Nieuwe documenten

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen wat betreft de documenten in onze databanken sinds donderdag 20 september 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Voor documenten is het mogelijk dat het een verbeterde versie betreft. Via de link kan u de meest recente versie consulteren.

Wijzigingen sinds        

Handelingen van de plenaire vergaderinggewijzigd
6-42 Handelingen van 9/10/2018 (Namiddag) 15/10/2018
 
Wetgevingsstukkengewijzigd
6-447/1 De Europese Raad van Staatshoofden en regeringsleiders van donderdag 28 en vrijdag 29 juin 2018 te Brussel (Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden) 9/7/2018 8/10/2018
6-453/1 Interparlementaire Conferentie in het kader van artikel 13 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie.
Interparlementaire vergadering over de Europese Semestercyclus 2018 (Europese Parlementaire Week 2018)
Europees Parlement, 19-20 februari 2018 (Verslag)
4/7/2018 8/10/2018
6-339/2 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet (Amendementen)
14/6/2018 4/10/2018
6-452/1 Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Sofia, 18-19 maart 2018 (Verslag)
10/7/2018 4/10/2018