Laatste wijzigingen: wetgevingsdossiers

De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Ingediende wetgevingsdossiers

Hier kan U de dossiers opzoeken, ingediend sinds maandag 7 januari 2019.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsdossiers - besproken in een commissie of in de plenaire vergadering

Hier kan U de dossiers opzoeken, die werden besproken in een commissie of in de plenaire vergadering sinds maandag 7 januari 2019.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsstukken

De nieuwe of gewijzigde wetgevingsstukken vindt U terug bij de documenten.

Wijzigingen sinds