Ingediende wetgevingsdossiers

De volgende dossiers werden ingediend sinds maandag 18 december 2017.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

(*) = nog geen document beschikbaar

Nieuwe wetgevingsdossiers - ingediend
6-390 Voorstel van resolutie met het oog op een wettelijk kader betreffende de verkoop, de aankoop en het gebruik van virtueel geld alsook alle aanverwante financiŽle producten 17/1/2018
6-389 (*) Brexit 16/1/2018
6-388 (*) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact van nieuwe" technologieŽn en artificiŽle intelligentie op de economie, de arbeidsmarkt in het algemeen en het welzijn van de werknemers in het bijzonder 12/1/2018
6-387 Voorstel van resolutie om een einde te maken aan de slavernij en andere schendingen van de mensenrechten van migranten in LibiŽ 11/1/2018
6-386 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig assessor bij de Raad van State 21/12/2017