijlage [ Voorgestelde thema's te bespreken] : rechtstreekse democratie, vertegenwoordigende democratie - verkiezingen, deontologie van de politieke mandataris, politiek en maatschappij, burgerschap en politiek, efficiŽntie van de democratie, bescherming van de democratie, werking van het parlement, Arbitragehof, depolitisering, politieke partijen, vervroegde ontbinding van de raden, Handvest van de sociaal verzekerde, asielzoekers, vluchtelingen, vrije meningsuiting, afschaffing Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, versoepeling voorwaarden om als representatieve vakbond erkend te worden, afschaffing ministeriŽle kabinetten, afschaffing pariteit Ministerraad, taalkennis ministers, afschaffing faciliteiten
   Verslag van de dames Genot (K), Schauvliege (K) en Thijs (S) en van de heren Bacquelaine (K), Mahoux (S) en Wille (S)
2-491/1
p. 1-27 2-491/1 p. 1-27 (PDF)
De politieke vernieuwing - Directe democratie (Referendum - Volksraadpleging - Volksinitiatief - Petitierecht)      
  Interimverslag namens de commissies (Kamer en Senaat) voor de politieke vernieuwing uitgebracht door de heer Mahoux (S) en mevrouw Schauvliege (K)
2-416/1
p. 1 2-416/1 p. 1 (PDF)
  Verslag over de bespreking van het advies uitgebracht door het Wetenschappelijk Comitť namens de commissies (Kamer en Senaat) voor de politieke vernieuwing uitgebracht door de Heer Mahoux (S) en mevrouw Schauvliege (K)
2-416/3
p. 1-130 2-416/3 p. 1-130 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De ratificatie van het UNESCO-Verdrag van 1970 over de bescherming van cultuurgoederen (2-889)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-241
p. 43-44 2-241 p. 43-44 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De revalidatiecentra voor longziekten (Erkenning en terugbetaling) (2-583)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-108
p. 18-19 2-108 p. 18-19 (PDF)
De sancties bij niet-betaling van de RSZ-voorschotten (Moeilijkheden van de sociale, pedagogische of humanitaire vzw's door de overheid gesubsidieerd) (2-385)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-79
p. 9-11 2-79 p. 9-11 (PDF)
De schadevergoeding voor de dwangarbeiders van de Tweede Wereldoorlog (2-849)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-178
p. 45-47 2-178 p. 45-47 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De slechte behandeling waarvan iemand die tot ťťn jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest (Controlerecht van het parlement) (2-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 19-20 2-94 p. 19-20 (PDF)
De staat van het Justitiepaleis te Luik (Betere en veiligere arbeidsomstandigheden) (2-447)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 26-28 2-110 p. 26-28 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De stomapatiŽnten (Ziekteverzekering) (2-203)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 11-12 2-38 p. 11-12 (PDF)
De stress op het werk en de beroepsziekten (Lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling - Aanvulling met stressgebonden ziekten) (2-1210)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-264
p. 6-8 2-264 p. 6-8 (PDF)
De terugbetaling door het RIZIV van het geneesmiddel "Neurontin" (voor suikerzieken met polyneuropathie) (2-1283)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-277
p. 22-23 2-277 p. 22-23 (PDF)
De terugbetaling van de geneesmiddelen voor de ziekte van Alzheimer (2-720)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-148
p. 18-20 2-148 p. 18-20 (PDF)
De toestand in Colombia (2-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 21-24 2-196 p. 21-24 (PDF)
De toestand in KabyliŽ (Algerije : ontevredenheid over de sociaal-economische toestand) (2-677)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 10-11 2-134 p. 10-11 (PDF)
De toestand in Madagaskar (Houding van BelgiŽ ten opzichte van de crisis op Madagaskar) (2-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 41-44 2-214 p. 41-44 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
   Stemverklaringen van de heren Dubiť, Dallemagne, Monfils, Colla, Maertens, Mahoux en Vandenberghe en stemming over de gewone motie
2-18
p. 39-42 2-18 p. 39-42 (PDF)
  2-18
p. 54 2-18 p. 54 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Overbevolking en tekort aan gevangenisbewakers) (2-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 21-23 2-188 p. 21-23 (PDF)
De verhoogde kinderbijslag voor kinderen die aan diabetes lijden (2-23)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-12
p. 18-20 2-12 p. 18-20 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 48-54 2-24 p. 48-54 (PDF)
Debat over de NMBS      
  Debat
2-106
p. 4-39 2-106 p. 4-39 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst)      
  Bespreking (Verdaging)
2-102
p. 30-32 2-102 p. 30-32 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 14 van de heer Mahoux c.s.
2-465/3
p. 3-4 2-465/3 p. 3-4 (PDF)
Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2001)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
   1. Eerste verslag
2-673/1
p. 1-34 2-673/1 p. 1-34 (PDF)
   Actieplan van de EU voor Centraal-Afrika
2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 5-6 2-673/1 p. 5-6 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
  2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
   Belasting op speculatieve kapitaalstromen
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Bevordering van de sociale economie
2-673/1
p. 15 2-673/1 p. 15 (PDF)
   Bevordering van een duurzame economische groei
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 16-18 2-673/1 p. 16-18 (PDF)
   Creatie van een Europese ruimte van onderzoek en innovatie
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling in de EU
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 20-22 2-673/1 p. 20-22 (PDF)
   EU-beleid inzake ontwikkelingssamenwerking
2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
   EU-energiebeleid
2-673/1
p. 22 2-673/1 p. 22 (PDF)
   Energie- en milieufiscaliteit
2-673/1
p. 22 2-673/1 p. 22 (PDF)
   Europees asiel- en immigratiebeleid
2-673/1
p. 5 2-673/1 p. 5 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 10-11 2-673/1 p. 10-11 (PDF)
  2-673/1
p. 19 2-673/1 p. 19 (PDF)
  2-673/1
p. 19 2-673/1 p. 19 (PDF)
   Europees concurrentiebeleid
2-673/1
p. 17-18 2-673/1 p. 17-18 (PDF)
   Europees cultuurbeleid
2-673/1
p. 16 2-673/1 p. 16 (PDF)
   Europees veiligheids- en defensiebeleid
2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 24-25 2-673/1 p. 24-25 (PDF)
   Extern beleid van de EU
2-673/1
p. 23-25 2-673/1 p. 23-25 (PDF)
   Gemeenschappelijk economisch beleid (EU)
2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 16-18 2-673/1 p. 16-18 (PDF)
   Gemeenschappelijk landbouwbeleid
2-673/1
p. 21 2-673/1 p. 21 (PDF)
   Gemeenschappelijk transportbeleid
2-673/1
p. 21-22 2-673/1 p. 21-22 (PDF)
   Gerechtelijke samenwerking EU
2-673/1
p. 19 2-673/1 p. 19 (PDF)
  2-673/1
p. 20 2-673/1 p. 20 (PDF)
   Gezamenlijk Europees project inzake de informatiesamenleving - E-government
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid
2-673/1
p. 21 2-673/1 p. 21 (PDF)
   Invoering van de euro
2-673/1
p. 7-8 2-673/1 p. 7-8 (PDF)
  2-673/1
p. 11 2-673/1 p. 11 (PDF)
  2-673/1
p. 17 2-673/1 p. 17 (PDF)
   Leefmilieubeleid op Europees niveau
2-673/1
p. 20-21 2-673/1 p. 20-21 (PDF)
  2-673/1
p. 21-22 2-673/1 p. 21-22 (PDF)
  2-673/1
p. 22 2-673/1 p. 22 (PDF)
   Ontwerprichtlijn inzake spaarfiscaliteit
2-673/1
p. 18 2-673/1 p. 18 (PDF)
   Overleg met de gewest- en gemeenschapsregeringen over het opstellen van het programma van het Belgisch EU-voorzitterschap
2-673/1
p. 8-9 2-673/1 p. 8-9 (PDF)
  2-673/1
p. 9 2-673/1 p. 9 (PDF)
   Relatie EU-Rusland
2-673/1
p. 5 2-673/1 p. 5 (PDF)
  2-673/1
p. 10 2-673/1 p. 10 (PDF)
   Relatie EU-Verenigde Staten
2-673/1
p. 5 2-673/1 p. 5 (PDF)
  2-673/1
