Nieuwe documenten

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen wat betreft de documenten in onze databanken sinds vrijdag 23 maart 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Voor documenten is het mogelijk dat het een verbeterde versie betreft. Via de link kan u de meest recente versie consulteren.

Wijzigingen sinds        

Handelingen van de plenaire vergaderinggewijzigd
6-37 Handelingen van 23/3/2018 (Voormiddag) 17/4/2018
 
Wetgevingsstukkengewijzigd
6-411/1 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coŲrdinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten (Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat) 17/4/2018 19/4/2018
6-409/1 Wetsontwerp inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State (Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat) 27/3/2018 17/4/2018
6-394/1 Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa Eerste deel van de gewone zitting Straatsburg, 22-26 januari 2018 (Verslag namens de Belgische delegatie) 27/1/2018 17/4/2018
6-82/10 Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie (Beslissingen Parlementaire Overlegcommissie) 7/2/2018 4/4/2018
6-82/11 Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie (Beslissingen Parlementaire Overlegcommissie) 28/3/2018 4/4/2018
6-406/3 Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen (Tekst aangenomen in plenaire vergadering) 23/3/2018 26/3/2018
6-415/1 Voorstel van resolutie betreffende de voortzetting van het Europees beleid na 2020 (Voorstel van resolutie) 21/3/2018 26/3/2018
6-416/1 Voorstel van resolutie tegen de privatisering van Belfius (Voorstel van resolutie) 21/3/2018 26/3/2018
6-303/2 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (Verslag namens de commissie) 23/2/2018 26/3/2018
6-419/1 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen (Voorstel van resolutie) 22/3/2018 26/3/2018