Recente verslagen (plenaire vergadering)

Verslagen van recente vergaderingen
Voorlopige verslagen

 

Definitieve verslagen
6-42 Plenaire vergadering van 09/10/2018 namiddag Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)
6-41 Plenaire vergadering van 13/07/2018 ochtend Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)
6-40 Plenaire vergadering van 15/06/2018 ochtend Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)
6-39 Plenaire vergadering van 18/05/2018 ochtend Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)
6-38 Plenaire vergadering van 20/04/2018 ochtend Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)
6-37 Plenaire vergadering van 23/03/2018 ochtend Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)
6-36 Plenaire vergadering van 23/02/2018 ochtend Handelingen (PDF) Handelingen (HTML)


De debatten worden in de handelingen weergegeven, in extenso in de taal van de spreker en samengevat in de andere taal.
De sprekers kunnen correcties meedelen. In afwachting van het verstrijken van de correctietijd van 2 werkdagen wordt u een voorlopig ongecorrigeerd en onvertaald verslag aangeboden.