1979 - 1995: wetgevingsdossiers

Senaat-, Kamer- of RA-nummer :
Stuknummer :

Alle wetgevingsdossiers van de legislaturen 1979-1985, 1985-1988, 1988-1991 en 1991-1995 zijn beschikbaar.
Zij bevatten de lijst van de bijhorende wetgevingsstukken.