Laatste wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen betreffende de senatoren en de samenstelling van de Senaat in onze databanken sinds zaterdag 22 september 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de gegevens consulteren.

Wijzigingen sinds        

Adreswijzigingen van de senatorengewijzigd
Lionel Bajart 10/10/2018
 
Aanvang of beŽindiging van het mandaat van senatorgewijzigd
Lionel Bajart : Aanvang van mandaat als deelstaatsenator op 26/9/2018 9/10/2018
 
Wijzigingen in het Bureau : /
Wijziging in een fractiegewijzigd
Ann Brusseel : beŽindiging van lidmaatschap van Open Vld (lid) op 31/8/2018 9/10/2018
Lionel Bajart : aanvang lidmaatschap van Open Vld (lid) op 9/10/2018 9/10/2018
 
Wijziging in de samenstelling van commissiesgewijzigd
Ann Brusseel : beŽindiging van lidmaatschap van Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden (lid) op 31/8/2018 9/10/2018