p. 5-6 2-673/1 p. 5-6 (PDF)
  2-673/1
p. 10 2-673/1 p. 10 (PDF)
   Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten
2-673/1
p. 23-24 2-673/1 p. 23-24 (PDF)
   Samenwerking van politiediensten
2-673/1
p. 19-20 2-673/1 p. 19-20 (PDF)
   Schending van de mensenrechten in Birma
2-673/1
p. 9 2-673/1 p. 9 (PDF)
   Sociale dimensie van het Belgische EU-voorzitterschap : engagement voor de kwaliteit van arbeidsplaatsen, strijd voor gelijke kansen en tegen uitsluiting en armoede
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 14-16 2-673/1 p. 14-16 (PDF)
   Totstandkoming van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 18-20 2-673/1 p. 18-20 (PDF)
   Uitbouw van het Europees sociaal model
2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 3 2-673/1 p. 3 (PDF)
  2-673/1
p. 14 2-673/1 p. 14 (PDF)
   Uitbreiding van de EU
2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 4-5 2-673/1 p. 4-5 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 22-23 2-673/1 p. 22-23 (PDF)
   Uitdieping van het debat over de toekomst van Europa - Verdrag van Nice - Verklaring van Laken/Brussel
2-673/1
p. 2-3 2-673/1 p. 2-3 (PDF)
  2-673/1
p. 4 2-673/1 p. 4 (PDF)
  2-673/1
p. 6 2-673/1 p. 6 (PDF)
  2-673/1
p. 7 2-673/1 p. 7 (PDF)
  2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
  2-673/1
p. 9-10 2-673/1 p. 9-10 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 12 2-673/1 p. 12 (PDF)
  2-673/1
p. 12-14 2-673/1 p. 12-14 (PDF)
   Verdere voltooiing van de interne markt
2-673/1
p. 17 2-673/1 p. 17 (PDF)
   Versterking van het Euro-Mediterrane partnerschap
2-673/1
p. 23 2-673/1 p. 23 (PDF)
   Voedselveiligheid
2-673/1
p. 21 2-673/1 p. 21 (PDF)
   Voorbereiding door de regering van het Belgische EU-voorzitterschap
2-673/1
p. 2-4 2-673/1 p. 2-4 (PDF)
  2-673/1
p. 9-34 2-673/1 p. 9-34 (PDF)
   WHO-onderhandelingen
2-673/1
p. 24 2-673/1 p. 24 (PDF)
   Wapenindustrie en concurrentieregels van de EU
2-673/1
p. 8 2-673/1 p. 8 (PDF)
   2. Tweede verslag
2-673/2
p. 1-28 2-673/2 p. 1-28 (PDF)
   De prioriteitennota (Invoering van de euro - Indicatoren inzake kwaliteit van de arbeid - Modernisering van de sociale zekerheid en duurzaamheid van de pensioenen - Extern luik van het fiscaal pakket (Spaarfiscaliteit) - Aanzet voor een gemeenschappelijk asiel- en migratiebeleid - Vaste Europese eenheid van magistraten : Eurojust - Duurzame ontwikkeling en zorg voor een betere levenskwaliteit - Europese voedselautoriteit - Gemeenschapsoctrooi - Verder zetten van de EU-uitbreiding - Externe dimensie van de EU - Europees Veiligheids- en Defensiebeleid : crisisbeheer en stabilisatie van conflicten - Streek van de Balkan - Vredesproces in het Midden-Oosten - Centraal Afrika - Rusland - Toekomst van de EU : naar een ambitieuze Verklaring van Brussel-Laken - Verdeling van bevoegdheden - Belasting op het kapitaalverkeer, "Tobin"-belasting - Rol voor de constitutionele regio's in de Europese besluitvormingsprocedures - Relatie van de EU met de Verenigde Naties; Amerikaanse defensieraketten - Bestrijding van de proliferatie van lichte wapens - Ontwikkelingssamenwerking)
2-673/2
p. 1-28 2-673/2 p. 1-28 (PDF)
   Interparlementaire ontmoetingen
2-673/3
p. 1-11 2-673/3 p. 1-11 (PDF)
Het Europees asiel- en immigratiebeleid (Herziening van de conventie van Dublin : uitwerking van een communautaire wetgeving die het mogelijk maakt vast te stellen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag ingediend in ťťn van de lidstaten)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-773/1
p. 1-49 2-773/1 p. 1-49 (PDF)
Het Europese standpunt met betrekking tot de handel in diensten in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten - Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten [GATS] - Uitzondering van de diensten verleend in de uitoefening van de overheidsbevoegdheid - Gelijkheidsbeginsel onder alle mensen - Ontwikkelingslanden - Volksgezondheid, onderwijs en werkgelegenheid - Nieuwe informatie- en communicatietechnologie - Taak van de overheidsdiensten - Houding van BelgiŽ en de UE - Aan de gang zijnde onderhandelingen - Diensten die de EU wil zien liberaliseren in de andere WTO-lidstaten) (2-799)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-210
p. 51-57 2-210 p. 51-57 (PDF)
Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie : Hoorzitting 7 december 1999      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
2-340/1
p. 1-82 2-340/1 p. 1-82 (PDF)
Het asbestprobleem (2-353)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Stemming over de motie
2-98
p. 36-37 2-98 p. 36-37 (PDF)
  2-98
p. 64-65 2-98 p. 64-65 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het evaluatiesysteem voor het personeel van Belgacom (2-929)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-193
p. 22-24 2-193 p. 22-24 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het jaarboek voor het Afrika van de Grote Meren (Wetenschappelijk onderzoek - Etnische identificatie - Gevaar voor aanzetting tot rassenhaat - Rwanda versus Burundi - FinanciŽle steun publicatie) (2-913)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-190
p. 16-18 2-190 p. 16-18 (PDF)
Het koninklijk besluit betreffende de wilsverklaring bij euthanasie (2-1184)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 30-31 2-253 p. 30-31 (PDF)
Het koninklijk besluit dat nog genomen moet worden om het begrip "kind ten laste" in de zin van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek te definiŽren (na aanneming van de wet van 24 maart 2000 strekkende tot aanpassing van het bedrag van het loon niet vatbaar voor overdracht of beslag) (2-1236)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 19-21 2-270 p. 19-21 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (2-410)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-4 COM
p. 5-28 2-4 COM p. 5-28 (PDF)
Het niet tijdig versturen van de aanslagbiljetten aan de belastingplichtigen (Gevolgen voor de gemeentelijke financiŽn) (2-404)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-83
p. 12-14 2-83 p. 12-14 (PDF)
Het niet-erkennen van de mobiele urgentiegroep (MUG) van Virton (Arrondissementen waar geen ziekenhuis is met een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg) (2-1251)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-271
p. 21-23 2-271 p. 21-23 (PDF)
Het onderzoek inzake de opsporing van borstkanker en de intenties van een Amerikaanse firma (Verkrijgen van een Europees octrooi voor alle diagnostische methodes evenals voor het onderzoek naar de genen die deze vormen van kanker erfelijk maken) (2-947)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 16-18 2-201 p. 16-18 (PDF)
Het onderzoek naar de gewelddadige feiten die zich op 9 juni jongstleden te Voeren hebben voorgedaan (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat) (2-685)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 12-14 2-137 p. 12-14 (PDF)
Het ontbreken van sociale en milieuclausules in internationale overeenkomsten betreffende de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (BLEU) (2-232)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-42
p. 7-8 2-42 p. 7-8 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Het sturen van het Tweede Bataljon Commando naar Kosovo (Naleving van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over Rwanda - Veiligheid van de soldaten) (2-1153)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-247
p. 16-19 2-247 p. 16-19 (PDF)
Het systematisch afmaken van de hele veestapel van een bedrijf wanneer een geval van BSE ontdekt wordt      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-253
p. 28-30 2-253 p. 28-30 (PDF)
Het taalgebruik op de luchthaven Brussel-Nationaal (Reclameboodschappen - Weerspiegeling van de culturele realiteit van de landstalen) (2-106)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-25
