Voorstellen van Rik Daems (Legislatuur 2014-2019)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2010-2014

28 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-97 Informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking 4/11/2014
S. 6-98 Informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap 17/11/2014
S. 6-131 Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht 3/12/2014
S. 6-149 Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit 22/1/2015
S. 6-150 Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in BelgiŽ 22/1/2015
S. 6-201 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geÔntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen 23/4/2015
S. 6-253 Informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen 10/12/2015
S. 6-261 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder 19/2/2016
S. 6-269 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen 21/4/2016
S. 6-320 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging 10/2/2017
S. 6-330 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 1 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23-27 januari 2017
27/1/2017
S. 6-331 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Vergadering van de permamente commissie
Madrid, 10 maart 2017
10/3/2017
S. 6-353 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.
Vegadering van de Permanente commissie
Praag, 30 mei 2017
30/5/2017
S. 6-371 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa
Deel 4 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 9-13 oktober 2017
13/10/2017
S. 6-394 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Eerste deel van de gewone zitting Straatsburg, 22-26 januari 2018 27/1/2018
S. 6-414 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzaak tot samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake het opheffen van de wetgevende en reglementaire obstakels die de harmonieuze ontwikkeling van 5G in BelgiŽ verhinderen 16/3/2018
S. 6-424 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in BelgiŽ 19/4/2018
S. 6-451 Voorstel van resolutie betreffende het recht van antwoord 12/7/2018
S. 6-465 Informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet 9/11/2018
S. 6-468 Voorstel van resolutie tot doorlichting van de integriteitsrisico's bij transacties en cliŽnten in de voetbalsport 14/11/2018
S. 6-481 Resolutie tot verbod van de import van producten die het gevolg zijn van illegale ontbossing en van bijkomende ontbossing 11/1/2019
S. 6-493 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de desinformatie 20/2/2019
S. 6-494 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß1, tweede lid, van de Grondwet teneinde de voorafgaande toestemming van het Parlement in te voeren bij inzet van het leger 22/2/2019
S. 6-498 Voorstel van resolutie ter vrijwaring van mededinging in de digitale economie 22/2/2019
S. 6-505 Voorstel van resolutie tot afschaffing van de papieren kasticket en de invoering van de e-ticket als norm 27/3/2019
S. 6-507 Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen 27/3/2019
S. 6-508 Voorstel van resolutie betreffende de coŲrdinatie tussen de federale overheid en de Gewesten met het oog op de verbetering van de dienstverlening op het platteland 27/3/2019
S. 6-514 Voorstel van verklaring tot herziening van diverse bepalingen van de Grondwet 28/3/2019

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2010-2014