Laatste wijzigingen: agenda's en bulletins

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen wat betreft de plenaire agenda's, commissieagenda's en -bulletins in onze databanken sinds dinsdag 16 januari 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Het is mogelijk dat het een verbeterde versie betreft van de agenda of het bulletin. Via de link kan u de meest recente versie consulteren.

Wijzigingen sinds        

Plenaire agendagewijzigd
Agenda van de plenaire vergadering van 19/1/2018 (Voormiddag) 16/1/2018
 
Commissieagenda : /
Commissiebulletingewijzigd
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden : bulletin van 15/1/2018 (namiddag) 16/1/2018
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden : bulletin van 15/1/2018 (namiddag) 16/1/2018
Commissie voor de Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden : bulletin van 15/1/2018 (namiddag) 16/1/2018
Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : bulletin van 16/1/2018 (namiddag) 16/1/2018