p. 11-13 2-25 p. 11-13 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Lozie en Mahoux en stemming over de gewone motie
2-267
p. 49-50 2-267 p. 49-50 (PDF)
  2-267
p. 71-72 2-267 p. 71-72 (PDF)
Hoorzitting met de sociale partners over het thema van de sociaal-economische governance      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren De Croo (K) en Mahoux (S)
2-796/1
p. 1-74 2-796/1 p. 1-74 (PDF)
Hulde (2002-2003)      
  aan het personeel van de Senaat
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Madagaskar (Houding van BelgiŽ ten opzichte van de crisis op Madagaskar) (2-816)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-214
p. 41-44 2-214 p. 41-44 (PDF)
Mededeling van het rapport van kolonel Jacqmin aan de onderzoekscommissie over Rwanda      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-1 COM
p. 15-16 2-1 COM p. 15-16 (PDF)
Naar een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Studiedag van 20 april 2001 (Justitie en Binnenlandse Aangelegenheden : Europees asiel- en immigratiebeleid - Politionele en gerechtelijke samenwerking in strafzaken)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-840/1
p. 1-95 2-840/1 p. 1-95 (PDF)
Omzetting en toepassing van het Europees recht in BelgiŽ      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Mahoux (S) en De Croo (K)
2-1251/1
p. 1-183 2-1251/1 p. 1-183 (PDF)
Ontmoeting, op 19 oktober 2000, met de heer Shimon Peres, Nobelprijswinnaar, die zal spreken over de toestand in het Midden-Oosten      
  2-71
p. 23 2-71 p. 23 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Willame-Boonen, Lizin, Van Riet, de T'Serclaes, Staveaux-Van Steenberge en Thijs en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Destexhe, Cheron en Mahoux
2-188
p. 28-33 2-188 p. 28-33 (PDF)
  2-188
p. 44-45 2-188 p. 44-45 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Politiehervorming - Financiering
2-226
p. 47-49 2-226 p. 47-49 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Algemene bespreking
   Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena
2-136
p. 40 2-136 p. 40 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
  Ronddeling van commissieverslagen - Deels niet vertaald verslag - Artikel 27 Reglement van de Senaat
2-169
p. 4-5 2-169 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
   Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-170
p. 12-13 2-170 p. 12-13 (PDF)
   Privatisering van BIAC
2-170
p. 14-20 2-170 p. 14-20 (PDF)
   Privatisering van BIAC - Verkoop van gronden van de luchthaven
2-170
p. 8-10 2-170 p. 8-10 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
   Naamstemming
2-170
p. 28-32 2-170 p. 28-32 (PDF)
  2-170
p. 44 2-170 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
   Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp
2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
  2-171
p. 16 2-171 p. 16 (PDF)
  2-171
p. 17 2-171 p. 17 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten)      
  Amendement nr 3 van de heren Mahoux, Istasse en Dubiť
2-596/2
p. 3 2-596/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Mahoux c.s.
2-596/2
p. 4 2-596/2 p. 4 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
2-85
p. 49-50 2-85 p. 49-50 (PDF)
  2-85
p. 53 2-85 p. 53 (PDF)
  2-85
p. 60 2-85 p. 60 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-85
p. 36-38 2-85 p. 36-38 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
  Aangehouden stemming
2-288
p. 56-57 2-288 p. 56-57 (PDF)
  2-288
p. 96 2-288 p. 96 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Cheron
2-288
p. 54-55 2-288 p. 54-55 (PDF)
  2-288
p. 94-95 2-288 p. 94-95 (PDF)
Oprichting van een werkgroep "Dotaties" binnen de Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden      
  2-148
p. 57-58 2-148 p. 57-58 (PDF)
Over de regeling van werkzaamheden      
  Persoonlijk feit van de heer Mahoux
2-17
p. 9 2-17 p. 9 (PDF)
Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij (Commissie "Grote Meren) (Zie ook doc. 2-408)      
  Stemming over de moties en stemverklaring van de heer de Clippele
2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
  2-288
p. 82 2-288 p. 82 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Gelijktijdige bijeenkomsten van plenaire vergadering en commissies - Over het feit dat de oppositie laattijdig op de hoogte zou worden gesteld van wijzigingen aan de agenda
   Beroep op het reglement door de heer Vandenberghe
2-17
p. 6-10 2-17 p. 6-10 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-227
p. 37 2-227 p. 37 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 12-13 2-7 p. 12-13 (PDF)
   BTW-verlaging op arbeidsintensieve diensten
2-7
p. 11 2-7 p. 11 (PDF)
   Buitenlands beleid
2-7
p. 12 2-7 p. 12 (PDF)
   Chronische ziekten
2-7
p. 11 2-7 p. 11 (PDF)
   Ethische problemen
2-7
p. 13 2-7 p. 13 (PDF)
   Modernisering van de sociale zekerheid
2-7
p. 10-11 2-7 p. 10-11 (PDF)
   Plan van "startbanen"
2-7
p. 10 2-7 p. 10 (PDF)
   Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-7
p. 13 2-7 p. 13 (PDF)
   Vergemakkelijken van de nationaliteitsverwerving
2-7
p. 13 2-7 p. 13 (PDF)
   Verlaging van de lasten op arbeid
2-7
p. 10 2-7 p. 10 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-7
p. 9-10 2-7 p. 9-10 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   "Maximale gezondheidsfactuur" voor langdurige zieken
2-73
p. 13 2-73 p. 13 (PDF)
   "Tijdspaarrekening" voor eindeloopbaanregelingen
2-73
p. 10 2-73 p. 10 (PDF)
  2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
   Actieve welvaartstaat
2-73
p. 11 2-73 p. 11 (PDF)
   Armoedebestrijding
2-73
p. 10 2-73 p. 10 (PDF)
  2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
   Asiel- en migratiebeleid
2-73
p. 16-17 2-73 p. 16-17 (PDF)
   Belastingsysteem dat neutraal is t.a.v. de samenlevingsvorm (Gehuwde koppels / Samenwonenden)
2-73
p. 14 2-73 p. 14 (PDF)
   Belastingvermindering voor kinderen ten laste
2-73
p. 14 2-73 p. 14 (PDF)
   Beleid in Centraal-Afrika
2-73
p. 16 2-73 p. 16 (PDF)
   Bestrijding van de belastingfraude
2-73
p. 14 2-73 p. 14 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling
2-73
p. 14 2-73 p. 14 (PDF)
   Financiering palliatieve zorgverlening
2-73
p. 10 2-73 p. 10 (PDF)
  2-73
p. 13 2-73 p. 13 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid
2-73
p. 13 2-73 p. 13 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-73
p. 14 2-73 p. 14 (PDF)
  2-73
p. 15 2-73 p. 15 (PDF)
   Indeling van de werktijd
2-73
p. 10 2-73 p. 10 (PDF)
  2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
   Integratie op de arbeidsmarkt
2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
   Internationaal engagement
2-73
p. 15 2-73 p. 15 (PDF)
   Internet voor iedereen
2-73
p. 15 2-73 p. 15 (PDF)
   Opkomst van extreem rechts in BelgiŽ
2-73
p. 17 2-73 p. 17 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 14-15 2-73 p. 14-15 (PDF)
   Participatie van de werknemers in de winst en het kapitaal van de bedrijven
2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
   Plan duurzame mobiliteit
2-73
p. 45-47 2-73 p. 45-47 (PDF)
   Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-73
p. 15 2-73 p. 15 (PDF)
  2-73
p. 51 2-73 p. 51 (PDF)
  2-73
p. 59-61 2-73 p. 59-61 (PDF)
  2-73
p. 66-68 2-73 p. 66-68 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-73
p. 12-13 2-73 p. 12-13 (PDF)
   Solidariteit inzake gezondheidszorg
2-73
p. 13 2-73 p. 13 (PDF)
   Stemrecht voor alle in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2006
2-73
p. 17 2-73 p. 17 (PDF)
   Steun aan chronische zieken
2-73
p. 10 2-73 p. 10 (PDF)
  2-73
p. 13 2-73 p. 13 (PDF)
   Terugbetaling van de hospitaliesatiekosten voor kankerpatiŽntjes
2-73
p. 47-48 2-73 p. 47-48 (PDF)
   Toekomst van de Europese Unie
2-73
p. 16 2-73 p. 16 (PDF)
   Totstandkomen van een interprofessioneel akkoord
2-73
p. 11-12 2-73 p. 11-12 (PDF)
   Uitbouw van een tweede pensioenpijler (Pensioenfonds ...)
