Laatste wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat in onze databanken sinds zaterdag 23 juni 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de gegevens consulteren.

Wijzigingen sinds        

Adreswijzigingen van de senatoren : /
Aanvang of beŽindiging van het mandaat van senator : /
Wijzigingen in het Bureau : /
Wijziging in een fractie : /
Wijziging in de samenstelling van commissies : /