Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering

De volgende dossiers werden besproken in een commissie of in de plenaire vergadering sinds maandag 21 mei 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering
6-357 Informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Vergadering van de rapporteurs 30/5/2018
  Bespreking 30/5/2018
  Vergadering van de rapporteurs 1/6/2018
  Bespreking 1/6/2018
  Vergadering van de rapporteurs 7/6/2018
  Bespreking 7/6/2018
  Inschrijving op agenda 11/6/2018
  Bespreking
van de vaststellingen en aanbevelingen
11/6/2018
  Stemmingen
De vaststellingen in hun geheel zijn aangenomen met 10 stemmen bij 1 onthouding
11/6/2018
  Stemming (+10/-1/o0) 11/6/2018
  Aanneming 11/6/2018
  Vertrouwen aan de rapporteurs 11/6/2018
  [S2] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda 15/6/2018
  Algemene bespreking 15/6/2018
  Stemming (+34/-7/o0)
Stemming NL (16+/7-/0o) Stemming FR (18+/0-/0o)
15/6/2018
  Aanneming zonder amendering 15/6/2018
6-391 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 28/5/2018
  Bespreking 28/5/2018
  Vergadering van de rapporteurs 1/6/2018
  Bespreking 1/6/2018
  Vergadering van de rapporteurs 5/6/2018
  Bespreking 5/6/2018
  Vergadering van de rapporteurs 11/6/2018
  Bespreking 11/6/2018
6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving"
  [S1] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda Bureau
Bureau heeft ook al beslist naar welke commissie voor 2de fase procedure.
28/5/2018
  Inschrijving op agenda 15/6/2018
  Algemene bespreking 15/6/2018
  Stemming (+33/-5/o0)
Stemming NL (15+/5-/0o) Stemming FR (18+/0-/0o)
15/6/2018
  Aanneming van het verzoek 15/6/2018
  Informatieverslag
  Opstellen informatieverslag 15/6/2018
  [S2] Behandeling door Senaat
  Opstellen informatieverslag 15/6/2018
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 15/6/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 15/6/2018
6-426 Voorstelling van het rapport "Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27" opgesteld door "New Pact for Europe", een project van de Koning Boudewijnstichting
  Monocameraal Senaat
  Indiening in Senaat 5/6/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Indiening 5/6/2018
  Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden 5/6/2018
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 5/6/2018
  Inschrijving op agenda 5/6/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe 5/6/2018
  Gedachtewisseling 5/6/2018
  Einde behandeling 5/6/2018
6-429 Het nationaal hervormingsprogramma 2018 en het stabiliteitsprogramma van België 2018-2021
  Monocameraal Senaat
  Indiening in Senaat 5/6/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Indiening 5/6/2018
  Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden 5/6/2018
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 5/6/2018
  Inschrijving op agenda 5/6/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix 5/6/2018
  Gedachtewisseling 5/6/2018
  Einde behandeling 5/6/2018
6-430 Gedachtewisseling met de heer Christos Stylianides, Europees commissaris belast met humanitaire hulp en crisisbeheer
  Monocameraal Senaat
  Indiening in Senaat 5/6/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Indiening 5/6/2018
  Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden 5/6/2018
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 5/6/2018
  Inschrijving op agenda 5/6/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Brigitte Grouwels, Simone Susskind 5/6/2018
  Gedachtewisseling 5/6/2018
  Einde behandeling 5/6/2018