Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering

De volgende dossiers werden besproken in een commissie of in de plenaire vergadering sinds maandag 18 december 2017.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering
6-320 Informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 18/12/2017
  Bespreking 18/12/2017
  Stemming (+10/-0/o2) 18/12/2017
  Aanneming 18/12/2017