2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
   Vergoeding van dure medische hulpmiddelen
2-73
p. 13 2-73 p. 13 (PDF)
   Vermindering van de fiscale druk op de arbeidsinkomsten
2-73
p. 14 2-73 p. 14 (PDF)
   Zilverfonds
2-73
p. 10 2-73 p. 10 (PDF)
  2-73
p. 12 2-73 p. 12 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Begrotingsbeleid
2-145
p. 13 2-145 p. 13 (PDF)
   Fiscale hervorming
2-145
p. 15 2-145 p. 15 (PDF)
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-145
p. 16 2-145 p. 16 (PDF)
  2-145
p. 17-18 2-145 p. 17-18 (PDF)
  2-145
p. 18 2-145 p. 18 (PDF)
   Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-145
p. 14-15 2-145 p. 14-15 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-145
p. 16 2-145 p. 16 (PDF)
   Opbouw van reserves voor de pensioenvorming - Zilverfonds
2-145
p. 15 2-145 p. 15 (PDF)
   Politiehervorming
2-145
p. 16 2-145 p. 16 (PDF)
   Rechtsbijstandclausule in de familiale verzekering
2-145
p. 15 2-145 p. 15 (PDF)
   Sociaal bemiddelaar bij sociale conflicten - Problematiek van het stakingsrecht
2-145
p. 14 2-145 p. 14 (PDF)
   Strijd tegen alle vormen van discriminatie
2-145
p. 15 2-145 p. 15 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-145
p. 12-13 2-145 p. 12-13 (PDF)
   Voortbouwen aan een meer solidaire samenleving - Ronde Tafelconferentie over de sociale zekerheid
2-145
p. 14 2-145 p. 14 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-145
p. 14 2-145 p. 14 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-145
p. 16 2-145 p. 16 (PDF)
Regeringsverklaring : Sociaal-economische prioriteitennota 2002-2003 (22 januari 2002 - Regering-Verhofstadt) (Zie ook doc. Kamer van volksvertegenwoordigers 50-1632/001)      
  Bespreking
   Arbeidsdeelname van laaggeschoolden
2-176
p. 12 2-176 p. 12 (PDF)
  2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
   Armoedebestrijding
2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
   Begrotingsevenwicht
2-176
p. 14 2-176 p. 14 (PDF)
   Beleid inzake gezondheidszorg
2-176
p. 14 2-176 p. 14 (PDF)
   Ecologische fiscaliteit en CO2-taks
2-176
p. 15 2-176 p. 15 (PDF)
   Fiscale voordelen voor ethische beleggingen en duurzame investeringen
2-176
p. 15-16 2-176 p. 15-16 (PDF)
  2-176
p. 29 2-176 p. 29 (PDF)
   Fonds voor aanpassing aan nieuwe technologieŽn
2-176
p. 15 2-176 p. 15 (PDF)
   Maatregelen in arbeidsintensieve sectoren zoals de bouw en de horeca
2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
   Problematiek van de overmatige schuldenlast
2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
   Promotie van nieuwe technologieŽn - Hoge Raad voor de Innovatie
2-176
p. 15 2-176 p. 15 (PDF)
   Regeling van sociale conflicten
2-176
p. 14 2-176 p. 14 (PDF)
   Rondetafelconferentie sociale solidariteit
2-176
p. 12 2-176 p. 12 (PDF)
   Sociaal statuut van de zelfstandigen
2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
   Toegang van de KMO's tot kapitaal (Autofinanciering)
2-176
p. 15 2-176 p. 15 (PDF)
   Verhoging van de tewerkstellingsgraad bij oudere werknemers
2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
   Verlaging van de vennootschapsbelasting
2-176
p. 14-15 2-176 p. 14-15 (PDF)
   Wetsontwerp inzake het leefloon
2-176
p. 13 2-176 p. 13 (PDF)
Representativiteit van de politieke fracties in het Comitť I      
  2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
Stemming wanneer twee verschillende met redenen omklede moties worden ingediend over hetzelfde onderwerp      
  2-288
p. 40-41 2-288 p. 40-41 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Toepassing artikel 59,1, in fine (Bespreking van een amendement gesteund op een advies van de dienst wetsevaluatie)
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2002-2003)      
  Beroep op het reglement (Procedurekwestie wat betreft de manier waarop het debat, i.v.m. een eventuele herziening van artikel 195 van de Grondwet, wordt gevoerd)
2-260
p. 16-17 2-260 p. 16-17 (PDF)
Uitnodiging op een gemeenschappelijke vergadering Kamer/Senaat teneinde de parlementsleden in te lichten over de stand van zaken in Irak - Vertegenwoordiging van de Senaat : leden van de commissie Deelname aan buitenlandse zendingen versus andere vertegenwoordigers      
  2-279
p. 58-61 2-279 p. 58-61 (PDF)
Verklaring van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu in verband met de generische geneesmiddelen (2-155)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-30
p. 13-15 2-30 p. 13-15 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk)      
  Stemverklaringen en stemming over de besluiten en de aanbevelingen van de begeleidingscommissies
2-193
p. 46-49 2-193 p. 46-49 (PDF)
  2-193
p. 67 2-193 p. 67 (PDF)
Verzoek om advies van de Raad van State over amendementen van het wetsontwerp - Stem van het Vlaams Blok      
  Persoonlijk feit van de heer Thissen
2-171
p. 17-19 2-171 p. 17-19 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie      
  Geheime stemming en uitslag van de stemming
2-223
p. 35-37 2-223 p. 35-37 (PDF)
  2-223
p. 37-38 2-223 p. 37-38 (PDF)
  2-223
p. 49-50 2-223 p. 49-50 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale handel en de sluikhandel in diamant en andere grondstoffen waarmee sedert 1995 de conflicten in de regio van de Grote Meren worden gefinancierd, alsook naar de rol van BelgiŽ als draaischijf voor die handel (Tweede opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de betrokkenheid van instellingen, bedrijven en personen bij de legale en illegale praktijken met betrekking tot de exploitatie van de rijkdommen in de Democratische Republiek Congo en in de regio) (Derde opschrift : Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij) (Commissie "Grote Meren") (Zie ook doc. 2-942)      
  Algemene bespreking
2-132
p. 24-30 2-132 p. 24-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-132
p. 30-31 2-132 p. 30-31 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft (Intrekking van de erkenning bij veroordeling van door racisme of xenofobie ingegeven daden of voor negationisme en bij niet-naleving van de wet betreffende de partijfinanciering en de beperking van verkiezingsuitgaven)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
2-746/1
p. 1-2 2-746/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft (Uitsluiten van de benoeming van politieke fracties die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
2-1375/1
p. 1-2 2-1375/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Inruststelling van een rechter - Bepaling ten einde gerechtelijke achterstand te verminderen)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Nieuw opschrift : Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) (De leden van het Waals Parlement die de eed in het Duits hebben afgelegd, worden in de Franse Gemeenschapsraad vervangen door hun opvolgers)      
  Verdaging
2-178
p. 31 2-178 p. 31 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793])      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 (Institutionele hervormingen verbonden met de uitbreiding van de EU - Soepelere herzieningsprocedures voor de verdragen - Opheffing van de opdeling van de verdragen in "pijlers" - Medebeslissing en meerderheidsbeslissingen versus unanimiteitsregel - Principe van de dubbele meerderheid - Toekenning van rechtspersoonlijkheid aan de EU - Charter van fundamentele rechten - Versoepeling van de mogelijkheden voor een versterkte samenwerking - Vervanging van het Euratom-verdrag door een nieuwe titel over duurzaam energiebeleid in het EU-verdrag - Sancties tegen lidstaten die zich niet houden aan fundamentele EU-waarden - Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheids- en Defensiebeleid : niet-militaire conflictvoorkoming en -beheersing - Samenstelling Europese Commissie - Zetelverdeling Europees Parlement)      
  Stemming en stemverklarigen van de heren Vankrunkelsven, Dallemagne, Mahoux, Monfils, Morael, Geens, Ceder, Colla en Caluwť en van mevrouw Lizin
2-54
p. 28-33 2-54 p. 28-33 (PDF)
  2-54
p. 54 2-54 p. 54 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Millennium Round (Wereldhandelsorganisatie - Internationale handel - Internationale economie - Duurzame ontwikkeling - Vraagstuk van het "bestuur van de wereld")      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-93/1
p. 1-3 2-93/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux
2-93/2
p. 1 2-93/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-1210/1
p. 1-4 2-1210/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging van de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-58 2-182 p. 55-58 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-13/1
p. 1-2 2-13/1 p. 1-2 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Dallemagne en Mahoux en eindstemming
2-18
p. 36-37 2-18 p. 36-37 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten      
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux en mevrouw Laloy
2-9/2
p. 1 2-9/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten)      
  Voorstel van de heren Morael, Mahoux, Barbeaux c.s.
