Nieuwe documenten

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen wat betreft de documenten in onze databanken sinds maandag 25 december 2017.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Voor documenten is het mogelijk dat het een verbeterde versie betreft. Via de link kan u de meest recente versie consulteren.

Wijzigingen sinds        

Handelingen van de plenaire vergadering : /
Wetgevingsstukkengewijzigd
6-320/2 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (Verslag namens de commissie) 15/1/2018 19/1/2018
6-390/1 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten (Voorstel van resolutie) 17/1/2018 18/1/2018
6-375/2 Uitgaven van het dienstjaar 2016 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2018 (Verslag namens het Bureau) 15/1/2018 18/1/2018
6-320/3 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (Aanbevelingen aangenomen door de commissie) 15/1/2018 18/1/2018
6-387/1 Voorstel van resolutie om een einde te maken aan de slavernij en andere schendingen van de mensenrechten van migranten in LibiŽ (Voorstel van resolutie) 11/1/2018 16/1/2018
6-82/9 Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie (Beslissingen Parlementaire Overlegcommissie) 20/12/2017 16/1/2018
6-369/1 Joint Parliamentary Scrutiny Group (JPSG) Europol
Brussel, 9-10 oktober 2017 (Verslag)
10/10/2017 9/1/2018
6-378/1 16de Herfstzitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE (Andorra, 3 - 5 oktober 2017) (Verslag namens de Belgische delegatie) 20/11/2017 9/1/2018
6-386/1 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State (Kandidatenlijst) 21/12/2017 9/1/2018