Ingediende wetgevingsdossiers

De volgende dossiers werden ingediend sinds maandag 20 augustus 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

(*) = nog geen document beschikbaar

Nieuwe wetgevingsdossiers - ingediend : /