2-574/1
p. 1-4 2-574/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag      
  Bespreking
2-208
p. 22-23 2-208 p. 22-23 (PDF)
  2-208
p. 23-30 2-208 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de lidstaten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie      
  Bespreking
2-164
p. 34-40 2-164 p. 34-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten      
  Terugzending naar commissie
2-201
p. 36 2-201 p. 36 (PDF)
  2-201
p. 36 2-201 p. 36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie      
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo (Europees satelliet-navigatiesysteem)      
  Bespreking
2-187
p. 18-21 2-187 p. 18-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog)      
  Voorstel van de heren Destexhe en Mahoux
2-1311/1
p. 1-10 2-1311/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 2, 3, 5 en 6 van de heren Destexhe en Mahoux
2-1311/2
p. 2-3 2-1311/2 p. 2-3 (PDF)
  2-1311/2
p. 4 2-1311/2 p. 4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie)      
  Voorstel tot terugzending
2-79
p. 34-37 2-79 p. 34-37 (PDF)
  Regeling van werkzaamheden
2-81
p. 32-33 2-81 p. 32-33 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt      
  Voorstel van de heren Cornil, Galand en Mahoux en van mevrouw Nagy
2-1591/1
p. 1-7 2-1591/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen (Vzw's Pag-Asa, SŁrya en Payoke)      
  Bespreking
2-142
p. 30-32 2-142 p. 30-32 (PDF)
Voorstel van resolutie over Birma (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechten in Birma) (Myanmar)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-130/1
p. 1-5 2-130/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Mahoux
2-130/2
p. 1 2-130/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ      
  Bespreking
2-21
p. 14-19 2-21 p. 14-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de invoering van een wereldwijd verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-646/1
p. 1-4 2-646/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha      
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht (Economische sancties)      
  Stemming en stemverklaring van de heren Mahoux en Van Quickenborne
2-148
p. 59 2-148 p. 59 (PDF)
  2-148
p. 83-84 2-148 p. 83-84 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-320/1
p. 1-2 2-320/1 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker      
  Algemene bespreking
2-279
p. 41-44 2-279 p. 41-44 (PDF)
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf      
  Voorstel van mevrouw de Bethune en de heren Mahoux en Monfils
2-521/1
p. 1-4 2-521/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie over het invoeren van een belasting op internationale kapitaalbewegingen (Tobin-heffing)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-314/1
p. 1-3 2-314/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
   Spoedprocedure
2-26
p. 6-8 2-26 p. 6-8 (PDF)
  Overheden aan wie de resolutie zal worden overgezonden
2-26
p. 61-62 2-26 p. 61-62 (PDF)
  Stemming over het amendement en stemverklaringen van de heren Monfils, Colla, Mahoux, Geens, Ceder en Vankrunkelsven
2-26
p. 58-60 2-26 p. 58-60 (PDF)
  2-26
p. 68 2-26 p. 68 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Stemming
2-288
p. 58 2-288 p. 58 (PDF)
  2-288
p. 97-98 2-288 p. 97-98 (PDF)
Vraag om een debat over de mond- en klauwzeercrisis - Gezien de afwezigheid van de minister van Landbouw, opgeroepen voor een crisisvergadering, zal het debat plaatsvinden een week later in openbare commissievergadering      
  2-103
p. 74-76 2-103 p. 74-76 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Wensen bij het einde van de legislatuur
2-289
p. 44-46 2-289 p. 44-46 (PDF)
Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel      
  Bespreking
2-142
p. 48-54 2-142 p. 48-54 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Verblijfplaats in BelgiŽ - Afwijkingen -Bruggepensioneerden (2-381)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 405 2-10 p. 405 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-205
p. 29-37 2-205 p. 29-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw Lizin
2-220
p. 55-56 2-220 p. 55-56 (PDF)
  2-220
p. 61-62 2-220 p. 61-62 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties)      
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-94
p. 30-32 2-94 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt")      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied)      
  Amendement nr 74 van de heren Mahoux en Istasse
2-280/4
p. 14 2-280/4 p. 14 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en van de heren Mahoux en Monfils
2-50
p. 5-6 2-50 p. 5-6 (PDF)
  2-50
p. 8-9 2-50 p. 8-9 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972      
  Algemene bespreking
2-252
p. 13-17 2-252 p. 13-17 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng)      
  Algemene bespreking
2-185
p. 4-22 2-185 p. 4-22 (PDF)
  2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden      
  Amendement nr 3 van de heer Mahoux
2-1324/2
p. 3 2-1324/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Mahoux
2-1324/3
p. 8 2-1324/3 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 10 van de heren Mahoux en Istasse en mevrouw Nyssens
2-1324/8
p. 1 2-1324/8 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-276
p. 7 2-276 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Versoepeling en vereenvoudiging van de behandeling van verzoeken)      
  Amendementen nrs 18 en 19 van de heer Mahoux
2-1325/4
p. 9 2-1325/4 p. 9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen (Bepalingen van technische aard)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1329/3
p. 1-5 2-1329/3 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ, anderzijds, de Bijlagen I tot en met VII, de Protocollen 1 tot en met 4, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 24 november 1997      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europees Hof voor de rechten van de mens, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 (Schending van hun vrijheid van meningsuiting en hun vrijheid van beweging)      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te GenŤve op 16 juli 1993      
  Algemene bespreking
2-55
p. 5-8 2-55 p. 5-8 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Galand, Mahoux, Monfils, Geens en Dallemagne
2-57
p. 29-31 2-57 p. 29-31 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1126/2
p. 1-2 2-1126/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te KaÔro op 28 februari 1999      
  Algemene bespreking
2-55
p. 9-10 2-55 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Galand
2-201
p. 47 2-201 p. 47 (PDF)
  2-201
p. 66-67 2-201 p. 66-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999      
  Stemming en stemverklaring van de heer Mahoux
2-184
p. 45 2-184 p. 45 (PDF)
  2-184
p. 66 2-184 p. 66 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek KroatiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 31 oktober 2001      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw Nagy
2-275
p. 59-60 2-275 p. 59-60 (PDF)
  2-275
p. 72 2-275 p. 72 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Vankrunkelsven
2-32
p. 28 2-32 p. 28 (PDF)
  2-32
p. 52 2-32 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Federatieve Republiek BraziliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brasilia op 6 januari 1999      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek AlbaniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tirana op 1 februari 1999      
  Algemene bespreking
2-55
p. 9-10 2-55 p. 9-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Mahoux
2-57
p. 31 2-57 p. 31 (PDF)
  2-57
p. 75 2-57 p. 75 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 1 april 1999      
  Algemene bespreking
2-55
p. 9-10 2-55 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000      
  Stemming en stemverklaring van de heer Mahoux
2-182
p. 61 2-182 p. 61 (PDF)
  2-182
p. 85-86 2-182 p. 85-86 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 6 september 1999      
  Verslag van de heer Mahoux
2-414/2
p. 1-4 2-414/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux en Morael
2-30
p. 39-40 2-30 p. 39-40 (PDF)
  2-30
p. 56-57 2-30 p. 56-57 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001      
  Stemming
2-223
p. 33 2-223 p. 33 (PDF)
  2-223
p. 46-47 2-223 p. 46-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Slovaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 15 januari 1997      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Kazachstan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Almaty op 16 april 1998      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 mei 1998      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 1. Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998; 2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1152/2
