Ingediende wetgevingsdossiers

De volgende dossiers werden ingediend sinds maandag 12 november 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

(*) = nog geen document beschikbaar

Nieuwe wetgevingsdossiers - ingediend
6-471 Uitgaven van het dienstjaar 2017 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2019 10/12/2018
6-470 Voorstel van resolutie over de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 20/11/2018
6-469 Voorstel van resolutie tot invoering van een totaalverbod inzake de handel in ivoor 14/11/2018
6-468 Voorstel van resolutie tot doorlichting van de integriteitsrisico's bij transacties en cliŽnten in de voetbalsport 14/11/2018