Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering

De volgende dossiers werden besproken in een commissie of in de plenaire vergadering sinds maandag 20 augustus 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering
6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving"
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 17/9/2018
  Hoorzitting met de heer Hughes BERSINI , professor aan de ULB, co-directeur van het laboratorium IRIDIA (Institut de Recherches Interdisciplinaires et de Développements en Intelligence Artificielle) 17/9/2018
  Hoorzitting met de heer Yves-Alexandre de MONTJOYE, researcher MIT Media Lab, Professor assistant Imperial College London 17/9/2018
  Hoorzitting met de heer Bernard STIEGLER, filosoof, directeur van het Institut de recherche et d'innovation (IRI) du Centre Pompidou te Parijs 17/9/2018
  Gedachtewisseling 17/9/2018