p. 1-2 2-1152/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Volksrepubliek China, ondertekend te Beijing op 27 november 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belastingen en tot het voorkomen van het ontgaan van belastingen inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, ondertekend te Beijing op 18 april 1985      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Madrid op 22 juni 2000, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1192/2
p. 1-2 2-1192/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en de heren Mahoux, Destexhe en Morael
2-32
p. 28-30 2-32 p. 28-30 (PDF)
  2-32
p. 52 2-32 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 (ECE-Rivierenverdrag - Internationale samenwerking inzake gebruik en bescherming van grensoverschrijdende zoetwatervoorraden)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-406/2
p. 1-3 2-406/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor satellietcommunicatie "EUTELSAT", zoals gewijzigd door de Assemblee van partijen te Cardiff, op 20 mei 1999      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1115/2
p. 1-2 2-1115/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 (Bescherming van de rechters en griffiers van het Europees Hof voor de rechten van de mens tegen schending van hun vrijheid van spreken en hun onafhankelijkheid)      
  Stemverklaring van de heer Mahoux en eindstemming
2-18
p. 35-36 2-18 p. 35-36 (PDF)
  2-18
p. 52 2-18 p. 52 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Algemene bespreking
   Ziekenhuizen beschouwd als universitair ziekenhuis; financiering
2-221
p. 14-14 2-221 p. 14-14 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Bouarfa en de heren Galand, Barbeaux en Mahoux
2-223
p. 29-31 2-223 p. 29-31 (PDF)
  2-223
p. 45 2-223 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Algemene bespreking
   Ziekenhuisfinanciering
2-163
p. 15-16 2-163 p. 15-16 (PDF)
  2-163
p. 16 2-163 p. 16 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Bijzondere machten
2-67
p. 36 2-67 p. 36 (PDF)
   Overheidspensioenen : leeftijdsbijslag, stimulans om langer te werken
2-67
p. 36 2-67 p. 36 (PDF)
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 22 2-67 p. 22 (PDF)
   Rol van de Senaat als reflectiekamer
2-67
p. 22 2-67 p. 22 (PDF)
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie (Strijd tegen de fiscale fraude)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 10-11 2-272 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590])      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, D'Hooghe, Dedecker, Thissen en Malcorps
2-264
p. 75-78 2-264 p. 75-78 (PDF)
  2-264
p. 89 2-264 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-240
p. 4-13 2-240 p. 4-13 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (NMBS : verbetering van de verhouding overheid-NMBS, van de prestaties van de NMBS als mobiliteitsverschaffer en van de boekhoudkundige transparantie)      
  Amendement nr 34 van de heren Istasse en Mahoux
2-934/3
p. 1 2-934/3 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 34 van de heren Istasse en Mahoux, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-934/5
p. 2 2-934/5 p. 2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-193
p. 29-46 2-193 p. 29-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering)      
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken (Opname van de voormalige gemeente Lillo in het gerechtelijk canton dat nu ook de voormalige gemeenten Berendrecht en Zandvliet omvat)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1438/2
p. 1-2 2-1438/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 11 2-272 p. 11 (PDF)
Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector (Verplichte opslag van olieproducten)      
  Amendement nr 1 van de heren Mahoux en Moens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-926/3
p. 1-2 2-926/3 p. 1-2 (PDF)
  Terugzending naar commissie
2-178
p. 36-37 2-178 p. 36-37 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden (Zie ook doc. 2-1219)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Remans, Mahoux, Colla en Lozie
2-288
p. 41-42 2-288 p. 41-42 (PDF)
  2-288
p. 82-83 2-288 p. 82-83 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht)      
  Amendement nr 13 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Mahoux
2-1428/3
p. 5 2-1428/3 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van het openbaar ministerie dat BelgiŽ in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en tot regeling van zijn financiŽle toestand      
  Algemene bespreking
2-248
p. 21-22 2-248 p. 21-22 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-37
p. 57-86 2-37 p. 57-86 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen (Administratieve vereenvoudiging - E-government)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 9-23 2-254 p. 9-23 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Zie ook doc. 2-1536)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1535/3
p. 1-16 2-1535/3 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd (Zie ook doc. 2-1535)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1536/2
p. 1-2 2-1536/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek      
  Algemene bespreking
2-260
p. 34-37 2-260 p. 34-37 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap      
  Algemene bespreking
2-187
p. 21-33 2-187 p. 21-33 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement      
  Algemene bespreking
2-205
p. 38-43 2-205 p. 38-43 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling)      
  Voorstel tot verdaging tot een volgende plenaire vergadering opdat de heer Vandenberghe zijn vragen kan stellen als de minister van Justitie zelf aanwezig kan zijn
2-119
p. 31-32 2-119 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Substituut-procureurs des Konings - Minimumleeftijd voor het ambt van rechter - Substituten gespecialiseerd in fiscale zaken - Overstapregeling voor parketjuristen naar het ambt van parketmagistraat - Advocaten kandidaat voor het ambt van rechter - Plaatsvervangend magistraten - Gerechtelijke stage : "buitenstage" - Wedde-anciŽnniteit : jaren als advocaat of notaris)      
  Amendement nr 21 van de heren Istasse en Mahoux
2-639/3
p. 2 2-639/3 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
2-639/5
p. 1-19 2-639/5 p. 1-19 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (Partners van hetzelfde geslacht die een huishouden vormen)      
  Algemene bespreking
2-40
p. 29-33 2-40 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek (Vereenvoudiging van de geautomatiseerde stem- en stemopnemingssystemen en versterking van de controle erop)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Mahoux
2-288
p. 48 2-288 p. 48 (PDF)
  2-288
p. 89 2-288 p. 89 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Aanwijzing van een netbeheerder met dubbelstructuur)      
  Algemene bespreking
2-252
p. 4-13 2-252 p. 4-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit-, en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie (Bestrijding van de illegale wapenhandel : verplichting van voorafgaande vergunning, bestraffing van inbreuken op een embargo, vervolging van inbreuken gepleegd in het buitenland)      
  Terugzending naar commissie
2-184
p. 29-30 2-184 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid (Toekenning van een dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent)      
  Algemene bespreking
2-148
p. 23-45 2-148 p. 23-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren      
  Amendementen nrs 23, 25, 26, 28 en 29 van mevrouw de T'Serclaes en de heer Mahoux
2-1087/4
p. 1 2-1087/4 p. 1 (PDF)
  2-1087/4
p. 2-3 2-1087/4 p. 2-3 (PDF)
  2-1087/4
p. 4-5 2-1087/4 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 117 van de heer Mahoux
2-1087/6
p. 16 2-1087/6 p. 16 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
2-1087/7
p. 1-53 2-1087/7 p. 1-53 (PDF)
  Amendement nr 123 van de heer Mahoux c.s.
2-1087/12
p. 2 2-1087/12 p. 2 (PDF)
  Verslag van de heer Mahoux
2-1087/13
p. 1-7 2-1087/13 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-250
p. 37-49 2-250 p. 37-49 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-278
p. 4-5 2-278 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de dames Nyssens en Nagy en de heren Mahoux, Vandenberghe, Verreycken, Lozie en Vankrunkelsven
2-29
p. 36-41 2-29 p. 36-41 (PDF)
  2-29
p. 81-82 2-29 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Opheffing van het verbod op het indienen van een verzoek om rechtsbijstand in hoger beroep door personen die niet reeds in eerste aanleg rechtsbijstand hebben verkregen - Copies uit het strafdossier)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1243/3
p. 1-4 2-1243/3 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 24-28 2-251 p. 24-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk      
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake adoptie - Territoriale bevoegdheid)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Provinciale kieskringen - Kieskringen van Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals Brabant)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442)      
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux c.s.
