Voorstellen van Philippe Mahoux (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

32 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-10 Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag 27/6/1995
S. 1-11 Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld 27/6/1995
S. 1-30 Wetsvoorstel houdende de verzekering tegen schade ingevolge overstroming en aardbeving 27/6/1995
S. 1-39 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van arbeiders bij te hoge concentraties van troposferische ozon 4/7/1995
S. 1-91 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 28/8/1995
S. 1-127 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/10/1995
S. 1-209 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987 20/12/1995
S. 1-264 Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het inzamelen van informatie over de problematiek van de sekten 16/2/1996
S. 1-292 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk IIIbis (nieuw) in titel IV van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, geco÷rdineerd op 16 maart 1968 13/3/1996
S. 1-322 Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben 26/4/1996
S. 1-323 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 30/4/1996
S. 1-328 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 8/5/1996
S. 1-350 Voorstel van resolutie betreffende de invoeging van een bepaling over de naleving van de grondrechten van kinderen in de EG-verordening nr. 3281/94 betreffende de tariefpreferenties die aan bepaalde ontwikkelingslanden worden toegekend 6/6/1996
S. 1-429 Voorstel van resolutie betreffende de verslechtering van het politieke klimaat en de blokkering van het vredesproces in het Midden-Oosten 2/10/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-Za´re in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-628 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 13/5/1997
S. 1-629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 13/5/1997
S. 1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
S. 1-653 Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen 2/6/1997
S. 1-736 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŰrs 8/10/1997
S. 1-788 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 20/11/1997
S. 1-840 Voorstel van resolutie over Algerije 9/1/1998
S. 1-842 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/1/1998
S. 1-844 Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) 15/1/1998
S. 1-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist 24/3/1998
S. 1-960 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 23/4/1998
S. 1-1187 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 10/12/1998
S. 1-1188 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 10/12/1998
S. 1-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 10/12/1998
S. 1-1219 Voorstel van resolutie betreffende de gevolgen gegeven aan het verslag van de parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 7/1/1999
S. 1-1261 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŰnten 2/2/1999
S. 1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003