Opdracht en bevoegdheden van de Voorzitter

Christine Defraigne,
Voorzitster van de Senaat


De Voorzitter van de Senaat

De Voorzitter van de Senaat zit de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat voor. Bij de opening van elk parlementair jaar wordt hij door zijn collega's verkozen met een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.

De voorzitter van de Senaat is traditiegetrouw afkomstig van een van de meerderheidspartijen, terwijl de eerste ondervoorzitter behoort tot een partij van de andere taalgroep.
Uiteraard wordt de voorzitter steeds gekozen onder de parlementsleden die over een grote politieke ervaring beschikken.

De voorzitters van Kamer en Senaat volgen de Koning in de protocollaire rangorde.

Opdracht en bevoegdheden

De Voorzitter is de centrale figuur in de werking van de Senaat.

Naast de leiding over de plenaire vergadering handhaaft hij eveneens de orde in de vergadering, doet hij het reglement naleven, stelt hij de vraagpunten en brengt hij ze ter stemming. Als Voorzitter leidt hij de werkzaamheden van het Bureau van de Senaat waar de agenda van de senaatswerkzaamheden wordt bepaald.

Essentieel is zijn verantwoordelijkheid om de instelling democratisch te laten werken. Zo maakt hij het mogelijk dat de wetsontwerpen van de regering en de wetsvoorstellen van de senatoren op een correcte wijze worden besproken. Hij stelt de meerderheid in staat te handelen zonder de rechten van de oppositie te schenden.

De Voorzitter vertegenwoordigt de Senaat naar de buitenwereld, zowel nationaal als internationaal. Samen met de Kamervoorzitter zit hij de parlementaire overlegcomissie en de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen voor.

Senaatsvoorzitters sinds 1831:

 1. Goswin de Stassart (baron) 12 september 1831 - 14 juni 1838
 2. Louis de Schiervel (baron) 13 november 1838 - 27 mei 1848
 3. Augustin Dumon-Dumortier 27 juni 1848 - 28 januari 1852
 4. Eugène de Ligne d'Amblise et d'Epinoy (prins) 25 maart 1852 - 18 juli 1879
 5. Camille de Tornaco (baron) 11 november 1879 - 8 maart 1880
 6. Edmond de Sélys-Longchamps (baron) 3 augustus 1880 - 28 mei 1884
 7. Jules d'Anethan (baron) 23 juli 1884 - 19 augustus 1885
 8. Charles de Mérode Westerloo (graaf) 10 november 1885 - 6 april 1892
 9. Henri t'Kint de Roodenbeke de Naeyer (baron) 26 april 1892 - 10 november 1899
 10. Joseph d'Ursel (hertog) 14 november 1899 - 15 november 1903
 11. Henri de Mérode Westerloo (graaf) 2 december 1903 - 13 juli 1908
 12. Alfred Simonis (burggraaf) 28 augustus 1908 - 5 augustus 1911
 13. Paul de Favereau (baron )14 november 1911 - 26 september 1922
 14. Arnold t'Kint de Roodenbeke (graaf) 14 november 1922 - 10 augustus 1928
 15. Charles Magnette 13 november 1928 - 28 oktober 1932
 16. Émile Digneffe 27 december 1932 - 11 augustus 1934
 17. Maurice Lippens (graaf) 13 november 1934 - 13 april 1936
 18. Romein Moyersoen 1 juli 1936 - 6 maart 1939
 19. Robert Gillon 26 april 1939 - 9 januari 1946 en 19 maart 1946 - 8 november 1947
 20. Henri Rolin 11 november 1947 - 21 mei 1949 en 26 juli 1949 - 5 november 1949
 21. Robert Gillon 8 november 1949 - 30 april 1950
 22. Paul Struye 27 juni 1950 - 12 maart 1954
 23. Robert Gillon 5 mei 1954 - 29 april 1958
 24. Paul Struye 24 juni 1958 - 20 februari 1961, 18 april 1961 - 16 april 1965,
  17 juni 1965 - 1 maart 1968, 2 mei 1968 - 29 september 1971 en 3 december 1971 - 5 oktober 1973
 25. Pierre Harmel 9 oktober 1973 - 31 januari 1974 en 30 april 1974 - 9 maart 1977
 26. Robert Vandekerckhove 7 juni 1977 - 14 november 1978 en 5 april 1979 - 23 februari 1980
 27. Edward Leemans 5 maart 1980 - 5 oktober 1981, 14 december 1981 - 3 september 1985
  en 26 november 1985 - 6 november 1987
 28. Roger Lallemand 10 maart 1988 - 9 mei 1988
 29. Lambert Kelchtermans 16 mei 1988 - 10 oktober 1988
 30. Frank Swaelen 11 oktober 1988 - 17 oktober 1991, 6 januari 1992 - 12 april 1995
  en 8 juni 1995 - 5 mei 1999
 31. Armand De Decker 14 juli 1999 - 10 april 2003 en 19 juni 2003 - 20 juli 2004
 32. Anne-Marie Lizin 20 juli 2004 - 2 mei 2007
 33. Armand De Decker 12 juli 2007 - 7 mei 2010
 34. Danny Pieters 20 juli 2010 - 10 oktober 2011
 35. Sabine de Bethune 11 oktober 2011 - 28 april 2014 en 17 juli 2014 - 14 oktober 2014
 36. Christine Defraigne 14 oktober 2014 -