2-604/2
p. 1-3 2-604/2 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Mahoux
2-604/2
p. 7 2-604/2 p. 7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot (Mogelijkheid tot huwelijkscontract voor het geval een echtgenoot afstammelingen heeft die voortkomen uit een andere relatie of die vůůr het huwelijk geadopteerd werden)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 5-8 2-278 p. 5-8 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Mahoux
2-279
p. 49 2-279 p. 49 (PDF)
  2-279
p. 75-76 2-279 p. 75-76 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-321)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro (2-726)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-114)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro (2-686)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (Genetisch gemodificeerde organismen)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-18/1
p. 1-4 2-18/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 13, 14, 20 en 21 van de heer Mahoux c.s.
2-244/4
p. 1-5 2-244/4 p. 1-5 (PDF)
  2-244/4
p. 13-14 2-244/4 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 101 van de heer Mahoux c.s.
2-244/7
p. 1 2-244/7 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 581 van de heer Mahoux c.s.
2-244/18
p. 48 2-244/18 p. 48 (PDF)
  Amendementen nrs 649 en 651 van de heer Mahoux c.s.
2-244/19
p. 18 2-244/19 p. 18 (PDF)
  2-244/19
p. 19 2-244/19 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 670 tot 672 en 678 van de heer Mahoux c.s.
2-244/20
p. 6-7 2-244/20 p. 6-7 (PDF)
  2-244/20
p. 9 2-244/20 p. 9 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Algemene bespreking
2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling van sociale bankrekeningen en de onvatbaarheid voor beslag van de op die rekeningen gestorte bedragen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort) (Rekening waarop alleen uitkeringen mogen worden gestort - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen)      
  Voorstel van de heren Mahoux en Poty
2-786/1
p. 1-4 2-786/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Mahoux
2-786/2
p. 1-2 2-786/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 tot 7 van de heer Mahoux
2-786/3
p. 1-4 2-786/3 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de heer Mahoux
2-786/4
p. 1-5 2-786/4 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-276
p. 8-9 2-276 p. 8-9 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (Voorspellend genetisch onderzoek - Aids)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-20/1
p. 1-8 2-20/1 p. 1-8 (PDF)
  Addendum
2-20/2
p. 1 2-20/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 10 en 12 van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-20/3
p. 1-4 2-20/3 p. 1-4 (PDF)
  2-20/3
p. 5 2-20/3 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-241
p. 25-30 2-241 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen (Bescherming van de gezondheid en vrijwaring van het recht op toegang tot arbeid - Misbruik van genetische testen en HIV-testen)      
  Algemene bespreking
2-241
p. 25-30 2-241 p. 25-30 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heer Mahoux c.s.
2-246/3
p. 15 2-246/3 p. 15 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-10/1
p. 1-10 2-10/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden (Mobbing)      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Vanlerberghe
2-419/1
p. 1-7 2-419/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt (Zorgcontract - Recht op informatie - Toestemming voor het uitvoeren van een medische behandeling - Palliatieve zorg - Inzage in en afschrift van het patiŽntendossier - Waarneming door derden en waardigheid van de patiŽnt - Klachtenrecht/klachtenbemiddeling - Aansprakelijkheid van het ziekenhuis - CoŲrdinatie van de informatieverstrekking)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven      
  Amendementen nrs 9 tot 16 van de heer Mahoux c.s.
2-548/5
p. 1-5 2-548/5 p. 1-5 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog (Wetsvoorstel opgesteld door de commissie voor Institutionele Aangelegenheden, met toepassing van artikel 22-3 van het reglement van de Senaat)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen      
  Voorstel van de heer Mahoux en mevrouw Lizin
2-76/1
p. 1-2 2-76/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's (Germinale gentherapie - Klonen) (2-87)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's in vitro      
  Voorstel van de heren Monfils en Mahoux
2-695/1
p. 1-15 2-695/1 p. 1-15 (PDF)
  Amendement nr 69 van de heren Mahoux en Monfils
2-695/5
p. 10 2-695/5 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 125 van de heren Monfils en Mahoux
2-695/7
p. 24-25 2-695/7 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 134 van de heren Monfils en Mahoux
2-695/9
p. 2 2-695/9 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 265 van de heren Vankrunkelsven en Mahoux, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 43 2-695/17 p. 43 (PDF)
  Amendementen nrs 166, 167, 169 tot 176 en 262 van de heren Mahoux en Monfils, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 2 2-695/17 p. 2 (PDF)
  2-695/17
p. 2-4 2-695/17 p. 2-4 (PDF)
  2-695/17
p. 42 2-695/17 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 168 en 263 van de heer Mahoux, ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 2 2-695/17 p. 2 (PDF)
  2-695/17
p. 42 2-695/17 p. 42 (PDF)
  Amendementen nrs 264 en 270 van de heer Mahoux c.s., ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen
2-695/17
p. 43 2-695/17 p. 43 (PDF)
  2-695/17
p. 44 2-695/17 p. 44 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-245
p. 4-31 2-245 p. 4-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames van Kessel, Nyssens en De Roeck en de heren Mahoux, Monfils, Remans, Colla, Vandenberghe en Vankrunkelsven
2-249
p. 35-40 2-249 p. 35-40 (PDF)
  2-249
p. 68 2-249 p. 68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (Vorderingsrecht)      
  Amendement nr 14 van de heer Mahoux en mevrouw de T'Serclaes
2-626/3
p. 4-5 2-626/3 p. 4-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen      
  Algemene bespreking
2-184
p. 32-41 2-184 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-184
p. 41-42 2-184 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst)      
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
  2-288
p. 27-35 2-288 p. 27-35 (PDF)
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen (2-716)      
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro (2-92)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-92/1
p. 1-10 2-92/1 p. 1-10 (PDF)
  Algemene bespreking
2-244
p. 7-93 2-244 p. 7-93 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren (Sociale bijdragen)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-397/1
p. 1-6 2-397/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-156/1
p. 1-5 2-156/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  2-154
p. 4-41 2-154 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-11/1
p. 1-8 2-11/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendement nr 22 van de heer Mahoux c.s.
2-11/4
p. 7 2-11/4 p. 7 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heer Mahoux
2-11/4
p. 1-3 2-11/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Colla, Mahoux, Galand, Monfils en Thissen
2-199
p. 34-36 2-199 p. 34-36 (PDF)
  2-199
p. 52-53 2-199 p. 52-53 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar      
  Algemene bespreking
2-159
p. 27-30 2-159 p. 27-30 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Ieder discriminerend onderscheid tussen personen - Strafbepalingen - Nietige bedingen - Vordering tot staking - Arbeidsverhoudingen - In rechte optreden van het Centrum - Gerechtelijk Wetboek, artt. 585, 587 bis en 588)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-12/1
p. 1-13 2-12/1 p. 1-13 (PDF)
  Amendementen nrs 48 tot 57 van de heer Mahoux
2-12/7
p. 18-21 2-12/7 p. 18-21 (PDF)
  Amendement nr 150 van de heer Mahoux
2-12/11
p. 19 2-12/11 p. 19 (PDF)
  Amendementen nrs 116 en 149 van de heer Mahoux c.s.
2-12/11
p. 1-3 2-12/11 p. 1-3 (PDF)
  2-12/11
p. 18-19 2-12/11 p. 18-19 (PDF)
  Amendementen nrs 163 en 164 van de heer Mahoux
2-12/12
p. 4-5 2-12/12 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 171 van de heer Mahoux
2-12/14
p. 4 2-12/14 p. 4 (PDF)
  Amendementen nrs 172 en 176 van de heren Mahoux en Istasse
2-12/14
p. 4-6 2-12/14 p. 4-6 (PDF)
  2-12/14
p. 8 2-12/14 p. 8 (PDF)
  Algemene bespreking
2-167
p. 18-37 2-167 p. 18-37 (PDF)
  2-168
p. 5-17 2-168 p. 5-17 (PDF)
  2-168
p. 40-67 2-168 p. 40-67 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, de Clippele, Monfils, Vankrunkelsven, Vandenberghe en Mahoux en van mevrouw Nyssens
2-170
p. 41-43 2-170 p. 41-43 (PDF)
  2-170
p. 62 2-170 p. 62 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (Ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek en Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen (Kinderbijslag - Moederschapsverlof - Invaliditeitsuitkeringen - Vervroegd pensioen - Pensioenrecht voor periodes van vrijstelling - Afschaffing van de maximumbedragen voor berekening van de sociale bijdragen - Variabel maken van de forfaitaire bijdrage voor de vennootschappen)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-396/1
p. 1-17 2-396/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-78/1
p. 1-2 2-78/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ß3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding op de identiteitskaart van de wijze waarop de echtscheiding is totstandgekomen - Verstoting - Vreemdelingen)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-34
p. 33-35 2-34 p. 33-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen (Instelling van een taks op kapitaalbewegingen die speculatie beogen [Tobintaks] - Oprichting van een Bijdragefonds voor de ontwikkelingssamenwerking)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
2-1133/1
p. 1-6 2-1133/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft (Ontwikkeling van de film- en audiovisuele sector - Fiscale stimulans)      
  Algemene bespreking
2-125
p. 40-42 2-125 p. 40-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsdienst en externe klachtencommissie)      
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing      
  Algemene bespreking
2-68
p. 73-90 2-68 p. 73-90 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten)      
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (Vereenvoudiging van de procedure van volle adoptie)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering)      
  Voorstel van de heren Poty en Mahoux
2-1434/1
p. 1-4 2-1434/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten)      
  Amendement nr 92 van de heren Mahoux en Istasse
2-256/8
p. 17 2-256/8 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 144 van de heren Mahoux en Istasse
2-256/10
p. 7 2-256/10 p. 7 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht)      
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening (na de Tweede Wereldoorlog - Werkgroep belast met het opmaken van een werkmap over het historische fenomeen van verzoening)      
  Voorstel van de heer Verreycken
   Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
2-182
p. 55-59 2-182 p. 55-59 (PDF)
  2-182
p. 83-84 2-182 p. 83-84 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep)      
  Over de inoverwegingneming
2-6
p. 29-30 2-6 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen (Repressieslachtoffers - Verwijdering en verbanning)      
  Stemming over de inoverwegingneming
2-231
p. 38-39 2-231 p. 38-39 (PDF)
  2-231
p. 54 2-231 p. 54 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-587/1
p. 1-7 2-587/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk (Controle door De Post op de inhoud van niet-geadresseerde zendingen die een bedreiging inhouden voor de democratie)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
2-747/1
p. 1-6 2-747/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod)      
  Voorstel tot terugzending naar de commissie
2-34
p. 33-35 2-34 p. 33-35 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen      
  Voorstel van de heren Mahoux en Istasse
2-1561/1
p. 1-2 2-1561/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23, ß1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten      
  Algemene bespreking
2-61
p. 39-41 2-61 p. 39-41 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
2-63
p. 46-48 2-63 p. 46-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1)      
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten (Uitbreiding van de neutrale zone zodat het Huis van de Vlaamse parlementsleden, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de gebouwen van het federale Parlement aan de Hertogstraat er voortaan toe behoren)      
  Terugzending naar commissie
2-274
p. 5 2-274 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen (Gezien de bijkomende uitgaven opgelegd door de federale overheid aan de gemeenten, tengevolge de hervorming van het statuut van de lokale mandatarissen, terwijl de pensioenen van de openbare Schatkist als eerste voor vermindering in aanmerking komen bij cumulatie)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-1464/1
p. 1-3 2-1464/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming (DNA-onderzoek)      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-19/1
p. 1-3 2-19/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen)      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1058/3
p. 1-8 2-1058/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis van het Gerechtelijk Wetboek, om met het oog op rechtsbijstand het recht toe te kennen om in hoger beroep afschriften te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier      
  Verslag van de heer Mahoux
2-1278/2
p. 1 2-1278/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 24-28 2-251 p. 24-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring)      
  Algemene bespreking
2-219
p. 12-35 2-219 p. 12-35 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap)      
  Vergissing bij het opnemen van de stemmen in commissie - Aanneming van het subamendement van de heer Dallemagne - Rechtzetting
2-59
p. 47-48 2-59 p. 47-48 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (Bijstand, door een advocaat, van geesteszieken wanneer zij voor het Hof van Cassatie verschijnen)      
  Amendement nr 1 van de heer Mahoux
2-653/2
p. 1 2-653/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof) (Herstel van de gelijkschakeling van het pecuniair statuut van de referendarissen van het Arbitragehof met de referendarissen van de Raad van State)      
  Algemene bespreking
2-94
p. 33-37 2-94 p. 33-37 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders)      
  Algemene bespreking
2-276
p. 9-10 2-276 p. 9-10 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Laloy en de heren Mahoux en de Clippele
2-277
p. 42-45 2-277 p. 42-45 (PDF)
  2-277
p. 63-64 2-277 p. 63-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft (Tenlasteneming van de medische en ziekenhuiskosten ten gevolge van een gewelddaad)      
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van strafvordering (Verbod voor het openbaar ministerie om samen met de rechters aanwezig te zijn in de raadkamer als de partijen er afwezig zijn en plaats van het openbaar ministerie op de terechtzetting [plaats van weleer, aan de balie])      
  Voorstel van de heren Dubiť en Mahoux
2-1491/1
p. 1-11 2-1491/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Weg die ingediende wetsvoorstellen moeten volgen - Spoedbehandeling
2-240
p. 19-22 2-240 p. 19-22 (PDF)
  2-240
p. 46 2-240 p. 46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-398/1
p. 1-6 2-398/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen      
  Voorstel van de heer Mahoux
2-647/1
p. 1-2 2-647/1 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw Laloy en de heer Mahoux
2-647/2
p. 2 2-647/2 p. 2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-1256/1
p. 1-21 2-1256/1 p. 1-21 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 10 van de heer Mahoux c.s.
2-1256/4
p. 2-5 2-1256/4 p. 2-5 (PDF)
  Amendementen nrs 13 en 14 van de heer Mahoux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1256/7
p. 1-2 2-1256/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Mahoux c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1256/14
p. 1 2-1256/14 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-265
p. 64-121 2-265 p. 64-121 (PDF)
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
  Verzoek om advies van de Raad van State
2-286
p. 5 2-286 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-289
p. 4-41 2-289 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming      
  Voorstel van mevrouw Lizin en de heer Mahoux
2-618/1
p. 1-8 2-618/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting (Gemeenten)      
  Voorstel van de heren Istasse en Mahoux
2-99/1
p. 1-5 2-99/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792])      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, wat de integratie van gehandicapten betreft (Integratie en gelijke behandeling van gehandicapten : nemen door de werkgever van aangepaste maatregelen rekening houdende met de bijzondere noden van gehandicapten op het werk - Vorderingsrecht voor de arbeidsrechtbanken)      
  Voorstel van de heren Cornil en Mahoux
2-873/1
p. 1-6 2-873/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens (Toestand van de werkende kinderen)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
2-14/1
p. 1-5 2-14/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 45-49 2-46 p. 45-49 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is      
  Voorstel van de heren Istasse en Mahoux
2-101/1
p. 1-5 2-101/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 (Wijziging artt. 345 e.v. BW inzake adoptie - Wet 31 maart 1987 : buiten het huwelijk geboren kind dat door zijn moeder is geadopteerd)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten)      
  Amendementen nrs 39 tot 41 van mevrouw de T'Serclaes en van de heer Mahoux
2-554/4
p. 7-10 2-554/4 p. 7-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek (Grondige wijziging van het kiesstelsel - Eťn kieskring per provincie - Afschaffing van de lijstenverbinding - Landelijke versus lokale kandidaten - Gelijkheid man-vrouw - Stemplicht : afschaffing strafbepalingen)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999